1.4. Terimler sözlüğü

Terimler sözlüğü, Yandex Map Editor'de kullanılan genel terim ve işaretleri içerir.

Özellik

Özellik, Yandex Map Editor'de haritalanan objeye eklenen bir niteliktir. Özellikler, obje türüne göre belirtilir. Obje ismi ve türü genel olarak belirtilen özelliklerdendir. Ayrıntılı bilgiyi 2.10.1. Objeye özellik ekleme bölümünde bulabilirsiniz.

Hata raporu

Hata raporu, servisteki herhangi bir yanlışlık veya hata ile ilgili bildirimdir.

Hata raporu oluşturmak için Kullanıcı Kulübü aracılığıyla ileti yazabilir veya destek ekibine geri bildirim formunu kullanabilirsiniz.

Hata raporu oluşturmadan önce hatanın işletim sistemi, internet tarayıcısı, internet bağlantısı veya diğer yazılımların (firewall, reklam engelleyici yazılımlar vb.) özelliklerinden değil, özellikle servisin çalışmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Zirve

Ayrıntılı bilgiyi Nokta bölümünde bulabilirsiniz.

Obje şekli

Obje şekli, objenin haritada çizildiği nokta, çizgi veya çokgen gibi unsurlar. Obje şekli düzeltiliğinde objenin görünümü değişir.

Rota

Rota, bir aracın başlangıç noktasından bitiş noktasına hareket ederken uğradığı, hızlı ve deniz ulaşım durakları dahil olmak üzere, toplu ulaşım duraklarının tamamıdır.

Her rota farklı trafik yönleri (gidiş-dönüş), günün saatleri (sabah, akşam vb.) veya hareket günleri (hafta içi, hafta sonları vb.) içeren çeşitli tercihlerden oluşturulur.

Bir rota üzerinden yapılan her hareketin tercihine rota seçeneği denir.

Ayrıntılı bilgiyi Rota seçeneği bölümünde bulabilirsiniz.

Mobil Yandex.Haritalar (MYH)

MYH veya MH; cep telefonları, akıllı telefonlar ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılan Yandex.Haritalar uygulamasının kısa adıdır.

Moderasyon

Moderasyon; kullanıcıların Yandex Map Editor'de çizdiği objelerin doğru olup olmadığının kontrolüdür. Ayrıntılı bilgiyi 1.3. Yandex Map Editor Moderasyonu bölümünde bulabilirsiniz.

Yandex Map Editor (YME, ME)

YME ve ME, Yandex Map Editor servisinin kısa adlarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 1. Yandex Map Editor nedir?

Rota seçeneği

Hareket saatleri, durağa uğrama saatleri ve duraklar arasındaki süreler belirlenerek oluşturulmuş, belli duraklardan geçen rota seçeneğidir.

Eğer bir rotanın farklı saat ve yol seçenekleri varsa her seçenek için ayrı bir rota seçeneği oluşturulmalıdır. Örneğin, rota üzerindeki bazı seferlerin, rota yönünü değiştirerek ikinci derece öneme sahip duraklara uğramaları durumunda.

Hareket gidiş-dönüş olarak yapılacağı zaman, “gidiş” ve “dönüş” rota seçenekleri oluşturulmalıdır.

Ayrıntılı bilgiyi Rota bölümünde bulabilirsiniz.

Coğrafi obje türü

Coğrafi obje türü, coğrafi objeyi (göl, vadi, ada vs.) tanımlayan bir terimdir. Genellikle objenin coğrafi adının bir parçasıdır (Ümit Burnu, Büyük Ada vb.). Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

Obje

Objeler, haritada küçük ölçekle bina, alan, yol, nehir gibi gerçek objeleri gösteren unsurlar (nokta, çizgi, çokgen).

Çokgen türü obje

Çokgen türü objeler, nokta ve çizgilerden farklı olarak haritada bir alan şeklinde gösterilen objelerdir. Örneğin, orman veya su kütlelerinin alanları. Ayrıntılı bilgi 2.7. Çokgen türü objeler bölümünde açıklanmaktadır.

Basit çokgen türü objeler, tek bir çokgenden oluşabilir. Örneğin, bina veya yapıların çokgenleri. Bu tür obje çizim ve düzenleme standart teknik ve kurallarını 2.7.3. Basit çokgen türü objeler bölümünde bulabilirsiniz.

Bu tür objeler birkaç ayrı çokgenden de oluşabilir. Örneğin, şehirlerin çokgenleri. Bu tür obje çizim ve düzenleme standart teknik ve kurallarını 2.7.4. Çokgen türü birleşik objeler.

Doğrusal obje

Doğrusal objeler; yol, ülke sınırı, nehir, metro hattı gibi boyu eninden (ve diğer geometrik parametrelerden) önemli derecede daha fazla/uzun olan objelerdir. Farklı tür doğrusal objeler, haritada farklı kalınlıkta ve renkte çizgiler ile gösterilir.

Haritaya çizilirken bu objeler iki gruba ayrılır:

  • Basit doğrusal objeler. Kısa yol veya çitler gibi basit küçük coğrafi objelerin çizilmesi için kullanılır.

    Bu tür obje çizim ve düzenleme standart teknik ve kurallarını 2.6.1. Basit doğrusal objeler bölümünde bulabilirsiniz.

  • Karmaşık doğrusal objeler. Otoyol veya büyük nehirler gibi karmaşık uzun coğrafi objelerin çizilmesi için kullanılır. Bu tür objeler, birçok basit doğrusal objeden oluşur. Örneğin, bir otoyol yol bölümlerinden, bir nehir ise nehir bölümlerinden oluşur.

    Bu tür obje çizim ve düzenleme standart teknik ve kurallarını 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.

Nokta türü obje

Nokta türü objeler, harita ölçeğinde gösterilmeyen objelerdir. Örneğin: ATM'ler, çeşmeler vs.

Bu tür objeler haritada farklı şekli, rengi ve boyutu olan simgelerle gösterilir.

Ayrıca, mağaza veya kurum gibi çokgen çizilmesini gerektirmeyen hatta çokgen çizimiyle görüntülenmesi engellenebilen objeler, nokta türü objeler olarak çizilir. Bu tür birden fazla obje aynı binanın sınırları içinde bulunabilir ve çakışmamaları için bu objeler küçük simgelerle gösterilebilir.

Bu tür obje çizmeye ve düzenlemeye yönelik teknikleri ve kuralları 2.5. Nokta türü objeler.

Büyük ölçek (overzoom)

Büyük ölçek (overzoom), ayrıntılı uydu çekimi olmayan harita bölümlerinin de “yakınlaştırılmasını” sağlayan bir moddur. Ölçek değiştirmeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 2.2.3. Harita ölçeği değiştirme bölümünde bulabilirsiniz.

Çizim

Çizim, bir fotoğrafa veya uydu çekimine göre yapılan çokgen oluşturma, çizgi veya nokta çizme gibi işlemleri kapsar.

Boğaz ve burun sınırları, idari bölüm sınırları, adresler gibi uydu çekiminde gösterilmeyen objeler haricinde çizim, Yandex Map Editor'de obje oluşturmanın temel yöntemidir.

Çizimler, seçilen çizim tipine göre haritada görüntülenir.

Ayrıntılı bilgiyi Obje, Nokta türü obje, Doğrusal obje, Çokgen türü obje bölümlerinde bulabilirsiniz.

Kesişimler

Ayrıntılı bilgiyi Nokta bölümünde bulabilirsiniz.

Alt katman

Alt katman, üzerinde objelerin görüntülendiği uydu görüntüsü (“uydu”) veya eskiz harita (“eskiz”) gibi arka plan görüntüsüdür. Ayrıntılı bilgiyi 2.2.5.1. Al katman seçimi bölümünde bulabilirsiniz.

Çekim (uzay, uydu)

Uzay ve uydu çekimi, Yandex Map Editor'ün alt katmanı olarak kullanılır. Yandex Map Editor'deki objeler çekimlerin üzerinde çizilir. Ayrıntılı bilgiyi 2.3.1. Uydu çekimleri bölümünde bulabilirsiniz.

Bina şeması/planı

Bina şeması veya kat planı: Yandex Haritalar’da, alışveriş veya iş merkezleri gibi çok katlı tesislerin planlarını oluşturmak ve sonrasında haritalarda görüntülemek için kullanılan bir objedir.

Bina planı hiyerarşik yapıda olup, seviyelere (veya düzeylere) bölünür. Seviyeler genellikle binanın katlarına karşılık gelir. Her seviye (kat) farklı türlerdeki mekanlara ayrılır. Bu seviyelerin (katların) her birine farklı türlerdeki altyapı öğeleri (asansörler, merdivenler, çeşmeler vb.) ve yerler (kurumlar) çizilebilir.

Ayrıntılı bilgiyi 3.18. Kat planları.

Coğrafi yer adı

Coğrafi yer adı, bir yere coğrafi konumuna göre verilen addır. Ayrıntılı bilgiyi 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

Nokta

Temek şekil unsuru olan nokta, aşağıdakilerin belirtilmesi için kullanılır;

  • bağımsız bir obje (örneğin, “adres noktası”),
  • doğrusal objelerin başlangıç ve bitiş noktaları (örneğin, yol kesimleri),
  • doğrusal objelerin birleşimi veya kesişimi,

  • haritadaki kesik çizgi noktaları (karmaşık şekilli çizgiye ait ara noktalar).
Özellik sorgusu (Feature Request)

Özellik sorgusu, servise yönelik sorgu ve istemi içeren bir iletidir. Örneğin, “Yeni bir araç oluşturun”. “Fotoğraf yapıştırma özelliği ekleyin” gibi iletiler.

Özellik sorgusunu oluşturmak için Kullanıcı Kulübü'nde ileti yazabilirsiniz.

Taban alanı

Taban alanı (footprint), bir binanın temelinin çokgenidir. Haritaya özellikle taban alanları çizilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.4.1. Bina çizim kuralları.

API

API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü), Yandex.Haritalar'ın site sayfalarına eklenebilmesini ve site ziyaretçilerinin haritaları görüntüleme olanağını sağlayan özellik ve modüller setidir.