Haritalama kurallarında yapılan düzenleme ve tamamlamalar

Haritalama kurallarında ve Yandex Map Editor Yardım sayfalarının diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler bu bölümde sıralanır.

2019.02.28
 • Yol bölümünün yeni özelliğinin açıklaması eklendi: “Karşı yönde taksi şeridi”.

  Ayrıntılar için 3.3.2.14. Karşıdan gelen taksi şeridi bölümünü okuyun.

 • Yol bölümünün “Yolu kullanabilenler” özelliğinin açıklaması, yeni bir toplu taşıma araç seçeneği (taksi) eklenerek düzenlendi.

  Ayrıntılar için 3.3.2.3. Yolu kullanabilenler bölümünü okuyun.

 • Yol bölümlerinin kullanabilirlik parametrelerinde “Taksi” değeri ekleme kuralı eklendi.

  Ayrıntılar için 3.3.2.3.7 bölümünü okuyun.

 • Bisikletler için yol bölümünun kullanabilirliğini belirleme kuralına ek hükümler getirilerek, T kavşağı oluşturan Sınıf 8 yollar yaya kaldırımı ile bisikletlerin kullanamadığı araç yolları arasında bulunduğunda bu kural geçersiz sayılır.

  Ayrıntılar için 3.3.2.3.3 bölümünü okuyun.

2019.02.20
 • Toplu taşıma araçlarının kullandığı dönüş daireleri için çizim kuralları değiştirildi.

  Ayrıntılar için bkz.: bölüm 3.3.1.1.11.

 • Yol üstü park yerleri çizim kuralı netleştirildi. Ayrıntılar için 3.8.2.3.2 bölümünü okuyun.
2019.02.10
 • Özel ismi olan tek katlı kavşakların 6. seviye (Semt) bir idari bölüm olarak ya sadece yolların kesişimini belirleyen bir nokta (dış sınırları belirlenmeden) ya da dış sınırlarını belirleyen bir çokgen olarak çizilebileceği bir kural eklendi.

  Ayrıntılar için bölüm 3.2.1.4.5 ve 3.2.2.3.6'yı ve ayrıca 3.3.3.3. Yol ismi bölümünü okuyun.

2019.02.07
 • Kara ulaşımı duraklarının isimlendirme kuralları, sıra numaraları resmi adları olarak kullanılan durakların isimlendirme kuralları ile tamamlandı.

  Ayrıntılar için 3.14.2.2.1.1.9 bölümünü okuyun.

 • Park yerleri çizim kurallarına eklenen yeni hükümlere göre Sınıf 8 yollarının kenarlarında bulunan ve özel alanları bulunmamasına karşın şehrin ücretli park yerleri ağına ait olan park yerleri yol üstü park yerleri olarak çizilir.

  Ayrıntılar için bölüm 3.8.2.1.1.3 ve bölüm 3.8.2.3.2'yi okuyun.

2019.01.15
 • Kara ulaşım duraklarının isimlendirme kurallarına yeni hükümler eklendi.

  Ayrıntılar için 3.14.2.2.1.1 bölümünü okuyun.

 • Hızlı ulaşım hat bölümleri için Düzey özelliği belirtme kuralı düzenlenerek artık bu özellik için değerler belirtilmez ve düzenlenmez.

  Ayrıntılar için bölüm3.13.2.1.2'ye gidin.

 • İsim çevirme (transkripsiyon) kurallarının yeni hükümlerine göre özel isimdeki sayı sıfatları, çeviri dilindeki kurallara göre yazılır. Obje ismindeki sayı ayrıca harfle yazılan ek bir endeks içeriyorsa bu harf olduğu gibi çevrilmeden ve transkripsiyon uygulanmadan bırakılır.

  Ayrıntılar için bölüm 3.1.3.2.1.6'i okuyun.

 • Kara ulaşım durakları çizim kuralı genişletildi.

  Ayrıntılar için bölüm 3.14.1.2.1'i okuyun.

 • Yol bölümünün birden fazla sokağın parçası olarak çizilmesi için mevcut kurallar netleştirildi.

  Ayrıntılar için bölüm 3.3.2.3.3'ü okuyun.

 • Bina girişleri isimlendirme kurallarına yeni hükümler eklenerek girişlerinin her biri ayrı özel adresine sahip olan çok girişli konut binalarında giriş numaraları yazılmaz.

  Ayrıntılar için bölüm 3.3.4'ü okuyun.

 • Giriş ile çıkış kontrol ile ücret alma noktalarında yol çizim kuralları düzenlenerek trafik şeritlerinin ayrı ayrı (ayrı yol çizgileriyle) çizilmesini gerektiren hükümler çıkarıldı.

  Bkz. 3.3.1.1.10.

2018.11.21
2018.11.20
 • İki yol çizgileriyle çizilecek yol bölümleri için çizim kuralları, tramvay yolunun diğer taşıt yolundan devamlı çizgiyle ayrıldığı özel durumla tamamlandı.

  Ayrıntılar için bölüm 3.3.1.2.1.4'ü okuyun.

2018.11.01
 • Yapı türü olarak “sığ nehir geçidi”nin belirtilmiş olduğu yol bölümleri için özellikler belirtme kuralı (bkz.: 3.3.2.6.5) düzenlenerek; yol bölümünün sınıf değerinin bağlı olduğu diğer yol bölümleriyle aynı seçilmesini, yol kaplaması var seçeneğinin iptal edilmesini ve kötü durumda seçeneğinin işaretlenmesini gerektiren hüküm getirildi.

2018.09.25
 • Giriş kısıtlaması belirleme kuralı netleştirilerek “Konut Alanı” işaretiyle ilgili kısıtlama iç yollar için belirlenmez.

  Bkz.: Bölüm 3.3.4.

2018.09.13
 • “Yer” kategorisindeki objelerin resmi isimleri belirleme kuralı netleştirilerek, bazı türlerdeki objelerin resmi isimlerinde obje türünün belirtilmesinin zorunlu ve bazıları için zorunlu olmasa da tercihli olduğu karara bağlandı.

  Ayrıntılar için bölüm 3.6.2.1'i okuyun.

 • Trafik seyir koşulları için zaman kısıtlamaları belirtme kuralı netleştirildi: Böylelikle kısıtlamalar sadece karayollarında “yasak” olan manevralar için ve sadece belirli durumlarda belirtilir.

  Bkz. 3.3.4.1. Trafik seyir koşulunun eklenmesi (bent 8).

2018.09.06
 • “Kısıtlı giriş” trafik seyir koşulu için uygulama kuralı netleştirilerek, bu kuralın artık “Konut Alanı” işaretinin haritaya eklenmesi için kullanılmasına da izin verildi.

  Ayrıntılı bilgi için 3.3.4. Trafik Seyir Koşulları bölümünü okuyun.

2018.08.15
 • Farklı şeritler için (bu durumda olası değerlerden en küçüğü belirtilir) veya farklı araç türleri için (binek otomobiller için uygulanan değer belirtilir) farklı maksimum hız sınırlarının belirtildiği yol bölümleri için hız sınırı belirleme kuralları netleştirildi.

  Ayrıntılar için bkz. 3.3.2.8.4.

 • Sırbistan'da Adres belirleme kuralı netleştirildi.

  Ayrıntılar için bölüm 4.5.8'i okuyun.

08.03.2018
 • Bisikletler için erişilebilirliğin, 9-10 sınıflarında, bisikletçinin fiziksel olarak imkansız veya çok zor olduğu yollarda kapatıldığı açıklığa kavuşturulmuştur.

  Ayrıntılar için 3.3.2.3.3 bölümünü okuyun.

 • Okyanus, deniz, körfez ve boğazlarda, tamamen aynı su objesi çokgeni dahilinde bulunan adaların çizimi için mutlaka söz konusu su objesinin iç çokgenlerinin kullanımı zorunluluğu kaldırılmıştır.

  Bkz.: 2.7.4.2.1. Örnek 1. İç çokgenlerin kullanılacağı durumlar.

2018.07.26
 • “Kötü durumda” özelliğinin yalnızca 1-9 sınıflarındaki yollar için belirlenebildiği açıklaması eklenmiştir.

  Ayrıntılar için 3.3.2.13. Kötü durumda bölümünü okuyun.

 • Bazı garaj ve marina kooperatiflerindeki garaj veya tekne adreslerinin kooperatif numarası - garaj numarası formatında yazılabildiği belirtilmiştir.

  Ayrıntılar için bölüm3.5.2.2.8'e gidin.

 • Bina çizim kuralları basitleştirilerek, tek katlı apartmanlar ve tek katlı özel konut binalarının, çokgenleri tek tek çizilmek yerine başka benzer bir binanın çokgeni kopyalanarak da çizilebildiği belirtildi.

  Bkz. 3.4.1.1.1.

 • Yandaki yol Sınıf 8 veya 9. sınıfa ait olup, çizgiler arasındaki yol bölümü veya yoldan çıkış yolu o yandaki yolun devamıysa bunların sınıfı 7'ye yükseltileceğine karar verilmiştir. Bu kural, ana yoldan çıkış yolları için de uygulanmıştır.

  Ayrıntılar için 3.3.2.1. Sınıf

 • Havaalanlarının servise özel alanlardaki özel kullanım ve servis yolları da çizilmesi yasak objelerin listesine eklenmiştir.

  Daha fazla bilgi için bölüm 3.1.4.1'i okuyun.

2018.06.27
 • Kendi ismi olmayan numaralandırılmış karayollarının isimlendirme kuralları açıklanmıştır.

  Daha fazla bilgi için bölüm 3.3.3.3.3.2.1'i okuyun.

 • Adı “N Adası” şeklinde olan yarımadaların çizme ve özellik ekleme kuralı eklenmiştir.

 • Su objesi çizme kuralı eklenerek çokgenlerine yarımada çokgenlerinin girmesine izin verilmeyeceğine karar verilmiştir.

  Ayrıntılar için bölüm 3.10.1.3.9.1'i okuyun.

 • Aynı binada bulunan fakat verdiği farklı servislere göre birden fazla farklı site ve isme sahip olan kurumların çizim ve özellik belirleme kuralı açıklanmıştır.

  Ayrıntılar için bölüm 3.6.1.4'ü okuyun.

 • Kurum adlandırma kuralı netleştirilerek kurumun yasal statüsünun resmi isme kısaltmayla belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Ayrıntılar için bölüm 3.1.3.1.1.5'i okuyun.

 • Bir veya birden fazla farklı bölgede şubeleri bulunan kurumların isimlendirme kuralı açıklanmıştır.

  Ayrıntılar için bölüm 3.6.2.2.2'yi okuyun.

 • 1-7 sınıflarındaki yolların yalnızca istisnai durumlarda, toplu taşıma rotalarının doğru çalışmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları için kapanabildiği hükmü kurala eklenmiştir.

  Ayrıntılar için 3.3.2.3.4 bölümünü okuyun.

 • Uzay görüntüleri bulanık görünen alanlardaki objeler çizme yasağı getirilmiştir.

  Ayrıntılar için bölüm 3.1.4.1'ü okuyun.

 • Türkiye'deki adres belirleme kuralları açıklanmıştır.

  Ayrıntılı bilgi için 4.4.3. Binalar ve adres noktaları bölümünü okuyun.

2018.05.15
 • Yol bölümleri için “Kötü durumda” olmak üzere yeni bir özellik seçeneği eklendi.

  Ayrıntılar için 3.3.2.13. Kötü durumda bölümünü okuyun.

 • Şehir içindeki yaya kaldırımı olmayan yüksek sınıf yolların bisiklet trafiğine açık gösterilmesi için kurallar netleştirildi. Artık bu tür yolun trafiğe uygun bir banketi varsa bu yol bisiklet trafiğine açık gösterilmelidir.

  Ayrıntılar için4.1.3.5.2 bölümünü okuyun.

2018.05.11
 • Yapılan netleştirmeye göre “Bataklık” ve “Açık yüzme havuzu” türlerinin objeye atfedilebilmesi için bu objenin özel isme sahip olması şart değildir. Ayrıntılar için 3.10.2.1.1 bölümünü okuyun.

 • Yapılan netleştirmeye göre ruhsatlı evcil hayvan mezarlıkları da haritaya eklenebilir. Ayrıntılar için 3.9.2.1 bölümünü okuyun.

2018.04.24
2018.04.15
 • Rusya ve eski SSCB ülkelerideki garaj kooperatifleri için adres belirleme kuralları eklenerek, söz konusu kooperatiflerdeki adreslerin haritalara eklenebilmesi için mevcut yerleşik alanlardaki yollara veya idare bölümlerine bağlı olması gerekir; kooperatiflerin bünyesinde atfedilen dahili adresler ise haritaya eklenemez.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.5.1.13 bölümünde bulabilirsiniz.

2018.04.04
2018.03.21
 • Fransa'daki doğa objeleri adlandırma kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için4.2.1.3 bölümünü okuyun.

2018.03.02
 • Kara ulaşımı toplu taşıma araç durakları adlandırma kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.14.2.2.1.1 bölümünü okuyun.

2018.02.28
 • Yer kategorisindeki Kültür ve eğlence → Turistik mekan ve Anıt veya heykel türlerine ait objeleri çizim kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.6.1.10 bölümünü okuyun.

2018.02.08
 • Başka bir adrese taşınan kurumlar için yeni adreste “Yerler” kategorisindeki yeni bir objenin oluşturulmasını ve eski adres için obje silme talebinin gönderilmesini gerektiren yeni bir kural eklendi. Ayrıntılar için 3.6.1.9 bölümünü okuyun.

23.01.2018
 • Polonya için yol adlandırma kuralı, yol türleri artık küçük harfle yazılacak şekilde düzenlendi. Ayrıntılar için4.3.2.1 bölümünü okuyun.

2018.01.17
 • 3.9.2. Bitki örtüsü objeleri için özellikler belirleme kuralları düzenlenerek Kentsel bitki örtüsü türü için açıklama eklendi ve Orman türü için açıklama netleştirildi.

 • 3.3.1.5.2 bendine; kavşaktaki dönüş ya da çıkış yollarının ayrı çizgilerle çizilmesi için üzerindeki trafik şeritlerinin ana yoldan bir bariyer, ayırıcı, çim ya da işaretlenmiş bir güvenlik adasıyla ayrılmış olması gerektiğine dair bir paragraf eklendi.

 • Bent 3.3.1.4, aynı yerleşik alanına ait olmakla birlikte aynı adı taşıyan farklı cadde veya sokakların, resmi kaynaklara göre bulundukları ilçelere veya şehir bloklarına (mahallelere) bağlanması gerektiğini belirtmek için genişletilmiştir. Bu durumlar, “Sokaklar bulundukları yerleşik alanlara bağlanmalı” kuralından bir istisna sayılmalıdır. Bir sokak veya caddenin ait olduğu idari bölümle ilgili resmi kaynaklarda bilgi bulunamazsa bu cadde veya sokak genel olarak ait olduğu kabul edilen ilçe veya mahalleye bağlanır.
 • 3.3.3.3.3.4. Kendi adı olan numaralandırılmamış karayolları bendi netleştirilerek içine, kış aylarında üstü buzlanan hehir veya göllerden geçirilen geçici otomobil yollarının da bu türe dahil olduğuna dair bir paragraf eklendi.

 • 3.3.1.2.1.2 bendine, karşıdan gelen trafik şeritlerinin bariyerle ayrıldığı (bölünmüş) yolların da iki çizgiyle çizilmesi gerektiğine dair bir paragraf eklendi.

2017.12.26
2017.12.14
 • Rusça haritalarda bazı yer isimlerinde kelime sırası belirleme kuralları netleştirilerek isim; Ванькина губа (Vankina Guba Körfezi), Рыбачий полуостров (Rybaçi Yarımadası) örneklerinde olduğu gibi bir iyelik sıfat ise, tür isimlerinin sıfattan sonra yazılması gerektiğine dair bir paragraf eklendi. Ayrıntılar için 4.1.1.2.3.2.3 bölümünü okuyun.
2017.11.28
 • İsmi özel ismin yanı sıra ayrıca herhangi bir kuruma ait olduğunu gösteren başka sözcükler de içeren yerleşik alanlar için isimlendirme kuralları eklendi. Ayrıntılar için4.1.2.2.3.1 bölümünü okuyun.
2017.11.17
 • Polonya idari bölümleri için çeviri kuralları düzenlendi. Böylelikle, "Wieś" türündeki yerleşik alanlar “köy” sözcüğüyle çevrilerek bunlara “Belediye” özelliği atfedilmemelidir. Ayrıntılar için 4.3.1 İdari bölümler için özellik belirleme kuralları bölümünü okuyun.
2017.11.14
 • Kurumlar için Grup özelliği artık zorunlu olmuştur (ayrıntılar için 3.6.2.2.1.1. Grup bölümünü okuyun).

 • Benzinliklerin kullandığı alanlara “Alışveriş” türü atfedildi (ayrıntılar için bkz.: 3.7.2.1. Tür).

2017.11.02
 • Yol bölümlerinin çizim yöntemlerini değiştirme kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.3.1.2.4 bölümünü okuyun.

2017.10.13
 • Kurumların kendi isimlerinin yazılış kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.6.2.2.2. İsim bölümündeki bent 7 ve 8'i okuyun.

 • Bazı kurum adlandırma kuralları 3. Genel Haritalandırma Kuralları bölümünden 4. Bölgesel Haritalandırma Kuralları bölümündeki 4.1.6. Yer (Kurum) Özellikleri Belirleme Kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

2017.10.09
 • Numaralanmamış fakat özel isme sahip bazı karayolları için “Diğer adı” türündeki isimler belirtme kuralı netleştirildi (ayrıntılar için 3.3.3.3.3.5.6 bölümünü okuyun).

2017.10.03
2017.09.13
 • Yol üstü park yerleri için 8. sınıf yollarla kesişim yasağı uygulandı.

  Ayrıntılar için 3.8.2.3. Yol üstü park yeri çizim ve özellik belirleme kuralları bölümünü okuyun.

 • Havalimanı veya havaalanı adres noktalarının, ilgili obje alanının ortasına değil, en büyük terminal binasına konması gerektiği yönünde karar verildi. Ayrıntılar için 3.15.1.1 bölümünü okuyun.

 • Meydanların her zaman yol yapıları ve işaretleri kategorisindeki objeler olarak belirlenmesi gerektiği yönünde bir netleştirme getirildi. Ayrıntılar için 3.3.3.2.3 bölümünü okuyun.

2017.09.01
 • Köprü veya tünel gibi yol yapılarının ve üzerinden geçen yol bölümlerinin adlandırma kuralı düzenlendi: Artık özel isimleri olduğu durumlarda bu objeler hem yol bölümleri hem de yol yapıları olarak adlandırılmalıdır. Ayrıntılar için 3.3.3.2.3 ve 3.8.1.2.2 bölümlerini okuyun.
2017.08.29
 • Taşınabilir prefabrike garajların çok sayıda aynı alanda uzun süredir kaldığı durumlarda haritaya çizilmesine izin verildi. Ayrıntılar için1.2.2 bölümünü okuyun.
 • Kapatılmış kurumların tür değiştirme kuralı düzeltilerek, artık bazı kurumların kapandıktan sonra türü değiştirilmezken bazılarının türü “turistik mekana” dönüştürülmeli. Ayrıntılar için 3.6.1.5 bölümünü okuyun.
 • "Çiftlik" türü yerleşik alanlar için isimlendirme kuralı düzeltildi: tür ismi kısaltmadan, “çiftlik” olarak yazılmalıdır. Ayrıntılar için 4.1.2.2.2.3.1.2 bölümünü okuyun.
2017.08.25
 • Park yerlerinin ücretsiz sayılması kuralı düzeltildi: Bir ay içerisinde toplam zamanın %40'ında, saat 08.00 ilâ 20:00 arasında ücretsiz park imkanı varsa ve vaktin geri kalanında park yasaksa, bu durumda söz konusu park yeri ücretsiz olarak gösterilir; aksi durumda ise park yasak seçilmelidir. Ayrıntılar için 3.8.2.3.6 bölümünü okuyun.

2017.08.16
 • İdari bölümlerin düzey 5'e (yerleşik alan düzeyine) atıf kuralları düzenlendi. Bkz. 4.1.2.2.3.5. Yerleşik alan (seviye 5).

 • Merkezi olduğu idare bölüm türü özelliğinin belirlenme kuralı netleştirildi: İlçe merkezi özelliği, ilçelerin yanı sıra ayrıca (varsa) belediyelere bağlı arrondissement veya okrug'lar için de belirlenir. Ayrıntılar için 3.2.2.4. Merkezi olduğu idari bölüm türü bölümüne gidin.

 • Şehir içindeki yol üstü park yerleri çizim kuralları düzenlenerek 3.8.2.3.2 kuralı tüm şehirler için uygulandı.

2017.08.02

Map Editor Yardımı'nın genel yapısı düzenlenerek,

 • Haritayla çalışma kuralları genel (tüm ülkeler için geçerli) ve yerel (sadece belirli ülkeler için geçerli) olmak üzere, iki türe ayrıldı.

 • Bölüm numaralandırma prensibi basitleştirilerek, “1. Yandex Map Editor nedir?” ve “2. Harita ile çalışma” bölümleri için de uygulandı.