Oturum Kaydı

Bu bölümde ziyaretleri oynatabilmeniz için sitenizin sayfa içeriğini kaydetme ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayarları yapmadan önce Sayaç kodu kullanım belirtisini etkinleştirmek gerekir.

Not.
 • Sitede UTF-8 kodlamasının kullanılması halinde Oturum Kaydı kullanıcı eylemlerini doğru kaydeder.
 • Veriler geçerli gün dahil olmak üzere 15 gün boyunca saklanır.
 1. Sayfa içeriklerinin kaydı
 2. Sayfaların oynatıcıya yüklenmesi
 3. Sorular ve yanıtlar

Sayfa içeriklerinin kaydı

Varsayılan olarak Webvisor yalnızca ziyaretçilerin sayfadaki işlemlerini kaydeder, sayfaların içeriğini kaydetmez.

İçeriği kaydetme özelliğinin çalıştırılmadığı durumlarda eylemler site sayfalarının geçerli sürümlerine dayanarak oynatılır. Bu şekilde oynatılan eylem sürümleri ziyaretçinin gördüğü sürümlerden farklı olabilir.

Sayfa içerikleri, kullanıcı tarafından görüntülemeler sırasında tarayıcıyla veya Yandex.Metrica robotuyla olmak üzere iki yöntemle kaydedilebilir. Bu durumlarda Kullanılan yöntem ne olursa olsun görseller, CSS ve JavaScript öğeleri kaydedilmeden sayfaların sadece HTML kodları kaydedilir. Sayfa kodunun boyutu 185 KB'ı aşmamalıdır.

Kayıt oynatıldığında veriler Yandex proxy sunucusu (*.mtproxy.yandex.net) üzerinden iletilebilir. Siteniz alan adı kontrolü yapıyorsa bir istisna ekleyin (örneğin, düzenli bir ifade aracılığıyla).

/^(.*\.)?mtproxy\.yandex\.net$/i

Örnek:

if (/^(.*\.)?mtproxy\.yandex\.net$/.test(document.domain)) {
  [kullanıcı kodu]
}
Ziyaretçi görüntülemeleri sırasında sayfa içeriklerinin kaydedilmesi

Ziyaretçi eylemlerinin yanı sıra sayaç adresleri, Kaydedilecek sayfa listesi alanında belirtilmiş şablonlara uygun olan sayfaların içeriğini de kaydeder. Eylemlerin sadece ziyaretçi tarayıcısının yüklediği sayfa sürümü üzerinde oynatılması garantilidir. Bu seçeneğin, örneğin “Sipariş Sepeti” sayfası gibi, içeriği her ziyaretçi için aynı olan sayfalarda kullanılması önerilir.

Sayfa içeriği iki farklı yöntemle alınabilir:

 • Tarayıcı üzerinden. HTML kodu; sayfanın, ziyaretçi tarayıcısının DOM modelinde halihazırdaki yansımasıyla uyumludur. Sayfayı en doğru şekilde temsil eden bu kod, sayfadaki JavaScript kodunun sayfa üzerinde yaptığı değişiklikleri de yansıtır.
 • Ayrı bir sorguyla sayfa yansımasının HTML kodu, sayfa yüklendiği andaki sayfa HTML koduyla yüzde yüz uyumlu olmakla birlikte sayfada JavaScript kodunun çalışma sonuçlarını yansımaz.

Kaydedilecek sayfa listesi ayrı satırlardaki koşullarla belirlenir. Bu koşul, sayfanın tam URL'si, bunun bir kısmı (alt satırı) veya düzenli ifade (regexp) ile oluşabilir. Normal ifade kullanıldığı durumlarda regexp: göstergesi kullanılmalıdır.

Örnekler:

 • /path?query: /path?query satırını içeren sayfalar kaydedilir,
 • regexp:http://example.com/.*: http://example.com/abc ve http://example.com/ab/cd türündeki sayfalar kaydedilir,
 • regexp:.*: Tüm sayfalar kaydedilir.

Sayfaların oynatıcıya yüklenmesi

Ziyaretçi eylemlerinin oynatılması için sayfanın ya önceden kayıtlı kopyası ya da geçerli sürümü yüklenir. Sayfa yansımaları için şöyle bir hiyerarşi uygulanır (öncelik sırasıyla): Tarayıcının kaydettiği sayfa kopyası (önceliklidir), robotun kaydettiği sayfa kopyası, sitedeki geçerli sayfa sürümü.

Site sayfasının geçerli sürümü iframe yardımıyla oynatıcıya yüklenir. Web sitenizin iframe'de görüntülenmesinin engellenmesi (başka bir deyişle, sunucu ayarlarınızda X-Frame-Options başlığının kullanılması) halinde toplanan veriler görüntülenemez. Site ziyareti verilerinin görüntülenebilmesi için sunucu ayarlarınızda webvisor.com alan adı ile bunun alt alan adları ve ayrıca sitenizin alan adı için bir istisna uygulamanız gerekir. Bu amaçla şöyle bir düzenli ifade (regexp) kullanın:

^https?:\/\/([^\/]+\.)?(yourdomain\.com|webvisor\.com)\/

NGINX kullanıyorsanız konfigürasyona aşağıdaki istisnaları ekleyin:

location / {
    set $frame_options '';
    if ($http_referer !~ '^https?:\/\/([^\/]+\.)?(yourdomain\.com|webvisor\.com)\/'){
      set $frame_options 'SAMEORIGIN';
    }
    add_header X-Frame-Options $frame_options;
    ...
  }

Burada yourdomain\.com sitenizin alan adıdır. NOT: Sitenizin alan adı uzantısını kullanın (.com'dan farklı olabilir).

Kullanılan sayfa yansıması ne olursa olsun, sayfa şu şekilde yüklenebilir:

 • Sizin adınıza: siteyi ziyaret ederek göreceğiniz bir sayfanın aynısı oynatıcıya yükleniyor.

  Siteye kullanıcı girişi yaptıysanız aynı kullanıcı yetkiniz oynatıcı için de geçerli olacaktır. Sitede, ürünler koyduğunuz bir kullanıcı sepetiniz varsa oynatırken ziyaretini izlediğiniz kullanıcının sepetini değil kendi kullanıcı sepetinizi göreceksiniz.

 • Anonim kullanıcı adına: siteye ilk kez giriş yapan bir kullanıcının göreceği sayfayı oynatıcınızda göreceksiniz. Sitede kullanıcı girişi olanağı varsa oynatıcıya kullanıcı girişi yapmayan kullanıcıların göreceği bir sayfa sürümü yüklenecek.

  Kullanıcının sitede eylemlerinin oynatılmasının, örneğin, kullanıcının seçtiği ürünlerin sizin kendi sepetinize eklenmesi gibi istenmeyen yan etkilere yol açması halinde bu yöntemi kullanmanızı öneririz.

Sorular ve yanıtlar

 1. Oturum Kaydı raporunda veri yok
 2. Oturum Kaydı raporunda cinsiyet, yaş vb. sosyo-demografik veriler eksik
 3. Oturum Kaydı raporunda, diğer raporlara kıyasla daha az ziyaret var
 4. Siteye geçiş reklamdan yapılmasına rağmen Siteden geçiş alanında kendi sitem belirtildi.
 5. Kayıtlara bakılırken Bu sayfada bir sorun var... mesajı görüntülenir.
 6. Bazı ziyaretler neden boş?
 7. Oturum Kaydı'nı çalıştırmak sitemi aşırı derecede zorlamaz mı?
 8. Oturum Kaydı'nın etkinleştirilmesi site ziyaretçilerinde veri trafiğini artırmaz mı?
 9. Tasarım kalitesi Oturum Kaydı'nın çalışmasını etkiler mi?
 10. Oturum Kaydı tarayıcımda çalışmıyorsa ne yapayım?
 11. Esnek tasarıma sahip sitelerde ziyaretler düzgün olarak kayıttan oynatılır mı?
 12. Site sayfaları şifreyle korunuyor. Kayıttan oynatılmaları sırasında, bu sayfaların yerine şifre giriş sayfasının görüntülenmesinin sebebi nedir?
 13. Oynatıcı, form gönderme sonuçlarının bulunduğu sayfa yerine hata veya geçersiz sayfa görüntülüyor. Neden?
 14. Ziyaretçilerin işlemleri neden sitenin flash alanlarında kayıttan oynatılmıyor?
 15. Ziyaret kayıttan oynatılırken oynatıcının bulunduğu sayfa yeniden yükleniyor ve ben sadece kendi sitemi görüyorum. Neden?
 16. Oturum Kaydı ziyaretçilerin şifrelerini kaydeder mi?
 17. Oturum Kaydı'nın belirli veri girişi alanlarında basılan tuşları kaydetmemesi için ne yapılması gerekir?
 18. Ziyaret kayıttan oynatılırken Oturum Kaydı form gönderiyor
 19. Oturum Kaydı ziyaret kayıtlarını ne kadar süreyle saklar?

“Oturum Kaydı” raporunda veri yok

Sayaç oluşturulduğunda Oturum Kaydı otomatik olarak çalıştırılmaz. Oturum Kaydı çalıştırma talimatlarını Sayaç kodu bölümünde bulabilirsiniz.

Oturum Kaydı'nı çalıştırırken Kaydet butonuna tıklamayı unutmayın; aksi takdirde veriler rapora dahil edilmez.

WebSocket protokolünü kullanan dinamik web sayfalarının doğru yansıtılması için Ziyaretçinin görüntülediği sayfa içeriğinin kaydı seçeneği devre dışı bırakılmalıdır.

“Oturum Kaydı” raporunda cinsiyet, yaş vb. sosyo-demografik veriler eksik

Ziyaretçilerin kişisel bilgi gizliliğine büyük önem veren Yandex.Metrica'da tüm veriler, ziyaretçilerin kişisel bilgileri olmadan toplanır. Bundan hareketle, sosyo-demografik özellikler gibi bazı veriler belirli kısıtlamalar uygulanarak kullanılabilir. Uygulanan kısıtlamalar yüzünden bu tür bilgiler, örneklemde ziyaretçi sayısı 10'dan az olduğunda görüntülenmez.

Oturum Kaydı her bir ziyaretçinin eylemlerini ayrı ayrı kaydettiği için raporun bu tür bir bilgiyi içermesi mümkün değildir.

“Oturum Kaydı” raporunda, diğer raporlara kıyasla daha az ziyaret var

Oturum Kaydı, belirli bir tolerans oranı dahil, günde yaklaşık olarak 150.000 ziyaret kaydeder. Sistem, gün boyunca ziyaretleri eşit aralıklarla kaydederek temsili bir örneklem sağlar.

Siteye geçiş reklamdan yapılmasına rağmen “Siteden geçiş” alanında kendi sitem belirtildi.

Bu durum aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelmiş olabilir:

 • Reklamdaki bağlantı, sayaç kodu kurulu olmayan sayfaya yönleniyor. Bu yüzden Yandex.Metrica, geçiş kaynağını doğru tespit edemiyor. Ziyaretçi, bir sonraki (kod kurulu olduğu) sayfaya geçtiği zaman raporlarda kaynak olarak sizin siteniz kaydedilir. Bu tür hataları önlemek için kodun, sitenizin her sayfasında doğru kurulu olup olmadığını kontrol edin.
 • Reklamdaki bağlantıların yönlendiği sayfaların birinde sayaç çalışmadı. Bu durum, Yandex.Metrica'nın kodu yüklenmeden önce ziyaretçi başka bir sayfaya geçiş yaptığı zaman veya sayfada yönlendirme olduğunda meydana gelebilir.

Kayıtlara bakılırken “Bu sayfada bir sorun var...” mesajı görüntülenir.

Bu mesaj aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı görüntülenebilir:

 • Sitenizde, iframe'de gösterim engeli olabilir (siteniz X-Frame-Options: SAMEORIGIN veya X-Frame-Options: DENY başlıklarını geri getirir).

  Ziyaretlerin doğru oynatılabilmesi için ilgili koruma kodu silinmelidir. Bu amaçla sitenin desteklenmesinden sorumlu kişiye başvurmanız veya web sunucunuzun ayarlarını doğru yapmanız gerekir.

 • Bilgisayar veya şebeke Firewall'u aşağıda sıralanan alan adlarına erişimi engeller:

  • metrika.yandex.com.tr ve mc.yandex.ru alan adlarına,
  • Oturum Kaydı ayarlarında Sayfaları oynatıcıya yükle seçeneği devre dışı olduğunda, *.yandex.net alan adına (Adsız kullanıcı adına kullanım türü),
  • *.yandex.tld alan adına.
 • Site, "www." ifadesi olmadan açılamaz.

Bazı ziyaretler neden boş?

Her sitede, bir miktar hiçbir etkinlik yapılmayan ziyaretler bulunmaktadır. Bu durum, ziyaret sırasında sayfada gerçekten hiçbir işlem yapılmadığından veya işlemler kaydedilmediğinden dolayı meydana gelebilir.

Sayfada hiçbir işlemin yer almamasının nedenleri:

 • siteniz robot tarafından ziyaret edilmiştir;
 • sayfa, oturumun geri yüklendiği bir sekmede yüklenmiştir.

İşlemlerin kaydedilmemiş olma nedenleri:

 • Sayfada Oturum Kaydı'nı desteklemeyen kod yüklü olabilir. Sayaç ayarlarında Oturum Kaydı seçeneğini etkinleştirin ve sayfadaki sayaç kodunu doğrusuyla değiştirin.
 • Ziyaretçi, sayfanın tamamen yüklenmesini beklemeden sayfadan çıkmıştır.
 • Ziyaretçi, kaydı desteklemeyen bir tarayıcı (örneğin, mobil tarayıcı) kullanmıştır.
 • Ziyaretçi, sayfayı görüntülemek için standart olmayan bir cihaz kullanmıştır (örneğin, dokunmatik ekranlı cihaz).
 • Ziyaretçinin internet bağlantısı kötüdür (örneğin, mobil internet).

Oturum Kaydı'nı çalıştırmak sitemi aşırı derecede zorlamaz mı?

Hayır. Tüm eylemler ziyaretçi tarayıcılarında ancak sayfa yüklendikten sonra kaydedildiği için sitenizin yükü artmaz.

Oturum Kaydı'nın etkinleştirilmesi site ziyaretçilerinde veri trafiğini artırmaz mı?

Bir sayfa görüntülenirken, boyutuna ve görüntülenme süresine bağlı olarak 200 bayt ile 4 kilobayt arasında gönderilir (internetteki orta boyutta olan bir sayfanın sadece çok küçük bir yüzdesine eşittir). Bu trafik artışı, site ile çalışma sırasında gönderilen genel trafik ile kıyasla önemsizdir.

Tasarım kalitesi Oturum Kaydı'nın çalışmasını etkiler mi?

HTML tasarımında çok fazla sayıda kusur (kapatılmamış etiketler, etiketlerin doğru şekilde iç içe kullanılmaması vs.) bulunan sayfalarda Oturum Kaydı'nın ziyaretleri kayıttan oynatmasında sorun çıkabilir. Genelde Oturum Kaydı bu tür kusurlara adapte olur; ancak yine de site sayfalarında HTML yapısının doğru olması beklenir.

Oturum Kaydı tarayıcımda çalışmıyorsa ne yapayım?

Oturum Kaydı, günümüzdeki bilgisayar için tarayıcılarının çoğunda ziyaretlerin kaydedilmesini destekler. Beta sürümlerinde ve bazı mobil tarayıcılarda ziyaret kaydı kısıtlı olarak desteklenir.

Tarayıcıyı mümkün olduğunca sık ve en yeni sürüme güncellemenizi öneririz. Ziyaretlerin kayıttan oynatılması Yandex Browser, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera ve Internet Explorer tarayıcılarında desteklenir.

Not. Farklı tarayıcılar aynı sayfayı farklı yöntemlerle işleyebilirler. Bu nedenle, ziyareti en doğru şekilde oynatmak için ziyaretin kaydedildiği tarayıcıyı kullanın.

Esnek tasarıma sahip sitelerde ziyaretler düzgün olarak kayıttan oynatılır mı?

Evet. Kayıt sırasındaki ekran çözünürlüğü ile kayıttan oynatma sırasındaki çözünürlük birbirini tutmasa bile, esnek tasarıma sahip olan sayfalarda ziyaret düzgün olarak oynatılır. Kaydedilen sayfa ile oynatılan sayfadaki öğelerin konumlarında olası farklılıklar, oturumun kayıttan oynatılması sırasında fare imlecinizin bazen yerinden oynuyor gibi görünmesine neden olabilir.

Site sayfaları şifreyle korunuyor. Kayıttan oynatılmaları sırasında, bu sayfaların yerine şifre giriş sayfasının görüntülenmesinin sebebi nedir?

Oturum Kaydı, şifreleri belleğinde tutmaz ve kullanıcıların yerine siteye giriş yapmaya çalışmaz. Bu nedenle oynatıcıya, herhangi bir yetkisiz ziyaretçinin sisteminde olduğu gibi, sitenin giriş sayfası yüklenir.

Oynatıcının sayfa içeriğini oynatması için sayaç düzenleme sayfasında Oturum Kaydı sekmesine geçip Ziyaretçinin görüntülediği sayfa içeriğinin kaydı seçeneğini etkinleştirin (yazı tipi önemsiz).

Oynatıcı, form gönderme sonuçlarının bulunduğu sayfa yerine hata veya geçersiz sayfa görüntülüyor. Neden?

Muhtemelen form POST yöntemini kullanarak verileri gönderir.

Oynatıcıya veri yüklerken Oturum Kaydı sadece GET yöntemini kullanır. Böyle yapılmasının nedeni, POST sorgularının genellikle başvuru, sipariş teyidi vb. işlemleri gerçekleştirmesidir. Oturum Kaydı POST yöntemini kullansaydı ziyaretçi işlemleri tümüyle baştan hesaplanırdı ve böyle bir sayfanın oynatıcıda kayıttan oynatıldığı her durumda size yinelemeli olarak başvurular gelir ya da sitede tekrar tekrar sipariş düzenlenirdi.

Form gönderme sonucunu içeren sayfanın oynatıcıda doğru görüntülenmesi için sayaç düzenleme sayfasında Oturum Kaydı bölümüne geçip Ziyaretçinin görüntülediği sayfa içeriğinin kaydı (Tarayıcıdan türü).

Ziyaretçilerin işlemleri neden sitenin flash alanlarında kayıttan oynatılmıyor?

Oturum Kaydı, ziyaretçilerin işlemlerini yalnızca sayfanın HTML içeriği sınırları dahilinde kaydeder. Bununla birlikte, ziyaretçinin flash öğeleri ile etkileşimi değil, farenin bu öğelerin üzerindeki hareketleri kaydedilir. Bu hareketler kayıttan oynatılırken imlecin ortadan kaybolması sorunuyla karşılaşılabilir. Bu durum, flash öğelerinin varsayılan olarak tarayıcıdaki tüm sayfa öğelerinin (oynatıcının görüntülediği imleç dahil) üstünde görüntülenmesiyle ilişkilidir.

İmlecin flash alanlarının üzerinde görünür olması için bu alanlara wmode=transparent görüntüleme modunu belirleyin:
<object>
  <param name="wmode" value="transparent">
  ...
  <embed wmode="transparent" ... />
</object>

Ziyaret kayıttan oynatılırken oynatıcının bulunduğu sayfa yeniden yükleniyor ve ben sadece kendi sitemi görüyorum. Neden?

Muhtemelen, sitenizde çerçeve içinde bulunan sayfaların gösterilmesini engelleyen bir koruma kullanılıyor. Böyle bir koruma örneği:

<script type="text/javascript">if (top.location != self.location)
{
 top.location.replace(self.location)
}
</script>

Ziyaretlerin düzgün olarak kayıttan oynatılabilmesi için bu kodun silinmesi gerekir.

Oturum Kaydı ziyaretçilerin şifrelerini kaydeder mi?

Hayır, Oturum Kaydı password tipi olan alana girilen bilgiyi kaydetmez.

Oturum Kaydı'nın belirli veri girişi alanlarında basılan tuşları kaydetmemesi için ne yapılması gerekir?

Belirtilen alanlardaki bilgilerin kaydedilmemesi için bunlara -ym-disable-keys CSS sınıfını atayın. Gizli bilgilerin girildiği alanlar bu sınıfla etiketlenebilir.

Ziyaret kayıttan oynatılırken Oturum Kaydı form gönderiyor

Bazen sitedeki ziyaret kayıttan oynatılırken ziyaretçi adına tekrar form gönderimi oluşturulur (örneğin, sepete bir ürün daha eklenir).

Bu durumun tekrarlanmaması için formun öğelerine -visor-no-click CSS sınıfını atayın:

<form action="/login" method="post" class="-visor-no-click"></form>

Oturum Kaydı ziyaret kayıtlarını ne kadar süreyle saklar?

Yandex.Metrica, son iki haftalık ziyaretlere ait kayıtları saklar.