3.3.1. Yol bölümleri ve yolların çizim kuralları

Uyarı.

Yol çizimi dikkat gerektirir. Rotalar haritalanmış yol ağına göre hesaplanır. Dolayısıyla yol çiziminde yapılan hatalar daha sonra yanlış veya hatalı rotalar oluşturulmasına yol açar.

Çizim ve yol bölümlerini düzenleme teknikleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir.

Açıklamalar için bkz. 2.6.1.1. Çizgi türü basit objenin çizilmesi, 2.6.1.2. Basit çizgi türü objenin düzenlenmesi.

Daire şeklindeki yol bölümlerini çizmek için dairesel objeler çizmeye yönelik araçları kullanabilirsiniz.

Yol bölümlerini çizerken, bazı kuralların çizilmekte olan yol bölümüyle değil, yolun bütünüyle ilgili olabileceğini unutmayın. Örneğin, bazı yollar tek çizgi, bazıları ise çift çizgi şeklinde çizilir (ayrıntılar için bkz. 3.3.1.2. Tek ve çift çizgili yollar için çizim kuralları.

Yol bölümü çizimi kuralları bu yüzden şunları içerir:

Yol bölümlerini çizerken, diğer yollarla olan kesişim noktaları (yol bölümünün başlangıç ve bitiş noktaları) “kesişim” türündeki objeleri oluşturur. Yol bölümlerinin çizimi sırasında otomatik olarak oluşturulan kesişimler yol ağı şeklinin düzenlenmesinde (ayrıntılar için bkz. 2.9. Kesişimler) ve ayrıca trafik kuralları, trafik ışıkları ve yol kameralarının girilmesinde kullanılabilir.

Yol bölümleri çizerken gereksiz yol bölümleri veya bunları sınırlayan kesişmeler oluşturmaktan çekinilmelidir. Yol bölümlerinin başlangıç ve bitiş noktaları şunlarla örtüşmelidir:

3.3.1.1. Yol ağının bir bütün olarak çizim kuralları:

3.3.1.1.1

Yol ağı kesintisiz olmalıdır: Belirli bir bölgedeki yol ağının tüm parçaları haritada birbiriyle bağlantılı olup kesintisiz bir ağ oluşturmalıdır. Örneğin:

Doğru Yanlış
Yol ağının “izole” bir bölümüne yalnızca demiryolu veya feribotla ulaşılıyor, otomobil yolları kullanılarak ulaşılamıyorsa bu demiryolu veya feribot geçişi de ilgili özellikler eklenerek yol ağına mutlaka dahil edilmelidir (ayrıntılı bilgi için bkz. 3.3.2.6. Yapı türü).

Henüz yapım aşamasında olan yollar, yol ağındaki diğer yollarla daha düşük sınıf verilmek suretiyle bağlanabilir (bkz. 3.2.11).

3.3.1.1.2

Yol ağı çizilirken, çizimin çakışmamasına (bir yol bölümünün diğerinin üzerine binmesi), yol bölümünün kendi kendisinin üzerine binmemesine ve yol bölümlerinin mükerrer olmamasına dikkat edilmelidir.

Doğru Yanlış
Obje haritada çizilirken, program çizimin doğruluğunu kontrol eder ve hataları bildirir:Fakat tüm hatalar otomatik olarak tanınamayabilir.

3.3.1.1.3

Kavşak ve yollar için buluşma noktası çizdiğinizde, yol bölümlerinin son noktalarının kavşak oluşturduğu durumlarda, bunlar birbirleriyle buluşmalı ve bir kesişim oluşturmalıdır. Bu tür durumlarda herhangi bir yol bölümü “havada kalmamalıdır” (o bölgede geçişin gerçekten kapalı olduğu durumlar hariç):

Doğru Yanlış
3.3.1.1.4

Köprülerin üzerinden geçen yol bölümleri çizilirken, uydu görüntülerinin köprülerin hareketli parçalarını fotoğraflamış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (ayrıntılar için bkz.: 2.3.1.4. Köprüler bölümü).

3.3.1.1.5

Yolların çizimi çok ayrıntılı olmak zorunda değildir.

Örneğin, özel bir binada her evin girişini çizmeniz gerekmez:

Doğru Yanlış

Bu kısıtlama, sert döşemeye sahip ve obje şekli geometrik olarak doğru meydanlar, parklar vb. 10. sınıf yolları için geçerli değildir. Bu durumda, yol ağı tamamen çizilir. Örneğin:

3.3.1.1.6

Binanın çatısına giden yollar, ancak o bina “diğer yapılar” türünde ise çizilir.

Yer altı ve çok katlı otoparklar içindeki yollar şu koşullarda çizilir:
 1. Otopark bir AVM veya İş merkezi altında ise.
 2. Herkese açık otopark, “diğer yapılar” türündeki binada bulunur ve yol tamamen bina sınırları içindedir.

Böyle bir durumda, binaya yapılan tüm giriş ve binadan çıkışları birleştiren yolların en düşük düzeydeki sayısı kadar çizime müsaade edilir:

Doğru Yanlış
Not.

Aynı zamanda, yer altı otoparklarından gelen tek yönlü girişlerde/çıkışlarda yol bağlantısının sağlanması için, binanın hizadan çıkması durumunda, trafik yönü A ⇆ Bolarak yazılır.

3.3.1.1.7

Birkaç ülkeden geçen taşıt yolları (genelde isimleri numaralandırılmış karayolları olarak geçer, örneğin Beyaz Rusya'daki M-1, Kırım'daki M-2 vb.), ülke sınırlarıyla kesiştiğinde, farklı ülkelerin topraklarından geçen parçalara bölünür.

Bu, sizin, söz konusu yolları, kendi ait oldukları ülkelerde idari bölgelerde birleştirmenizeolanak sağlar; yol böylece devam ettiği ülkelerin topraklarına uyacak şekilde parçalara ayrılmış olur.

3.3.1.1.8

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin sınırları içinde, bitki örtüsü taşıt yollarıyla kesişebilir ve bu yollar yalnızca Sınıf 10 (Yaya ve bisiklet yolu), 9 (Toprak yol) ya da 7 (Sokak) erişimi için yayalara ya da yaya ve bisikletlilere açıktır.

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin dışındaki bitki örtüsü, demiryollarıyla ve tek çizgiyle çizilmiş olan taşıt yollarıyla kesişebilir.

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin hem içerisinde hem de dışında “Park”, “Doğal koruma alanı” ve “Mezarlık” gibi bitki örtüsü objeleri herhangi türdeki bir taşıt yoluyla kesişebilir (eğer bu yollar, söz konusu alandaki bitki örtüsüne yan yol görevi görüyor ya da sözü geçen türlerdeki bitki örtüsü objelerinin içinden geçiyorsa).

Ayrıca bkz. 3.9.1.5.

3.3.1.1.9

Yerleşik alan sınırlarıyla kesişen yolların (cadde/sokakların) çizimi sırasında yol sınırla kesiştiği noktada koparılır ve iki ayrı yol bölümünün birleşimi oluşturulur.

Not.

Mahalle, köy, belde vb.'ye bağlanmış olan bir sokak, tümüyle bu mahalle, köy, belde vb.'nin sınırları içinde yer almalıdır. bkz. 3.3.1.4.

3.3.1.1.10

Yol kullanma ücreti alım gişesinin veya hudut kapısının önündeki yolun genişlenmesi ve ek bir şeridin eklenmesi çizilirken ana yolun şekli değişmez: Ayrı gişelere veya geçiş kontrol noktalarına yaklaşım yolları ayrı yol çizgileriyle çizilmez.

Doğru:

Yanlış:

3.3.1.1.11
Toplu taşıma araçları için dönüş alanı sağlayan özel dönüş daireleri ilgili alanın dış sınırlarını izleyen Sınıf 8 yol çizgisiyle tek yönlü olarak çizilir. Dönüş dairelerinin çizilmesi için aşağıdaki koşullara uyulması gerekir:
 • Dönüş dairesinin ana taşıt yolundan yol işaret çizgisiyle ayrılmış olması,
 • Taşıt yolunun özel amaçlı bir genişlenmesi olan dönüş dairesinin sadece toplu taşıma araçlarının kullandığı özel bekleme alanını içeriyor olması.
Doğru Yanlış

3.3.1.1.12

Ana yoldan fiziksel bir ayırıcı veya işaretleme ile ayrılarak belirtilmese de benzin istasyonuna erişimin, 8. sınıf bir otoyolun ayrı bir kesimi olarak çizilmesine izin verilebilir.

3.3.1.2. Tek ve çift çizgili yollar için çizim kuralları

Yandex Map Editor'de yollar iki şekilde çizilir:

 • “Tek çizgi”: tek çizgiyle, hem tek yönlü hem de çift yönlü yollar şeklinde:

 • “Çift çizgili”: çift çizgiyle, her biri farklı bir trafik yönünü temsil edecek şekilde:

3.3.1.2.1. Çift çizgili çizim

Çift çizgili yol bölümleri şu durumlarda çizilir:

3.3.1.2.1.1

Yollar Sınıf 1 (Otoyol)ise:

3.3.1.2.1.2

Yolun, bir yönde 3 ve daha fazla trafik şeridi var veya karşıdan gelen şeritleri bariyerle ayrılıyorsa (yolun şerit formülü 3+2 şeklindeyse):

Not.

Yolda örneğin ABD'de kullanılan ortadaki dönüş şeridi varsa, bu dönüş şeridi 2 yönden birinde 3. şerit olduğunda yol yine çift çizgiyle çizilir:

3.3.1.2.1.3

Yolfiziksel bir ayırıcı ile trafiğin aktığı yolları birbirinden ayırıyorsa:

 • a) Bariyer:
 • b) Çim:
 • c) Özel bir kaldırımın üstünde bulunan tramvay yolu:
3.3.1.2.1.4

Her iki yönde iki ve daha fazla trafik şeridine sahip olan taşıt yolu boyunca özel kaldırımın üstünde bulunmayan ve dolayısıyla üzerinden araç trafiği de mümkün olan bir tramvay yolu bulunur:

Veya tramvay yolu araç trafiğine açık yol kısmından düz çizgiyle ayrılır:

3.3.1.2.1.5

Eğer bir yol çizilirken, yerleşim yerinden geçebilecek şekilde çift çizgiyle çizildiyse, çizim tipi (yani çift çizgi) değişmez:

3.3.1.2.2. Tek çizgili çizim

Çift çizgiyle çizim şartlarını karşılamayan tüm yollar (bkz. 3.3.1.2.1) tek çizgiyle çizilmelidir.

3.3.1.2.2.1

Yolda, aynı yöne giden veya karşıdan gelen toplu taşıma araç trafiği için yol işaretleriyle gösterilen özel bir şerit bulunması bu yolun ek bir çizgiyle çizilmesini gerektirmez:

3.3.1.2.3

Çok katlı (alt-üst geçitli) kavşaklar yollara benzer şekilde çizilir (tek çizgili yollar tek çizgiyle, çift çizgili yollar çift çizgiyle:

3.3.1.2.4

Kısa yol bölümlerinde şerit sayısının ya da genişliğinin değişmesi nedeniyle çizim yöntemini değiştirmek (tek ya da çift çizgili yapmak) doğru değildir. Yerleşik alanlarda "kısa", uzunluğu bir kvartalın altında olan bölümlere denir.

Bariyerli bölünmüş yol çift çizgiyle çizilir. Trafik yönlerini ayırarak yaya geçidinde aralarında “röfüj” oluşturan iki bariyerin arasındaki mesafenin yaya geçidinin genişliğiyle aynı veya bundan küçük olduğu durumlar bu kuraldan istisna sayılır. Örneğin, yolun ortasında duran trafik ışıkları veya aşağıda gösterilen ayırıcı taşlar tek çizgili yolu çift çizgili hale getirmez:

Çizgi ile ifade edilen bir kavşaktan önceki devamlı şerit içi çift çizgi ya da bir emniyet adası için çizim yöntemi değiştirilmemelidir:

Çift çizgili yolların tek çizgili yollara düşürülmesi yumuşak bir şekilde yapılmalıdır (aksi takdirde navigasyon tarafından bu değişiklik bir dönüş olarak algılanabilir):

Doğru

(çizimdeki değişim: yumuşak)

Yanlış

(çizimdeki değişim: yumuşak değil)

3.3.1.2.5

Yol bölümlerinin çizgileri yolun ortasında çizilmelidir (tek çizgiyle çizilen yollar için) ya da her iki yöne giden yolların ortasına çizilmelidir (çift çizgiyle çizilen yollar için):

3.3.1.2.6

Gerçekte de paralellerse, iki çizgiyle çizilmiş olan yol bölümleri birbirine paralel geçmelidir (görselde yeşil ok). Yolların daraldığı ya da genişlediği bölgeler bu kurala istisnadır (görselde mavi okla gösterilir):3.3.1.3. Düz çizgili, kavisli çizgili yol bölümlerinin ve dönüşlerin çizim kuralları

Düz ve kavisli yol bölümlerinin çizim kuralları çizgi türü objelerin çizimi genel kurallarıyla belirlenir:

3.3.1.3.1. Düz çizgili yol bölümlerinin çizimi

Düz çizgili yol bölümlerinde araya giren herhangi bir köşe olmamalıdır:

Doğru Yanlış
3.3.1.3.2. Kavisli çizgili yol bölümlerinin çizimi

Haritada 19 ölçekle görüntülenme sırasında kavisli yol bölümlerindeki köşelerin sayısı, hafif dönüşlerde köşelerin anlaşılmayacağı ölçüde yeterli olmalıdır. Bu gereksinimi karşılayan ölçüden fazla köşe çizmemek gerekir:

Doğru Yanlış


3.3.1.3.3. Dönüşlerin çizimi

Yol dönüşleri haritaya 19 ölçeğinde bakıldığında yumuşak (köşesiz) görünecek şekilde çizilmelidir. Bu gereksinimi karşılayan ölçüden fazla köşe çizmemek gerekir (genellikle üç nokta yeterlidir):

Doğru Yanlış
Yol dönüşlerini yumuşak çizmek için tüm köşeleri yuvarla komutunu kullanabilirsiniz.

Uyarı.

Eğer yol dönüşü T şekilli kavşağın bir parçasıysa, bu tür kavşakların çizim kurallarına dikkat etmek gerekir (bkz. 3.3.1.5.3.5).

ayrıca bkz. bölüm 2.10.2. Obje: bağlantılı düzeltmeler.

3.3.1.4. Çift çizgili U dönüşlerinin çizim kuralları

Çift çizgiyle çizilen bir yolda U dönüşü varsa:

3.3.1.4.1

İki yönlü bir U-dönüşü, yol çizgisine paralel kesintilerle çizilir.

U dönüşü şeritleri bariyer, ayırıcı veya çim gibi bir objeyle veya röfüjle birbirinden ayrılmışsa U dönüşü iki kavisli çizgiyle çizilir:

3.3.1.4.2

Tek yönlü U dönüşü bir kavisle ve trafiğin yönünü gösterecek şekilde çizilir.3.3.1.5. Kavşak çizim kuralları

Kavşaklar, tek ya da çift çizgili yollarla kesişip kesişmediğine bakılmaksızın, oradaki gerçek trafik durumunu yansıtacak şekilde çizilir (oradaki yol işaretleri, trafik levhaları, izin verilen dönüşler vb. dikkate alacak şekilde çizilir).

Kavşak çizim kuralları şöyledir:

3.3.1.5.1

Bir yol birbirinden ayrı olan 2 yolla kesişiyor fakat bu 2 yolun taşıt yolu kısımları birbiriyle sürücünün hiçbir ek manevra yapmasını gerektirmeyecek, düzgün bir şekilde birleşiyorsa, bu 2 yolun ilk yolla kesişim noktası ortak çizilir (yukarıdaki görsellerde gösterildiği gibi).

Eğer bu şartlar yerine gelmediyse bu durumda iki kesişim noktası girilir (alttaki görsellere bakın):

3.3.1.5.2

Kavşaktaki dönüş ya da çıkış yollarının ayrı çizgilerle çizilmesi için üzerindeki trafik şeritlerinin ana yoldan bir bariyer, ayırıcı, çim ya da işaretlenmiş bir güvenlik adasıyla ayrılmış olması gerekir. Kavşağın hemen öncesinde yolun bir ya da iki şerit eklenerek genişlemesi çıkış yolu olarak çizilmez.

Doğru Yanlış
Fiziksel bir ayırıcı olması durumunda doğru bir çıkış yolu çizimi örneği:

3.3.1.5.2.1

Çıkış yollarının ana yol ile olan kesişimleri, düz yol çizgisinin başladığı veya bittiği noktalardan itibaren çizilir (çıkış yolu henüz başlamadan, ana yoldan çıkış yolunu belirtmek için çizilmiş yol çizgilerinden başlamaz).

Örneğin görsellerde, sağdaki yolun ilk şeridinin sadece dönme amacıyla kullanıldığı fakat soldaki ilk şeritte hem dönüşün hem de düz gidişin mümkün olduğu gözükmektedir:

Doğru Yanlış
3.3.1.5.2.2
Yol çıkışları, yapay virajlar olmaksızın keskin bir açıyla ana yola katılır:
Doğru Yanlış
3.3.1.5.3

Tek çizgili ve çift çizgili, aralarında ayrıcı olan yolların, kavşaklarla olan karşılaşmalarının çizimi yapılırken:

3.3.1.5.3.1

Eğer kavşağa bir adet çift çizgili yol yaklaşıyorsa (ve üç adet tek çizgili yol), bu durumda çift çizgili yol, hem kavşaktan öncehem de sonra tek çizgili yolla birleşebilir (gerçek duruma bağlı olarak bu olabilir):

Uyarı.

İki çizgili yolun tek çizgili yola geçişinde çizim yumuşak olmalıdır (bkz. 3.3.1.2.4).

Kavşakta 2 adet çift çizgili yol ve 1 adet tek yönlü tek çizgili yol kesişiyorsa çift ile tek çizgili yollar arasındaki geçiş görselde gösterilen şekilde çizilir (yeşil oklar izin verilen trafik yönünü gösterir):3.3.1.5.3.2

İki çift şeritli yol (tek yol ya da iki tek şeritli yol) kavşak için uygunsa kavşaktan sonra bu yol tek şeride indirgenebilir:

3.3.1.5.3.3

Tek çizgili bir yolla kesişerek T kavşağı oluşturan çift çizgili yol birleşme noktasında tek çizgili yola daraltılmaz:

3.3.1.5.3.4

Kavşakta birden fazla tek çizgili yol çift çizgili (bölünmüş) yola çıkıyorsa çizgiler, görselde gösterildiği gibi izin verilen trafik yönlerini ve dönüşleri yansıtmalıdır:

3.3.1.5.3.5

T şekilli kavşaklar, yolları 90 derecelik açıyla kesmelidir ve kavissiz çizilmelidir. Soldaki görselde yer alan yeşil oklar yolu doğru kesen kavşakları, kırmızı oklar için yanlış kesen kavşağı gösterir. Sağdaki görselde yanlış nokta düzeltilmiştir.

Doğru ve yanlış Doğru

Bu, yaya yolları dahil tüm yol sınıflarında geçerlidir. Daha yüksek sınıftan bir yol daha önemsiz bir yola sapıp onunla birleşirse, benzer şekilde kavşak çizilmelidir:

Doğru Yanlış

Dönüşler yalnızca haritada fiziksel bir ayırıcı ya da benzer bir yol işareti olduğunda yumuşak kavisler olarak çizilir:

3.3.1.5.3.6

Dairesel yol bölümleri ortak kesişim noktalarına sahip olmamalıdır:

Doğru Yanlış

3.3.1.6. Kaldırım, yaya yolu ve bisiklet yolu çizim kuralları

3.3.1.6.1

Yaya yolları (Yaya yollarının yol sınıfları) şunlarrdır:

 • genişliği otomobillerin geçişine izin vermeyen yollar,

 • yaya yolları,

 • kaldırımlar,

 • park ve mezarlık yolları,

 • demiryollarından ve taşıt yollarından geçen yaya geçitleri,

 • yaya merdivenleri, köprüler ve tüneller.

Not.

Yaya yolları ve kaldırımlar çizilirken yollar için renk kodlaması kullanılarak yayalara açık ve kapalı yollar özel farklı renklerle gösterilebilir.

Uydu görüntüsünde ayırt edilebilse bile, sınırlı bir bölgede (örneğin, bir avluda) sert kaplaması olmayan (patika türünde) çok fazla sayıda yaya yolu çizmekten çekinmeniz önerilir: Kültürel ve sosyal hizmet alanlarına, dinlenme tesislerine ve toplu taşıma duraklarına erişim sağlayan önemli yolları seçip yalnızca onları çizin.

Not.

Önemli yaya yolları (örneğin, İstanbul'daki İstiklal Caddesi) Sınıf 7'deki bir “Yerleşim yerindeki sokağa” girer ve giriş izni sadece yayalar içindir.

3.3.1.6.1.1

Kaldırıma ya da yaya yoluna benzeyen fakat bu işlevleri olmayan ve bu amaçla yapılmamış objeleri çizmemek gerekir (örneğin, tünel içi kaldırımlar):

Ayrıca, yol ağından tamamen kopuk olan yaya yolu bölümleri de haritaya çizilmez.

Örneğin, bu köprünün girişi sürekli kapalı olan bir kapıyla engellendiği için köprü üzerindeki yol bölümü haritaya çizilmez:

3.3.1.6.1.2

Kaldırımlar, yaya ve bisiklet yolları kararlaştırılmış“eksen hattına” göre çizilir.

3.3.1.6.2

Yaya geçitlerinin, kaldırımların ve yaya bölgelerinin çizgileri, tüm yol ağıyla bağlantılı bir ağ oluşturmalıdır.

Park ve mezarlık yolları ile yaya yolları ağları, kaldırımlar ya da taşıt yollarıyla, (yol bölümlerinde yayalar için yol kullanma izni özelliğiyle işaretlenerek) gerçekte birleştikleri noktalardan çizgilerlerle birleştirilmelidir.

Örneğin görselde kesintisiz yeşil çizgi kaldırımı, kesik yeşil çizgiler mezarlık yollarını ve kahverengi çizgi taşıt yolları bölümlerini göstermektedir; kesişme noktası ise kırmızı bir okla belirtilmiş. Basitçe anlaşılması için görselde yolun küçük bir parçası gösterilmiştir:

3.3.1.6.2.1

Yol ağının yayalara açık bölümleri birbirine bağlı olmayabilir.

Örneğin St. Petersburg yakınındaki Kronştadt Adası'ndaki yaya yolları, şehrin diğer bölümlerindeki yaya yollarından izole bir şekilde yol ağında kopuk parçalar oluşturmaktadır ve bunları bağlayan tek yol, yaya girişine kapalı olan A-118 otoyoludur.

Bu gibi durumlarda yapma. yapay olarak, yol ağı yayaları için mevcut olan yalıtılmış parçaları birbirine bağlar ve yayaların erişilebilirliğini eksik olduğu yere işaret eder.

3.3.1.6.3.6 bölümünde açıklanan durumlar istisnadır.

3.3.1.6.3. Kaldırımlar
3.3.1.6.3.1

Kaldırımlar, fiziksel ayırıcılarla yolun taşıt geçen kısmından ayırılıyorsa (çim, çit, zincir vb. ile):, ayrı yollar olarak çizilir:

Yolun taşıt geçen kısmına yakın olan kaldırımlar (yoldan sadece bordürlerle ayrılmış olan) yol boyunca Sınıf 1-7 olan ayrı yollar olarak çizilir:

3.3.1.6.3.2

Karayollarının kenarları ayrı yollar olarak çizilmez.

Yol bölümü kenarları yayaların geçişine uygunsa, bu durumda yol bölümleri boyunca kadırım çizilmez, fakat bu yol bölümlerine yayalar için yol kullanma izni verilir.

3.3.1.6.3.3

Yaya kaldırımının bittiği fakat yayaların taşıt yolu kenarından yürümeye devam edebildiği yerlerde, yol ağının kesintisizliğini sağlamak üzere yaya kaldırımı çizgisini taşıt yoluna yaya yolu bölümüyle bağlamak gerekir (görselde kesik yeşil çizgiyle gösterilir):

3.3.1.6.3.3.1

Yaya yollarıyla kaldırımı olan otoyolların teknik bağlantısı (Sınıf 1 yollarla) çizilmez. Örneğin Moskova Çevre Yolu'ndaki bir duraktaki kaldırımın gerçek olarak bittiği yerde, Yandex Map Editor'deki çizgi de biter:

3.3.1.6.3.4

Yer üstü ve yer altı yaya geçitlerinin olmadığı ve kavşaklarda hiçbir trafik levhası ya da yol işaretinin (“yaya geçidi çizgilerinin”) bulunmadığı durumlarda, kesişen yollar aşağıdaki şartları karşılıyorsa yaya yolu kavşağın karşısına kadar kaldırım çizgisinin devamı olarak çizilir:

 • Kesişen yolların 3 ya da daha az sayıda şeride sahip olması,

 • Eksen çizgisi olmaması:

3.3.1.6.3.5

Bir yaya yolunun taşıt yoluna yaklaştığı yerlerde yolların kesişimleri çizilebilir:

 • yayanın geçtiği yol boyunca (eğer mevcutsa),

 • yaya geçidi olmadan (yolu kesen taşıt yollarının arasındaki şeritlerde devamlı yol çizgisi yoksa):

Başka bir yolla kesişen karayolunun devamlı eksen çizgisi varsa yaya yolu ya en yakın yaya geçidine kadar veya (taşıt yolunda bordür yoksa) çıkmaz yol olarak çizilir:

3.3.1.6.3.6
Yaya erişimi olan yol ağının bir kısmının, geri kalan yaya erişimi olan yol ağına bağlantısı olmadığı durumlarda (örneğin, bir sanayi bölgesinden çıkan yollar yaya kaldırımı olmayan bir sokağa bağlandığında) yaya kaldırımına bağlantı sağlamak üzere Sınıf 10 ve yaya erişimi olan bir geçiş yolunun çizilmesine izin verilir.
Böyle durumlarda aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:
 1. Söz konusu bağlantısız yol bölümünün yaya kaldırımına bağlantı sağlayan geçiş yolu bahçe duvarı veya çim gibi bir engelden geçmemelidir.
 2. Geçiş yolunun kesişeceği yolun genişliği en fazla üç şerit olmalıdır.
 3. Geçiş yolunun kesiştiği çift yönlü trafik yolunun karşıdan gelen trafik şeritleri iki devamlı çizgiyle ayrılmamalıdır.
Örneğin:
 • Şu durumda yeşil çizgiyle gösterilen geçiş yolu çizilir:

 • Şu durumda kırmızı çizgiyle gösterilen olası geçiş yolu araya çim gireceği için çizilmemelidir:

 • Şu durumda kırmızı çizgiyle gösterilen olası geçiş yolu genişliği 3 şeritten fazla olan yolu geçeceği için çizilmemelidir:

3.3.1.6.4. Yaya geçitleri
3.3.1.6.4.1

Yaya geçidi çizgisi geçidin ortasından geçirilecek şekilde çizilir.

3.3.1.6.4.2

Yaya geçidi yayaların kullanımına açık bir meydanda bitiyorsa, geçidin bitişi ve meydanın yürüme yoluna çıkış noktası sanal yaya yolu bölümleriyle birleştirilir. Bu tür yaya yolları mümkün olduğunca en az sayıda ve birbirine dik olarak çizilir.

Görselde yaya yolları sarı çizgilerle, yer altı geçitleri kesik sarı çizgilerle, sanal bağlantı yolları yeşil çizgilerle gösterilmiştir:

3.3.1.6.4.3

Yer üstü ve yer altındaki yaya geçitlerinin çizgileri iniş/çıkış noktasına kadar devam eder (çok katlı iniş/çıkışlar basitleştirilmiş bir şekilde en fazla 2 katlı çizilmelidir)

3.3.1.6.4.4

Çift yönlü yaya geçitleri (her birinden sadece tek yöne yürünen, birbirine yakın iki farklı “yaya geçidi çizgisi”) tek çizgi olarak iki farklı hareket yönüyle çizilir.

3.3.1.6.4.5

Demiryollarından geçen yaya geçitleri yalnızca şu durumlarda çizilebilir:

 • geçit yerden yüksekse (üst geçit),
 • geçit yerin altındaysa (alt geçit),
 • yol seviyesindeki geçidin bariyer ve özel zemin döşemesi gibi özelliklerle geçit olduğu açıkça gösteriliyorsa (hemzemin geçit).
3.3.1.6.5. Bisiklet yolları

Bisiklet yollarının ayrı bir yol olarak çizilmesi için fiziksel olarak ayrı bir yol bölümüne sahip olması ve/veya yol levhaları ya da çizgileriyle bunun desteklenmesi gerekir:

Tüm diğer durumlarda taşıt yolları (ya da yaya yolları) için Bisikletler yolu kullanabilir özelliğini kapatmak gerekir.

Yaya yolu veya kaldırımından bisiklet yoluna engelsiz bir geçiş varsa bu yaya kaldırımına bağlı yaya yolunu, kullanım izni özelliğini değiştirmeden bisiklet yoluna kadar sürdürerek çizmek gerekir:

3.3.1.6.6

Binaların içindeki bölümlerden (odalardan) geçen yaya yolları kapalı (girişi sınırlı) alanlara yaya erişimini sağlayan kontrol noktalarının bulunduğu ayrı ünitelerden geçmediği sürece haritaya çizilmez.

3.3.1.7. Yollardaki engellerin çizim kuralları

Kontrol noktaları, bariyerler, kapılar, “Girilmez” veya“Trafiğe kapalıdır” gibi işaretler, yola konan beton bloklar gibi engellerle trafiğe kapatılan yol bölümlerinin veya duvarlarla çevrili alanların otomatik oluşturulan rotalarda kullanılmasını önlemek için bu yol bölümleri ve alanlar şu şekilde çizilir:

3.3.1.7.1

Kontrol noktalarının ya da açılır bariyerlerin olduğu yol kesimleri (güvenlik güçleri kontrolündeki kontrol noktaları hariç; bunlar “Kısıtlı giriş” olarak işaretlenmez) ayrı yol bölümleri olarak çizilir. Kontrol noktası ya da açılır bariyerin bulunduğu noktaya "yol kesişimi" objesi eklenerek iki ayrı yol bölümünün birleşimi oluşturulur, mevcut yol bölümü ise ikiye bölünür:

Bu kesişim bir trafik seyir koşulu olarak (“Kısıtlı giriş” türünde) eklenir:

Çıkış, herhangi bir kısıtlama olmadan kalacaktır, diğer bir deyişle çıkışı bir çıkış kısıtlamasıyla bağlantılandırmak gerekli değildir.

Eğer söz konusu bölgeye birkaç giriş varsa (biri konuk girişi, diğerleri hizmet girişiyse), bu durumda tüm girişler trafik seyir koşulu olarak (“Kısıtlı giriş” türünde) eklenir. Ayrıca, çalışan girişleri için, bu kesişime,Trafik seyir koşulları türünde “yasak manevra” eklenir.

Örneğin, şemada mavi ok ile misafir girişi, kırmızı ile çalışan girişi, yeşil ile yasak manevra alanları gösterilir (girişe yasak olan alanla aynı noktadır):

Not.

Yol bölümlerinin bulunduğu alana bazı girişler kontrollü olup diğerleri kontrollü değilse (bazı girişlerde kontrol noktaları veya bariyerler yoksa) kontrollü olan tüm girişlere her iki yönde geçerli olmak üzere “kısıtlı giriş” türündeki trafik seyir koşulları) uygulanır.

3.3.1.7.2
“Trafiğe kapalı” ve “Motorlu taşıt giremez” trafik işaretleri bulunması Konut alanı özelliğiyle belirtilir (bkz.: 3.3.2.15. Konut alanı.
3.3.1.7.3
Kontrol noktaları ya da açılır bariyerlerin olduğu bir bölgeye yol ağı çizilirken yol bölümü kullanılabilirliği gerçek durum göz önüne alınarak girilmelidir. Eğer bu bölgenin içerisinde teknik olarak seyahat etmek mümkünse ve bunu yaparken taşıt tipine göre ek bir kısıtlama yoksa (yol işaretleriyle) ve giriş/çıkışta geçiş izni şartı koyulduysa, bu durumda özelliklerden araçlar için yol kullanım izni çıkarılmaz.
3.3.1.7.4

"Girilmez" işareti bulunması, “yasak manevra” türündeki trafik seyir koşuluyla belirtilir. "Yasak manevra" türündeki trafik seyir koşulu ise işaretin bulunduğu noktanın hemen öncesindeki kavşak noktasının üzerine konur.

Yolda beton blok ya da hiçbir şekilde ve hiçbir zaman kullanılmayan kapı gibi trafiği imkansız kılan bir engel bulunuyorsa o engelin bulunduğu noktada yol kesilir. ve bu şekilde ortaya çıkan yol kesişimi türü objeyle her iki yönde trafiği yasaklamak üzere “yasak manevra” türündeki 2 adet trafik seyir koşulu ilişkilendirilir.

Çizim bu şekilde yapıldığında, engelin olduğu noktada yol ağının gerekli kesintisizliği sağlanır fakat engelin olduğu noktadan geçen bir rota oluşturulamaz.

3.3.1.7.4.1

Yol üstü veya levha türü trafik işaretleri geçişi yasaklamasına karşın özel izin belgelerine (örneğin Moskova'nın 3. Çevre Yolu'nun içerisindeki merkez kısmına belirli saatler dışında kamyonlarla giriş yasağından istisna sağlayan özel giriş izinleri gibi) sahip bazı sürücüler yasaklı alanlara araçla girebiliyorsa ilgili trafik koşulu özel istisnalara bakılmaksızın genel trafik kurallarına göre belirlenir. Böylelikle yasak manevra seçeneği doğru, kısıtlı giriş seçeneği yanlış olur. Ayrıntılı bilgi için 3.3.1.7.4 bölümünü okuyun).