3.3.3. Yol özellikleri belirleme kuralları

Yandex Map Editor'deki yollar çizgi türü birleşik objelerdir ve standart haritalar gibi çizilmezler. Bu yollar bir ya da daha fazla yol bölümünden oluşur ve bu yol bölümlerinin her biri ayrı ayrı çizilir; ayrıntılar için bkz. 3.3.2. Yol bölümlerine özellik ekleme kuralları ).

Bir yol tekil bir obje olarak, yol bölümünün obje özellikleri menüsündeSokak alanı doldurulduğunda oluşturulmuş olur (ayrıntılar için bkz. 3.3.2.2. Sokak). Yol oluşturulduktan sonra, yolun ismi yol bölümünün obje özellikleri menüsünde bağlantı olarak gösterilir.

Eğer yol bölümü aynı anda birkaç sokağa dahil edilmişse, o zaman birçok bağlantı gösterilecektir:

Bağlantıya basıldığında yol bölümünün obje özellikleri menüsü açılır. (Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Bu menüde yola özellik eklenir.

Yol bölümlerine özellik ekleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki diğer tüm objelere özellik ekleme yöntemleriyle aynıdır.

Not.

Çift çizgili yolları isimlendirirken, verdiğiniz isim her iki yol için de geçerli olur.

Aşağıda Yol objesinin özellikleri ve her bir yok türü için değer girme kuralları listelenmiştir :

3.3.3.1. Konum

Konum özelliği, bir yolun hangi idari bölüme, bağlı olduğunu belirler.

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, daha önceden haritaya girilmiş idari bölümlerin olduğu önerilerin otomatik olarak çıkmaya başladığını görürsünüz.

Konumu girdiğinizde:

3.3.3.1.1

Uluslarası taşıt yolları, sınırların kesişim noktalarında ayrı yol parçalarına bölünür ve her yol parçası yalnızca üzerinden geçtiği ülkeye bağlanır.

Her bir yol parçası Düzey 1'e karşılık gelen (“Ülke”) idari bölüme bağlanır.

3.3.3.1.2

Uluslararası karayolları (Rusya'da federal önemdeki karayolları olarak anılırlar ve şehirlerin içine kadar devam ederler) Düzey 1 (“Ülke”) olan idari bölümlere bağlanırlar.

3.3.3.1.3

Bölgesel önemi olan ve belediyeler arası yollar, o yolun kendisi tümüyle ilçe vb. yerleşim yerlerinin içinde olsa dahi, Düzey 2 olan (“İl”) idari bölgelere bağlanır.

3.3.3.1.4

Sokaklar: mahalle, köy, belde vb.'ye bağlanır.

Not.

İstisnai olarak, bir mahalle, köy, belde vb.'de aynı isimle iki sokak varsa, bunlar aidiyetinin açıklandığı ilgili resmi belgelere uygun olarak mücavir alanlara ya da sitelere bağlanabilir.

Bir sokak veya caddenin ait olduğu idari bölümle ilgili resmi kaynaklarda bilgi bulunamazsa bu cadde veya sokak genel olarak ait olduğu kabul edilen ilçe veya mahalleye bağlanır.

Mahalle, köy, belde vb.'ye bağlanmış olan bir sokak, tümüyle bu mahalle, köy, belde vb.'nin sınırları içinde yer almalıdır.

3.3.3.1.5

Kayak pistleri, otomobil pistleri, go kart pistleri, motosiklet pistleri, koşu pistleri, vb., “site” türü idari bölümlere bağlanır; bir ismi olan spor amaçlı pistleri bağlamak için bu spor komplelsinin adıyla "site" türünde ayrı biridari bölüm yaratmak gerekir.

3.3.3.2. Yol türü

Tür alanında listeden istenilen yol türünü seçin:

Aşağıda yol türü seçimiyle ilgili kurallar sıralanmıştır.

3.3.3.2.1. Mahalle, köy, belde vb.'deki sokak

Mahalle, köy, belde vb.'deki aynı resmi ismi olan tüm sokaklar (transit yollar da yine mahalle, köy, belde vb.'nin sınırları içindeki sokaklarla aynı resmi isme sahipse bunlar da dahildir)

Kayak pistleri ve yarış pistleri (bkz. 3.3.2.1.7), koşu pistleri ve stadyum ve spor komplekslerindeki kayak pistleri, mahalle, köy, belde vb. sınırları içerisinde yer alan site tipi yerleşimlerdeki kayak pistleri de yine bu türe dahildir (bkz. 3.3.2.1.10).

Not.

İsimler, şu durumlarda resmi ad olarak kabul edilir:

 1. Resmi kaynaklara dayanarak onaylanabilirler (örneğin Rusya'da FIAS, Rosreestr ya da Rusya'daki resmi sokak isimleri verme talimatnameleri)

 2. Yerel kanunlar ya da şemalarla doğrulanabiliyorsa (SNT, KP, parklar, mezarlıklar vb. için).

3.3.3.2.2. Numaralandırılmış karayolu

Uluslararası karayolları.

Kıtalararası rotaların resmi adları tam yazılır (Avrupa/Asya sözcükleri büyük harfle yazılır çünkü bunlar ismin bir parçasıdır).

Örneğin─ Avrupa rotası E95, Asya Rotası AN6, Asian Highway 6 vb.; açıklama için isim E95, AN6:

Uyarı.

Tümüyle bir yerleşim biriminin sınırları içerisinde yer alan numaralandırılmış karayolları haritaya konmaz.

Ayrıca bkz. 3.3.3.3.1.

3.3.3.2.3. Yol yapıları

İlişkili oldukları diğer yapıların ismiyle anılan yollar (köprüler, üst geçitler, tüneller); meydanlar hariçtir:

Bu objeler hem “yol” objeleri hem de “yol tesisleri” olarak isimlendirilir (ayrıca bkz. 3.8.1.2.2).

Meydanlar her zaman yol altyapısı olarak isimlendirilir.

3.3.3.2.4. Cadde

Bir yerleşim biriminin sınırları içerisinde olan yollar ya transit caddelerdir (örneğin, St. Petersburg'daki Zapadnıy Skorostnoy Diametr ) ya da birkaç sokağı birleştirirler. Bazı caddelerin yol bölümlerinin hem bir cadde adı hem de resmi bir sokak adı vardır. Örneğin, Moskova'daki 3. Çevreyolu, ve bunun bir parçası olan Begovaya sokağı, Suçşyovskiy Val ve diğerleri; Sadovoe çevre yolu (Bolşaya Sadovaya sokağı, Sadovaya-Karetna sokağı isimli bölümleri içeren):

3.3.3.2.5. Adlandırılmış karayolu

Birkaç yerleşim biriminden geçen (genelde bir ismi olan ana yollar) yollar. Örneğin, Mojayskoe, Borovskoe ya da Rublyovo-Uspenskoe şosse vb.:

Tamamen ya da kısmen ücretli olan karayolları için bu türde ek birYol oluşturulur (bkz. bölüm 3.3.2.12. Ücretli (ücretli geçiş işareti)).

3.3.3.2.6. Kilometre numarası

Km cinsinden yol uzunlukları ile isimlendirilen yollar (örneğin, MKAD ya da Novorijskoe şosse):

Not.

Yol kenarındaki kilometre taşı, yolun ilgili kilometresinin bitim noktasını gösterir.

3.3.3.2.6.1

Çevre yollarına bağlı ve km ile isimlendirilen yol bölümleri, üç farklı çevre yolu tipinden birine ait olabilir; kilometre işaretleri, çevre yolunun dış ve iç taraflarında normal şartlarda aynı gider (MKAD) fakat paralel gitmiyorsa bu tür yol bölümleri için iki obje türü vardır (KAD, A-118 karayolu içindir).

 1. Çevre yolunun tamamı, örneğin MKAD.

 2. Yolun, ilgili kilometresine denk gelen, her iki yol çizgisini de kapsayan parçasının tamamı. Örneğin, Novoçerkassk Yolu 1054. kilometresi.

  Uyarı.

  Genel olarak adres noktaları bu objeye bağlanır.

 3. Yolun bir çizgisi dahil, söz konusu kilometrede denk düşen iki yol bölümü .

  Bu yollara isim verilirken, çevre yolunun iç ve dış kısımları gösterilir (şu etiketler kullanılırdış / iç taraf ya da dış / iç daire).

  Örneğin, MKAD, 40. km , dış taraf ve MKAD, 40. km, iç taraf.

  İsimler şu şekilde verilir:

  • resmi ad: MKAD, 40. km, iç bölüm;

  • haritadaki açıklama için: MKAD, 40. km.

3.3.3.2.7. İsmi olan çıkış

Ana yoldan, kendi isimleri ya da numaraları olan çıkışlara gerçekleşen çıkışlar. Örneğin, MKAD'dan olan numaralı çıkış (Çıkış 24 — Kaşirskoe şosse'ye olan çıkış):

Uyarı.

Özellik değeri verirken, girdiğiniz değerlerin çelişmemesine dikkat etmek gerekir 3.3.2.1. Sınıf ve yol bölümlerinin 3.3.2.7. Yapı özellikleri.

Örneğin “Yaya ve bisiklet” sınıfındaki yol bölümleri ya da “Döner kavşak” türündeki yapı özellikleri “Numaralandırılmış karayolu” türündeki yolların içeriğinde olamaz.

3.3.3.3. Yol ismi

Bir yolun ismi yol bölümü'nün obje özellikleri menüsünden Sokak alanına girilerek verilir (görselde kısmi olarak görünmektedir):

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, daha önceden haritaya girilmiş yolların olduğu önerilerin otomatik olarak çıkmaya başladığını görürsünüz. :

Haritada henüz yol yoksa bu alan manuel olarak doldurulur: yeni yolun ismini verdikten sonra yol oluşturulmuş olacaktır.

Obje kaydedildikten sonra, yolun adı obje özellikleri menüsünde bir bağlantı olarak görünür:

Bu bağlantıya tıklandığında obje özellikleri menüsü açılır.

(Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Yolu isimlendirme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm objeleri isimlendirme yöntemleri ile aynıdır.

3.3.3.3.1.Yolları isimlendirme kuralları

Yollara isim verirken kullanılan dili dilbilgisi kuralları dikkate alınmalıdır.

3.3.3.3.1.1

“Kilometre numarası” türündeki yollar için kesinlikle “haritadaki açıklama için” kısmına da (resmi ad dışında) bir ad girilmelidir.

Bu yol, örneğin “numaralandırılmış karayolunun” ya da “caddenin” bir parçasıysa, bu durumda bu yol bölümünün açıklamasına, parçası olduğu yolun “haritadaki açıklama için” kısmına girilen açıklama girilir; eğer bir açıklama girilmemişse, resmi adı kullanılır.

Not.

Bu tür bir yolun ismi, kilometre numaraları içeriyorsa (yazıyla değil rakamla yazılan), bu durumda numaradan sonra tire ve tireden sonra sırasıyla harf konur.

Örneğin:
 • M-7 Volga, 817. kilometre yolun resmi adıysa, haritadaki açıklama için kısmına M-7 (M-7 Volga yolunun adı) girilir;
 • MKAD, 73. kilometre yolun resmi adıysa, haritadaki açıklama için kısmına MKAD girilir (Moskova Çevre Yolu'nun resmi adı, bu yüzde ayrı bir açıklama girilmez).
3.3.3.3.1.2

Çıkışlar/katlı kavşaklardaki bağlantı yolları ve döner kavşaklardaki yol bölümleri (zaten kendi isimleri varsa, örneğin, MKAD'dan ya da Brest yakınlarındaki Paunoçnae'den olan çıkışlar), isimlendirilmez (görselde söz konusu tüm bölümler görülmemektedir):

3.3.3.3.1.3

Eğer bir çıkışın kendi ismi varsa, bu yol ismi olarak girilmelidir, örneğin MKAD, çıkış 24:

3.3.3.3.1.4

Büyük şehirlerdeki caddelerin hemen yanından devam eden toplayıcı yolların kendilerine ait bir isimleri yoksa, hemen yanına parantez içinde "toplayıcı yol" yazmak şartıyla, esas caddeyle aynı ismi alırlar. Toplayıcı yolun kendi ismi varsa, bu durumda ismin yanına gene parantez içinde “toplayıcı yol” yazılır, örneğin Sibirya anayolu (toplayıcı yol):

3.3.3.3.1.5
Sokaklarda artık kullanılmayan isimler, “Eski adı” türünden isimlendirilir ve bu isim haritada, isim değiştirildikten sonra iki yıl boyunca kalır.
İki yıldan daha eski olan isimler, “Diğer (tarihi) adı” türünden isim kısmına girilir.
3.3.3.3.1.6
İsimlendirme kuralları, yapım aşamasında olan yollar dahil tüm yollar için aynıdır.
3.3.3.3.2

Eğer bir yolun ismi çok uzunsa, bu durumda “Resmi adı” olarak bu ismi verdikten sonra “Haritadaki açıklama için” kısmına ismin kısaltılmış versiyonunu girin (ismin belirleyici kısımlarını kaybetmeden).

Örneğin, Geroy Sovyetskogo Soyuza V.N. Fokin sokağının adı şu şekilde kısaltılır:

 • Resmi adı: Geroy Sovyuetskogo Soyuza V.N. Fokin sokağı,
 • Haritadaki açıklama için: Fokin sokağı.
3.3.3.3.3. Karayollarının isimlendirmesi

Karayollarının isimlendirmesi (Numaralandırılmış karayolu ve Adlandırılmış karayolu türündeki yollar) şu şekilde isimlendirilir.

3.3.3.3.3.1. Kendi ismi olan numaralandırılmış karayolları
Rus karayolları ve anayollarının numaraları ve adları tire ile yazılır.

Örneğin: M-1 Belarus (M1 Belarus yanlıştır). Bu yolların türleri Numaralandırılmış karayolları gibi girilir.

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: numara ve kendi ismi, örneğin M-7 Volga.

  Avrupa ya da Asya ağına bağlı yollar için (örneğin, E95 ya da AN6), iki resmi ad (Rusça ve İngilizce dillerinde) girilir.

  Rus karayoluna İngilizce isim vermek (örneğin, M-10 Russia) mümkündür fakat şart değildir.

 • Açıklama için isim - kendi ismi olmadan numarasını kullanma (haritada yol ismi olarak görünüyor), örneğin M-7.

 • Diğer (tarihi) adı türündeki isimler: resmi belgelere göre güzergah adları (bkz. 3.3.3.3.3.5), örneğin nokta A - nokta B.

  Benzer tiplerde isimler girerken her iki tarafında boşluk olan bir tire kullanın.
3.3.3.3.3.2. Kendi ismi olmayan numaralandırılmış karayolları
Kendi ismi olmayan numaralandırılmış karayolları (bunlar çoğunlukla bölgesel karayollarıdır, örneğin 17Н-515). Bu tip yollar Numaralandırılmış karayolları olarak girilir.
Uyarı.

Tümüyle bir yerleşim biriminin sınırları içinde bulunan numaralandırılmış karayolları haritalanmaz.

3.3.3.3.3.2.1

Rusya'da bölgesel yolların numarası şu şekilde girilir: 17N-515, buradaki rakam ve harfler şunları ifade eder:

 • 17 - Rusya Sınıflandırma Dairesi'ne göre bölge kodu;
 • N, K, R ya da A harfleri yol değeri;
 • 515 - o bölge için olan sıra sayısı.
3.3.3.3.3.2.2

İsim şu şekilde verilir:

 • Resmi ad - numara, örneğin 17N-515.
 • Açıklama için ad: girilmez.
 • Diğer (tarihi) ad türündeki isimler: resmi belgelere göre güzergah adları (bkz. 3.3.3.3.3.5), örneğin nokta A - nokta B .

  Benzer tiplerde isimler girerken her iki tarafında boşluk olan bir tire kullanın.

3.3.3.3.3.3. Federal karayollarından çatallanan yollar
Federal karayollarından çatallanan yollar ana yoldan farklı bir şekilde işaretlenir. Bu tip yollar Numaralandırılmış karayolu olarak girilir.

İsim şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: karayolunun numarası ve çatallanan güzergahın adı, örneğin: M-5, Saransk'a giriş.
 • Açıklama için ad: Karayolunun numarası; örneğin: M-5.
3.3.3.3.3.4. Kendi adı olan numaralandırılmamış karayolları
Kendi adı olan numaralandırılmamış karayolları: Resmi belgelere göre başka herhangi bir yolla çakışmayan ve herkesçe bilinen kendilerine özgü isimleri olan yollar. Örneğin, Mojayskoe caddesi ya da Çuyskiy anayolu. Bu tür yollar Adlandırılmış karayolu olarak girilir.

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: Kendine özgü adı, örneğin Mojayskoe caddesi.
 • Açıklama için ad girilmez.

Kış aylarında buzla kaplanan nehir veya göllerden geçen geçici otomobil yolları ve nehir geçişleri de bu türe aittir. Bunlar, başlangıç ve bitiş noktaları veya sadece bitiş noktalarına göre isimlendirilir. Ayrıca, ilgili yolun bir kış yolu ya da hehir geçişi olduğu da belirtilir. Örneğin:

 • Resmi adı: Laryak Köyü Kış Yolu, Ponga - Onega Kışlık Nehir Geçişi.

 • Açıklama için ad girilmez.

3.3.3.3.3.5. Resmi evraklara göre güzergah tarifi

Rusya'da güzergahları tarif eden resmi belgeler, federal yollar ve bölgesel yollar için güzergah adlarına sahiptir. Diğer ülkelerde de benzer resmi belgeler bulunur.

Rota tariflerini kullanırken:

3.3.3.3.3.5.1

Resmi numara ya da isme sahip uzatılmış bir otoyolun parçası olan yollar, isminde güzergah tarifi olan ayrı yollara bölünemezler.

Örneğin, yolun resmi güzergah adı, Petrovo - İvanovo ise, bu yol, Petrovo - Sidorovo ve Sidorovo - İvanovo şeklinde bölünmemelidir. Bunlara benzer objeler haritadan silinecektir (yalnızca “Petrovo-İvanovo” kalacaktır).

Benzer tiplerde isimler girerken her iki tarafında boşluk olan bir tire kullanın.

3.3.3.3.3.5.2

Resmi olmayan bir kaynağa dayanan güzergah adları haritada, yol isimleri olarak girilmez. Bu tür güzergah adları (genellikle bunlar “değirmene giden toprak yol” ya da “plaja giden yol” gibi olur) haritadan silinecektir.

3.3.3.3.3.5.3

Uzun güzergah adlarını (üç nokta ve daha fazla adı olan güzergahlar) yalnızca başlangıç ve bitiş adlarına kadar kısaltmak gerekir.

Bunun istisnası, başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan fakat aradaki en az bir noktada farklılaşan güzergahlardır.

3.3.3.3.3.5.4

Noktalardan biri güzergahın tarifinde farklı bir karayolu olarak görünüyorsa, güzergahın ismine o aradaki noktanın (karayolunun) numarası eklenir; resmi belgede bu karayolu başlangıç ve bitiş noktası olarak tarif edilse de, numarası eklenir.

Örneğin, Moskova-Yaroslavl - Nikolayevka” güzergahı, “М-8 - Nikolayevka” olarak girilmelidir.

Benzer tiplerde isimler girerken her iki tarafında boşluk olan bir tire kullanın.

3.3.3.3.3.5.5

Güzergah adında sadece güzergahın varış noktası gösteriliyorsa, bu durumda isimlendirme yapılırken “Lukyantsevo yolu” formatında yazılması doğru olur.

Güzergahın adı resmi belgelerde farklı yazılmışsa, resmi belgedeki ad, “Diğer adı” türünde isim olarak girilebilir.

Örnek: Lukyantsevo yolu, Lukyantsevo köyün yolu, M-55 karayolundan Lukyantsevo'ya giriş vb.

3.3.3.3.3.5.6

Güzergah adları, ilgili yerleşim birimlerinin isimleriyle birlikte bir de onların türlerini gösteriyorsa, bu durumda “Diğer adı” isim türüne, yerleşim birimi türü gösterilmeden isim girilir.

Örnek: Nikolayevka köyü - Lesnoy köyü - Tikhiy köyü şöyle yazılır: Nikolayevka - Lesnoy - Tikhiy.

3.3.3.3.3.6
Eski sınıflandırmalara ait numaralar (SSCB, RSFSC, 01.01.2018'e kadar Rusya Federasyonu) “Diğer (tarihi) adı” isim türüne girilir.
3.3.3.3.3.7

Kayak pistleri, otomobil pistleri, motosiklet pisleri vb. eğer spor kompleksinin bir parçasıysa, bunlara isim verilir. Bunlara isim verilirken “Resmi adı” kısmına obje türü yazılır, örneğin 5G pisti.

Kendi ismi olmayan ve sadece sportif amaçlar için tasarlanmış (pistler) yaya yolları da isimlendirilebilir. Örneğin: Kayak pisti.

Not.

Bu tür objeler için “yerel halk” tarafından kullanılan isimleri girmemek gerekir.

3.3.3.3.3.8

Aynı yol bölümü iki sokağa aitse:

3.3.3.3.3.8.1

Bu sokaklar tamamen birbirleriyle örtüşmüyorsa, bu durumda kendi resmi adları olan iki farklı sokak oluşturulur. Haritadaki açıklama için isim türüne bunlar için giriş yapılmaz.

3.3.3.3.3.8.2

Eğer bu sokaklar aynı yerleşim birimine bağlıysa, coğrafi olarak birbirleriyle örtüşüyorsa ve yalnızca numaralarıyla farklılaşıyorlarsa (örneğin, St. Petersburg'daki Vasiliyevskiy adası 10. ve 11. çizgiler):

bu durumda sokaklardan her biri ayrı bir obje olarak kendi resmi adıyla oluşturulur fakat her iki sokağın aynı haritadaki açıklaması için aynı ad kullanılır. Örneğin, V.A.'nın 10 ve 11. çizgisi (Vasiliyevskoe adası):

3.3.3.3.3.8.3

Eğer bu sokaklar aynı yerleşim birimine bağlıysa, coğrafi olarak birbirleriyle örtüşüyorsa ve yalnızca isimleriyle farklılaşıyorlarsa (örneğin, Moskova'daki Lujniki ve Novolujnetskiy sokakları), bu durumda sokakların her biri için kendi resmi adıyla ayrı bir obje oluşturulur. Haritadaki açıklama için isim türüne giriş yapılmaz.

3.3.3.3.3.9

Eğer sokak iki yerleşim birimine sınır görevi görüyorsa ve sokağın her iki yanı farklı yerleşim birimlerinin sınırlarında kalıyorsa, o zaman sokağın ismine bakılmaksızın her biri kendi yerleşim birimlerine bağlanmak üzere iki sokak oluşturulur. Haritadaki açıklama için isim türüne bunlar için giriş yapılmaz.

Benzer durumlarda sokaklar ya tek ve aynı isme sahip olur ya da farklı isimlere sahip olur.

3.3.3.4. Yol içeriği

Yolun içeriğinin değiştirilmesi haritadaki herçizgi türü birleşik obje ile aynı şekilde gerçekleştirilir.

Not.

Taşıt yollarını düzenlerken çoklu bölüm ekleme fonksiyonu (her kullanıcıya açık değildir) kullanılabilir

3.3.3.4.1

Bir yol (sokak) yalnızca resmi olarak kendi parçası olan bölümleri içerir. Bahçelere açılan iç yollar, çıkmaz sokaklar, köylük yerlerdeki apartmanlar arası geçişler resmi olarak yol (sokak) olarak nitelendirilmez ve bunlar haritanın içeriğinde yer almaz.

3.3.3.4.2

Eğer bir yol bölümünün bir sokağa (yola) dahil olmasıyla ilgili resmi bilgiler eksikse, o zaman sokak, nerede kendisine bağlı adresler çoğunluktaysa oraya konulur.

Bununla birlikte:

 • Eğer bir adres noktası ya da küçük bir grup adres noktası, evlerin çoğunlukta olduğu bir öbekten uzakta yer alıyorsa, özellikle bu tek eve ya da küçük gruba kadar yolu uzatmak gerekmez.

  Görselde yeşil ok yolun ismi olan kısmını, kırmızı ok ise aynı yolun ismi olmayan kısmını (yol bölümüne dahil olmayan) göstermektedir:

 • Eğer birbirine paralel ya da dikey devam eden iki yolda ortalama benzer sayıda adres noktası varsa, her iki yol bölümünü de yolun içeriğine dahil etmek gerekir.

 • Yol içeriğine, binalar arası başka yollara bağlanmayan yollar ya da bahçe içi yollar dahil edilmez; bunun istisnası bu yolların sokağa bağlantı içermesi durumudur.

  Görselde kırmızı oklar bahçe içi yolları gösterir ve bunların yol içeriğine dahil edilmemesi gerekir: