3.8.3. İzleme kameraları

Uyarı.

Türk yasalarına göre yoldaki “izleme kameralarının” haritaya eklenmesi yasak olup bu tür objeler kullanıcılar tarafından oluşturulup düzenlenmesine kapalıdır.

Bu bölümde “İzleme kamerası” türündeki objelerin “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisindeki çalışma yöntemleri ve kuralları açıklanmaktadır:

İzleme kameralarıyla ilgili girilecek bilgiler şunları içermektedir:

 • İzleme kamerasının bulunduğu yol kesişimi.
 • İzleme kamerasının denetlediği ihlal:

  • Hız denetlemesi;

  • şerit denetimi (toplu taşıma denetimi, yanlış şeritten dönen sürücülerin denetimi, emniyet şeridi kullanan sürücülerin denetimi, bir yol kesişiminde durmadan geçenlerin denetimi ve kırmızı ışıkta geçenlerin denetimi)

  • Trafik polisi kontrol noktalarında denetim;

 • İzleme kameraları tarafından denetlenen yol bölümleri.

Kameralar, yalnızca bulundukları yol bölümleri tümüyle çizildikten sonra yerleştirilebilirler.

3.8.3.1. İzleme kameraları: haritalandırma kuralları

3.8.3.1.1

Yandex Map Editor'de “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisindeki “İzleme kamerası” sayılan objeler: Yoldaki sabit hız (izleme) kameraları, ayrıca türleri yukarıda açıklanan sabit kasalara yerleştirilen geçici kameralar ve bunların maketleridir.

Diğer türdeki kameralar:

 • mobil izleme kameraları,
 • Diğer amaçlar için tasarlanmış kameralar (örneğin, kavşaktaki trafik durumunu izleyen web kameraları) vb.
 • otomatik mobil sistemler (tripod üzerine kurulmuş olan kameralar)

çizilmez (benzer objeler haritadan silinecektir).

3.8.3.1.2

Yandex Map Editor'deki her kamera objesi tek bir çekim yönünü görür, tek bir trafik ihlalini denetler.

Çekim yönünü belirtmek için araçların geçtiği yolun önünde kameranın bulunduğu nokta (kamera, araçlar devam ederken arkadan çekiyor dahi olsa) gösterilir.

Her kesişimde kaç kamera gerekiyorsa o sayıda kamera konulabilir.

 • Kamera iki yönü de görüyorsa, aynı noktada iki kamera birden çizmek gerekir,
 • Kamera iki ihlal denetliyorsa (örneğin, hem hızı hem şerit ihlalini), aynı noktada iki kamera birden çizmek gerekir.
 • Aynı anda iki kameranın kullanıldığı ortalama hız ölçüm kameraları, gerçekte olduğu gibi ayrı ayrı hız kontrol kameraları olarak çizilir.

Buna göre, iki yönü birden gören, iki farklı ihlali denetleyen bir kamera, dört farklı kameraymış çizilir.

3.8.3.2. İzleme kameraları: ekleme

Bir kamera çizmek için:

 1. Kamera çizimleri iki şekilde yapılabilir: ya İzleme kamerasımenüsünden ya da Kesişim menüsünden (kamera, yol kesişiminin olduğu noktaya kurulduysa). Birinci durumda yol bölümlerinin kesişimi otomatik olarak oluşturulur; ikinci durumda daha önce oluşturulmuş kesişim kullanılır.

  1. Şu butona tıklayın

   .

   Obje kategorisi menüsünde Yol yapıları ve işaretleri → İzleme kamerası'nı seçin.

   İzleme kamerası menüsü açılacaktır.

  2. Haritadaki kesişime tıklayarak kameranın girileceği yeri seçin.

   Açılan Yol kesişimi menüsünde “İzleme kamerası” kısmında Ekle butonuna tıklayın;

   İzleme kamerası menüsü açılacaktır.

 2. Tıklayarak haritada kameranın konulacağı yeri seçin:

  Kameranın bulunduğu yer yol ağı çizilirken kesişim olarak işaretlenmemişse, bu durumda kesişim otomatik olarak Yandex Map Editor tarafından oluşturulacaktır.

 3. İzleme kamerası menüsünde, listeden seçerek izleme türünü girin: Hız kamerası, Şerit kontrol kamerası ya da Trafik polisi kontrol noktası.

  Haritada, denetlenen yol bölümüne tıklayın:

  Yeniden çiz butonu sağ üst köşede görünür: .

  Bu buton tıklandığında, girdiğiniz veriler silinir; bu durumda kamera girişi yeniden yapılmalıdır.

  Not.

  Kameranın yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda bu noktadaki kesişim önceden oluşturulmalıdır.

  Kameranın yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olduğu bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda önceden bir hazırlık yapmanız gerekmez.

  Seçilen bölüm haritada bir çizimle gösterilir:

  Uyarı.

  Hız kamerası eklenirken, Hız sınırı özelliğine, o kameranın denetlediği yol bölümü için değer girmek gerekir.

 4. Eklenen kamera, zaman kısıtlamalarına tabiyse, diğer bir deyişle her zaman çalışmıyorsa (örneğin yalnızca geceleri çalışıyorsa), bu kısıtlamaları belirtin.

  Bunun için:

  1. İzleme kamerası özellikleri menüsünde, Zaman aralığı ekle butonuna tıklayın.

  2. Açılan alanlarda sınırlama değerlerini girin:

   • Saat: Denetimin başlangıç ve bitiş ​​zamanı.

    Zaman girişi SS:DD şeklinde dört haneli saat biçiminde belirtilir. Örneğim denetleme sabah saat 8'de başlıyorsa 08:00 şeklinde, gece 11.30'da başlıyorsa 23:00 şeklinde girilir.

    Eğer bu alanlar boş bırakılırsa, bu denetlemenin 24 saat olduğu anlamına gelir.

   • Kullanım süresi: Denetimin başlangıç ve bitiş tarihi.

    Tarihler GG.AA şekline dört haneli olarak belirtilir. Örneğin, 1 Nisan, 01.04 olarak ve 23 Kasım, 23.11 olarak girilir.

    Eğer bu alanlar boş bırakılırsa, bu denetlemenin 24 saat olduğu anlamına gelir.

   • Hafta içi. haftanın günleri ve hafta sonu: İlgili kutucuklar işaretlenerek kameranın çalıştığı günler seçilir.

    Varsayılan olarak tüm kutucuklar işaretli gelir; denetim haftanın her günü yapılmıyorsa, bu durumda denetimin olmadığı günler için kutucuklardan işaretlemeler kaldırılır. Örneğin, denetim yalnızca hafta içi yapılıyorsa, “Hafta sonu” kutucuğundaki işareti kaldırmak gerekir:

   Denetim, farklı dönemlerde farklı şekilde aktifse (örneğin, kamera yalnızca hafta içi ve hafta sonlarında ya da yılın farklı aylarında çalışıyorsa), Zaman aralığı ekle butonuna bir kere daha tıklayıp, ikinci bir zaman sınırlamaları alanı eklenir ve burada ek zaman aralıkları girilir.

   Fazladan girilmiş bir zaman sınırlaması bulunuyorsa (Sil) butonuyla silinebilir.

 5. Obje özellikleri menüsünde Kaydet butonuna tıklayın. O kesişimdeki kameranın varlığıyla ilgili bilgi kaydedilecektir:

Bir kesişimle birden çok kamera ilişkilendirilebilir (farklı türdeki ya da aynı türdeki kameraların farklı yönlere bakması gibi).

3.8.3.3. İzleme kameraları: düzenleme, silme, geri alma, moderatöre şikayet

İzleme kameralarını düzenlemek için:

 1. Üzerine tıklayarak haritadaki kesişimi seçin. Kesişimde yer alan kameralarla ilgili bilgi ipucunda belirecektir.

 2. Açılan Yol kesişimi özellikleri menüsünde İzleme kamerası kısmında istenilen bağlantıya basın (örneğin Hız kamerası):

 3. Objeyi düzenlemek için, açılan İzleme kamerası menüsündeDüzenle butonuna tıklayın.

  Gerekirse, denetim türünü değiştirin veya kameranın pozisyonunu yeniden ayarlayın:

  Yeniden çiz butonu sağ üst köşede görünür: .

  Bu buton tıklandığında, girdiğiniz veriler silinir; bu durumda kamera girişi yeniden yapılmalıdır.

  Not.

  Kameranın yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda bu noktadaki kesişim önceden oluşturulmalıdır.

  Kameranın yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olduğu bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda önceden bir hazırlık yapmanız gerekmez.

 4. Obje özellikleri menüsünde (Kaydet) butonuna tıklayın.

 5. Düzenlemeyi geri alma işlemi, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce onaylanmadıysa objedeki düzenlemelerin geri alınma işlemi silinmesine kadar geriye gidebilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeleriSilme işlemi yalnızca moderatörlerce yapılabilmektedir. Harita kullanıcıları, yanlışlıkla oluşturulan bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili girilen tüm ayrıntıların geri alınması objenin haritadan tamamen kaybolmasına kadar götürülebilir (eğer söz konusu obje moderatör tarafından onaylanmadıysa). Moderatörlerce onaylanmış, önceden oluşturulmuş bir obje silinmek isteniyorsa, bu durumda o obje için moderatöre şikayette bulunmak gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.

 6. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa, düzenlemeleri geri alma, objeyi en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alır. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez ve objenin silinmesi için moderatöre objeyi şikayet etmesi gerekir. Bir objeyle ilgili şikayet, moderatöre yalnızca objenin silinmesiyle ilgili değil, diğer konularla ilgili de gönderilebilir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü şu bölümde açıklanmıştır 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.