3.17. Çitler, bahçe duvarları

3.17.1. Çit ve bahçe duvarı çizim kuralları

Çitler, bahçe duvarları çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.17.1.1

Harita üzerinde şunlar çizilir:

 • Çevre duvarları ve korkulukla çevrili alanlar.

  Aşağıdakiler buna dahil sayılır:

  • Site vb. yerlerin sınırlarını belirleyen duvarlar:

  • Hayvanat bahçelerinde kafes alanlarını çeviren ızgara türü duvarlar:

  • Çiftliklerin sınırlarını belirleyen duvarlar:

 • Karayolları ve demiryolları boyunca uzanan ses duvarları:

3.17.1.2

Harita üzerinde şunlar çizilmez:

 • Ulusal sınırları oluşturan çitler ve duvarlar (bkz. 3.1.4. Yasaklı objeler).

 • Çimleri, çiçeklendirilmiş alanları, anıtları ve bahçe yollarını ayıran dekoratif duvarlar, çitler ve benzerleri:

 • Kaldırımları yeşil alanlardan ayıran korkuluklar:

 • Taşıt yolunu kaldırımdan ayıran demir korkuluklar:

 • Bariyerle sınırlandırma (yola çıkışı engelleyen bariyerler, çitler):

 • Yer üstünde bulunan ve geçişi engelleyen boru hatları:

 • İstinat duvarları:

 • Zincirlerle birbirine bağlanmış korkuluklar:

 • Trafo gibi elektrik dağıtımıyla ilgili yapıları, kazan daireleri gibi ısıtma tesislerini ve doğalgaz panoları gibi gaz dağıtım tesislerini çevreleyen korkuluklar, duvarlar ve benzerleri:

 • Konut binalarının yanında bulunan çocuk oyun sahaları, köpek gezdirme alanları veya çöplükleri çeviren koruma duvarları:

 • Obje iki (veya daha fazla sayıda) duvarla çevriliyse iç ve dış duvarlar arasında bina veya yol gibi objeler bulunmaması halinde, obje sınırlarını belirleyen iç duvarlar:

  Doğru Yanlış
 • Müstakil evlerin ya da bina gruplarının bulunduğu bölgelerdeki evlerin çevresinde yer alan duvarlar/korkuluklar (örneğin, en fazla iki daireden oluşan ve kendi özel bahçesi olan binaları çevreleyen duvarlar):

 • Hayvanat bahçeleri veya hayvan çiftliklerinde ayrı duran kafesler:

 • Hayvanların bulunduğu alanları açıkça belirleyen ve kolay görülür bir dış sınır çizgisi olmak kaydıyla, ağılların iç sınırları:

 • Duvarın, yapının bir parçasını oluşturduğu binalar; örneğin, Moskova'daki Kremlin (bu duvarları bina olarak çizmek gerekir):

 • Korkuluklar:

 • Verandalar, teraslar:

3.17.1.3

Çit ya da bahçe duvarlarının haritadaki çizgileri, yalnızca bunların fiziksel olarak bariyer görevi gördüğü yerlerde çizilir.

3.17.1.3.1

Çit ya da duvarlarda bir kesinti varsa (çit ya da duvar kısmi olarak yerinden çıkarıldıysa ya da kapısı yerinde yoksa), çizgi kesintili olarak ya da bölgeyi tümüyle çevirmeyecek şekilde çizilir:

3.17.1.3.2

Giriş kapısı ya da açılır bariyeri olan çit ya da duvar çizilirken, kapı ya da bariyerin olduğu noktada çizgi kesilmez:

3.17.1.3.3

Giriş kapısı veya açılır bariyeri olan çit/duvar çizilirken, çevrili alana giriş-çıkış, yaya yolu veya araç yolu için de çizilmelidir (böylece, giriş-çıkışın hangi noktalardan yapıldığı belirtilmiş olur).

Doğru Yanlış
3.17.1.3.3.1

Bir alana yaya veya araç girişi serbest değilse, çit ya da duvarın yolla kesiştiği yere kısıtlı giriş koşulu eklenir:

Daha fazla bilgi için 3.3.4. Trafik seyir koşulu ve 3.3.1.7.1.

17.1.3.4

Sanayi mahallelerindeki çit ya da duvarlar, bulundukları fiili yerlere göre çizilirler ve bu nedenle karmaşık bir ağ oluşturabilirler:

3.17.1.4

Bina boyunca devam eden bir çit ya da duvar çizerken, çizgiyi binanın çokgenini yakalayacak şekilde çizmeniz gerekir (bkz. 3.17.1.5):

3.17.1.4.1

Binaya paralel devam eden bir çit ya da duvar çizerken, çizginin bina çokgeni boyunca devam edecek şekilde çizilmesi gerekir.

3.17.1.5

Çit ya da bahçe duvarlarının çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle büyük ölçüde benzerdir:

Diğer çizgi türü objelerden farklı olarak:

3.17.1.5.1

Çitler ya da bahçe duvarları (kendi içinde) kapalı çokgenler oluşturabilir:

3.17.1.5.2

Çit ya da duvar çizerken Objeleri yakalama modu'nu kullanabilirsiniz.

Bu sayede, çit ya da duvar binaya veya alana paralel devam ediyorsa, daha önceden çizilmiş bir binanın ya da alanın çokgenine “bitişik” olarak çizilebilir:

Not.

Bu mod butonuyla açılıp kapatılabilir.