3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları

Yol bölümünü ilişkilendiren panel şöyle görünür (resimde panel tam olarak gösterilmemiştir):

Yol bölümlerine özellik ekleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki diğer tüm objelere özellik ekleme yöntemleriyle aynıdır.

Yol özelliklerini belirlerken, yolların kesişim noktalarıyla ilgili trafik koşullarının özelliklerine dikkat edilmelidir.

Yol bölümlerine özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Yol bölümü objesinin özellik değerleri ve bunları kullanma kuralları aşağıda sıralanır:

Uyarı.

Yol bölümüne ve yolun kendisine bir bütün olarak özellik eklerken, (bkz. 3.3.3. Yol özellikleri belirleme kuralları), girilen değerlerin tutarlılığının kontrol edilmesi gerekir.

Örneğin; yol bölümü yapı türü "Tünel" olarak girildiyse, o zaman "Seviye А" ve "Seviye B"nin özelliklerinegatif değere sahip olmalıdır.

3.3.2.1. Sınıf

Yandex Map Editor'taki tüm yollar, karayolları ağındaki önemlerine göre sınıflandırılarak, her bir yol bölümü için belirli bir Sınıf değeri atfedilir.

Yol sınıfı, yolun bağladığı yerleşik alanların (ve diğer önemli objelerin) tür ve boyutlarına ve ayrıca söz konusu yolun yol ağının kesintisizliği açısından rolüne göre belirlenir.

Yolun fiziksel özellikleri ise yol sınıfını daha küçük derecede etkiler. Bir karayolunun özel bir adı ya da numarası olması o karayolunun önemini etkilemez.

Bunun anlamı; iki şehri birbirine bağlayan tek şeritli dar bir yolun sınıfının, bir şehrin ilçelerini birbirine bağlayan ikişer şeritli ortasında ayraç bulunan bir yoldan daha yüksek sınıfta olmasıdır.

Bir yol sınıfı girdiğinizde, her sınıf için aşağıda yer alan açıklamaları ve şu kuralları mutlaka okuyun:

 • Yol sınıfını seçerken, yol ağının bağlantısını korumak gerekir: her sınıftan yol, birleşik (bağlantılı) bir ağ oluşturmak için daha yüksek sınıftan yollara bağlanmak zorundadır. Bkz. 3.3.1.1.1.

  Özellikle, yerleşik alanlardan geçen yolların (eğer bir yan yol yoksa) sınıfını düşürmekten kaçınmak için bu noktaya dikkat etmek gerekir.

  Bunun dışına, belirli bir sınıfa ait olan bir yol, geri kalan yol ağındaki yalnızca düşük sınıfa ait olan yollar ile bağlanamaz. Böyle bir bağlantı ancak aynı sınıfta ya da daha yüksek sınıfta yollarla gerçekleştirilebilir.

  Aşağıdakiler bu kuralın istisnası olabilir:

  • Yol ağından kopuk alanlar,
  • Özel isimlere sahip olup yaya kaldırımıyla (Sınıf 10) biten Sınıf 7 yollar: Bu tür sokaklar gereksiz yere araç yoluna kadar uzatılmamalıdır:
   Doğru Yanlış
 • Aynı önemde olan yollar arasından, anayol özelliği daha fazla olan ve transit trafikte daha çok tercih edilen yollar seçilmelidir. Bunlara daha yüksek bir sınıf atayın. Bu, şehir merkezlerine aynı sınıftan çok fazla yol atanmasını engellemek için özellikle gereklidir.

 • Düz ve çok katlı kavşaklarda farklı sınıflara ait olan iki yolu birbirine bağlayan bağlantı ve çıkış yolları için ikisinden daha düşük sınıf değeri uygulanır. Bu kural, söz konusu çıkış yolunun ana caddenin paralelindeki bir yan yol olduğu durumlar için de geçerlidir:

  • Ana yoldan bağlantı veya çıkış yolu üzerinden daha düşük bir sınıf otoyola geçiş yapıldığında daha düşük sınıf değeri ilgili bağlantı veya çıkış yolunun başlangıç (ana yoldan dönüş) noktasından itibaren uygulanır.
  • Düşük sınıf bir yoldan daha yüksek sınıf bir ana yola geçiş yapıldığında ise daha düşük sınıf değeri ilgili bağlantı veya giriş yolu bitene kadar geçerli kalır.
  • Ayrıca, sınıfları farklı olan 3 veya daha çok sayıda yolun kesiştiği kavşaklarda bağlantı yollarının gerçek sınıf değerlerinin kurallar gereği uygulanması gereken sınıf değerlerinden farklı olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda bağlantı yollarının gerçek sınıf değerleri geçerli olmalıdır.
  • Örnek 1. Görselde 1 no'lu yol (sınıf 2), 2 no'lu yol (sınıf 5) ve 3 no'lu yol (sınıf 6) gösterilmektedir.
  • 4, 5, 6 ve 7 numaralı çıkışlar 1 ve 2 numaralı yolları birleştiriyor. Buna göre hem kurallar gereği hem de fiili durumlarına göre bu bağlantı yollarına bağladıkları yolların en düşük sınıfı olan Sınıf5 uygulanır.
  • Aynı zamanda 8 ve 9 no'lu çıkışlar fiili olarak 1 no'lu yolu 3 no'lu yol ile bağlıyor, dolayısıyla bunlar Sınıf 6'ya aittir:
  • Örnek 2. Sınıf 4 yolu (görselde mor), kavşaktan geçiyor; bunun dışında kavşakta iki yol daha bulunuyor: Sınıf 6 (sarı) ve Sınıf 7 (yeşil) yolları.
  • Buna göre, birbiriyle kesişen kısa bölümleri şunlar geçerlidir:
  • a) Kırmızı oklarla gösterilenler Sınıf 4'e ait yolun gerekli bağlantılarını sağlar;
  • b) Mavi oklarla gösterilenler Sınıf 6 ve Sınıf 4 yol ağının kesintisizliğini (üst bölüm, Sınıf 4 yoldan sola, Sınıf 6 yola geçişi; sağdaki bölüm, Sınıf 6 yoldan yukarıya doğru Sınıf 4 yola geçişi sağlar.
  • Dolayısıyla, kavşaklara dahil olan kısa bölümlerdeki yol sınıfları şu şekilde verilmelidir:
 • Dönel kavşaklarda, yolun asıl kavşak bölümü, kendisiyle kesişen en yüksek sınıf yolun sınıf değerini alır.

 • Çift çizgili yolların U dönüşü için kullanılan bağlantı yollarının sınıfları, yolun kendisiyle aynı olmalıdır:

  Çizgiler arasındaki yol bölümü, T kavşağında olduğu gibi yandaki yolun devamı niteliğinde olup da U dönüşü için kullanılmıyorsa (bkz. 3.3.2.7.6) o yandaki yolun sınıf değerini alır (ayrıca bkz. 3.3.3.4.3. Kavşaklarda yolların bileşimi):

  Ayrıca, yandaki yol Sınıf 8 veya 9 bir yol olup, çizgiler arasındaki yol bölümü veya yoldan çıkış yolu o yandaki yolun devamıysa, bunların sınıfı 7'ye yükseltilir:

  Kavşağa giren en yüksek sınıftaki (ana) yolun trafik yönü kavşakta değişmeyerek, çizgiler arasındaki yol bölümü ana yolla kesişen farklı sınıflardaki yolları birbirine bağlıyorsa, bu yol bölümü ana yolu kesişen yolların en yüksek sınıf değerini alır:

Not.

Belirli bölümlerine atfedilen sınıf değerlerinin yanı sıra, yolun tamamının tür özelliği de vardır. Bu özellik, yol düzenleme menüsünde belirlenir. Ayrıntılar için 3.3.3.2. Yol türü bölümünü okuyun.

Yol bölümüne atfedilecek sınıf değeri listeden seçilir (ilgili liste, görselde kısmen gösterilmektedir):

Fare imleci liste satırına getirildiğinde satırın sağ kısmında simgesi görünür. İmleci bu simgenin üzerinde tutarsanız seçili yol sınıfını kısaca anlatan bir ipucu görürsünüz.

Yol bölümü için sınıf değeri, yollar için özellik değeri seçim kurallarına göre belirlenir:

Transit yol (uluslararası otoyol, Sınıf 1)

Ulusal nitelikteki, resmi statüsü "Ekspres Yol" ve "Hızlı Yol" olan yollar ve şehir içindeki hızlı yol statüsündekiler.

Yol sınıfları 1 ve 2 birbirini tamamlayıcıdır ve yol ağı oluşturmalıdır. Örneğin, Polonya'daki Minsk Mazowiecki'nin yakınında E-30 Yolu'nun bölümü.

3.3.2.1.2. Çevre yolu (Ulusal öneme sahip otoyol, Sınıf 2)

Büyük ve orta büyüklükteki ülkelerde, ulusal ve uluslarası önemi olan yol ağının esas gövdesini oluşturan karayollarıdır ve küçük ülkelerde de başkenti (ya da en büyük şehirleri) komşu şehirlere bağlayan esas yollardır.

Büyük ülkelerde, bu yol ağları idari merkezlerini ikinci derece idari bölümlere bağlar.

Büyük ülkelerde istisna olarak, 2. düzey idare bölüm merkezlerini birbirine bağlayan önemli şehirler arası yollar da bu kategoriye dahil edilebilir.

Kıtalararası uluslararası otoyol ağlarının parçası olan yollar bu sınıfa girmektedir.

3.3.2.1.3. Şehirler arası yollar (Sınıf 3)

Şehiriçi ve şehirlerarası yollar:

 • Komşu ülkeleri birbirine bağlayan sert kaplamalı ikincil önemdeki yollar,

 • Yol ağında Sınıf 1 veya 2'ye ait yollardan, büyük şehirlere olan giriş yolları,

 • 2. derece komşu idari bölümleri birbirine bağlayan sert kaplamalı yollar.

En önemli çıkış yolları, büyük şehirler ve kentsel alanlarda bu sınıfa aittir.

Uzunluğu 150 km'nin üzerinde olan iç yollar, nüfus yoğunluğu az olan geniş yüzölçümüne sahip bölgelerde bu sınıfa aittir.

3.3.2.1.4. Bölgesel yollar (Sınıf 4)

İkinci derece idari bölümlerde yer alan bölgeler arası ana yollar:

 • Birbirlerine bağlayan ana yollar

  • bölgesel merkezi olan, sınıf 1-3'e ait yolu olan veya komşu bölgesi olan (eğer söz konusu yol daha yüksek bir sınıf almadıysa) o ülkedeki en büyük yerleşik alanlar.

 • Nüfus yoğunluğu az olan geniş yüzölçümüne sahip bölgelerde: 50 km'den uzun yollar (ayrıca kendilerinden yüksek sınıftaki yollar), 5 ila 10 kırsal yerleşim yerini bağlayan ya da nüfusu 5000 kişiden fazla olan kasabalara açılan yollar.

 • Nüfusu 100.000 kişiden fazla olan yerleşik alanlarda: Bölgeler arası çıkış karayolları ve önemli caddeler (daha yüksek sınıflara ait olanlar hariç).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşik alanda son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşik alanın merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

Yerleşik alanların çevresinde, bu sınıfa ait yollar; ulusal öneme sahip çok ziyaret edilen transfer merkezleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına çıkabilir.

Not.

3. derece idare bölümlerinin merkezlerine yönlendiren kaplamasız yollar Sınıf 4'e atfedilmemelidir.

3.3.2.1.5. Caddeler (Sınıf 5)

Üçüncü düzey idari bölümlerdeki ana yollar, Sınıf 5'ten daha yüksek bir sınıf almaz.

Şehrin dışındaki birkaç küçük yerleşim yerinden geçen (ya da büyük bir yerleşim yerine giden) ve bu yerleşim yerlerini Sınıf 1-4 arası yollara bağlayan yollar bu sınıfa girer.

Ayrıca yerleşik alanların dışındaki bu tür yollar; bölgesel önemdeki çok ziyaret edilen ulaşım merkezlerine ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına yönlendirebilir.

Nüfusu 100.000'den fazla olan şehirlerde, şehrin komşu bölümlerini birbirine bağlayan geniş transit yolları veya şehrin dışına çıkıp küçük kasabalara veya köylere ulaşım sağlayan yerel öneme sahip yollara dönüşen caddeler Sınıf 5 yollar sayılır.

Nüfusu 100.000'den az olan yerleşik alanların (şehirlerin) şehrin içinden geçen ana transit yolu (ana caddesi) de Sınıf 5'e atfedilir (şehrin ayrıca Sınıf 1 ila 4 bir çevre yolu olmak kaydıyla).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşik alanda son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşik alanın merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

3.3.2.1.6. Caddeler (Sınıf 6)

Ana caddeler.

Yerleşik alanın dışındaki bir yolun bu sınıfa dahil edilmesi için bunun 1-5 sınıflarına girmeyerek başka bir veya birbirine yakın olan birden fazla küçük yerleşik alana erişim sağlaması gerekir (bu yerleşik alan(lar)ın ana yol ağına bağlantısını sağlayan daha yüksek sınıflardaki başka yollar olmamak kaydıyla).

Çiftçi kooperatifleri ve şehir dışı kiralık/yazlık ev blokları da dahil olmak üzere, büyük kırsal kalkınma alanlarında çok fazla ziyaret edilen ulaşım merkezleri veya sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına erişim sağlayan önemli caddeler de bu sınıfa dahil edilir.

Sınıf 6 yollar, yerleşik alanlarda; merkezi şehirden uzakta yer alır (bölgeler, beldeler ya da şehrin bir parçası olan yerleşim merkezleri), şehrin komşu bölgelerine bağlı ikincil transit sokaklar (örneğin izole bölgelerdeki çıkışlar) ve yan yollar ve en az üç şeritli, Sınıf 1-4'e ait otoyolların yanyolu olan yollar da (bkz. 3.3.2.7.5) bunlara dahildir.

Küçük yerleşik alanlarda, Sınıf 1-5'e ait, yerleşik alanın çevresinden geçen bir yol varsa bu sınıf esas transit yolları temsil eder.

Eğer bu sınıfa ait bir yol bir yerleşim biriminde son buluyora, bu durumda o yolun merkezi bir kavşağa kadar gitmesi gerekir.

Bu sınıftaki yolların fiziksel özellikleri açısından birbirinden çok önemli şekilde farklı olabildiği unutulmamalıdır. İstanbul Sarıyer’deki Plaj Yolu Caddesi, Sınıf 6'ya ait caddelerin bir örneğidir:Antalya’daki Liman Caddesi de aynı şekilde:3.3.2.1.7. Sokaklar (Sınıf 7)

1-6. sınıfa girmeyen ve genişliği ve teknik özellikleri açısından motorlu taşıtların girebileceği (resmen yalnızca yayalara açık ve trafiğe kapalı olanlar da dahil olmak üzere) yolların yanı sıra ayrıca ana yollar arasında geçiş sağlayan ve trafik yoğunluğu bu ana yolların aynısı olan isimsiz bağlantı yolları bu sınıfa dahil edilir.

Kırsal alanlarda ve isimsiz sokaklarıyla ticari amaç dışındaki bahçecilik alanlarında, hizasında evlerin olduğu esas yol zinciri, 7. klasmana atfedilir.

istisnai durumlarda; geniş meydanlardaki çok katlı apartmanlara giriş ve çıkış için kullanılan veya apartmanlar arasında geçiş sağlayan isimli veya isimsiz yollar, ayrıca da büyük mezarlık/kabristanlardaki ana yollar da Sınıf 7'ye dahil edilebilir.

Sadece yayaların kullanımına açık cadde ve sokaklar (örneğin, Rusya'da Moskova'daki Arbat veya Nijni Novgorod'daki Bolşaya Pokrovskaya, ya da Estonya'nın Tallinn şehrindeki Vana Posti sokakları gibi) Sınıf 7 sayılır. Bu tür sokaklarda araç trafiğini yasaklamak için genellikle “Girilmez” (“Araç Giremez”), “Yaya Alanı” ya da “Sadece Yayalara ve Bisikletlere Açık” işaretleri kullanılır. Bu tür sokaklar için Sadece Yaya ve Bisikletlere Açık koşulu belirtilir.

Not.

İstisnai durumlarda “Harekete izin verilmemektedir” işareti, yerel düzenlemelerle uyumlu şekilde, bu caddeler yaya statüsüne sahip olduğunda (yaya bölgesi) ve sadece özel izinlere sahip araçlara açık olduğunda kullanılabilir.

Parklar, kültürel ve turistik mekanlar, spor ve diğer türlü eğlence tesisleri gibi, özellikle yayaların kullanımına ayrılan büyük alanlarda bulunan ve bunların ana girişler gibi önemli parçalarına ulaşım ve aralarında geçiş sağlayan ana yollar da bu sınıfa dahildir. Böyle yollar, diğer yaya yollarından görsel olarak açıkça ayırt edilebilmeli ve özel araçların geçişi için uygun olmalıdır. Bu tür yollar için giriş, yaya ve bisiklet girişine uygundur şeklinde yapılır.

Şehirlerin dışında, Sınıf 7 yollara yerleşik alanlara ve kolektif tarım yerleşimlerine giden, uzunluğu 1-5 km arası olan asfalt kaplı yollar da girer; ayrıca kırsal yerleşim alanları (ve bunların parçalarına) ya da kolektif tarım yerleşimlerine giden tek ya da en çok tercih edilen sıkıştırılmış toprak yollar, orman yolları, toprak yollar (sığ su içerisinden geçenler dahil) ya da kış yolları da bu sınıfa girer.

Bu sınıftan en az bir yol, daha düşük bir sınıftan olmamak şartıyla herhangi bir yerleşik noktaya gitmelidir.

Yerleşim yerlerinin dışında, Sınıf 7; taşımacılık yapılan tesislere, zirai yerleşkelere, dinlenme tesislerine, çocuk kamplarına, görülecek yerlere ve geniş endüstriyel alan ya da bölgelerin kendi içerisinde yer alan sert zemin kaplı teknolojik yol ağlarına açılan yine sert zemin kaplı yollara verilir.

Buna ek olarak, bu sınıfa; önemli kayak kompleks ya da merkezlerinde yer alan yerleşim alanlarının dışındaki pistler (Bukovel ve Roza- Hutor gibi) girer; yine büyük otomobil yarışlarının yapıldığı pistler de (örneğin Formula 1 pistleri) bu sınıfa girer.

İnşaat halinde olan ve kullanıma sunulması planlanmayan tüm yollar (bkz.: Bölüm 3.3.2.3.9) Sınıf 7'ye dahil edilir. Sınıf 10 sayılan yürüyüş ve bisiklet yolları ve ayrıca bazı yan yollar (bkz.: Bölüm 3.3.2.7.5) bu kuralın dışındadır.

3.3.2.1.8. İç yollar (Sınıf 8)

Özellikle belirli bir noktaya (adrese, turistik mekana) erişim sağlayan ve yoğun transit trafiği için kullanılmayan yollar:

 • 1) Müstakil yapı alanlarındaki isimsiz ara sokaklar ve çıkmaz yollar;
 • 2) Apartman bloğu ya da iç bahçelerdeki giriş yolları;
 • 3) Küçük sanayi alanlarına giden yollar, sanayi alanlarının ve hastane, otel, sanatoryum, dinlenme tesisi gibi kurum veya kuruluşların içerisindeki yollar,
 • 4) karayollarının kaçış rampalarından (çıkışlardan) yakıt dolum istasyonlarına giden yollar ve park alanları; ayrıca yakıt dolum istasyonları ve park alanlarının arazisinde olan yollar;
 • 5) bireysel bina alanlarındaki ana yollardan ve isimsiz yollardan ayrışmalar (bu durumda Kar amacı gütmeyen bahçecilik alanları);
 • 6) Otopark dahilindeki iç yollar;
 • 7) Küçük ve orta büyüklükteki otomobil, go-kart ve motosiklet yarış pistleri.

Bu sınıf genellikle yerleşim alanlarında bulunur fakat eğer yerleşim alanları dışında bunlarla karşılaşılırsa genellikle sadece madde 3 ve 4'teki durumlarda bu olur.

8. sınıftaki yolların isimleri yoktur.

Bu sınıftaki yollar için, her zaman binek otomobillere erişilebilirlik verilmelidir (hiçbir araşa erişilebilirlik verilmeyen yarış pistleri hariç).

3.3.2.1.9. Toprak yollar (Sınıf 9)

Herhangi bir şekilde başka sınıf almamış orman ve toprak yollar bu sınıftadır.

Bu yollar çoğunlukla bir yerleşik alandan diğerine giden, önem teşkil etmeyen ya da nüfus olmayan bir bölgenin içlerine giden yollardır.

Bu sınıfa ait yollar çok nadir durumlarda yerleşik alanlar sınırlarında bulunur (sadece çok gelişmemiş olmasına rağmen yine de yerleşik alanların bir parçası olan bölgeler hariç).

Bu sınıftaki yollar isimsiz ve kaplamasızdır.

3.3.2.1.10. Yaya ve bisiklet yolları (Sınıf 10)

Otomobille girilmesi teknik olarak mümkün olmayan ya da trafik kurallarına göre sınırlanmış olan yollar.

Bunlar; kaldırımlar, park ve mezarlıklardan geçen yaya yolları, apartman blokları arasındaki yürüme yolları, demiryolları ya da otomobil yollarının kenarındaki yürüme yolları, merdivenler, yaya köprüleri ile yaya tünelleri ve örneğin dar asfalt dökülmüş sokaklar gibi, otomobillerin fiziksel olarak geçmesi mümkün olmayan isimli sokaklar.

Ayrıca bu sınıfa; stadyum ve spor komplekslerindeki koşu pistleri, paten ve biatlon statlarındaki ekipmanlı kayak pistleri ve gelişmiş yerleşik alanlar çevresindeki tüm dağ kayağı pistleri dahildir.

Bu sınıf yollar Binek araçlar ve kamyonlar için kapalı olmalıdır.

Yaya geçitleri için, “Yaya geçitleri” ve Yapı özellikleriözelliğini kullanın.

Önemli yaya yolları (örneğin, İstanbul'daki İstiklal Caddesi) Sınıf 10'a değil Sınıf 7'ye girer (bkz. 3.3.2.1.7).

3.3.2.2. Sokak

Paneldeki Sokak alanında bölümünü çizdiğiniz sokağın (yolun) ismi belirtilir. Sokağın adı, yolun hangi bölüme ait olduğunu gösterir.

Uyarı.

Yol sınıfları 8-9 için bu alan doldurulmaz.

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, önceden haritaya girilmiş yol (sokak) isimlerinden oluşan öneri listesi otomatik gösterilir:

Bu alana giriş yaparken kimi durumlarda yol (sokak) isimlerinin kısmen rast düşebildiğini ve belirli bir yol bölümünün başka isimlerle anılan birden fazla sokağın bir parçası olabildiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, Moskova'daki Begovaya Sokağı, Moskova çevresindeki Üçüncü Ulaştırma Halkası'nın bir parçasıdır.

Bu tür durumlarda ilk değer verildikten sonra gereken sayıdaki ek özellik değeri eklenebilir:

Bu alanı doldururken:

 • Harita üzerinde sokak zaten varsa önerilen listeden sokağın ismi seçilir.

 • Sokak haritaya henüz çizilmemişse alan elle doldurularak yeni sokak ismi girilir (böylece, yeni sokak haritaya eklenmiş olur). Yola isim verilirken, yolları isimlendirme kuralları dikkate alınmalıdır (bkz. 3.3.3.3. Yol ismi).

Obje kaydedildikten sonra, yolun adı obje özellikleri menüsünde bir bağlantı olarak görünür:

Bu bağlantıya basıldığında yol özelliklerini inceleme ve düzeltme menüsü açılır ve yol özelliklerinin ayrıntıları buradan görülebilir (ayrıntılar için bkz. 3.3.3. Yola özellik ekleme kuralları).

3.3.2.3. Yolu kullanabilenler

“Yolu kullanabilenler” alanı için değer seçilerek yol bölümünün taşıtlar ve yayalar için açık olup olmaması belirtilir. Özellik değerleri, yol bölümünün, farklı tiplerdeki taşıtların girişine ya da yaya girişine uygun olup olmamasına göre belirlenir. Tüm araçlar için ulaşım erişilebilirliği, yoldan geçmek için fiziksel bir olanak olarak değil, trafik kuralları ve yol işaretleri ile belirlenir. Bu kuralın istisnaları, toplu taşıma ve bisikletler için erişilebilirlik ve ulaşılması zor yerleşim yerlerinde izole yol ağlarının kullanılabilirliğidir.

Uyarı.

Şu anda, yük taşımacılığı için müsaitlik düzenlenmemektedir, aynı zamanda, sadece yük taşımacılığına etki eden manevralar da oluşturulmamaktadır.

Girilen değerlerle yol bölümünün otomobiller, taksiler, kamyonlar, toplu taşıma araçları, bisikletler ve yayaların girişine uygun olup olmadığı gösterilir.

Bu özellik değerinin girişi, ilgili butona sol tıklayarak yapılır: Butonun ardı ardına tıklanması yol bölümünün yayalar, bisikletler, toplu taşıma araçları, kamyonlar, binek otomobiller ve taksiler için açık olma özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Özelliğin etkin veya devre dışı olması ilgili simgeyle gösterilir. Özellik devre dışıyken buton yarı şeffaf görünür:

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.3.1

Yaya geçitleri için yalnızca “Yayalar” değeri girilir.

3.3.2.3.2

Araç yolları için:

3.3.2.3.2.1

“Yayalar”değeri, eğer araç yolunun kenarlarında kaldırım yoksa fakat yayalar yol kenarlarında da olsa yürüyebiliyorlarsa açılır.

3.3.2.3.2.2

Araç yolları için şu durumlarda “Yayalar” değerini kullanmamak gerekir:

 • Eğer araç yolu Sınıf 1 (Otoyollar) ise.

 • Eğer araç yolu Sınıf 2-7 arasındaysa ve yol bölümü boyunca yaya trafiği fiziksel olarak mümkün değilse: yol bölümünde ne kaldırım ne de kaldırım kenar taşı varsa (bu standart imar olan bölgelerde kullanılır).
 • Eğer yol bölümü boyunca bir tarafta kaldırım varsa fakat diğer tarafta yayaların yürümesi için uygun kaldırım ve kaldırım taşı yoksa (bkz. 3.3.1.6.3. Kaldırımlar).

 • Eğer yol bölümünün her iki tarafı boyunca kaldırım çizildiyse (bkz. 3.3.1.6.3. Kaldırımlar).

  Not.

  Sınıf 8 yola yaya erişimi, bu yol boyunca kaldırım çizilmiş olsa bilekullanılmaz.

 • Kenarlarında kaldırım çizilmemiş bir yol (görselde mavi işaretlenen) kenarlarında kaldırım çizilmiş ve üzerindeki “Yaya” değeri devre dışı bırakılmış başka bir yolla kesişiyorsa (görselde bu yol kahverengi, kaldırımlar ise sarı kesik çizgiyle gösterilmektedir), bu durumda “Yaya” değeri birinci yolun ikinci yolla kaldırım arasındaki bölümünde kullanılmamalıdır (kırmızı okla gösterilmektedir):

  Not.

  Yayalar sadece Sınıf 7 (örneğin şehrin özel evler kısmındaki küçük sokaklar gibi) yolları kullanabiliyorsa bu yollar yukarıdaki örnekteki gibi durumlarda bile yayalara kapanmaz.

 • İki çizgiyle çizilmiş olan U-dönüşleri ve yol kesişimleri için “Yaya” değeri kullanılmaz:

3.3.2.3.3

“Bisiklet” değeri yalnızca trafik kurallarına göre yetişkin bisikletçilerin kullanabildiği yol bölümlerinde etkinleştirilir.

T kavşağı oluşturan yollar, yaya kaldırımı ile bisikletçilerin kullanamadığı araç yolları arasında kalırsa “Bisiklet” değeri devre dışı bırakılır.
 • Örneğin; (a) görselindeki durumda “Bisiklet” değeri etkinleştirilir, (b) görselindeki durumda ise kapatılır:
 • a)
 • b)

Bir istisna olarak, “Bisiklet” değeri, arazi özellikleri nedeniyle bisikletle girilemeyen 9 ve 10 sınıfı yollar için kapatılır.

Uyarı.

Bisikletlilerin kullanabileceği yol bölümlerine erişim verme kuralları ülkeden ülkeye değişebilir (yerel trafik kurallarına göre).

3.3.2.3.3.1
Seçilen bisiklet yolları için (bkz. 3.3.1.6.5. Bisiklet yolları) sadece bu özellik değeri etkinleştirilir. Bu durumda bisiklet için paralel giden oto ve yaya yolları erişime kapanır. Kaldırımın tamamen bisiklet yolu olarak kullanıldığı ve dolayısıyla yakınlarda yayaların kullanabileceği başka bir yol olmadığı durumlar istisna sayılır. Böyle durumlarda bisiklet yolu hem bisikletlere hem de yayalara açık gösterilir.
3.3.2.3.3.2
Yaya geçitleri ve merdivenler için bu değer yalnızca bisikletle kullanılabilen bir rampa olduğu durumlarda belirtilir.
3.3.2.3.4

“Toplu taşıma” değeri 1-7 sınıflarındaki tüm yollar için açık tutulur.

Uyarı.

1-7 sınıflarındaki yollar yalnızca istisnai durumlarda, toplu taşıma rotalarının doğru çalışmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları için kapanabilir.

İlgili özelliğin "Toplu taşıma araçlarına kapalı" değerini yalnızca toplu taşıma rotalarıyla çalışma yetkisi olan kullanıcılar belirtebilirler (ayrıntılar için bkz.: 3.14.3. Toplu taşıma rota seçenekleri oluşturma ve özellikleri ekleme kuralları).

“Toplu taşıma araçları” değer seçeneği, toplu taşıma rotalarının geçtiği yol bölümleri (örneğin toplu taşıma araçlarının, rotaların son duraklarında kullandığı dönüş daireleri gibi) hariç olmak üzere, 8-10 sınıflarındaki tüm yollar için kapalı tutulmalıdır.

“Toplu taşıma” ayrıca 3.3.2.3.6 bölümünde gösterilen durumlardaki yollar için kullanılmaz.

3.3.2.3.5

Bölgeye giden tek otomobil yolu “Giriş yasaktır” işaretiyle kapalıysa ve özel araçlar dışındaki herkese yasaksa, o zaman bu yol sadece yayalara ve bisikletlere açıktır olarak ayarlanabilir.

“Geçilmez”, “Giriş yasak” gibi yol bölümleri için değer girmek için bkz. 3.3.1.7. Yollardaki engellerin çizim kuralları.
3.3.2.3.6

Kayak pistleri, koşu yolları gibi objeler için mutlaka sadece “Yaya” değeri kullanılmalıdır.

Otomobil ve motosiklet yarışı pistleri ve diğer benzer objeler için bu özelliğin tüm değerleri kapalı tutulmalıdır.

3.3.2.3.7

“Taksi” değeri, kurallara göre taksi trafiğine izin verilen 1-9 sınıflarına ait tüm yollar için etkinleştirilir.

3.3.2.3.8

Ana yol ağından tamamen izole edilen yerleşimlerdeki yollarda, ulaşım erişilebilirliği aşağıdaki gibi belirlenir:

 1. Ulaşım kullanılabilirliği, eğer yerleşime aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle araba getirme/teslim etme fırsatı varsa, genel kurallara göre belirlenir:
  • demiryolu ulaşımı ile (yerleşim yakınında, aracın yüklenebileceği/boşaltılabileceği bir tren istasyonu bulunmalıdır);

  • su taşımacılığı ile (bu durumda, yerleşim ile ana yol ağına bağlı yerleşim arasında böyle bir geçiş düzensiz olsa bile ve çalışma programı bilinmese bile bir feribot geçişi çizilmelidir);

  • havayolu ulaşımı ile (yerleşim yakınında, araçların teslim edilebileceği bir havaalanı/pist/helikopter pisti bulunmalıdır);

  • buz geçişi veya kışlık yapı (bu durumda, yerleşim ile ana yol ağına bağlı yerleşim yeri arasında bir buz geçişi veya kışlık yapı çizilmelidir).
 2. Yerleşim birimine bu yöntemlerden herhangi biriyle ulaşmanın bir yolu yoksa, yerleşim birimindeki yollar sadece yayalar ve bisikletçiler için ulaşım kullanılabilirliğini belirler.
3.3.2.3.9

Yapımı tamamlanan fakat kullanıma alınması planlanmayan ve erişime kapalı olan yollara tüm araç ve yaya ulaşımı devre dışı bırakılır ve bu yollar Sınıf 7'ye dahil edilir.

3.3.2.4. Trafik yönü

Her yol bölümünün “Trafik yönü” alanı için ilgili butona basılarak yol bölümünün çizim yönüne göre başlangıç noktası A ve bitiş noktası B olmak üzere, uygun trafik yönü belirlenir:

 • A ⇆ B: her iki yöne trafik akışına izin verilir (A'dan B'ye ve B'den A'ya);

 • A → B: çizim yönünde trafik akışı vardır (A'dan B'ye);

 • A ← B: çizim yönünün aksinde trafik akışı vardır (B'den A'ya).

Çift yönlü yollarda kazı işleri vb. nedenlerle trafik geçici olarak tek yönlü sağlanıyorsa trafik yönü değiştirilmez. Trafik yönünün geçici olarak trafiğe kapanmasıyla ilgili bildirimlerinizi objeyi şikayet ederek (ve mümkünse kapanış saatlerini de belirterek) gönderebilirsiniz.

Yaya geçitleri ve yollarına “Her iki yöne trafik akışına izin verilir” değerini girilir.

Şu durumlarda yaya yollarında tek yönde trafik gösterilmesi mümkündür:

 • tüm yıl boyunca tek yönde trafiğin olduğu spor pistleri (örneğin kayak pistleri, bisiklet yolları);

 • çok ziyaret edilen ve girilen ve çıkılan yerlerin kesin olarak belirlendiği kültürel sosyal ve ulaştırma tesislerine giriş ve çıkışlar (örneğin Moskova Kremlin Sarayı'na giriş ve çıkışlar bu şekilde belirlenmiştir).

3.3.2.5. Düzey (A) ve Düzey (B)

Düzey A ve Düzey B butonlarına basarak, yol bölümlerinin başlangıç (A) ve bitiş (B) yol düzeylerinin (seviyelerinin) değerleri verilir:

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • 0 (zemin seviyesi): eğer kesişen yol bölümlerinin her ikisi de zemindeyse. Örneğin kavşaklarda ya da demiryolu geçişlerinde.
 • 1, 2, 3: Zemin seviyesinin üstündeki düzeyler. Böylelikle, köprü veya viyadükten geçen bir karayolunun zemin seviyesindeki bir demiryolu veya karayoluyla kesişimi böyle durumların bir örneği sayılır.
 • -1, -2, -3: Zemin seviyesinden alçaktaki düzeyler. Örneğin, bir tünelden geçen araç yolu ile zemin seviyesinden geçen araç yolunun kesişimlerinde.

“Düzey A” ve “Düzey B” değerleri ilgili yol bölümlerinin her biri için belirtilmelidir.

Kesişen yollar aynı seviyede kesişiyorsa kesiştiği bölümlerinin düzey değerleri aynı olmalıdır. Benzer şekilde, yolların kesiştiği bölümlerinin düzeyleri farklıysa (örneğin yolların biri öbürüsünün altından geçiyorsa) düzey değerleri de doğal olarak farklı olmak zorunda.

Birkaç farklı bölümden oluşan yollar “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri girilerek mantık çerçevesinde bağlanmalıdır (bkz. Yol düzeylerini girme örnekleri).

Yol bölümlerinin büyük kısmında “Seviye A” ve “Seviye B” sıfır değerine sahiptir.

3.3.2.5.1

Yol düzeyi değeri yalnızca yaya yolu dahil olmak üzere yolun köprü, tünel veya yer altı otoparklarından geçmesi durumunda değiştirilebilir (ayrıntılar için bkz. 3.3.1.1.6.1).

Eğer yol, o bölgedeki arazinin yükselme ve alçalmalarına göre düzey değiştiriyorsa, örneğin bir yokuşta yükseliyor ve bir vadide alçalıyorsa, bunlar, düzeyi değiştirmez.

3.3.2.5.2

Aynı yol bölümünün Düzey A ile Düzey B seviye değerleri arasındaki fark 1'in üzerine çıkamaz. Değer farkının 2 (veya daha fazla) olması yol bölümünün yanlış belirlendiği, ve dolayısıyla söz konusu yol bölümünün 2 (veya daha fazla sayıda) bölüme bölünmesi gerektiği anlamına gelir.

3.3.2.5.3

Yer altı ve yerin üstündeki yaya yollarının inişleri ve çıkışları, değişik türdeki yol bölümlerine benzer şekilde düzeylere ayrılır.

3.3.2.5.4

Yapı türüne“Köprü” özelliği eklenmiş olan yol bölümlerinin başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki fark, yolda herhangi bir görülür düzey farkı olmasa bile,“+1”'den az olamaz. (örneğin köprü küçük bir ırmağın üzerinde inşa edilmişse):

3.3.2.5.5

Düzey A ve B [0-1] veya [1-0] değerlerine sahip olan bir köprüye yaklaşan yol bölümleri, köprünün kendisinden daha uzun olmamalıdır.

Köprü ile aynı veya buna benzer uzunlukta olan bir yol bölümü hiçbir diğer yollarla kesişmiyorsa düzeyi düşürmek üzere yolda ek bir bölüm oluşturmak gerekir.

Örneğin görselde, solda, yaklaşan yol bölümü olan 0 → 1, köprünün kendisinden (1 → 1) önemli ölçüde uzundur. Bu nedenle, bu bölümünde ek bir bölüm oluşturmak ve bölümleri bölmek (0→0 ve 0→1 bölümlerine) gerekir; böylece yaklaşan yolun uzunluğu (0→1) sağdaki görselde yer alan köprü (1→1) ile benzer olacaktır.

3.3.2.5.6. Yol düzeylerini ayarlama örnekleri

Aşağıdaki görsellerde basit düzey ayarlama örnekleri verilmiştir:

a) Köprüden geçen araç yolunun nehir ile kesiştiği yerde:

b) Köprüden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

c) Tünelden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

d) Katlı kavşaklardaki düzey ayarlama örnekleri için bkz. Katlı kavşaklardaki yol bölümlerinin düzeylerinin ayarlanması.

Uyarı.

Düzey değerlerini belirlerken yol profilindeki gerekli kesintisizliğini ve düzgünlüğünü sağlamak çok önemlidir (ayrıntılar için Kesintisizlik bölümünü okuyun): “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri sadece tüneldeki ve köprüdeki yol bölümleri için değil, aynı zamanda kendileriyle bitişik olan bölümler için de değişmelidir. Aksi takdirde, yol profili gerekli düzgünlüğünü kaybetmiş olur.

Yanlış düzey diğerleri nedeniyle yol profili gerekli düzgünlük korumadığında ortaya çıkabilecek kopukluklar ilgili yol bölümlerinden rota geçirmeyi imkansız kılar.

3.3.2.6. Yapı türü

“Yapı Türü” özelliği, yoldaki bir yapının kendisini belirlemez: Yoldaki yapılar, Yol yapısı kategorisindeki objeler olarak çizilir. Bu özellik, köprü, tünel gibi bir yol yapısının üzerinden geçen yol bölümünü belirler (yaya yolu da buna dahildir):

Yandex Map Editor'de, köprü, üst geçit ya da viyadük gibi dere, nehir ya da uçurum gibi doğal engellerin üzerinden geçirilen yapılardan geçirilen her türlü yol bölümleri kısaca "köprü" üzerinden geçirilmiş sayılır. Köprü sınırları için bkz. 3.8.1.1.3.

“Tünel” türü seçildiğinde karakteristik tünel özelliklerine dikkat etmek gerekir. Bu özellikler ayrıca bazı durumlarda “yolun üzerinden geçirilen köprüyü yolun altından geçirilen tünelden” ayırt etmeyi kolaylaştırabilir:

 1. Yol gövdesi;
  • ya doğal bir dağ veya yapay bir dolgu gibi bir yükseltinin içinden geçirilir,
  • ya da (gelişmiş bölgelerde ve/veya çok katlı kavşaklarda) kademeli olarak zemin düzeyinin altına indirilerek tünelin giriş ağzına girer.
 2. Giriş/çıkış ağızları olup olmaması: Bu yapılar, hem tünelin hem de “tünel” özelliği olan yol bölümünün sınırları sayılır.

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.6.1

Yapının içinden geçen yol parçası, yolun tek ya da çift çizgili olarak çizilip çizilmediğine bakılmaksızın, ayrı bir yol bölümü sayılır.

Bu tür yol bölümlerinin başlangıç ile bitiş noktaları, yapının başlangıç ve bitiş noktalarıyla (köprüler için; yaklaşım rampaları hariç olmak üzere, köprü gövdesinin altındaki açıklığın başlangıç ile bitiş noktalarıyla; tüneller için; giriş ile çıkış ağızlarının bulunduğu noktalarla) aynıdır.

3.3.2.6.2

Yerin üstündeki ve yer altındaki yaya geçitleri özellik değerleriyle işaretlenir.

3.3.2.6.3

“Köprü” ve “Tünel” özelliklerinin uygulanmadığı (izin verilen değeri “Hayır” olan) durumlar:

 • Yolun altından geçirilen (ve üstü yol dolguyla kaplı) drenaj/nehir boruları,

 • Dairelerde, kemerlerin altından geçen yol bölümleri.

 • Yer altı otoparklarından geçen yol bölümleri.
3.3.2.6.4

Aşağıda sayılan durumlarda "Merdiven" değeri verilir.

3.3.2.6.4.1

Basamaklı sokaklar. Örneğin, İzmir'deki 112. Sokağın basamaklı kısmı:

Bu durumda yol sınıfı “Sokak” olarak atanır. Genellikle, yüksekliğe bakılmaksızın yolun A ve B düzeyleri bu durumlarda benzer şekilde sıfır olur:

Bu tür yollara adres noktalarını bağlamak mümkündür.

Not.

Merdivenin bisikletle kullanılabilen bir rampası olduğunda bu merdiven için erişilebilirlik özelliği etkin kalır.

3.3.2.6.4.2

Köprülere çıkan (köprünün yaya girişi/çikişınin otomobil girişi/çıkışından farklı olduğu yerlerde), tepe veya çukur yamaçlarından geçirilen, yer altı ve yer üstü yaya geçitlerinin girişlerinde bulunan merdivenler/yürüyen merdivenler. Örneğin, Ankara'daki Nene Hatun Üstgeçidi'de çıkan merdiven:

Bu durumda yol sınıfı için “Yaya ve bisiklet yolu”, yol bölümlerinin yapı özellikleri için de “Yaya geçidi” girilir. Böyle durumlarda ilgili yol bölümlerinin A ve B uçları genellikle farklı düzeylerde olur:

3.3.2.6.4.3

Yer altı ve yer üstü yaya geçitlerinin giriş/çıkış merdivenleri.

3.3.2.6.5

"Sığ nehir geçidi" özelliği; nehri, çayı ya da dereyi sığ ve dolayısıyla yaya olarak ya da taşıtla geçilmesi mümkün olan bir yerden geçen yol bölümlerine verilir.

Bu yol bölümünün sınıf değeri kendisine bitişik olan yol bölümleriyle aynı olup, yol kaplaması var özelliği iptal edilir ve kötü durumda özelliği işaretlenir:

3.3.2.7. Yapı özellikleri

Özelliğin değeri, açılan listeden seçilir. Geçerli değerler:

3.3.2.7.1. Yok

Listedeki yapı özelliklerinden hiçbirine sahip olmayan yol bölümlerine verilir. Varsayılan değerdir.

3.3.2.7.2. Çift yön
Genellikle iki çizgi olarak çizilen yol bölümü, bkz. 3.3.1.2. Tek ve çift çizgili yollar için çizim kuralları.
3.3.2.7.3. Dönel kavşak

“Dönel kavşak” işareti veya yerel kuralların belirlediği eş anlamlı başka bir işaretlerle de doğrulanabilen dönel trafik yol bölümleri:

Daire şeklinde olan yol bölümlerini çizerken daire şeklindeki yol bölümleri çizim araçlarını kullanabilirsiniz.

3.3.2.7.4. Çıkış yolu

Yollar arasındaki bağlantıyı sağlayan çıkış yolları ve bölümleri (yan çıkışlar ve tek seviyeli kavşaklara yaklaşırken trafiğin hafifletilmesine yarayan çatallar dahil):3.3.2.7.5. Yan yol

Yan yol bölümü (resmen “yan yol” statüsüne ve ismine sahip olan ya da resmen “yan yol” statüsüne sahip fakat resmi olarak o isimle anılmayan bir yolun bölümü). Genellikle bu yollar birkaç blok uzunluğunda olup ana yola paralel gider ve ana yoldaki yoğun trafiği hafifletmek amacını taşır:Yan yollara, ana yoldan daha yüksek bir sınıf verilmez:

 • Sınıf 1 ile 4 arası anayolların yan yolları en az 3 şeride sahipse veya Sınıf 1 ile 6 arası yolları Sınıf 6 yollara bağlama görevi gören 1 veya 2 şeritli yan yollar ise bunlara Sınıf 6 verilir;

 • Sınıf 1 ile 7 arası yollara paralel giden 2 veya daha az şeritli yan yollara Sınıf 7 verilir.

3.3.2.7.6. U-dönüşü

Yol bölümleri için değerler, sadece U dönüşüne izin veren işaret ve/veya belirteç olduğunda belirtilir. Örneğin:

 • U dönüşü yapılabilir ya da
 • ─ U-dönüşü alanı,

Bununla birlikte, söz konusu yol bölümü Sınıf 1 ile 7 arası yolun devamı niteliğinde olmamalıdır.

3.3.2.7.7. Yaya geçidi

Yayalar tarafından kullanılan yalnızca taşıt yolları ve demiryolların kesiştiği yerlerden geçilmesi için kullanılan yol bölümleri: bayır ve yokuşlar dahil yer üstünde, zeminde ve yer altında geçitler olabilir.

Bu yol bölümlerine Sınıf 10 değeri verilir. Yaya yolları.

Bisikletçilerin, karayolunu bisikletten inmeden geçebileceği özel türdeki geçitler için “yaya geçidi” özelliği belirtilmez.

Yer altı ve yer üstü geçişlerini çizerken unutmamak gerekir ki, bunlar haritada yalnızca yol bölümleri olarak çizilmez fakat aynı zamanda Yol altyapısı olarak da çizilir.

3.3.2.7.8. Araç üst geçidi
Bu değer, yolcuların önemli bir tesise (havaalanı veya alışveriş merkezi gibi) iniş/biniş yaptığı köprü tipi “yol bölümleri” için ayarlanır.

3.3.2.8. Hız sınırları

Bu özellikle o yol bölümü için izin verilen maksimum hız girilir (km/s veya mil/s cinsinden).

Not.

Eğer söz konusu ülkede hız mil/s cinsinden ölçülüyorsa, bu durumda özelliğin değeri olan hız sınırı km/s cinsinden değil mil/s cinsinden gösterilir.

(5, ..., 90) arası değerlerin görüldüğü alana tıklayarak istenilen hız sınırlama değerinin girilmesi mümkündür. Eğer istenilen değer bu alanda görünmüyorsa, klavyenizi kullanılarak istenilen değeri girebilirsiniz.

Toprak yollar (Sınıf 9) ve yaya ile bisiklet yolları için (Sınıf 10) hız sınırı girilmez.

Hız sınırı sadece gece saatlerinde uygulanıyorsa, girilmez.

Uyarı.

Hız sınırı değerleri 5'in katı olmalıdır. Doğru olmayan hız sınırı değeri girilmek istenirse hata uyarısı görülür. Yol bölümünü kaydetmek için hatayı düzeltmek gerekir:

Yeni bir yol bölümü oluşturulurken, özellik değer otomatik olarak verilir ve eğer yol bölümünde başka bir hız sınırı geçerliyse, bu durumda söz konusu değeri düzeltmek gerekir.

Varsayılan değerler şu tabloda gösterilmektedir (YB= yerleşik alanlar, Sınıf-özellik 3.3.2.1. Sınıf).

Not.

Eğer yol bölümü kısmen yerleşim birimi sınırları içindeyse ve kısmen onun bölgesinin dışında yer alıyorsa, bu durumda o yol bölümüne izin verilen en düşük hız verilir.

Ülke

Sınıf 1

Sınıf 2-7

(YY)

Sınıf 2-7

(YY dışı)

Sınıf 8

Rusya 110 60 90 20
Ukrayna 130 50 90 20
Beyaz Rusya 120 60 90 20
Kazakistan 140 60 100 20
Abhazya 110 60 90 20
Gürcistan 110 60 90 20
Güney Osetya 110 60 90 20
Azerbaycan 110 60 90 20
Moldova 50 90 20
Türkmenistan 110 60 90 20
Tacikistan 110 60 90 20
Özbekistan 70 100 30
Kırgızistan 110 60 90 10
Ermenistan 110 60 90 20
Letonya 50 90 20
Estonya 50 90 20
Fransa 130 50 90 50
Türkiye 120 50 90 50
Litvanya 130 50 90 50
Letonya

110

1 Mart ile 1 Aralık arası

90

1 Aralık ile 1 Mart arası

50

90

20

3.3.2.8.1

Bu özellik, genel trafik kurallarına göre olsun (yerleşik alanlardaki, yerleşik alani dışındaki ve otoyollardaki hız sınırına göre) ya da o yol üstündeki trafik işaretlerine göre olsun, uygulandığı herhangi bir yol bölümüne verilebilir (yaya ve bisiklet yolları hariç).

Not.

Bir yerleşik alanın başladığı ile bittiği noktaları (ve ayrıca hız sınırı değişim noktasını) simgeleyen trafik işaretlerinin konumları genellikle yerleşik alanın idari sınırlarıyla uyuşmaz.

3.3.2.8.2

Geçici trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırları yalnızca bu geçici trafik işaretlerinin yol yapımı gibi nedenlerden dolayı 6 aydan uzun bir süre için yerleştirildiği durumlarda haritaya eklenir.

Bu koşula uyulmadığında hız sınırları kalıcı trafik işaretlerine veya trafik kurallarına göre belirtilir.

3.3.2.8.3

Eğer yol bölümü için günün farklı zamanlarında farklı maksimum hız sınırları saptanmışsa, bu durumda hız sınırı, bunlardan en düşüğü seçilerek verilir.

3.3.2.8.4

Tek çizgili bir yol bölümünde farklı yönler veya şeritler için farklı maksimum hız sınırları uygulanmışsa bu değerlerden en küçüğü belirtilir.

Tek çizgili bir yol bölümünde farklı araç türleri için farklı maksimum hız sınırları uygulanmışsa binek otomobiller için uygulanan değer belirtilir.

3.3.2.9. Asfalt yol

“Yol kaplaması var” kutusu işaretlendiğinde yol bölümünün temelinin şunlardan biri olduğu anlaşılır: asfalt, beton ya da parke taşı (örneğin Moskova'daki Barrakidnaya).

Ahşap döşemeler, çakıl ve mıcır kaplamalar yol kaplaması sınıfına girmez.

Kaplama olan yollar için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer“Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Feribotlar (vapur geçişleri) için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir).

3.3.2.10. Paylaşımlı toplu taşıma şeridi

“Paylaşımlı toplu taşıma şeridi” kutusu, toplu taşıma araçları için karşı yönden akan ayrı bir şerit olduğunda işaretlenir (tek yönden trafiğin olduğu yollarda).

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

“Evet” değeri yalnızca tek yönlü trafiğin olduğu ve bölünmüş bir şeridin olmadığı durumlarda verilebilir (bkz. 3.3.2.4. Trafik yönü).

3.3.2.11. Yapım aşamasında

“Yapım aşamasında” kutusu yol bölümünün inşaatının henüz devam etmekte olduğunu gösterir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik için “Evet” kutusu işaretlenirken yol bölümünün geçişe uygun olmadığı (her türlü taşıtların “yolu kullanamadığı”) işaretlenmelidir (ayrıntılar için 3.3.2.3. Yolu kullanabilenler özelliğinin açıklamasını okuyun).

Yol onarımı durumlarında "Yapım aşamasında" özelliği aşağıdaki durumlarda belirtilir:
 • Yaya yolları için: 3 aydan uzun bir süre için kullanıma kapanması durumunda,
 • Taşıt yolları için: Yolun onarımı 3 aydan fazla sürerek tamamlandıktan sonra yapı özellikleri değişmesi (örneğin, eskiden hiçbir özel yapı özellikleri olmayan bir yolun “bölünmüş yol” haline getirilmesi) durumlarında.
Yolların trafiğe veya kısa süreli olarak yaya kullanımına kapanmasıyla ilgili bildirimlerinizi objeyi şikayet ederek (ve mümkünse kapanış süresini de belirterek) gönderebilirsiniz.

Haritada “yapım aşamasındaki” yolu çizmek, yolun inşa tarihinden itibaren (yolun tabanı oluşturulduktan sonra) mümkündür.

Yolun kısa süre sonra trafiğe açılacağı konusunda kesin bilgi varsa, "yapım aşamasında" sayılan yol bölümlerinin durumları, resmi açılışı beklemeden Yandex çalışanları tarafından değiştirilebilir.

Projesi yapılan fakat inşaatı henüz başlamayan bir sokakta belirlenmiş adresler varsa planlanan yol bölümleri “yapım aşamasında” olarak işaretlenerek haritaya eklenebilir.

Yapım aşamasında olan yolların çizimi sırasında yol ağının kesintisizliğine dikkat edilmelidir. Sınıf 6 ve daha yüksek sınıflardaki yolların onarımı veya yeniden yapılandırılması devam ederken, yüksek sınıf yol ağında kopukluklar olmaması için, kapalı yollar yerine kullanılan yolların sınıfları gerekli derecede yükseltilmelidir.

Haritada yapım aşamasında olan yollar kesik çizgi ile gösterilir:

Sınıf 10 yollar hariç yapım aşamasında olan tüm yollara Sınıf 7 verilir. Sınıf 10 (yaya yolları) olan yollar Sınıf 10 olarak kalır (ayrıca bkz. 3.3.2.1.7).

Yapım aşamasında olan yolların isimlendirilmesi tüm diğer yolları isimlendirmeyle aynı kurallara göre yapılır (bkz. 3.3.3.1. Yolların isimlendirme kuralları).

3.3.2.12. Ücretli (ücretli geçiş işareti)

“Ücretli” kutusu, yol bölümünden ücretli geçiş yapılması durumunda işaretlenir.

Kullanımı ücretli olan yol bölümleri için ilgili özellik değeri “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik için “Evet” değeri yalnızca resmi belgelere göre ücretli sayılan tüm yol bölümlerine (örneğin, М-3 karayolunun 124. ile 173. km arasındaki bölümü gibi) değil, ayrıca üzerinden yalnızca bu ücretli yol bölümlerine erişilebildiği yol bölümlerine de verilmelidir .

Şu durumlarda “Evet” değeri girilmez:

 • ücretli yol bölümlerindeki U dönüşlerinde ve Sınıf 8 yollarda;

 • ücretli otoparklara giriş fonksiyonu bulunan yol bölümlerinde (örneğin havalimanlarında).

3.3.2.13. Kötü durumda

“Kötü durumda” seçeneği işaretlenmiş olması ilgili yol bölümünün bozuk olduğunu gösterir.

Ayrıca bu özellik, Yapı türü olarak “sığ nehir geçidi”nin belirtilmiş olduğu yol bölümleri için belirtilir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik yalnızca 1-9 sınıflarındaki yollar için belirlenir.

Özellik değeri şu kurallara göre belirtilir:

 1. Yol bölümündeki Asfalt yol özelliği için seçilen değer “Hayır” ise, aynı yol bölümü için “Kötü durumda” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca bu yol hava yağışsızken otomobille geçilemez olduğunda belirtilir.
 2. Yol bölümündeki Yol kaplaması var özelliği için seçilen değer “Evet” ise, aynı yol bölümü için “Kötü durumda” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca yolda otomobille geçilemeyen çukurlar olduğunda veya yol beton levhalarla kaplıysa levhalar arasında büyük kopukluklar oluştuğu, beton levhaların kendisi bozuk olup içinde çukurlar olduğu ve beton demiri çıplak görüldüğünde belirtilir.

Özelliği değişen yol bölümü bir bloktan ya da 200 m'den kısa olduğu sürece

Örneğin, çizimde kötü durumda olan yol bölümleri gösterilmiştir. Kırmızı ile işaretlenmiş bu yol bölümündeki “kötü durum” belirtisine “evet” değeri atanmış olamaz. Mavi ile işaretlenmiş yol bölümlerine ise atanabilir:

ilgili özellik değeri değiştirilmemelidir.

Yerleşim alanları içerisinde özellik değerini belirtmek üzere mahsus ek yol bölümlerinin oluşturulmasına (mevcut yol bölümlerinin birden fazla kısa bölüme bölünmesine) izin verilmez.

Örneğin:

 1. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 2. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 3. Asfalt yol bozuk:

 4. Asfalt yol bozuk:

 5. Sert sathı olmayan yol bozuk:

 6. Sert sathı olmayan yol bozuk:

3.3.2.14. Karşı yönde taksi şeridi

“Karşı yönde taksi şeridi” butonu, tek yönlü yollarda toplu taşıma araçlarının özel şeritten (varsa) ters yönde hareket etmesine izin verir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

“Evet” değeri yalnızca bölünmüş yol olmayan tek yönlü yol bölümleri için belirtilir (ayrıntılar için 3.3.2.4. Trafik yönü bölümünü okuyun).

Not.

Yol bölümünde toplu taşıma araçları için ayrılan şerit “Girilmez” işaretiyle diğer (toplu taşıma olmayan) araçların trafiğine kapanmışsa buton "kapalı" konuma getirilmelidir. Örneğin:

3.3.2.15. Yaşam alanı

“Yerleşim bölgesi” şalteri, yol boyunca trafik kısıtlamasını belirtir.

Öznitelik “Evet” değeri (onay kutucuğu işaretli), “trafiğin yasak olduğu”, “motorlu taşıt trafiğinin yasak olduğu” veya “yaşam alanı işaretleriyle sınırlı olan Sınıf 6” veya Sınıf 7 yol bölümleri için ayarlanır. Bununla birlikte:

 • 1–7. sınıfların yollarındaki tüm girişler işaretlerle (“trafik yasak”, “motorlu taşıtların hareketi yasak” veya “ yerleşim bölgesi”) veya bu işaretlerin bariyerlerle kombinasyonlarıyla sınırlıysa, bu bölge içindeki 6. ve 7. sınıf tümyollar için öznitelik “Evet” olarak ayarlanır.

  Örneğin, bir bina alanına yapılan girişlerin bir kısmı (kırmızı oklarla gösterilir) “yerleşim bölgesi” işaretleriyle sınırlıysa, bu bölge içindeki 6. ve 7. sınıf tüm yollar için (kenarlıkla vurgulanır) “Evet” özniteliği ayarlanır:

 • 6-7 klasmanına ait yollarda “Trafik yasak” işareti yerleştirildi ise ve “motorlu taşıtların hareketi yasaktır” ya da “yerleşim yeri” işaretleri varsa, o zaman 1-7 klasmanındaki yollardan en yakın kavşağa kadar “Trafik yasak”, “motorlu taşıtların hareketi yasak” işaretleri hizasında veya “Yerleşim yeri sonu” işaretine kadar “Yerleşim yeri” ile işaretlenir.

  • İstisna olarak: kamuya açık yolda (başka yerlere atanan işaretler nedeniyle 6 ve 7. sınıf otoyollar, “Yerleşim Bölgesi” özniteliği ile işaretlenmediyse) bir yön “Trafiğe kapalı alan” veya “Motorlu taşıt trafiğine kapalı alan” işaretiyle sınırlandırıldıysa diğer yönde sınırlandırma konmadığı durumlarda, “Yerleşim bölgesi” özniteliğiyle işaretlenemez. Ancak en yakın yol kavşağı işaretinin önüne bir giriş kısıtlaması getirilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.3.4. Trafik koşulları.
  Yolun bir kısmı “Yerleşim yeri” işareti ile kapalıysa, 7. klasmana ait tüm yollar için “Evet” özellik değeri koyulur:

 • 6-7 klasmanındaki yolda “Yerleşim alanı” işareti konulduysa, ancak bu sırada “Yerleşim alanı sonu” yoksa ve tam olarak hangi alanın işaretle sınırlandırıldığı belli değil ise, “Evet” özellik değeri koyulmaz.

  Örneğin, eğer işaret, okla belirtilen yere konulduysa ve “Yerleşim alanı” ve “Yerleşim alanı sonu” işaretleri artık yoksa, “Evet” özellik değeri belirtilmez: