hit

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Sayfa görüntüleme verilerinin gönderilmesi. Genellikle AJAX veya Flash kullanılarak oluşturulan sayfalarda kullanılır.

ym(XXXXXX, 'hit', url[, options])
Uyarı. hit(url, [title[, referer[, params]]]) imzası eskidir. Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu imzanın desteği her an sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez.

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *

String

Geçerli sayfanın URL'si

options

Object

Options objesi alanları
options.callback

Function

Görüntüleme verileri iletildikten sonra çağrılan callback işlevi

options.ctx

Object

this anahtar sözcüğü üzerine callback işlevinde erişilebilen içerik

options.params

Object

Ziyaret parametreleri

options.referer

String

Ziyaretçinin, geçerli sayfa içeriğini üzerinden yüklediği URL adresi

options.title document.title

String

Geçerli sayfanın başlığı

options.params objesi alanları:
order_price

Double

Hedef geliri. Değeri hem döviz türü hem de standart birimlerde (kredi cinsinden) belirtebilirsiniz.

currency

String

Hedef fiyatını döviz türü olarak aktarmak istiyorsanız bu alanı kullanın. Yandex.Metrica döviz türünü 3 harfli ISO 4217 döviz koduna göre algılar.

Başka bir para birimi transfer edilirse, ilgili para birimi ve tutar değerleri 0 olarak gönderilecektir.

* Bu parametre zorunludur.

Url ve options.referer parametreleri şema (protokol) ve barındırıcı (host) belirtilmeden URL yollarının kullanımına izin verir.

Bu durumlarda yol / simgesiyle başlıyorsa URL, barındırıcı kökünden başlayarak belirtilmiş sayılır.

ym(XXXXXX, 'hit', '/contacts');

Aksi takdirde, yol geçerli sayfaya göre belirtilmiş sayılır.

ym(XXXXXX, 'hit', 'contacts', {params:{referer: 'index.html?page=main'}});

Örnek

ym(XXXXXX, 'init', {});
//...
ym(XXXXXX, 'hit', '#contacts', {params:{
    title: 'İletişim bilgileri',
    referer: 'http://example.com/#main'
}});

Hedefe geliri

Sayfanın görüntülenmesi, sitenizde kurulu hedeflerden biri ise, yöntem parametrelerinde gelir aktarabilirsiniz. Hedefe geliri hakkında ayrıntılı bilgi

Örnek:

var goalParams =
{
   order_price: 1000.35,
   currency: "RUB"
};
ym(XXXXXX, 'hit', '/contacts', goalParams)