3.9.1. Bitki örtüsü objeleri çizim kuralları

Bitki örtüsü objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

Bitki örtüsü objeleri

3.9.1.1

Çizerken 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar'a uyun.

3.9.1.2

Uydu fotoğraflarının el verdiği ölçüde, büyük ya da küçük ayrımı yapmadan çizilirler.

3.9.1.3

Ormanın uzağında yer alan tekil ağaçlar, eğer uydu fotoğraflarında seçilebiliyorsa, çizilebilirler

Bitki örtüsünün çokgeni içerisinde yer alan tekil ağaçlar ayrıca çizilmez (örneğin orman ya da bahçede yer alan).

Bir ağaç kültürel-tarihi öneminden dolayı, turistik önem kazanmışsa, bu durumda “Yer” kategorisinde, “Kültür ve eğlence - Turistik mekan” türünde, nokta türü obje olarak çizilir (bkz. bölüm 3.6.2. Yer (Kurum) özellikleri ekleme kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

3.9.1.4

“Park”, , “doğal koruma alanı” ve “Mezarlık”türündeki bitki örtüsü objeleri, ya kendi alanlarının sınırları boyunca (çitleri boyunca) ya da kendi bitki örtülerinin sınırları boyunca çizilmelidir (örneğin, söz konusu alanın yolla buluştuğu yerde bitki örtüsü bitiyorsa, buralardan itibaren) Çizim sırasında özellikle köşeleri yuvarlamaya çalışmaya gerek yoktur.

3.9.1.5

Kent için yerleşimin olduğu bölgelerin sınırları dışındaki bitki örtüsü, tek çizgiyle çizilmiş olan taşıt yollarıyla ya da demiryollarıyla kesişebilir.

Kent içi yerleşimin olduğu bölgelerin sınırları içinde, bitki örtüsü kendi arazileri üzerinden geçen taşıt yollarıyla kesişebilir; bu yollar şu sınıf değerlerine sahipse:

“Park”, “Doğal koruma alanı” ve “Mezarlık” gibi (hem kent içi yerleşimin olduğu bölgelerin içinde hem de dışında olan) bitki örtüsü objeleri herhangi türdeki bir taşıt yoluyla kesişebilir (eğer bu yollar, söz konusu alandaki bitki örtüsüne yan yol görevi görüyor ya da sözü geçen bitki örtüsü türlerinin içinden geçiyorsa).

Örneğin:

Ayrıca bkz. 3.3.1.1.8.

3.9.1.6

Çimlerin sınırları oldukları yerde bölünmelidir (kaldırımla, çitle). Obje çokgeni, toprak parçasının fiziksel sınırı dikkate alınarak otların bitiş çizgisinden itibaren çizilir. Örneğin:

DoğruYanlış

Haritada yalnızca bakımı yapılan çimler çizilir: zarar görmüş ya da yer yer çıplak çimlerin olduğu bölümleri çizmemek gerekir.

Bu türün içerisine; alanlar, meralar ve bitki örtüsünün olduğu boş arazilergirmez: Yandex Map Editor'de bu objeler çizilmez.

3.9.1.7

“Kentsel bitki örtüsü” türündeki objeler, yapay olarak oluşturulmuş çim kaplama, ağaçlar ve çalılıklarla dolu olan bölümlerin sınırları boyunca çizilir. Kentsel bitki örtüsü çokgeninin içerisinde yer alan çimler, ayrı objeler olarak çizilmez. Örneğin:

3.9.1.8

Çift çizgili yollar kesinlikle bitki örtüsü objelerini kesmez: objeler bu yolların her iki tarafı boyunca çizilir ve bu yollar tarafından kesilirler.

Bu yollar boyunca uzanan ormanların sınırları, bitki örtüsünün gerçek sınırlarına dayanarak çizilmelidir ve yolla kesinlikle kesişmemelidir.

3.9.1.9
Alanlar, meralar ve diğer bitki örtüsü objeleri, şu obje türlerinde yer almazlar: Orman, Park, Doğal koruma alanı, çim, Bahçe, Mezarlık; ayrıntılar için bkz. bölüm 3.9.2. Bitki örtüsü objelerine özellik ekleme kuralları; örneğin step ya da tundra çizimi (dağlık tundra alanları, kutup tundra alanları vb.) yalnızca, bunlar eğer “Doğal koruma alanı” bünyesinde yer alıyorsa yapılır (diğer bir deyişle doğanın korunda alanlarla ilgiliyse çizilirler). Aksi halde, benzer bitki örtüsü objeleri çizilmez.
3.9.1.10
Yandex Map Editor'de kullanılan bitki örtüsüyle kısmen ilgisi olan bitki örtüsü objeleri (örneğin hem orman-tundra türündeki bitki örtüsü), o alanda, harita çizerken seçilebilir olan bitki örtüsü türüyle gösterilir. Kısacası, yukarıdaki örnekteki gibi orman-tundra tipinde bir bitki örtüsüyle karşılaşıldığında bu orman olarak çizilir.
3.9.1.11
Dahili çokgen çiziminde uyulacak kurallar için bkz. 2.7.2. Dahili çokgenlerin kullanım kuralı.
3.9.1.12

Bitki örtüsüyle bitişik olan çokgen türündeki su objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.9.1.12.1

Bir objenin çokgeni tümüyle başka kategorideki bir objenin içinde yer alıyorsa (örneğin, bir orman içinde göl ya da gölet), bu durumda diğerinin içinde yer alan başka bir objeye ait bir çokgen çizilir. (göl ya da gölet çokgeni). Çok büyük objelerin içine dahili çokgenler (örneğin, içinde bir göl bulunan orman) çizilmez. Ormanlarla ya da diğer objelerle kesişen nehir çokgenleri de benzer şekilde çizilir:

3.9.1.12.2

Bir objenin çokgeni diğer bir objenin çokgeniyle kısmen örtüşüyorsa (örneğin, bir nehrin bir ormanı kendi akışı boyunca birkaç bölümde kesmesi), bu durumda her iki objenin sınırı çizilir ve sınırlar arasında bir boşluk olmamasına dikkat edilir. Çokgenler arasındaki küçük örtüşmeler sorun yaratmaz:

Doğru (sınırlar örtüşüyor)

a) su kütlesi sınırı:

b) orman sınırı

Ortaya çıkan haritada objelerin sınırları birleştirilir:

İzin verilir: Çokgenler arasındaki küçük örtüşmeler.

İzin verilmez: objelerin sınırları arasındaki boşluklar.

Not.

Sınırları örtüşen çokgen türü birleşik objelerin sınır bölümlerinin çizimi için bkz. bölüm2.7.4.1. Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri.

3.9.1.13

Bitki örtüsü objeleri diğer bit örtüsü objeleriyle kesişemez fakat onlarla ortak sınırları olabilir.

Not.

Fakat;“park”, “doğal koruma alanı” ve “mezarlık” türündeki bitki örtüsü objelerinin çokgenleri içerisinde (bu yukarıdaki objelerin kullanımı Alan türündeki objelerle benzerdir) “orman”, “çim” türündeki objeler yer alabilir.

3.9.1.14

Bitki örtüsü objeleri binalarla kesişemez, bunun tek istisnası tümüyle bitki örtüsü objeleri içerisinde yer alan ve kent içi yerleşimin içinde yer almayan binalardır.

3.9.1.15

İsimsiz bitki örtüsü objelerine yeni dış çokgenlerin eklenmesi çeşitli haritalama hatalarına neden olabildiğinden bu işlemden kaçınılmalıdır.