3.12.1. Demiryolu objeleri çizim kuralları

Demiryolu objeleri; demiryolu hattı bölümleri, demiryolu istasyonları ve garları ve demiryolu platformlarını içerir.

Aşağıda bunların nasıl çizileceği anlatılmaktadır:

3.12.1.1. Demiryolu bölümleri çizim kuralları

Demiryolu bölümleri çizilirken şu kurallara uyulmalıdır:

3.12.1.1.1

Demiryolu bölümlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir, bkz.

3.12.1.1.2

Demiryolu hatları tek bir çizgi (tek hat) olarak çizilir.

3.12.1.1.3

Demiryolu bölümleri çizilirken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.6.1.1.1. Çizgi türü objelerin genel çizim yöntemi.

3.12.1.1.4

Yolcu trafiği olup olmaması, yolun teknik durumu veya kime ait olduğu gibi koşullara bakılmaksızın istasyonlar, bağlantı istasyonları, duraklama noktaları, kontrol noktaları, terminaller ve yan yollar çizilir.

Artık kullanılmayan demiryolu hattı bölümleri çok küçük olsalar da çizilir. Fakat bunlar demiryolu hattına dahil edilmemelidir. Bunları demiryolu hattına bağlı “olmayan” bölümler olarak çizin.

3.12.1.1.5

İstasyonlardan (aktarma noktalarından, kontrol noktalarından) sanayi-üretim objelerine, depolama komplekslerine, ardiyelere, yükleme-boşaltma alanlarına (madenler dahil) bağlantısı olan demiryolu bağlantı yolları ve özel (ya da kör) demiryolları; şu şekilde çizilir:

3.12.1.1.5.1 bendinde belirtilen durumlar haricinde.

3.12.1.1.5.1

Yukarıda (3.12.1.1.5) sayılan bağlantı ve özel demiryolu bölümleri “Demiryolu” türünde (bkz. 3.12.3.1. Tür) aşağıdaki durumlarda çizilir:

 • Demiryolu bölümleri genel kullanıma açık karayollarına paralel devam ediyorsa (Sınıf 1—7, bkz. 3.3.2.1. Sınıf) ve en az 0,5 km olmak koşuluyla.

 • Demiryolu bölümü genel kullanıma açık karayoluyla kesişiyorsa (Sınıf 1—7, bkz. 3.3.2.1. Sınıf) demiryolu geçidi, alt-üst geçit, viyadük şeklinde.

  Bu durumda demiryolu hattına, genel kullanıma açık olan karayolu boyunca uzanan demiryolu bölümleri, en son kesişimine kadar dahil edilir.

3.12.1.1.7
Aynı hatta (yan yana), karşı yönlerden devam eden demiryolları bulunuyorsa “Demiryolu” obje türü aynı hat için ayrı çizgi türü objelerle gösterilebilir:
 • arazi koşulları ya da yüzeydeki yapılaşma vb. nedeniyle demiryolu hatları birbirlerine 100 m.'den uzak bir mesafede yer alıyorsa;

 • bu transit demiryolları büyük bir bakım istasyonun çevresini farklı yönlerden dolaşıyor ve demiryolu hatları birbirine 100 m.'den uzak bir mesafede yer alıyorsa.

3.12.1.1.8
Demiryolu kavşaklarındaki bağlantı hatları herhangi sınırlama olmadan çizilir.
3.12.1.1.9
Dar akslı trenler için olan (çocuk demiryolları dahil) demiryolu hatları, normal akslı trenler için olan demiryolu hatlarıyla aynı kurallar çerçevesinde çizilir.

3.12.1.2. Demiryolu istasyonu ve garları çizim kuralları

Tren istasyonlarını haritalanırken (istasyon, sayding, duraklama noktası, kontrol noktası, park garları) şu kurallara dikkat etmek gerekir:

3.12.1.2.1. Obje yerleştirme

Tren garlarının obje işareti, işler durumda olan gar binasının sınırları içerisine yerleştirilir:

Demiryolu istasyonları, genellikle tek bir nokta türü obje olarak (obje işaretiyle) demiryolu hattı üzerine, şu objelerin öngörülen yol çizgisi yerlerine yerleştirilerek gösterilir:

 • istasyon binası, ödeme noktası ya da turnikeler;

  Uyarı.

  İstasyon binası, yolcu platformlarından uzakta bulunuyorsa ve yalnızca yükleme ya da teknik operasyonlar için kullanılıyorsa (örneğin: Perovo, Vahitovo), bu durumda haritada bu bina işaretlenmez.

 • bunların yokluğunda; yolcuların platforma çıkışını sağlayan yer (yaya köprüsü, yaya alt geçidi, yaya geçidi);

  Not. Bu kural, farklı yönlerde yer alan yolcu platformlarının birbirlerine oranla demiryolu boyunca ayrı yerlerde olmaları durumunda kullanılabilir (örneğin: Perlovskaya, Kutuzovskaya).
 • bunların yokluğunda; yolcu platformlarınınmerkez noktası,

 • o da yoksa; kumanda merkezi,

 • bu da yoksa; istasyonun ortalarında bir yer girilir.

Örneğin, (işaret; istasyonun ödeme noktalarının ortasındaki demiryolu hattı üzerindeki öngörülen yol çizgisi yerlerine yerleştirilir):

3.12.1.2.2
İki nokta türü obje ile yolcu istasyonları ve duraklama noktaları gösterilir:
 • farklı yönlerdeki ayrı demiryolu hatlarında yer alıyorsa (örneğin; Bolşevo Perm II);

 • farklı yönlerdeki ayrı demiryolu hatlarında, demiryolu hatları birbirlerine 100 m.'den uzak bir mesafede yer alıyorsa;

 • çevresini farklı yönlerden dolaştığı büyük bir bakım istasyonu transit yollarda yer alıyorsa (örneğin: Yudino, Lyangasovo-Pass. o. p. Merkezi kontrol noktası Orehovo-Zuevo istasyonu).

  Not.

  Karşı yönlerden gelen yolların ortasında yer alan “Orta” perona sahip demiryolu istasyonları, çevrelerindeki iki demiryolu hattından birine bağlanarak tek bir nokta türü objeyle gösterilir. (örneğin: Bologoe, Millerovo, Dno).

3.12.1.2.3

Demiryolu garının ya da istasyonunun işaretini yerleştirirken adres noktasını üzerine yerleştirilmemesi gerekir.

3.12.1.2.4

Aktif olmayan, ancak gerçekte var olan demiryolu istasyonları Yük treni istasyonu obje türünde çizilir.

Eğer kapalı istasyonlar o bölgede lağvedildiyse, bu durumda istasyon çizilmez.

3.12.1.3. Demiryolu platformları çizim kuralları

Bu kategorideki objeler içerisine; bulunduğu arazide zemin seviyesinden daha yüksekte olan demiryolu istasyonu platformları, metro, hızlı tramvay ve diğer hızlı ulaşım sistemlerinin istasyonları girer.

Bu platformlar aktif olan veya aktif olmayan (platformun oradaki varlığı devam ediyorsa) istasyonlar olarak çizilebilir.

Üzeri tamamen çatıyla kapatılmış ya da yer altındaki platformlar (platformları binanın içerisinde yer alan yer altı metroları ya da garları) çizilmez.