Sipariş edilen ürünler

Rapor, sitede satın alınan ürünler hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Satılan ürün sayısı,
  • Satılan ürün bedeli,
  • Raporda sıralanan ürünleri satın alan site ziyaretçilerinin sayısı.

Bu rapor aracılığıyla seçilen zaman aralığında satılan ürünlerden elde edilen kârı öğrenirsiniz.

Raporun oluşturulması için servisin e-ticaret verileri kayıt ve analiz aracı olan E-ticaret'ten yararlanmanız gerekir.