2.10.1. Objeye özellik ekleme

Haritadaki objelerin yalnızca çizilmesi değil, aynı zamanda bunlara özellik eklenmesi (özelliklerini gösteren değerler vermek) de gerekir.

Obje özellikleri belirleme yöntemleri aşağıdaki bölümlerde açıklanır:

Objelere özellik eklerken kurallara dikkat etmek gerekir, bkz. 3. Genel haritalandırma kuralları

2.10.1. Obje özellikleri belirleme yöntemleri

Obje oluşturulması veya düzenlenmesi sırasında ilgili obje özellikleri menüsü açılır:

Farklı objelerin menüleri küçük farklılıklar gösterse de genellikle menüler benzerdir:

Obje özellikleri menüsü içeriği:

 1. Menü başlığı: Örneğin “Bina” veya “Demiryolu istasyonu” gibi, ilgili obje türü adı.

 2. (Yardım) butonu: İlgili kategorideki objeleri çizme kurallarını açar; (Kapat) butonu: Yapılan düzenlemeleri kaydetmeden özellikler menüsünü kapatır.

 3. Objenin özellik değerlerinin girilmesi için açılan bir dizi alan.

  Özellik menüleri farklı türdeki objeler için alan seçimi bakımından farklılık gösterir.

  Alanlar birkaç çeşit olabilir:

  • Değer seçimi alanlarının sağ kenarında onay işareti bulunur:

   Alan isimli (bkz. yukarıdaki görsel) veya isimsiz olabilir:

   Alan tıklandığında liste açılır ve onay işareti ters döner. Seçim ilgili liste satırı tıklanarak yapılır:

   Liste, objelerin simgelerini içerebilir.

  • Klavye ile değer girişi alanları. Örneğin “Nüfus”alanı:

  • Kutulu değer alanları. “Evet” değerini vermek için kutu işaretlenir:

   “Hayır” değeri için kutu işaretlenmeden bırakılır:

   Kutunun olduğu alana tıklanarak seçim yapılır ya da kaldırılır.

 4. Kaydet butonu yaptığınız değişiklikleri kaydeder, İptal et butonuysa yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

2.10.2. Obje adlandırma yöntemleri

İsim alan grubu, tüm obje özellikleri menülerinde bulunur.

Not.

Ormanların çoğu gibi, bazı coğrafi objelerin hiçbir ismi olmayabilir. Bu durumda “İsim” alanı boş bırakılır.

Örneğin, “İdari bölüm” menüsünde:

Eğer bir obje hem isim alabiliyor hem de almayabiliyorsa İsim alanı gerektiğinde İsim ekle bağlantısına tıklanarak menüye eklenebilir. Örneğin, “Bitki örtüsü”menüsünde:

Haritadaki bütün objelerin İsimlendirmesi (yerleşik alanlar, yollar, nehirler vb.) aynı şekilde yapılır:

 1. Objelerin oluşturulması/düzenlenmesi menüsünde, “İsim” alanında farenin sol tuşu ile İsim ekle bağlantısına tıklayın:

  “İsim” alan grubunun yer aldığı menü bölümü açılır (kesinlikle adı olması gereken objeler için bu grup, menü açılır açılmaz erişilebilirdir):

 2. Alana sol tıklayarak açılan listeden resmi ad, haritada görünen ad veya diğeri olmak üzere, eklenecek isim türünü seçin. İsim türleriyle ilgili bilgi için şu bölümü okuyun: 3.1.3.1. İsim türleri: Genel kurallar:

 3. “İsim türü” alanının sağında bulunan alanda o isim seçeneği için uygun olan dil seçilir:

 4. Obje birden fazla türdeki isimlere sahipse ilk isim girdikten sonra isim girme işlemini tekrarlayın: İsim ekle satırına sol tıklayın ve açılan yeni alan grubunda bir sonraki ismin türünü ve dilini girin.

  Örneğin:

  Uyarı.

  Farklı isim türleri eklerken ancak aynı obje farklı isimlere sahipse, isim eklenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Örneğin, Moskova'daki Leninskiy Caddesi'ne aynı zamanda Bolşaya Kalujskaya Sokağı ismi de verilir (tür adı “bilinen (tarihi) adı”).

  Eğer birden fazla objeye atıfta bulunuyorsanız (örneğin birbirinden farklı olan fakat kısmi olarak örtüşen yollar), bu durumda haritaya, tek obje için iki isim değil iki farklı obje ekleyin.

  Örneğin kısmen örtüşen Minsk Caddesi ve M-1 Otoyolu, tek yolun iki farklı ismi gibi değil, iki yol gibi haritalanır.

 5. İsimlerden birini silmeniz gerektiğinde butonuna (Sil) tıklayın (“İsim” alan grubunun sağında yer alır). İlgili alan grubu silinir.

 6. Menüde Kaydet butonuna basın.

  Girilen isimler kaydedilir.