İlişkilendirme modelleri

İlişkilendirme işlevi yardımıyla raporu internet trafiği kaynaklarına göre farklı yöntemler kullanarak ayarlayabilirsiniz. Rapor oluşturulurken her bir ziyaretçi için ilk, son ve son anlamlı olmak üzere 3 farklı kaynakla ilgili veriler kullanılabilir. “İlk geçiş” ve “En son anlamlı geçiş” modelleri için Yandex.Metrica'da kullanıcının geçmiş ziyaret kayıtları kullanılır.

Bir örnek inceleyelim:

Bir görüntülü reklamın üzerine tıklayarak siteye gelen bir ziyaretçinin birkaç sayfasını görüntüleyip siteden ayrıldığını, sonra aynı siteye arama sonuçları sayfasından tekrar geldiğini ve nihayet adresini adres satırına yazarak siteye tekrar gelerek sipariş yaptığını (ve böylece dönüşümü gerçekleştirdiğini) düşünelim. Böylelikle ziyaretçi siteyi 3 kere ziyaret etmiş oldu.

Siteye geliş kaynağının bu durumda doğru tespiti için ilişkilendirme modelleri kullanılır:

En son geçiş

Bu model kullanıldığında Yandex.Metrica her bir kullanıcı ziyareti için geliş kaynağını önceki gelişlerin kayıtlarını yok sayarak ayrı ayrı tespit eder. Böylelikle bu örnekte ziyaretçinin siteyi 3 adet farklı kaynaktan 3 kere ziyaret ettiği sayılacak.

Bu model sitenin teknik analizinde kullanılabilir. Sayaç kodu içermeyen sayfaları iç geçiş analizi yardımıyla bulmak gibi, sitenizin teknik durum analizi için kullanın.

İlk geçiş

Bu model; ziyaretçinin alım işlemini başlatmadan (veya diğer hedef eylem yapmadan) önce uzun süredir karar verdiği ve bu süre içinde siteye de farklı kaynaklardan defalarca döndüğü durumlar, örneğin gecikmeli dönüşümlü bir site için kulanılır. Bu model ayrıca kaynaklardan hangisinin daha çok yeni ziyaretçi çektiğini anlamak için kulanılabilir.

Bu modelde kullanıcı ziyaretlerinin geçmiş kayıtlarına dayanılarak ziyaretçinin tespit edilen ilk ziyaretinin kaynağıyla ilgili veriler kullanılır. Dolayısıyla ziyaretçinin tüm daha sonraki ziyaretleri bu ilk kaynağa atfedilecektir. Bu örnekte ziyaretçinin siteye ilk gelişi reklamın tıklanmasıyla gerçekleşti:

En son anlamlı geçiş

Bu modele göre dönüşüm oranı daha net ve doğru hesaplanır. Tüm kaynaklar, anlamlı ve ikincil (anlamı/önemi daha az olan) olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

Bu model çerçevesinde örneğin favori sayfalar, elle yazılan bir site adresi ya da iç geçişler gibi ikincil kaynaklardan yapılan geçişlerle başlayan ziyaretin daha anlamlı/önemli önceki bir kaynakla ilgisi tespit edilerek ziyaretin etkinlik ölçümü daha kapsamlı ve doğru yapılır.

Bu örnekte 1. ve 2. ziyaretin reklamlar ve arama olan kaynakları anlamlı (önemli) sayılır. Aynı zamanda ilk ziyaretin kaynağı değişemez. 3. ziyaretin doğrudan geliş olan kaynağı anlamlı (önemli) sayılmaz. Dolayısıyla ziyaretin gelişleri anlamlı (önemli) sayılan 2. kaynağa (aramaya) atfedilir.

Bu ilişkilendirme modeli, gecikmeli dönüşümlü sitelerle ilgili durumlarda olduğu gibi, hızlı dönüşümlü siteler için de aynı şekilde doğru sonuçlar verir.