İlişkilendirme modelleri

  1. Ziyaretçinin tüm cihazlarından gelen ziyaretler dikkate alınarak (cihazlar arası) ilişkilendirme

Yandex.Metrica yardımıyla tıklamayla ilişkilendirme (ziyaret üzerinden) özelliği de raporlarda etkinleştirilebilir. Bu ayar, sayfaya giriş kaynağını ve belirlenen kaynakların hangisinin dönüşümle sonuçlandığını (başka bir deyişle, kaynaklardan en etkin olanını) belirlemeyi sağlar.

Rapor oluşturulurken her bir ziyaretçi için aşağıdaki birkaç giriş (gelen trafik) kaynağıyla ilgili bilgi kullanılabilir:
  • İlk giriş kaynağı,
  • Son giriş kaynağı,
  • Son anlamlı giriş kaynağı,
  • Yandex.Direct reklamının tıklanmasından kaynaklanan en son giriş.

“İlk giriş”, “Son anlamlı giriş” ve “Direct'ten son giriş” modelleri için ziyaretçinin ziyaret geçmişi kullanılır.

Not. Hesaplamalarda ilişkilendirme süresi dikkate alınır; bu ilişkilendirme, ziyaretçinin tüm ziyaretleri için uygulanır fakat ziyaretler arasında 90 güne varan bir ara varsa, bu dikkate alınmaz. Bu, ziyaretçi 90 gün içinde siteye girmediyse, ziyaret geçmişinin sıfırlanacağı anlamına gelir. Yeni ziyaret geçmişi, ziyaretçinin izleyen ziyaretinden itibaren başlar. Bu ziyaretin kaynağı “İlk geçiş” olarak kaydedilir. Kullanıcı, ilişkilendirme süresini değiştiremez.

Bir örnek inceleyelim:

Bir ziyaretçinin arama sonuçlarından siteye girdiğini ve sitenin birkaç sayfasını görüntüleyip ayrıldığını düşünelim. Aynı kullanıcının daha sonra bir Yandex.Direct içerik reklamı üzerinden siteye tekrar girdiğini, bir süre sonra sosyal ağdaki bir reklamın üzerinden siteye tekrar gelip sonra ayrıldığını ve nihayet site adresini tarayıcıdaki arama satırına yazarak siteye geri döndüğünü ve siparişi verdiğini (böylece dönüşümün gerçekleştiğini) farz edelim. Böylelikle ziyaretçi siteyi toplam 4 kere ziyaret etmiş oldu.Siteye geliş kaynağının bu durumda doğru tespiti için ilişkilendirme modelleri kullanılır. Kullanılan modele göre ziyaretler farklı kaynaklara ilişkilendirilebilir.

Ziyaretlerin kullanılan ilişkilendirme modeline göre trafik kaynaklarına ilişkilendirilmesi
Ziyaret / Model Son giriş En son anlamlı geçiş Direct'ten yapılan son ziyaret İlk geçiş
1 Arama sonuçları Arama sonuçları Arama sonuçları Arama sonuçları
2 Yandex.Direct Yandex.Direct Yandex.Direct Arama sonuçları
3 Reklam Reklam Yandex.Direct Arama sonuçları
4 Doğrudan trafik Reklam Yandex.Direct Arama sonuçları
Son giriş

Bu model kullanıldığında Yandex.Metrica her bir kullanıcı ziyareti için geliş kaynağını önceki gelişlerin kayıtlarını yok sayarak ayrı ayrı tespit eder. Böylelikle, bu örnekte ziyaretçi siteyi 4 farklı kaynaktan 3 kere ziyaret etmiş sayılır.

Bu model sitenin teknik analizinde, örneğin sayaç kodu içermeyen sayfaları dahili trafik analizi yardımıyla bulmak gibi, sitenizin teknik durum analizi için kullanılabilir.

En son anlamlı giriş

Bu modele göre dönüşüm oranı daha net ve doğru hesaplanır. Tüm kaynaklar, dönüşüm açısından anlamlı ve ikincil (anlamı/önemi daha az olan) olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

Bu durumda ikincil kaynaklardan yapılan ziyaretler daha anlamlı olan bir önceki kaynağa ilişkilendirilerek kaynağın etkinliğini daha doğru ve kapsamlı ölçümlemeyi sağlar.

Bu örnekte, ilk 3 ziyaretin kaynakları (arama sonuçları, Direct, reklam) anlamlı sayılır. Son ziyaretin kaynağı: ikincil (doğrudan giriş) Bu nedenle, bu ziyaret üçüncü anlamlı kaynak olan reklamlara atfedilir.

Bu ilişkilendirme modeli, gecikmeli dönüşümlü sitelerle ilgili durumlarda olduğu gibi, hızlı dönüşümlü siteler için de aynı şekilde doğru sonuçlar almayı sağlar.

Direct'ten son giriş

Bu model, ziyaretçinin ziyaret zinciri boyunca reklamdan siteye tam olarak ne zaman girdiğinden bağımsız olarak Yandex.Direct reklamının etkinliğini doğru değerlendirmeyi sağlar.

Yandex.Direct reklamından siteye giriş yapıldıktan sonra siteye ayrıca diğer kaynaklardan da girişler yapılmış olsa dahi tüm ziyaretler yine de Yandex.Direct reklamından en son yapılan o girişe bağlanır.Kullanıcı Yandex.Direct reklamından birden fazla giriş yaptığında ziyaret o girişlerden en son olanla ilişkilendirilir.Model, Yandex.Metrica raporunda Yandex.Direct’ten yapılan ziyaretlerde varsayılan olarak kullanılır. Yandex.Direct reklamlarından hiç girişler yapılmadıysa Kaynaklar: Özet raporunda “Son anlamlı giriş” modeli kullanılır. İlişkilendirme modelini tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

İlk giriş

Bu model; ziyaretçinin alım işlemini başlatmadan (veya diğer hedef eylem yapmadan) önce uzun süredir karar verdiği ve bu süre içinde siteye de farklı kaynaklardan defalarca döndüğü durumlar, örneğin gecikmeli dönüşümlü bir site için kulanılır. Bu model ayrıca kaynaklardan hangisinin daha çok yeni ziyaretçi çektiğini anlamak için kulanılabilir.

Bu model kullanıcı ziyaretlerinin geçmiş kayıtlarına dayalıdır. Dolayısıyla ziyaretçinin tüm daha sonraki ziyaretleri bu ilk kaynağa atfedilecektir. Bu örnekte ziyaretçinin siteye ilk gelişi arama sonuçlarından gerçekleşti:

Ziyaretçinin tüm cihazlarından gelen ziyaretler dikkate alınarak (cihazlar arası) ilişkilendirme

Not. Verilerin cihazlar arası veriler de dikkate alınarak hesaplanması 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yandex.Metrica, ziyaretçinin siteye giriş için kullandığı tüm cihazları dikkate alarak ilişkilendirme yapabilir. Bu şekilde dönüşüm sağlayan kaynak daha doğru bir şekilde belirlenir. Farklı cihazlardan yapılan ziyaretler ve ziyaretçi eylemlerinin tüm geçmişini dikkate alabilmemiz Crypta teknolojisi sayesinde mümkün olur.

Yandex.Metrica raporlarına cihazlar arası istatistikleri de dahil etmek içinİlişkilendirme → Cihazlar arası seçeneğini etkinleştirin . Bu durumda trafik kaynağını belirlerken, Yandex.Metrica ziyaretçinin ziyaretlerinin ve kullandığı cihazların geçmişini de dikkate alır.

Örneğin, reklamı mobil cihazda görüp üzerine tıklayan bir ziyaretçinin, daha sonra bunu bilgisayarındaki Favoriler'ine kaydedip o site bağlantısına tıklayarak siparişi verdiğini düşünelim. Cihazlar arası seçeneği açık olduğunda ve ilişkilendirme modeli olarak Son anlamlı geçiş seçildiğinde; bu dönüşüm, mobil cihazdan kullanıcıyı getiren reklam kanalı ile ilişkilendirilir.Ayrıca Raporlarda cihazlar arası ziyaretçileri metriği seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz: Böylece raporlara “Cihazlar arası ziyaretçileri” metriği eklenir. Bu metrik, sitenizi ziyaret eden kişilerin sayısını, kullandıkları tüm cihazlardan gerçekleşen ziyaretleri dikkate alarak gösterir. Bu şekilde cihazlar arası ziyaretçilerinin sayısı çerez dosyalarında kaydedilen isimsizleştirilmiş (anonim) tarayıcı kimlik belirleyicileri kullanılarak belirlenen ziyaretçilerin sayısıyla karşılaştırılır.