İlişkilendirme modelleri

İlişkilendirme işlevi yardımıyla raporu internet trafiği kaynaklarına göre farklı yöntemler kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, sayfaya giriş kaynağını ve belirlenen kaynakların hangisinin dönüşümle sonuçlandığını (başka bir deyişle, kaynaklardan en etkin olanı) belirlemeyi sağlar.

Rapor oluşturulurken her bir ziyaretçi için aşağıdaki birkaç giriş (gelen trafik) kaynağıyla ilgili bilgi kullanılabilir:
  • İlk giriş kaynağı,
  • Son giriş kaynağı,
  • Son anlamlı giriş kaynağı,
  • Yandex.Direct reklamının tıklanmasından kaynaklanan en son giriş.

“İlk giriş”, “Son anlamlı giriş” ve “Direct'ten son giriş” modelleri için ziyaretçinin ziyaret geçmişi kullanılır.

Bir örnek inceleyelim:

Bir ziyaretçinin arama sonuçlarından siteye girdiğini ve sitenin birkaç sayfasını görüntüleyip ayrıldığını düşünelim. Aynı kullanıcının daha sonra bir Yandex.Direct içerik reklamı üzerinden siteye tekrar girdiğini, bir süre sonra sosyal ağdaki bir reklamın üzerinden siteye tekrar gelip sonra ayrıldığını ve nihayet site adresini tarayıcıdaki arama satırına yazarak siteye geri döndüğünü ve siparişi verdiğini (böylece dönüşümün gerçekleştiğini) farz edelim. Böylelikle ziyaretçi siteyi toplam 4 kere ziyaret etmiş oldu.Siteye geliş kaynağının bu durumda doğru tespiti için ilişkilendirme modelleri kullanılır. Kullanılan modele göre ziyaretler farklı kaynaklara ilişkilendirilebilir.

Ziyaretlerin kullanılan ilişkilendirme modeline göre trafik kaynaklarına ilişkilendirilmesi
Ziyaret / Model Son giriş En son anlamlı giriş Direct'ten son giriş İlk giriş
1 Arama sonuçları Arama sonuçları Arama sonuçları Arama sonuçları
2 Yandex.Direct Yandex.Direct Yandex.Direct Arama sonuçları
3 Reklam Reklam Yandex.Direct Arama sonuçları
4 Doğrudan giriş Reklam Yandex.Direct Arama sonuçları
Son giriş

Bu model kullanıldığında Yandex.Metrica her bir kullanıcı ziyareti için geliş kaynağını önceki gelişlerin kayıtlarını yok sayarak ayrı ayrı tespit eder. Böylelikle, bu örnekte ziyaretçi siteyi 4 farklı kaynaktan 3 kere ziyaret etmiş sayılır.Bu model sitenin teknik analizinde, örneğin sayaç kodu içermeyen sayfaları dahili trafik analizi yardımıyla bulmak gibi, sitenizin teknik durum analizi için kullanılabilir.

En son anlamlı giriş

Bu modele göre dönüşüm oranı daha net ve doğru hesaplanır. Tüm kaynaklar, dönüşüm açısından anlamlı ve ikincil (anlamı/önemi daha az olan) olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

Bu durumda ikincil kaynaklardan yapılan ziyaretler daha anlamlı olan bir önceki kaynağa ilişkilendirilerek kaynağın etkinliğini daha doğru ve kapsamlı ölçümlemeyi sağlar.

Bu örnekte, ilk 3 ziyaretin kaynakları (arama sonuçları, Direct, reklam) anlamlı sayılır. Son ziyaretin kaynağı ise (doğrudan giriş) ikincil olup bu nedenle önemli sayılan 3. kaynakla (reklamla) ilişkilendirilir:

Bu ilişkilendirme modeli, gecikmeli dönüşümlü sitelerle ilgili durumlarda olduğu gibi, hızlı dönüşümlü siteler için de aynı şekilde doğru sonuçlar almayı sağlar.

Direct'ten son giriş

Bu model, ziyaretçinin ziyaret zinciri boyunca reklamdan siteye tam olarak ne zaman girdiğinden bağımsız olarak Yandex.Direct reklamının etkinliğini doğru değerlendirmeyi sağlar.

Yandex.Direct reklamından siteye giriş yapıldıktan sonra siteye ayrıca diğer kaynaklardan da girişler yapılmış olsa dahi tüm ziyaretler yine de Yandex.Direct reklamından en son yapılan o girişe bağlanır.Kullanıcı Yandex.Direct reklamından birden fazla giriş yaptığında ziyaret o girişlerden en son olanla ilişkilendirilir.Bu model varsayılan olarak Yandex.Direct raporları için kullanılır. Yandex.Direct reklamlarından hiç girişler yapılmadıysa Kaynaklar: Özet raporunda “Son anlamlı giriş” modeli kullanılır. İlişkilendirme modelini tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

İlk giriş

Bu model; ziyaretçinin alım işlemini başlatmadan (veya diğer hedef eylem yapmadan) önce uzun süredir karar verdiği ve bu süre içinde siteye de farklı kaynaklardan defalarca döndüğü durumlar, örneğin gecikmeli dönüşümlü bir site için kulanılır. Bu model ayrıca kaynaklardan hangisinin daha çok yeni ziyaretçi çektiğini anlamak için kulanılabilir.

Bu model kullanıcı ziyaretlerinin geçmiş kayıtlarına dayalıdır. Dolayısıyla ziyaretçinin tüm daha sonraki ziyaretleri bu ilk kaynağa atfedilecektir. Bu örnekte ziyaretçinin siteye ilk gelişi arama sonuçlarından gerçekleşti: