3.3.1. Yol bölümleri ve yolların çizim kuralları

Uyarı.

Yol çizimi dikkat gerektirir. Haritadaki yol ağı, rota oluştururken kullanılır ve çizim sırasında yapılmış olan bir hata rota oluşturmada hatalara yol açar.

Çizim ve yol bölümlerini düzenleme teknikleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir.

Açıklamalar için bkz. bölüm 2.6.1.1. Basit çizgi türü obje: çizim teknikleri, 2.6.1.2. Basit çizgi türü obje: düzenleme teknikleri .

Daire şeklinde yol bölümlerini çizerken, daire şeklindeki yol bölümlerini çizim araçlarını kullanabilirsiniz.

Yol bölümlerini çizerken, çizimle ilgili bir takım kuralların, yol bölümlerinin özellikleriyle değil fakat bunların ait olduğu yolların özellikleriyle ilgili olabileceğini unutmayın. Örneğin bazı yollar tek çizgi olarak bazı yollar ise çift çizgi olarak çizilir (ayrıntılar için bkz. bölüm 3.3.1.2. Tek ve çift çizgili yol çizimi kuralları ).

Yol bölümü çizimi kuralları bu yüzden şunları içerir:

Yol bölümlerini çizerken, diğer yollarla olan kesişim noktaları (hem yol bölümünün başlangıç ve bitiş noktaları) “Kesişim” objelerini oluşturur. Kesişimler, yol bölümlerinin çizimi sırasında otomatik olarak oluşturulur ve yol ağı şeklinin düzenlenmesi sırasında (ayrıntılar için bkz. 2.9. Kesişimler) ayrıca trafik kuralları, trafik ışıkları ve yol kameraları girilirken de kullanılabilir.

3.3.1.1. Yol ağının bir bütün olarak çizim kuralları:

3.3.1.1.1

Yol ağı bağlantılı olmalıdır: belirli bir bölgedeki yol ağının tüm parçaları haritada bağlantılı bir ağ oluşturmalıdır. Örneğin:

DoğruYanlış
Eğer yol ağının “izole” bir bölümüne yalnızca demiryolu ya da su yolu geçişiyle ulaşılıyorsa (ve motorlu taşıt yoluyla ulaşmak mümkün değilse), bu durumda, yol ağı bu demiryolu ve su geçişlerini içermelidir (bkz. 3.3.2.6. Yapı tipi).

Henüz yapım aşamasında olan yollar, yol ağındaki diğer yollarla daha düşük sınıf verilmek suretiyle bağlanabilir (bkz. 3.2.11).

3.3.1.1.2

Yol ağı çizilirken, çizimin çakışmamasına (bir yol bölümünün diğerinin üzerine binmesi), yol bölümünün kendi kendisinin üzerine binmemesine ve yol bölümlerinin mükerrer olmamasına dikkat edilmelidir.

DoğruYanlış
Obje haritada çizilirken, program çizimin doğruluğunu kontrol eder ve hataları bildirir:Fakat tüm hatalar otomatik olarak tanınamayabilir.

3.3.1.1.3

Kavşak ve yollar için buluşma noktası çizdiğinizde, yol bölümlerinin son noktalarının kavşak oluşturduğu durumlarda, bunlar birbirleriyle buluşmalı ve bir kesişim oluşturmalıdır. Bu tür durumlarda herhangi bir yol bölümü “havada kalmamalıdır” (o bölgede geçişin gerçekten kapalı olduğu durumlar hariç):

DoğruYanlış
3.3.1.1.4

Köprülerin üzerinden geçen yol bölümleri çizilirken, uydu görüntülerinin köprülerin hareketli parçalarını fotoğraflamış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (ayrıntılar için bkz. 2.3.1.4. Köprüler).

3.3.1.1.5

Yolların çizimi çok ayrıntılı olmak zorunda değildir. Özel mülklerdeki girişlerin tümünü çizmek doğru değildir:

DoğruYanlış
3.3.1.1.6

Yer altı parklarına, çok katlı parklara ve bir binanın terasına devam eden yollar (örneğin AVM otoparkları) çizilmez. bkz. 3.8.2.1. Otopark çizim kuralları.

Endüstriyel yapıların içinden geçen yollar çizilmez (bkz. 3.8.2.1.1.1):

DoğruYanlış
3.3.1.1.6.1

Bu kuralın istisnası alışveriş ve iş merkezi binalarında minimum sayıda, bina içerisindeki giriş ve çıkışı gösterecek yolun ve yeraltı parklarının çizilmesinin uygun görülmesidir:

3.3.1.1.7

Birkaç ülkeden geçen taşıt yolları (genelde isimleri numaralandırılmış karayolları olarak geçer, örneğin Beyaz Rusya'daki M-1, Kırım'daki M-2 vb.), ülke sınırlarıyla kesiştiğinde, farklı ülkelerin topraklarından geçen parçalara bölünür.

Bu, sizin, söz konusu yolları, kendi ait oldukları ülkelerde idari bölgelerde birleştirmenizeolanak sağlar; yol böylece devam ettiği ülkelerin topraklarına uyacak şekilde parçalara ayrılmış olur.

3.3.1.1.8

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin sınırları içinde, bitki örtüsü taşıt yollarıyla kesişebilir ve bu yollar yalnızca Sınıf 10 (Yaya ve bisiklet yolu), 9 (Toprak yol) ya da 7 (Sokak) erişimi için yayalara ya da yaya ve bisikletlilere açıktır.

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin dışındaki bitki örtüsü, demiryollarıyla ve tek çizgiyle çizilmiş olan taşıt yollarıyla kesişebilir.

Düzenli olarak gelişimini sürdüren bölgelerin hem içerisinde hem de dışında “Park”, “Doğal koruma alanı” ve “Mezarlık” gibi bitki örtüsü objeleri herhangi türdeki bir taşıt yoluyla kesişebilir (eğer bu yollar, söz konusu alandaki bitki örtüsüne yan yol görevi görüyor ya da sözü geçen bitki örtüsü türlerinin içinden geçiyorsa).

Ayırca bkz. 3.9.1.5.

3.3.1.1.9

Yerleşim yerlerinin sınırlarıyla kesişen yolların (sokakların) çizimi sırasında, yol, sınırla kesişen bölgedeki noktadan kesilmelidir (iki yol bölümünden birleşim oluşturulmalıdır).

Not.

Bu, bir idari bölgeye ait olan sokağın tümüyle o idare bölge sınırları içerisinde bulunması kuralını karşılamasını sağlar. bkz. 3.3.1.4.

3.3.1.1.10

Ücretli yolların genişliğini ve ödeme noktalarına açılan şeritlerin sayısını artırırken, esas yolun şekli değişmez.

Ek şeritleri çizerken aynı sınıftan yol çizgileri, esas yoldaki ek şeritlerin ortasına eklenir:

3.3.1.1.11

Toplu taşıma için olan Sınıf 8 U dönüşü alanları “daire” olarak çizilir:

DoğruYanlış

3.3.1.2. Tek ya da çift çizgili yolların çizim kuralları:

Yandex Map Editor'de yollar iki şekilde çizilir:

 • “Tek çizgi”: tek çizgiyle, hem tek yönlü hem de çift yönlü yollar şeklinde:

 • “Çift çizgili”: çift çizgiyle, her biri farklı bir trafik yönünü temsil edecek şekilde:

3.3.1.2.1. Çift çizgili çizim

Çift çizgili yol bölümleri şu durumlarda çizilir:

3.3.1.2.1.1

Yollar Sınıf 1 (Otoyol)ise:

3.3.1.2.1.2

Yolun, bir yönde 3 ve daha fazla trafik şeridi var veya karşıdan gelen şeritleri bariyerle ayrılıyorsa (yolun şerit formülü 3+2 şeklindeyse):

3.3.1.2.1.3

Yolfiziksel bir ayırıcı ile trafiğin aktığı yolları birbirinden ayırıyorsa:

 • a) Bariyer:
 • b) Çim:
 • c) Yolun geri kalanından yüksek olan tramvay yolu:
3.3.1.2.1.4

Her iki tarafta iki ve daha fazla şeride sahip olan taşıt yolları üzerindeki tramvay yolları (motorlu taşıların da geçebildiği bu yollar zemindenyükseltilmemiştir):

3.3.1.2.1.5

Eğer bir yol çizilirken, yerleşim yerinden geçebilecek şekilde çift çizgiyle çizildiyse, çizim tipi (yani çift çizgi) değişmez:

3.3.1.2.2. Tek çizgili çizim

Çift çizgiyle çizim şartlarını karşılamayan tüm yollar (bkz. 3.3.1.2.1) tek çizgiyle çizilmelidir.

3.3.1.2.2.1

Toplu taşıma için karşı yönden gelen trafiğin olduğu bölünmüş bir şeritle ayrılmış yollar (diğer şeritlerden kesintisiz düz çizgiyle ayrılmış) tek çizgiyleçizilir:

3.3.1.2.3

Eğer bir yol çok katlı (alt-üst geçitli) kavşaklara sahipse, bu durumda bu katlı kavşaklar yollara benzer şekilde çizilir (tek çizgili yollar tek çizgiyle, çift çizgili yollar çift çizgiyle:

3.3.1.2.4

Kısa yol bölümlerinde şerit sayısının ya da genişliğinin değişmesi nedeniyle çizim yöntemini değiştirmek (tek ya da çift çizgili yapmak) doğru değildir.

Yolda fiziksel bir ayırıcının olduğu durumlarda yol iki çizgi olarak çizilir (yaya geçidinin önündeki fiziksel ayırıcının yaya geçidinden kısa ya da geçitle ortlama aynı genişliğe sahip olduğu durumlarda). Örneğin:

Bir kavşaktan önceki kesintisiz çift çizgiler ya da bir emniyet adası için çizim yöntemi değiştirilmemelidir:

Çift çizgili yolların tek çizgili yollara düşürülmesi yumuşak bir şekilde yapılmalıdır (aksi takdirde navigasyon tarafından bu değişiklik bir dönüş olarak algılanabilir):

Doğru

(çizimdeki değişim: yumuşak)

Yanlış

(çizimdeki değişim: yumuşak değil)

3.3.1.2.5

Yol bölümlerinin çizgileri yolun ortasında çizilmelidir (tek çizgiyle çizilen yollar için) ya da her iki yöne giden yolların ortasına çizilmelidir (çift çizgiyle çizilen yollar için):

3.3.1.2.6

Gerçekte de paralellerse, iki çizgiyle çizilmiş olan yol bölümleri birbirine paralel geçmelidir (görselde yeşil ok). Yolların daraldığıya da genişlediği bölgeler bu kurala istisnadır (görselde mavi ok):3.3.1.3. Düz çizgili, kavisli çizgili yol bölümlerinin ve dönüşlerin çizim kuralları

Düz çizgili ve kavisli çizgili yol bölümlerinin çizim kuralları (bu kurallar, çizgi türü objelerin çizimi genel kurallarına ektir):

3.3.1.3.1. Düz çizgili yol bölümlerinin çizimi

Düz çizgili yol bölümlerinde araya giren herhangi bir köşe olmamalıdır:

DoğruYanlış
3.3.1.3.2. Kavisli çizgili yol bölümlerinin çizimi

Haritada 19 ölçekle görüntülenme sırasında kavisli yol bölümlerindeki köşelerin sayısı, hafif dönüşlerde köşelerin anlaşılmayacağı ölçüde yeterli olmalıdır. Bu gereksinimi karşılayan ölçüden fazla köşe çizmemek gerekir:

DoğruYanlış


3.3.1.3.3. Dönüşlerin çizimi

Yol dönüşleri haritaya 19 ölçeğinde bakıldığında yumuşak (köşesiz) görünecek şekilde çizilmelidir. Bu gereksinimi karşılayan ölçüden fazla köşe çizmemek gerekir (genellikle üç nokta yeterlidir):

DoğruYanlış
Yol dönüşlerini yumuşak çizmek için tüm köşeleri yuvarla komutunu kullanabilirsiniz.

Uyarı.

Eğer yol dönüşü T şekilli kavşağın bir parçasıysa, bu tür kavşakların çizim kurallarına dikkat etmek gerekir (bkz. 3.3.1.5.3.8).

ayrıca bkz. bölüm 2.10.2. Obje: bağlantılı düzeltmeler.

3.3.1.4. Çift çizgili U dönüşlerinin çizim kuralları

Çift çizgiyle çizilen bir yolda U dönüşü varsa:

3.3.1.4.1

İki yönlü bir U-dönüşü, yol çizgisine paralel olan kesintiler ile çizilir.

U dönüşü şeritleri gerçekte de birbirinden ayrıysa (bariyerle, ayırıcıyla, çimlerle ayrılıyorsa) ya da güvenlik adasıyla ayrılmışsa, bu durumda U dönüşü iki kavisli çizgiyle çizilir:

3.3.1.4.2

Tek yönlü U dönüşü bir kavisle ve trafiğin yönünü gösterecek şekilde çizilir.3.3.1.5. Kavşak çizim kuralları

Kavşaklar, tek ya da çift çizgili yollarla kesişip kesişmediğine bakılmaksızın, oradaki gerçek trafik durumunu yansıtacak şekilde çizilir (oradaki yol işaretleri, trafik levhaları, izin verilen dönüşler vb. dikkate alacak şekilde çizilir).

Kavşak çizim kuralları şöyledir:

3.3.1.5.1

Eğer bir yol iki farklı yol ile kesişiyor fakat bu yolların taşıt yolu olan kısımları birbirlerine paralel gidiyorsa (yani bir yoldan ötekine geçiş içiş herhangi bir manevra yapmaya gerek yoksa), bu durumda bu tür yollar için her ikisi için de geçerli olan tek bir ortak kesişim noktası girilir (yukarıda görsellere bakın).

Eğer bu şartlar yerine gelmediyse bu durumda iki kesişim noktası girilir (alttaki görsellere bakın):

3.3.1.5.2

Kavşaktaki dönüş ya da çıkış yollarının ayrı çizgilerle çizilmesi için üzerindeki trafik şeritlerinin ana yoldan bir bariyer, ayırıcı, çim ya da işaretlenmiş bir güvenlik adasıyla ayrılmış olması gerekir. Kavşağın hemen öncesinde yolun bir ya da iki şerit eklenerek genişlemesi çıkış yolu olarak çizilmez.

DoğruYanlış
Fiziksel bir ayırıcı olması durumunda doğru bir çıkış yolu çizimi örneği:

3.3.1.5.2.1

Çıkış yollarının ana yol ile olan kesişimleri, düz yol çizgisinin başladığı veya bittiği noktalardan itibaren çizilir (çıkış yolu henüz başlamadan, ana yoldan çıkış yolunu belirtmek için çizilmiş yol çizgilerinden başlamaz).

Örneğin görsellerde, sağdaki yolun ilk şeridinin sadece dönme amacıyla kullanıldığı fakat soldaki ilk şeritte hem dönüşün hem de düz gidişin mümkün olduğu gözükmektedir:

DoğruYanlış
3.3.1.5.3

Tek çizgili ve çift çizgili, aralarında ayrıcı olan yolların, kavşaklarla olan karşılaşmalarının çizimi yapılırken:

3.3.1.5.3.1

Eğer kavşağa bir adet çift çizgili yol yaklaşıyorsa (ve üç adet tek çizgili yol), bu durumda çift çizgili yol, hem kavşaktan öncehem de sonra tek çizgili yolla birleşebilir (gerçek duruma bağlı olarak bu olabilir):

Uyarı.

İki çizgili yolun tek çizgili yola geçişinde çizim yumuşakolmalıdır (bkz. 3.3.1.2.4).

Eğer kavşağa, tek yönlü trafiğe sahip iki adet iki çizgili yol ve bir adet tek çizgili yol yaklaşıyorsa; bu durumda iki çizgi ve tek çizgili yollar arasındaki geçiş, bir birleşme olmadan, görselde gösterildiği gibi çizilir (yeşil oklar izin verilen trafik yönünü gösterir):3.3.1.5.3.2

Eğer kavşağa iki adet iki çizgili yol yaklaşıyorsa (ve iki adet tek çizgili yol), bu durumda bunlar kavşaktan sonra tek çizgili yol olarak birleşir:

3.3.1.5.3.3

Eğer çift çizgili bir yol, tek çizgili bir yol ile T şekilli bir kavşak oluşturuyorsa, bu durumda bu yollar, tek çizgili bir yol olarak birleşmez:

3.3.1.5.3.4

Eğer kavşakta iki çizgili yol ayırıcılarla kombine edilmişse, bu durumda kesişen bölümler, gerçekte geçişe izin veren yerlerin geçişinin mümkün gözükeceği şekilde çizilir:

3.3.1.5.3.5

Eğe kavşaktan geçen iki farklı yol birbirini kesiyorsa, bu durumda bu yolların kavşak içerisindeki bölümleri (kesişimleri), yolun içerisine sokulmaz ve “Ait olduğu obje” alanı boş bırakılır:

3.3.1.5.3.6

Eğer bir yol, çift çizgili başka bir yol ile karşılaşıp T şekilli bir kavşak oluşturuyorsa, bu durumda, ikinci yolun iki çizgisinin arasında kalan ilk yol yine ilk yolun bir parçası olarak gözükmeye devam etmelidir (ve ilk yolun ismi neyse onu alır):

3.3.1.5.3.7

Eğer aynı yol, kavşağın her iki tarafı boyunca devam ediyorsa, bu durumda kavşağın içerisinde kalan yol bölümleri aynı yolun içerisinde sayılır (ve bu yolun ismi neyse onu alır):

3.3.1.5.3.8

T şekilli kavşaklar, yolları 90 derecelik açıyla kesmelidir ve kavissiz çizilmelidir. Soldaki görselde yer alan yeşil oklar yolu doğru kesen kavşakları, kırmızı oklar için yanlış kesen kavşağı gösterir. Sağdaki görselde yanlış nokta düzeltilmiştir.

Doğru ve yanlışDoğru

Bu, yaya yolları dahil tüm yol sınıflarında geçerlidir. Daha yüksek sınıftan bir yol daha önemsiz bir yola sapıp onunla birleşirse, benzer şekilde kavşak çizilmelidir:

DoğruYanlış

Dönüşler yalnızca haritada fiziksel bir ayırıcı ya da benzer bir yol işareti olduğunda yumuşak kavisler olarak çizilir:

3.3.1.5.3.9

Dairesel yol bölümleri ortak kesişim noktalarına sahip olmamalıdır:

DoğruYanlış

3.3.1.6. Kaldırım, yaya yolu ve bisiklet yolu çizim kuralları

3.3.1.6.1

Yaya yolları (Yaya yollarının yol sınıfları) şunlarrdır:

 • genişliği otomobillerin geçişine izin vermeyen yollar,

 • yaya yolları,

 • kaldırımlar,

 • park ve mezarlık yolları,

 • demiryollarından ve taşıt yollarından geçen yaya geçitleri,

 • yaya merdivenleri, köprüler ve tüneller.

Not.

Yaya yolları ve kaldırımlar çizilirken yollar için renk kodlaması kullanılarak Yayalar için kullanım izniolan yollar farklı renklerde gösterilebilir.

Sınırlı bölgelerde bulunan sert zemin kaplı olmayan yaya yollarını, bunlar uydu fotoğraflarından seçilebiliyor olsa bile yüksek sayılarda haritalandırmamak gerekir (örneğin bir iç bahçe). Eğer bu yollardan (patikalardan) birkaç tane varsa ve bunlar birbirlerinin yakınındaysa, bunların hangisinin önemli olduğunu çıkarmak ve yalnızca onları çizmek yeterli olacaktır. Önemli yaya yollarını seçerken, bu yollarının kültürel ve sosyal hizmet alanlarına, dinlenme tesislerine ve toplu taşıma duraklarına erişim sağlaması göz önünde bulundurulmalıdır.

Not.

Önemli yaya yolları (örneğin, İstanbul'daki İstiklal Caddesi) Sınıf 7'deki bir “Yerleşim yerindeki sokağa” girer ve giriş izni sadece yayalar içindir.

3.3.1.6.1.1

Kaldırıma ya da yaya yoluna benzeyen fakat bu işlevleri olmayan ve bu amaçla yapılmamış objeleri çizmemek gerekir (örneğin, tünel içi kaldırımlar):

3.3.1.6.1.2

Kaldırımlar, yaya ve bisiklet yolları çizilirken kendi gerçek genişliklerinin tam ortasından itibaren çizilir.

3.3.1.6.2

Yaya geçitlerinin, kaldırımların ve yaya bölgelerinin çizgileri, tüm yol ağıyla bağlantılı bir ağ oluşturmalıdır.

Park ve mezarlık yolları ile yaya yolları ağları, kaldırımlar ya da taşıt yollarıyla, (yol bölümlerinde yayalar için yol kullanma izni özelliğiyle işaretlenerek) gerçekte birleştikleri noktalardan çizgilerlerle birleştirilmelidir.

Örneğin görselde kesintisiz yeşil çizgi kaldırımı, kesik yeşil çizgiler mezarlık yollarını ve kahverengi çizgi taşıt yolları bölümlerini göstermektedir; kesişme noktası ise kırmızı bir okla belirtilmiş. Basitçe anlaşılması için görselde yolun küçük bir parçası gösterilmiştir:

3.3.1.6.2.1

Yol ağının yayalara açık bölümleri birbirine bağlı olmayabilir.

Örneğin St. Petersburg yakınındaki Kronştadt adasındaki yaya yolları, şehrin diğer bölümlerindeki yaya yollarından izole bir şekilde yol ağında kopuk parçalar oluşturmaktadır ve bunları bağlayan tek yol, yaya girişine kapalı olan A-118 otoyoludur.

Bu tür durumlarda, yol ağının yaya yolu parçalarını, olmayan yerlerde yayayalar için yol kullanılan yol bölümleri çizerek yapay bir şekilde birbirine bağlamaya çalışmak doğru değildir.

3.3.1.6.3. Kaldırımlar
3.3.1.6.3.1

Kaldırımlar, fiziksel ayırıcılarla yolun taşıt geçen kısmından ayırılıyorsa (çimlerle, çitlerle, zincirlerle vb.):, ayrı yollar olarak çizilir:

Yolun taşıt geçen kısmına yakın olan kaldırımlar (yoldan sadece bordürlerle ayrılmış olan) yol boyunca Sınıf 1-7 olan ayrı yollar olarak çizilir:

3.3.1.6.3.2

Karayollarının kenarları ayrı yollar olarak çizilmez.

Yol bölümü kenarları yayaların geçişine uygunsa, bu durumda yol bölümleri boyunca kadırım çizilmez, fakat bu yol bölümlerine yayalar için yol kullanma izni verilir.

3.3.1.6.3.3

Kaldırımların fiziksel olarak bittiği fakat taşıt yollarının devam ettiği ve bordürlerden yayaların yürümesinin mümkün olduğu yerlerde, yol ağının bağlantısını sağlamak için kaldırım çizgisinin ve bordürü olan taşıt yolunun yaya yoluyla yumuşak geçişli bir yol çizgisiyle teknik olarak bağlanması gerekir (görselde kesik yeşil çizgiler):

3.3.1.6.3.3.1

Yaya yollarıyla kaldırımı olan otoyolların teknik bağlantısı (Sınıf 1 yollarla) çizilmez. Örneğin Moskova Çevre Yolu'ndaki bir duraktaki kaldırımın fiziksel olarak bittiği yerde, Yandex Map Editor'deki çizgi de biter:

3.3.1.6.3.4

Yer üstü ve yer altı yaya geçitlerinin olmadığı ve kavşaklarda hiçbir trafik levhası ya da yol işaretinin (“yaya geçidi çizgileri”) bulunmadığı durumlarda, eğer kesişen yollar aşağıdaki şartları karşılıyorsa yaya yolu kavşağın karşısına kadar kaldırım çizgisinin devamı olarak çizilir; şartlar:

 • kesişen yollar 3 ya da daha az şeride sahipse,

 • kesişen yolların kendi şeritlerinin içinde devamlı yol çizgileri yoksa:

3.3.1.6.3.5

Bir yaya yolunun taşıt yoluna yaklaştığı yerlerde yolların kesişimleri çizilebilir:

 • yayanın geçtiği yol boyunca (eğer mevcutsa),

 • yaya geçidi olmadan (eğer yolu kesen taşıt yollarının arasındaki şeritlerde devamlı yol çizgisi yoksa):

Eğer diğer yolu kesen taşıt yolunun şeritleri arasında devamlı çizgi varsa, bu durumda yaya yolu ya en yakın yaya geçidine kadar çizilir ya da (taşıt yolunda bordür yoksa) çıkmaz yol gibi bitirilir:

3.3.1.6.4. Yaya geçitleri
3.3.1.6.4.1

Yaya geçidi çizgileri geçidin ortasına kadar çizilir.

3.3.1.6.4.2

Yaya geçidi yayaların kullanımına açık bir meydanda bitiyorsa, geçidin bitişi ve meydanın yürüme yoluna çıkış noktası sanal yaya yolu bölümleriyle birleştirilir. Bu tip yaya yolları mümkünse birbirlerine 90 derecelik açılarla ve en az sayıda çizilir.

Görselde yaya yolları sarı çizgilerle, yer altı geçitleri kesik sarı çizgilerle, sanal bağlantı yolları yeşil çizgilerle gösterilmiştir:

3.3.1.6.4.3

Yer üstü ve yer altındaki yaya geçitlerinin çizgileri iniş/çıkış noktasına kadar devam eder (çok katlı iniş/çıkışlar basitleştirilmiş bir şekilde en fazla 2 katlı çizilmelidir)

3.3.1.6.4.4

Çift yönlü yaya geçitleri (her birinden sadece tek yöne yürünen, birbirine yakın iki farklı “yaya geçidi çizgisi”) tek çizgi olarak iki farklı hareket yönüyle çizilir.

3.3.1.6.4.5

Demiryollarından geçen yaya geçitleri yalnızca şu durumlarda çizilebilir:

 • geçit yerden yüksekse (üst geçit),
 • geçit yerin altındaysa (alt geçit),
 • yol seviyesindeki geçidin bariyer ve özel zemin döşemesi gibi özelliklerle geçit olduğu açıkça gösteriliyorsa (hemzemin geçit).
3.3.1.6.5. Bisiklet yolları

Bisiklet yollarının ayrı bir yol olarak çizilmesi için fiziksel olarak ayrı bir yol bölümüne sahip olması ve yol levhaları ya da çizgileriyle bunun desteklenmesi gerekir:

Tüm diğer durumlarda taşıt yolları (ya da yaya yolları) için Bisikletler yolu kullanabilir özelliğini kapatmak gerekir.

Yaya yolu veya kaldırımından bisiklet yoluna engelsiz bir geçiş varsa bu yaya kaldırımına bağlı yaya yolunu, kullanım izni özelliğini değiştirmeden bisiklet yoluna kadar sürdürerek çizmek gerekir:

3.3.1.6.6.

Bina içinden geçen yaya yolları çizilmez.

3.3.1.7.Yollardaki engellerin çizim kuralları

Engellerle (kontrol noktaları, bariyerler, bahçe kapıları, “Giriş yasaktır” veya“Toplu taşıma araçları hariç” vb. yol levhaları) kapatılmış olan yol bölümlerinin, otomatik rota hesaplamalarına dahil olmasının veya yasak bölgelerden geçişlerin engellenmesi için yol bölümleri şu şekilde çizilmelidir:

3.3.1.7.1

Kontrol noktalarının ya da açılır bariyerlerin olduğu yol kesimleri (güvenlik güçleri kontrolündeki kontrol noktaları hariç; bunlar “Kısıtlı giriş” olarak işaretlenmez) ayrı yol bölümleri olarak çizilir. Kontrol noktası ya da açılır bariyerin bulunduğu noktada yol bölümü kesişimi oluşturulur; bu noktada daha önce yol bölümü çizilmişse, bu ikiye bölünür:

Bu kesişim bir trafik seyir koşulu olarak (“Kısıtlı giriş” türünde) eklenir:

Çıkış, herhangi bir kısıtlama olmadan kalacaktır, diğer bir deyişle çıkışı bir çıkış kısıtlamasıyla bağlantılandırmak gerekli değildir.

Eğer söz konusu bölgeye birkaç giriş varsa (biri konuk girişi, diğerleri hizmet girişiyse), bu durumda tüm girişler trafik seyir koşulu olarak (“Kısıtlı giriş” türünde) eklenir. Hizmet girişleri dışında en yakın taşıt yolu kesişiminde, trafik seyir koşulunun etkilediği alana trafik seyir koşulu (“Yasak manevra” türünde) eklenir.

Örneğin görselde; lacivert okla konuk girişi, kırmızıyla servis girişi, yeşille ise yasak manevralı noktalar gösterilmektedir (diğer bir deyişle etkilenen alana en yakın yol kesişimleri):

3.3.1.7.2
“Geçiş yasaktır” ve “Motorlu taşıtlarla geçiş yasaktır” yol işaretleri görüldüğünde “Kısıtlı giriş” trafik seyir koşulu girilir (bkz. bent 3.3.1.7.1): bu trafik seyir koşulu eve ya da işyerine trafiğe izin verir, diğer bir deyişle geçişi yasaklamaz fakat kısıtlar.
“Kısıtlı geçiş” trafik seyir koşulu tam olarak yolların kesiştiği noktaya konulur (kısıt geçiş işaretinin gerçekteki yerinden daha sonra olacak şekilde).
3.3.1.7.3
Kontrol noktaları ya da açılır bariyerlerin olduğu bir bölgeye yol ağı çizilirken yol bölümü kullanılabilirliği gerçek durum göz önüne alınarak girilmelidir. Eğer bu bölgenin içerisinde teknik olarak seyahat etmek mümkünse ve bunu yaparken taşıt tipine göre ek bir kısıtlama yoksa (yol işaretleriyle) ve giriş/çıkışta geçiş izni şartı koyulduysa, bu durumda özelliklerden araçlar için yol kullanım izni çıkarılmaz.
3.3.1.7.4

Eğer yolda “Giriş yasaktır” yol işareti varsa, bu durumda işaretin olduğu yerden itibaren yol ağı kesilir ve yol bölümlerinin kesişimiyle bir trafik seyir koşulu (“Yasak manevra” türünde) bağlantılandırılır; bu koşulla, söz konusu işaretin olduğu yere geçiş yasaklanmış olur.

Eğer yolda geçişe bir engel varsa (örneğin bir beton blok tarafından karşı tarafa geçiş kapatılmışsa), bu durumda engelin olduğu yerden itibaren yol ağı kesilir ve engelin olduğu yerdeki yol bölümünün kesişimiyle iki trafik seyir koşulu bağlantılandırılır (“Yasak manevra türünde”); bu koşulla engelin her iki tarafındaki dönüşler yasaklanmış olur:

Çizim bu şekilde yapıldığında, engelin olduğu noktada yol ağı bölünmemiş olur (bağlantı devam eder), fakat engelin olduğu noktadan geçen bir rota oluşturulamaz.

3.3.1.7.4.1

Eğer trafik kuralları (yol işaretleri ya da levhalarla) geçişi yasaklıyor fakat belirli araçların geçişi için özel dokümanlar (geçiş izni) bulunuyorsa (örneğin kamyonların Moskova'daki 3. çevre yolundan içeri girmelerinin yasak oluşu fakat kimi kamyonların özel izinle içeri girebilmesi), bu durumda Yasak manevra olarak işaretlenir (Kısıtlı geçiş olarak değil. Bkz. 3.3.1.7.4).