3. Genel haritalandırma kuralları

Harita oluşturmak büyük bir sorumluluktur çünkü çizdiğiniz yollardan geçen rotalar oluşturulacak, eklediğiniz kurumlar arama sonuçlarında gösterilecek, eklediğiniz bina, yapı ve diğer objeler ise navigasyon için referans noktaları olacaktır.

Map Editor'de harita düzenlemesinde şu kurallara uyulmalıdır:

Bu bölümdeki kurallara belirli aralıklarla yenileri eklenebilir ve kurallar güncellenebilir. Kurallarda yapılan tüm değişiklikler YME Chat'te ve Değişiklikler Listesi'nde sıralanır.