3.10.3. Nehirlere özellik ekleme kuralları

Yandex Map Editor'deki nehirler çizgi türü birleşik objelerdir ve standart haritalar gibi çizilmezler. Bu nehirler bir ya da daha fazla nehir yatağından oluşur ve bu nehir yataklarının her biri ayrı ayrı çizilir (ayrıntılar için bkz. 3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları.

Bir nehir tekil bir obje olarak, nehir yatağının obje özellikleri menüsünde Ait olduğu obje alanına giriş yapılarak oluşturulur (ayrıntılar için bkz. 3.10.2.2.1.). Nehir oluşturulduktan sonra, nehrin ismi nehir yatağının obje özellikleri menüsünde bağlantı olarak gösterilir:

Bağlantıya basıldığında nehrin obje özellikleri menüsü açılır.

(Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Bu menüde nehre özellik eklenir.

Nehirlere özellik ekleme yöntemi, Yandex Map Editor'deki tüm objelere özellik ekleme yöntemiyle benzerdir.

Aşağıda Nehir objesinin özellikleri ve bu obje türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.10.3.1. Nehir türü

3.10.3.1.1

Tür alanında listeden istenilen nehir türünü seçin:

  • Büyük nehir: Dünya çapında öneme sahip uzunluğu 1000 km'den fazla olan nehirler.
  • Orta boy nehir: Bilinirliği yüksek, uzunluğu 400-500 km olan nehirler.
  • Küçük nehir: Uzunluklarına (kollarının uzunluklarına) bakılmaksızın çeşitli kolları ve bir ismi olan, 20 km'den kısa olmayan fakat 400-500 km'den uzun olmayan nehir ya da kanallar.
  • Çay: Bir ismi olmayan ya da ismi olup uzunluğu 20 km'den az olan nehirler ve ismi olan çaylar.
  • Dere: İsmi olan dereler.
  • Kuruyan nehir: Uzunluğundan bağımsız olarak kurumakta olan tüm dereler.
  • Kanal: İsmi olan kanallar (kanal olarak anılan fakat büyük ya da orta boy nehir kategorisinde yer alan nehirler hariç).
  • Su boşaltma kanalı: Sulama ve su boşaltma (drenaj) kanalları.
3.10.3.1.2. Nehir sistemlerinin kesintisizliği

Nehir türü seçilirken nehir sisteminin kesintisizliğini korumak gerekir: nehirler hangi türde olurlarsa olsunlar, daha yüksek türdeki nehirlerle beraber tek bir nehir ağı oluştururlar (aynı nehir havzasının içinde yer alıyorlarsa).

3.10.3.1.3. Nehir sistemi hiyerarşisi

Nehir türünü seçerken, nehir sisteminin hiyerarşisinin korunmasına özen gösterilmelidir: daha yüksek türden nehir, daha alçak türden bir nehrin kolu olamaz. Örneğin, orta boydaki bir nehir, bir çayın ya da küçük boydaki bir nehrin kolu olamaz.

Bu nedenle, fiziksel özellikleri nedeniyle kendi kolundan daha alt bir türe ait olması gereken bir nehir, kendi koluyla aynı türü alır.

Kanallar tarafından birleştirilen nehirler, “Küçük nehir” türünden daha alt seviyede bir türle ilişkilendiremez.

3.10.3.2. Nehrin ismi

Bir nehrin ismi nehir yatağı'nın obje özellikleri menüsünden Ait olduğu obje alanına girilerek verilir (görselde kısmi olarak görünmektedir). Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, daha önceden haritaya girilmiş nehirlerin olduğu önerilerin otomatik olarak çıkmaya başladığını görürsünüz:

Haritada henüz nehir yoksa bu alan manuel olarak doldurulur: yeni nehrin ismini verdikten sonra nehir oluşturulmuş olacaktır.

Nehri isimlendirme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm objeleri isimlendirme yöntemleri ile aynıdır.

Bir nehir ya da kanal yatağı objesini çokgen objeyle çoğalttığınızda, o objeye Su kütlesi özelliği eklenir. Bu tür çokgen objeler isimlendirilmez: "İsim" alanı boş bırakılır (bkz. 3.10.2.1.3. Nehir ya da kanal yatağı çokgenlerini çoğaltma).

3.10.3.2.1. Nehirleri isimlendirme kuralları

Nehirlerin ismi verilirken 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları bölümündeki kurallar dikkate alınmalıdır.