3.10.3. Nehirlere özellik ekleme kuralları

Yandex Map Editor'deki nehirler çizgi türü birleşik objelerdir ve standart haritalar gibi çizilmezler. Bu nehirler bir ya da daha fazla nehir bölümünden oluşur ve bu bölümlerin her biri ayrı ayrı çizilir (ayrıntılar için bkz. 3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları).

Nehir tekil bir obje olarak, nehir obje özellikleri menüsünde Ait olduğu obje alanına giriş yapılarak oluşturulur (ayrıntılar için bkz. 3.10.2.2.1.). Nehir oluşturulduktan sonra, nehrin ismi nehir obje özellikleri menüsünde bağlantı olarak gösterilir:

Bağlantıya basıldığında nehrin obje özellikleri menüsü açılır.

(Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Bu menüde nehre özellik eklenir.

Nehirlere özellik ekleme yöntemi, Yandex Map Editor'deki tüm objelere özellik ekleme yöntemiyle benzerdir.

Aşağıda Nehir objesinin özellikleri ve bu obje türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.10.3.1. Nehir türü

3.10.3.1.1

Tür alanında listeden istenilen nehir türünü seçin:

  • Büyük nehir: 1000 km'den uzun nehirler.
  • Orta boy nehir: 400-500 km'den uzun nehirler.
  • Küçük nehir: Uzunluklarına (kollarının uzunluklarına) bakılmaksızın çeşitli kolları ve bir ismi olan, 20 km'den uzun, 400-500 km'den kısa nehir ya da kanallar.
  • Çay: Bir ismi olmayan ya da ismi olup uzunluğu 20 km'den az olan nehirler ve ismi olan çaylar.
  • Dere: İsmi olan dereler.
  • Kuruyan nehir: Uzunluğundan bağımsız olarak kurumakta olan tüm dereler.
  • Kanal: İsmi olan kanallar (kanal olarak anılan fakat büyük ya da orta boy nehir kategorisinde yer alan nehirler hariç).
  • Su boşaltma kanalı: Sulama ve su boşaltma (drenaj) kanalları.
3.10.3.1.2. Nehir sistemlerinin kesintisizliği

Nehir türü seçilirken nehir sisteminin kesintisizliğini korumak gerekir: nehirler hangi türde olurlarsa olsunlar, daha yüksek türdeki nehirlerle beraber tek bir nehir ağı oluştururlar (aynı nehir havzasının içinde yer alıyorlarsa).

3.10.3.1.3. Nehir sistemi hiyerarşisi

Nehir türünü seçerken, nehir sisteminin hiyerarşisinin korunmasına özen gösterilmelidir: daha yüksek türden nehir, daha alçak türden bir nehrin kolu olamaz. Örneğin, orta boydaki bir nehir, bir çayın ya da küçük boydaki bir nehrin kolu olamaz.

Bu nedenle, fiziksel özellikleri nedeniyle kendi kolundan daha alt bir türe ait olması gereken bir nehir, kendi koluyla aynı olan daha yüksek bir tür alır.

Kanalların birleştirdiği nehirler, “Küçük nehir” türünden daha alt seviyede bir türle ilişkilendirilemez.

3.10.3.2. Nehrin ismi

Nehrin ismi nehir obje özellikleri menüsünden Ait olduğu obje alanına girilerek verilir (görselde kısmi olarak görünmektedir). Alana nehir ismini girdiğinizde, daha önce haritaya eklenmiş olan ve girdiğiniz harfleri içeren nehir isimlerinden uygun olanı seçmeniz önerilir:

Haritada henüz nehir yoksa bu alan manuel olarak doldurulur: yeni nehrin ismini verdikten sonra nehir oluşturulmuş olacaktır.

Nehri isimlendirme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm objeleri isimlendirme yöntemleri ile aynıdır.

Bir nehir ya da kanal yatağı objesini çokgen objeyle çoğalttığınızda, o objeye Su kütlesi özelliği eklenir. Bu tür çokgen objeler isimlendirilmez: İsim alanı boş bırakılır (bkz. 3.10.2.1.3. Nehir ya da kanal yatağı çokgenlerini çoğaltma).

3.10.3.2.1. Nehirleri isimlendirme kuralları

Nehirlere isim verirken bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.