3.3.2. Yol bölümü özellikleri belirleme kuralları

Yol bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde gözükür:

Yol bölümü özellikleri belirleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm objelelerin özellikler belirleme yöntemleriyle aynıdır.

Yol özelliklerini belirlerken, yolların kesişim noktalarıyla ilgili trafik koşullarının özelliklerine dikkat edilmelidir.

Yol bölümlerine özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda hem Yol bölümü objelerinin özellikleri hem de bunların her biri için girilecek değerlerle ilgili kurallar sıralanmıştır:

Uyarı.

Yol bölümüne ve yolun kendisine bir bütün olarak özellik eklerken, (bkz. 3.3.3. Yol özellikleri belirleme kuralları), girilen değerlerin tutarlılığının kontrol edilmesi gerekir.

Örneğin; yol bölümü yapı türü "Tünel" olarak girildiyse, o zaman "Seviye А" ve "Seviye B"nin özelliklerinegatif değere sahip olmalıdır.

3.3.2.1. Sınıf

Yandex Map Editor'taki tüm yollar, karayolları ağındaki önemlerine göre sınıflandırılır. Her yol parçasına bir Sınıfdeğeri verilir.

Yolun sınıfı öncelikle; bağladığı yerleşim birimleri ve diğer noktaların türlerine, büyüklüklerine ve yol ağının bağlantı oluşturmasındaki rolüne göre belirlenir.

Yolun fiziksel özellikleri ise yolun sınıf statüsünü etkilemede ikinci plandadır. Bir karayolunun özel bir adı ya da numarası olması o karayolunun önemini etkilemez.

Bunun anlamı; iki şehri birbirine bağlayan tek şeritli dar bir yolun sınıfının, bir şehrin ilçelerini birbirine bağlayan ikişer şeritli ortasında ayraç bulunan bir yoldan daha yüksek sınıfta olmasıdır.

Bir yol sınıfı girdiğinizde, her sınıf için aşağıda yer alan açıklamaları ve şu kuralları mutlaka okuyun:

 • Yol sınıfını seçerken, yol ağının bağlantısını korumak gerekir: her sınıftan yol, birleşik (bağlantılı) bir ağ oluşturmak için daha yüksek sınıftan yollara bağlanmak zorundadır. Bkz. 3.3.1.1.1.

  Özellikle, yerleşim birimlerinden geçen yolların (eğer bir yan yol yoksa) sınıfını düşürmekten kaçınmak için bu noktaya dikkat etmek gerekir.

  Bunun dışına, belirli bir sınıfa ait olan bir yol, geri kalan yol ağındaki yalnızca düşük sınıfa ait olan yollar ile bağlanamaz. Böyle bir bağlantı ancak aynı sınıfta ya da daha yüksek sınıfta yollarla gerçekleştirilebilir. Bunun istisnası, ancak geri kalan yol ağından fiziksel olarak kesilmiş olan yerler için olabilir.

 • Aynı önemde olan yollar arasından, anayol özelliği daha fazla olan ve transit trafikte daha çok tercih edilen yollar seçilmelidir. Bunlara daha yüksek bir sınıf atayın. Bu, şehir merkezlerine aynı sınıftan çok fazla yol atanmasını engellemek için özellikle gereklidir.

 • Kavşaklarda ve katlı kavşaklarda (alt ve üst geçitlerden oluşan), farklı sınıflardan yolları bağlayan bağlantı yolları ile çıkış yolları , tüm bağlantı yolları içerisindekien düşük sınıfta yer almalıdır; çıkış, anayola toplayıcı yol görevi görse bile bu böyledir:

  • Yüksek sınıftan bir otoyoldan düşük sınıftaki bir otoyola çıkarken, yolun ayrıldığı ilk noktadaki (dönüşün ya da çıkışın başındaki) en düşük fonksiyonel anayol sınıfı, bağlantı noktasına ya da çıkışın başından itibaren verilir.
  • Düşük sınıftan bir otoyoldan yüksek sınıftaki bir otoyola girerken de, yolun ayrıldığı ilk noktadaki (dönüşün ya da çıkışın sonuna kadar olan) en düşük fonksiyonel anayol sınıfı, bağlantı noktasına ya da çıkışın buluştuğu noktaya kadar verilir.
  • Bundan başka, üç ya da daha faza sınıfa sahip katlı kavşak ve kavşaklarda, çıkışların resmi özelliğine göre belirli bir sınıftan olması gerekirken fiili olarak başka bir sınıfa ait olması durumu ortaya çıkabilir; bu durumlarda, harita oluşturma sırasında bunlar gerçekte ait oldukları sınıfla ilişkilendirilmelidir.
  • Örnek 1. Görselde 1 no'lu yol (sınıf 2), 2 no'lu yol (sınıf 5) ve 3 no'lu yol (sınıf 6) gösterilmektedir.
  • 4, 5, 6 ve 7 no'lu çıkışlar 1 ve 2 numaralı yolları birleştiriyor, buna göre hem resmi özellik olarak hem de yol ağının fiili durumuna göre, bunlar bağlantı yollarının en düşük sınıfı olan Sınıf5'e ait olur.
  • Aynı zamanda 8 ve 9 no'lu çıkışlar fiili olarak 1 no'lu yolu 3 no'lu yol ile bağlıyor, dolayısıyla bunlar Sınıf 6'ya aittir:
  • Örnek 2. Sınıf 4 yolu (görselde mor), kavşaktan geçiyor; bunun dışında kavşakta iki yol daha bulunuyor: Sınıf 6 (sarı) ve Sınıf 7 (yeşil) yolları.
  • Buna göre, birbiriyle kesişen kısa bölümleri şunlar geçerlidir:
  • a) Kırmızı oklarla gösterilenler Sınıf 4'e ait yolları bağlar;
  • b) Lacivert oklarla gösterilenler Sınıf 6 ve Sınıf 4 yollarını bağlar (üst bölüm, Sınıf 4 yoldan sola, Sınıf 6 yola geçişi sağlar; sağdaki bölüm, Sınıf 6 yoldan yukarıya doğru Sınıf 4 yola geçiş sağlar).
  • Dolayısıyla, kavşaklara dahil olan kısa bölümlerdeki yol sınıfları şu şekilde verilmelidir:
 • Dairesel trafiğin olduğu bölümlerde, dairesel bölüm, kendisiyle kesişen yoldaki en yüksek sınıf neyse, o sınıfı alır.

 • İki çizgi ile çizilmiş yollarda, U-dönüşü yapılmak için kullanılan kısa bölümler, yolun kendisiyle aynı sınıfa ait olmalıdır:

  Eğer kısa bölüm, kesişen yolun devamı niteliğindeyse (örneğin, T şekilli bir kavşaktaysa) ve U-dönüşüne imkan vermiyorsa (bkz. 3.3.2.7.6), bu durumda kendisine kesişen yolun sınıfı verilir (bkz. 3.3.1.5.3.6 ve 3.3.1.5.3.7):

  Eğer Sınıf 8 veya 9 yollarının bölümleri kesişen yolun devamı niteliğindeyse, bu durumda bunların sınıfı 7'ye kadar yükseltilir:

  Eğer en yüksek sınıftaki bir yol bir kavşakta yön değiştirmiyorsa ve birçok farklı sınıftan yolun devamıysa, bu durumda kendisine, kendi devam ettirdiği yol bölümündeki en yüksek sınıf verilir:

Not.

Yol bölümü sınıfı dışında, yollar Yol türü olarak da tanımlanır ve yol türü yol düzenleme menüsünden verilir. bkz. 3.3.3.2. Yol türü.

Yol sınıfı listeden seçilir (görselde tüm liste gösterilmemiştir):

Fare işaretçisi listedeki bir girdinin üzerinde tutulduğunda , girdinin sağ tarafında şu simge görünecektir. Eğer işaretçiyi bu simgenin üzerinde tutarsanız seçili yol sınıfı kısaca anlatan bir ipucu görürsünüz.

Bir yol bölümü için bir sınıf girdiğinizde, o yol için çeşitli özelliklerin belirli kurallar çerçevesinde doldurulması gerekir:

Serbest otoyol (Sınıf 1)

Ulusal nitelikteki, resmi statüsü "Ekspres Yol" ve "Hızlı Yol" olan yollar ve şehir içindeki hızlı yol statüsündekiler.

Yol sınıfları 1 ve 2 birbirini tamamlayıcıdır ve yol ağı oluşturmalıdır. Örnek: Polonya'daki Minska-Mazowiecki bölgesindeki E-30 karayolu bölümü

3.3.2.1.2. Ulusal otoyol (Sınıf 2)

Büyük ve orta büyüklükteki ülkelerde, ulusal ve uluslarası önemi olan yol ağının esas gövdesini oluşturan karayollarıdır ve küçük ülkelerde de başkenti (ya da en büyük şehirleri) komşu şehirlere bağlayan esas yollardır.

Büyük ülkelerde, bu yol ağları idari merkezlerini ikinci derece idari bölümlere bağlar.

Büyük ülkelerde bir istisna olarak, idari merkezleri ikinci derece idari bölümlere bağlayan önemli şehirler arası yollar da bu kategoriye dahil edilebilir.

Kıtalararası uluslararası otoyol ağlarının parçası olan yollar bu sınıfa girmektedir.

3.3.2.1.3. Şehirler arası yollar (Sınıf 3)

Şehiriçi ve şehirlerarası yollar:

 • ikincil önemdeki, sert zemin kaplı komşu ülkeleri birbirine bağlayan yollardır,

 • Yol ağında Sınıf 1-2'ye ait olan yollardan, büyük şehirlere olan giriş yollarıdır.

 • İkinci derece komşu idari bölümleri birbirine bağlayan sert yüzeyli otoyol.

En önemli çıkış yolları, büyük şehirler ve kentsel alanlarda bu sınıfa aittir.

Uzunluğu 150 km'nin üzerinde olan iç yollar, nüfus yoğunluğu az olan geniş yüzölçümüne sahip bölgelerde bu sınıfa aittir.

3.3.2.1.4. Bölgesel yollar (Sınıf 4)

İkinci derece idari bölümlerde yer alan bölgeler arası ana yollar:

 • Birbirlerine bağlayan ana yollar

  • Üçüncü derece idari bölümlerin merkezleri,

  • bölgesel merkezi olan, sınıf 1-3'e ait yolu olan veya komşu bölgesi olan (eğer söz konusu yol daha yüksek bir sınıf almadıysa) o ülkedeki en büyük yerleşim birimleri.

 • Nüfus yoğunluğu az olan geniş yüzölçümüne sahip bölgelerde: 50 km'den uzun yollar (ayrıca kendilerinden yüksek sınıftaki yollar), 5 ila 10 kırsal yerleşim yerini bağlayan ya da nüfusu 5000 kişiden fazla olan kasabalara açılan yollar.

 • 100.000 kişiden fazla nüfusun olduğu yerleşim birimlerinde: Bölgeler arası ve anayol olan çıkış karayolları (daha yüksek sınıftan olanlar hariç).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşim biriminde son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşim biriminin merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

yerleşim birimlerinin çevresinde, bu sınıfa ait yollar; ulusal öneme sahip çok ziyaret edilen transfer merkezleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına çıkabilir.

Not.

Kimi durumlarda sert asfalt kaplı olmayan yollarüçüncü derece idari bölümlerin olduğu idare merkezlere çıkabilir; bu yollar Sınıf 4 olarak girilmemelidir.

3.3.2.1.5. Caddeler (Sınıf 5)

Üçüncü düzey idari bölümlerdeki ana yollar, Sınıf 5'ten daha yüksek bir sınıf almaz.

Şehrin dışındaki birkaç küçük yerleşim yerinden geçen (ya da büyük bir yerleşim yerine giden) ve bu yerleşim yerlerini Sınıf 1-4 arası yollara bağlayan yollar bu sınıfa girer.

Ayrıca bu sınıfa ait yerleşim birimleri çevresinde, yollar; ulusal önemdeki çok ziyaret edilen transfer merkezleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına çıkabilir.

Nüfusu 100.000'den fazla olan şehirlerde Sınıf 5 yollar, şehrin kendi içerisindeki komşu bölümlerini birbirine bağlayan geniş transit yolları ve şehrin yanından devam eden çıkış otoyolları ile kırsal bölgelere açılan yerleşim birimlerindeki yerel yolları içerir.

Nüfusu 100.000'den az olan yerleşim birimlerinde bu sınıfa şehrin içinden geçen ana transit yollar dahildir (eğer şehrin çevresini dolaşan Sınıf 1-4'e ait yollar da varsa).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşim biriminde son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşim biriminin merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

3.3.2.1.6. Caddeler (Sınıf 6)

Ana caddeler.

Bu sınıfa ait yollar, yerleşim yerler çevresinde olan ve Sınıf 1-5 arasına girmeyen yollardır; bu yollar başka yerleşim yerlerine, kırsal yerleşimlere ve kolektif çiftçilik yapılan yerleşim yerlerine (ya da birbirlerine yakın bölgelerde yer alan yerleşim yeri gruplarına) çıkar ve ana yol ağı kullanan daha yüksek sınıftan yollar ile bağlantısı yoktur.

Büyük kırsal kalkınma alanlarında (buna çiftçi kolektifleri ve kırsal yazlık yerleşimler dahil), bu sınıfa ana otoyollar ve ulusal önemdeki çok ziyaret edilen transfer merkezleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına çıkar.

Sınıf 6 yollar, yerleşim birimlerinde; merkezi şehirden uzakta yer alır (bölgeler, beldeler ya da şehrin bir parçası olan yerleşim merkezleri), şehrin komşu bölgelerine bağlı ikincil transit sokaklar (örneğin izole bölgelerdeki çıkışlar) ve yan yollar ve en az üç şeritli, Sınıf 1-4'e ait otoyolların yanyolu olan yollar da (bkz. 3.3.2.7.5) bunlara dahildir.

Küçük yerleşim birimlerinde, Sınıf 1-5'e ait, yerleşim biriminin çevresinden geçen bir yol varsa bu sınıf esas transit yolları temsil eder.

Eğer bu sınıfa ait bir yol bir yerleşim biriminde son buluyora, bu durumda o yolun merkezi bir kavşağa kadar gitmesi gerekir.

Unutulmamalıdır ki, bu sınıftaki yolların fiziksel özellikleri fark edilir şekilde birbirlerinden ayrışabilir. Örneğin, çok şeritli St. Petersburg'daki çok şeritli Bogatırskiy Caddesi Sınıf 6'ya girmektedir:Yekaterinburg'daki Tatişçeva Sokağı da aynı şekilde:3.3.2.1.7. Sokaklar (Sınıf 7)

Bu yollar (sokaklar) bir ismi olan fakat Sınıf 1-6'ya girmeyen fakat fiili olarak olmasa bile teknik olarak motorlu taşıtların gidebildiği yollardır (yol sadece yaya yolu ya da trafiğe kapalı yol olsa bile); ayrıca yollar arasındaki isimsiz geçiş yolları ve kesişen yollar da bağlandıkları esas yollar gibi trafiğe sahipse bu sınıfta yer alır.

İsimsiz yolları olan kırsal yerleşim birimleri ve kolektif tarım yerleşimlerinde Sınıf 7'ye dahil olan yollar yalnızca kırsal kalkınma alanları ve yaz evlerine girişlerdeki ana yollardır.

Bir istisna olarak, Sınıf 7'ye, geniş meydanlardaki çok katlı apartmanlara giriş-çıkış için kullanılan veya bunlardan transit geçen yollar (bunlara isimsiz yollar da dahil) ya da en büyük caddeler, ve hatta büyük mezarlıkların arazisindeki ana yollar da dahil olabilir.

Bu sınıftaki yollara yayaların girip giremeyeceğini Yolu kullanabilenler alanından (örneğin Moskova'daki Arbat Sokağı veya Nijniy Novgorod'daki Bolşaya Pokrovskaya Sokağı iyi bilinen yalnızca yayaya açık sokaklardır) belirtebilirsiniz.

Bu sınıfa ayrıca; yalnızca ilgili teknik taşıma araçlarının girebileceği merkezi yürüme yolları ve yürüme alanları (parklar, anıtlar, spor tesisleri ve diğer eğlence alanları) da dahildir . Bu tür yollar için giriş, yaya ve bisiklet girişine uygundur şeklinde yapılır.

Şehirlerin dışında, Sınıf 7 yollara yerleşim birimlerine ve kolektif tarım yerleşimlerine giden, uzunluğu 1-5 km arası olan asfalt kaplı yollar da girer; ayrıca kırsal yerleşim alanları (ve bunların parçalarına) ya da kolektif tarım yerleşimlerine giden tek ya da en çok tercih edilen sıkıştırılmış toprak yollar, orman yolları, toprak yollar (sığ su içerisinden geçenler dahil) ya da kış yolları da bu sınıfa girer.

Bu sınıftan en az bir yol, daha düşük bir sınıftan olmamak şartıyla herhangi bir yerleşik noktaya gitmelidir.

Yerleşim yerlerinin dışında, Sınıf 7; taşımacılık yapılan tesislere, zirai yerleşkelere, dinlenme tesislerine, çocuk kamplarına, görülecek yerlere ve geniş endüstriyel alan ya da bölgelerin kendi içerisinde yer alan sert zemin kaplı teknolojik yol ağlarına açılan yine sert zemin kaplı yollara verilir.

Buna ek olarak, bu sınıfa; önemli kayak kompleks ya da merkezlerinde yer alan yerleşim alanlarının dışındaki pistler (Bukovel ve Roza- Hutor gibi) girer; yine büyük otomobil yarışlarının yapıldığı pistler de (örneğin Formula 1 pistleri) bu sınıfa girer.

Sınıf 7 inşa halinde olan tüm yollara (yürüyüş ve bisiklet yolu olan Sınıf 10 yollar hariç) ve bazı yan yollara (bkz. 3.3.2.7.5) verilir.

3.3.2.1.8. İç yollar (Sınıf 8)

Yalnızca belirli bir noktaya (bir adrese, turistik bir yere) giriş için kullanılan transit trafik özelliği olmayan yollar:

 • 1) Müstakil yapı alanlarındaki isimsiz ara sokaklar ve çıkmaz yollar;
 • 2) Apartman bloğu ya da iç bahçelerdeki giriş yolları;
 • 3) Kapalı alanlardaki yollar: endüstriyel bölgelerdeki ya da hastane, otel, sanatoryum, dinlenme tesisi gibi organizasyon ya da kurumların içerisindeki yollar;
 • 4) karayollarının kaçış rampalarından (çıkışlardan) yakıt dolum istasyonlarına giden yollar ve park alanları; ayrıca yakıt dolum istasyonları ve park alanlarının arazisinde olan yollar;
 • 5) Müstakil yapı bölgelerindeki (örneğin, kolektif tarım alanlarındaki) isimsiz tali yolların bölümleri;
 • 6) Otopark dahilindeki iç yollar;
 • 7) Küçük ve orta büyüklükteki otomobil, go-kart ve motosiklet yarış pistleri.
 • 8) Sınıf 7 yolların yan yolları (bkz. 3.3.2.7.5).

Bu sınıf genellikle yerleşim alanlarında bulunur fakat eğer yerleşim alanları dışında bunlarla karşılaşılırsa genellikle sadece madde 3 ve 4'teki durumlarda bu olur.

8. sınıftaki yolların isimleri yoktur.

3.3.2.1.9. Toprak yollar (Sınıf 9)

Herhangi bir şekilde başka sınıf almamış orman ve toprak yollar bu sınıftadır.

Bu yollar çoğunlukla bir yerleşim biriminden diğerine giden, önem teşkil etmeyen ya da nüfus olmayan bir bölgenin içlerine giden yollardır.

Bu sınıfa ait yollar çok nadir durumlarda yerleşim birimleri sınırlarında bulunur (sadece çok gelişmemiş olmasına rağmen yine de yerleşim birimlerinin bir parçası olan bölgeler hariç).

Bu sınıftaki yolların isimleri yoktur ve sert zemin kaplamaları yoktur.

Eğer bir yol ağı, içerisinde Sınıf 9 bölümlerinden barındırıyorsa ve buna olan tüm girişler yol işaretleriyle ya da engellerle kapatılmışsa, bu durumda bu ağdaki yollar, sadece bisiklet ve yaya girişi vardırolarak işaretlenir.

3.3.2.1.10. Yaya ve bisiklet yolları (Sınıf 10)

Otomobille girilmesi teknik olarak mümkün olmayan ya da trafik kurallarına göre sınırlanmış olan yollar.

Bunlar; kaldırımlar, park ve mezarlıklardan geçen yaya yolları, apartman blokları arasındaki yürüme yolları, demiryolları ya da otomobil yollarının kenarındaki yürüme yolları, merdivenler, yaya köprüleri ile yaya tünelleri ve örneğin dar asfalt dökülmüş sokaklar gibi, otomobillerin fiziksel olarak geçmesi mümkün olmayan isimli sokaklar.

Ayrıca bu sınıfa; stadyum ve spor komplekslerindeki koşu pistleri, paten ve biatlon statlarındaki ekipmanlı kayak pistleri ve gelişmiş yerleşim birimleri çevresindeki tüm dağ kayağı pistleri dahildir.

Yaya geçitleri için, “Yaya geçitleri” ve Yapı özellikleriözelliğini kullanın.

Önemli yaya yolları (örneğin, İstanbul'daki İstiklal Caddesi) Sınıf 10'a değil Sınıf 7'ye girer (bkz. 3.3.2.1.7).

3.3.2.2. Sokak

Bu alanda çizdiğiniz bölümdeki sokağın (yolun) ismi belirtilir. Sokağın adı, yolun hangi bölüme ait olduğunu gösterir.

Uyarı.

Yol sınıfları 8-9 için bu alan doldurulmaz.

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, daha önceden haritaya girilmiş yolların olduğu önerilerin otomatik olarak çıkmaya başladığını görürsünüz:

Unutmamak gerekir ki, bu alana giriş yaparken kimi durumlarda sokakların adının kısmen rast düşmesi ve belirli bir yol bölümünün başka isimlerle anılan başka birçok yola ait olması mümkündür. Örneğin, Moskova'daki Begovaya Sokağı, Moskova çevresindeki Üçüncü Ulaştırma Halkası'nın bir parçasıdır.

Bu tür durumlarda ilk değer verildikten sonra gereken sayıdaki ek özelliklik değeri eklenebilir:

Bu alanı doldururken:

 • Harita üzerinde sokak zaten varsa, o zaman önerilen listeden sokağın ismi seçilir.

 • Eğer haritada sokak henüz yoksa, bu durumda da bu alan doldurulur: yeni sokağın ismi girilir ve böylece sokak haritada oluşturulmuş olur. Yolun ismi verilirken, yolları isimlendirme kuralları dikkate alınmalıdır (bkz. 3.3.3.3. Yol ismi).

Obje kaydedildikten sonra, yolun adı obje özellikleri menüsünde bir bağlantı olarak görünür:

Bu bağlantıya basıldığında yol özelliklerini inceleme ve düzeltme menüsü açılır ve yol özelliklerinin ayrıntıları buradan görülebilir(ayrıntılar için bkz. 3.3.3. Yola özelliklik ekleme kuralları).

“Yolu kullanabilenler” özelliklerini girmekle ilgili ayrıca bkz. 3.3.3.3.3.9, kavşaklardaki yol bölümlerinin girilmesiyle ilgili bkz. 3.3.1.5.3.5.

3.3.2.3. Yolu kullanabilenler

“Yolu kullanabilenler” alanında yol bölümlerinin taşıtlar ve yayalar için kullanılabilirliği girilmektedir. Özellik değerleri, yol bölümünün, farklı tiplerdeki taşıtların girişine ya da yaya girişine uygun olup olmamasına göre belirlenir. Toplu taşıma araçları hariç tüm taşıtlar için giriş çıkışlar, aracın o yoldan fiziksel olarak geçebilmesine göre değil, yol işaretleriyle ve trafik kurallarıyla belirlenir.

Girilen değerlerin kombinasyonuyla, yol bölümünün; binek otomobiller, kamyonlar, toplu taşıma, bisikletliler ve yayaların girişine uygun olup olmadığını gösterilir.

Değer girişi, farenin sol tuşuna tıklayarak yapılır (izleyen tıklamalar yol bölümlerinin yayalar, bisikletliler, toplu taşıma, kamyonlar, binek otomobiller için olan kısımlarına erişim işaretlerini kullanır/kullanmaz). İşaretlerin kullanılması/kullanılmaması, simgelerle gösterilir: işaretin kullanılamıyorsa, buton beyaza döner ve “üzeri çizilir”:

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.3.1

Yaya geçitleri ve kaldırımlar için yalnızca “Yayalar” değeri girilir.

3.3.2.3.2

Araç yolları için:

3.3.2.3.2.1

“Yayalar”değeri, eğer araç yolunun kenarlarında kaldırım yoksa fakat yayalar yol kenarlarında da olsa yürüyebiliyorlarsa açılır.

3.3.2.3.2.2

Araç yolları için şu durumlarda “Yayalar” değerini kullanmamak gerekir:

 • Eğer araç yolu Sınıf 1 (Otoyollar) ise.

 • Eğer araç yolu Sınıf 2-7 arasındaysa ve yol bölümü boyunca yaya trafiği fiziksel olarak mümkün değilse: yol bölümünde ne kaldırım ne de kaldırım kenar taşı varsa (bu standart imar olan bölgelerde kullanılır).
 • Eğer yol bölümü boyunca bir tarafta kaldırım varsa fakat diğer tarafta yayaların yürümesi için uygun kaldırım ve kaldırım taşı yoksa (bkz. 3.3.1.6.3. Kaldırımlar).

 • Eğer yol bölümünün her iki tarafı boyunca kaldırım çizildiyse (bkz. 3.3.1.6.3. Kaldırımlar).

  Not.

  Sınıf 8 yola yaya erişimi, bu yol boyunca kaldırım çizilmiş olsa bilekullanılmaz.

 • Kenarlarında kaldırımlar çizilmemiş bir yol (görselde mavi işaretlenen) kenarlarında kaldırımlar çizilmiş ve üzerindeki “Yaya” değeri devre dışı bırakılmış başka bir yolla kesişiyorsa (görselde bu yolun kendisi kahverengi ve kaldırımlar sarı kesik çizgiyle gösterilir), bu durumda “Yaya” değeri birinci yolun ikinci yolla kaldırım arasındaki bölümünde kullanılmamalıdır (kırmızı okla gösterilir):

  Not.

  Eğer yayaların sadece Sınıf 7 yollara girişi mümkünse (örneğin özel bölümlerdeki yollar), yayaların bu yollara erişimi, yukarıdaki örnekteki gibi olsa bile kullanılmaz.

 • İki çizgiyle çizilmiş olan U-dönüşleri ve yol kesişimleri için “Yaya” değeri kullanılmaz:

3.3.2.3.3

“Bisiklet” değeri, bisikletlilerin trafik kuralları çerçevesinde kullanmaya hakları olduğu yol bölümlerini gösterir.

Uyarı.

Bisikletlilerin kullanmaya hakları olduğu yol bölümlerine erişim verme kuralları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir (yerel trafik kurallarına göre).

3.3.2.3.3.1
Seçilen bisiklet yolları için (bkz. 3.3.1.6.5. Bisiklet yolları) sadece bu değer girilir. Bu durumda bisiklet için paralel giden oto ve yaya yolları erişime kapanır.
3.3.2.3.3.2
Yaya geçitleri ve merdivenler için bu değer yalnızca bisikletle kullanılabilen bir rampa olduğu durumlarda belirtilir.
3.3.2.3.4

“Toplu taşıma” değeri Sınıf 1-7 arası tüm yollar için kullanılır.

“Toplu taşıma” değeri, toplu taşıma rotalarının geçtiği yol bölümleri haricinde (örneğin, son duraklardaki döner kavşaklar gibi) Sınıf 8-10 arası hiçbir yol için kullanılmaz.

“Toplu taşıma” ayrıca 3.3.2.3.6 bendinde gösterilen durumlardaki yollar için kullanılmaz.

3.3.2.3.5
“Geçilmez”, “Giriş yasaktır” gibi yol bölümleri için değer girerken, Bölüm 3.3.1.7 alınmalıdır. Yollardaki engellerin çizim kuralları.
3.3.2.3.6

Kayak pistleri, koşu yolları ve diğer benzeleri objeler için mutlaka sadece “Yaya” değeri kullanılmalıdır.

Otomobil ve motosiklet yarışı pistleri ve diğer benzer objeler için mutlaka sadece “Binek otomobil” değeri kullanılmalıdır.

3.3.2.4. Trafiğin yönü

Her yol bölümü için istenilen butona basarak“Trafik yönü” uygun olan trafik yönü verilir (yol bölümündeki çizim yönü dikkate alınarak başlangıç A noktasından bitiş B noktasına kadar):

 • A ⇆ B: her iki yöne trafik akışına izin verilir (A'dan B'ye ve B'den A'ya);

 • A → B: çizim yönünde trafik akışı vardır (A'dan B'ye);

 • A ← B: çizim yönünün aksinde trafik akışı vardır (B'den A'ya).

Yaya geçitleri ve yollarına“Her iki yöne trafik akışına izin verilir” değerini girilir.

Şu durumlarda yaya yollarında tek yönde trafik gösterilmesi mümkündür:

 • tüm yıl boyunca tek yönde trafiğin olduğu spor pistleri (örneğin kayak pistleri, bisiklet yolları);

 • çok ziyaret edilen ve girilen ve çıkılan yerlerin kesin olarak belirlendiği kültürel sosyal ve ulaştırma tesislerine giriş ve çıkışlar (örneğin Moskova Kremlin Sarayı'na giriş ve çıkışlar bu şekilde belirlenmiştir).

3.3.2.5. Düzey (A) ve Düzey (B)

Düzey A ve Düzey B butonlarına basarak, yol bölümlerinin başlangıç (A) ve bitiş (B) yol düzeylerinin (seviyelerinin) değerleri verilir:

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • 0 (zemin seviyesi): eğer kesişen yol bölümlerinin her ikisi de zemindeyse. Örneğin kavşaklarda ya da demiryolu geçişlerinde.
 • 1, 2, 3: Zemin seviyesinden yüksekteki düzeyler. Örneğin, bür köprü ya da viyadükten geçen araç yolunun zemin seviyesinden geçen demiryolu ya da araç yoluyla kesişimlerinde.
 • -1, -2, -3: Zemin seviyesinden alçaktaki düzeyler. Örneğin, bür tünelden geçen araç yolunun zemin seviyesinden geçen araç yoluyla kesişimlerinde.

Değerleri girerken şunlara dikkat etmek gerekir: “Düzey A” ve “Düzey B”değerleri her yol bölümü için girilmelidir. Eğer haritada kesişen noktalar fiili olarak da yol bölümlerinde kesişiyorsa (başka bir deyişle yollar aynı düzeyde kesişiyorsa), bu durumda bu yol bölümleri o noktada aynı düzeye sahip olmalıdır. Eğer haritada kesişen noktalar fiili olarak yol bölümlerinde kesişmiyorsa (başka bir deyişle yollar haritada üst üsteyse fakat farklı düzeylerde bulunuyorsa), bu durumda bu yol bölümleri o noktada farklı düzeylere sahip olmalıdır.

Birkaç farklı yol bölümünden oluşan yollar “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri girilerek mantık çerçevesinde bağlanmalıdır (bkz. Yol düzeylerini girme örnekleri).

Yol bölümlerinin büyük kısmında “Seviye A” ve “Seviye B” sıfır değerine sahiptir.

3.3.2.5.1

Bir yol bölümünün değeri (yaya yolları dahil) yalnızca yolun, köprü ve tünellerden ya da istisnai olarak yer altı otoparklarından geçmesi durumunda olur (bkz. 3.3.1.1.6.1).

Eğer yol, o bölgedeki arazinin yükselme ve alçalmalarına göre düzey değiştiriyorsa, örneğin bir yokuşta yükseliyor ve bir vadide alçalıyorsa, bunlar, düzeyi değiştirmez.

3.3.2.5.2

Yol bölümlerinin Düzey A ve Düzey B seviyeleri arasında bir birimden fazla fark olamaz. Eğer aradaki düzey değeri farkı 2 veya daha fazlaysa, bu yol bölümlerinin bölünmesi sırasında bir hata yapıldığı anlamına gelir: Yol iki ya da daha fazla parçaya bölünmelidir.

3.3.2.5.3

Yer altı ve yerin üstündeki yaya yollarının inişleri ve çıkışları, değişik türdeki yol bölümlerine benzer şekilde düzeylere ayrılır.

3.3.2.5.4

Yapı türüne“Köprü” özelliği eklenmiş olan yol bölümlerinin başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki fark, yolda herhangi bir görülür düzey farkı olmasa bile,“+1”'den az olamaz. (örneğin köprü küçük bir ırmağın üzerinde inşa edilmişse):

3.3.2.5.5

Düzey A ve B [0-1] veya [1-0] değerleri sahip olan köprüye yaklaşan yol bölümleri, köprünün kendisinden daha uzun olmamalıdır.

Eğer köprü ile aynı uzunlukta olan bir yol bölümü başka herhangi bir yolla kesişmiyorsa, o durumda düzeyi düşürmek için yolda ek bir bölüm oluşturmak gerekir.

Örneğin görselde, solda, yaklaşan yol bölümü olan 0 → 1, köprünün kendisinden (1 → 1) önemli ölçüde uzundur. Bu nedenle, bu bölümünde ek bir bölüm oluşturmak ve bölümleri bölmek (0→0 ve 0→1 bölümlerine) gerekir; böylece yaklaşan yolun uzunluğu (0→1) sağdaki görselde yer alan köprü (1→1) ile benzer olacaktır.

3.3.2.5.6. Yol düzeylerini ayarlama örnekleri

Aşağıdaki görsellerde basit düzey ayarlama örnekleri verilmiştir:

a) Köprüden geçen araç yolunun nehir ile kesiştiği yerde:

b) Köprüden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

c) Tünelden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

d) Katlı kavşaklardaki düzey ayarlama örnekleri için bkz. Bölüm Katlı kavşaklardaki yol bölümlerinin düzeylerinin ayarlanması.

Uyarı.

Düzey değerlerini girerken yol grafiklerindeki bağlantı gereksinimlerini yerine getirmek gereklidir (bkz. Bağlantı): “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri sadece tüneldeki vee köprüdeki yol bölümleri için değil aynı zamanda kendileriyle yan yana olan bölümler için de değişmelidir. Aksi takdirde, yol grafiği tutarlılığını kaybedecektir.

Yol düzeylerinin doğru ayarlanması çok önemlidir: eğer yol grafiği mantık çerçevesinde bağlanmadıysa diğer bir deyişle düzey değerleri doğru girilmediyse, rota oluşturulması bu yanlış girilen yol bölümlerinden geçilmesi durumunda mümkün olmayacaktır.

3.3.2.6. Yapı türü

“Yapı Türü” özelliği, yolun kendi yapısını değil (Yol altyapısı kategorisi objeleri bu iş içindir), bu tür yapıların (köprü, tünel vb.) içinden geçtiği yol bölümlerini (yaya yolları dahil) belirtir:

Köprülerdeki bu yol bölümlerin üzerinden geçtiği ve köprülerin bir üst geçit gibi işlev gördüğü engeller arasında ırmaklar, viyadükler ve diğer yollar bulunur. Köprü sınırları için bkz. 3.8.1.1.3.

“Tünel” türünü seçerken, aslında bu tür durumlarda seçimi kolaylaştıran tünelin karakteristik özelliklerine dikkat etmek gerekir (“yolun üzerindeki köprü mü yoksa yolun altındaki tünel mi”).

 1. Yol yatağı:

  • zemindeki doğal ya da suni bir yükselti üzerine yapılmış: kaya oluşumları ya da yapay yol dolguları
  • ya da (gelişmiş bölgelerde ve/veya katlı kavşaklarda) yol düzeyi zemin düzeyine oranla kademeli olarak tünel girişinin ağzına kadar düşürülür.
 2. Giriş/çıkış ağzının varlığı: bunlar, tünel ve “tünel” özelliği olan yol bölümü sınırları olarak kabul edilir.

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.6.1

Yapının içinden geçen yol parçası, tek ya da çift yol olarak çizilip çizilmediğine bakılmaksızın ayrı bir yol bölümü olarak bölünür.

Bu bölümlerin başlangıç ve bitiş noktaları, yapının giriş ve çıkış noktaları itibaren girilir: köprünün zemin yüzeyiyle birleştiği noktalar (köprüdeki dolgular hariç) ve tünel ağızları.

3.3.2.6.2

Yerin üstündeki ve yer altındaki yaya geçitleri özellik değerleriyle işaretlenir .

3.3.2.6.3

Şu durumlarda “Köprü” veya “Tünel” için özellik değeri girilmemelidir (bu durumlarda özellik değeri “olmaz”):

 • Borular ve toprak setlerden oluşan yolun altından suyun aktığı yol yapıları.

 • Dairelerde, kemerlerin altından geçen yol bölümleri.

3.3.2.6.4

Aşağıda sayılan durumlarda "Merdiven" değeri verilir.

3.3.2.6.4.1

Merdivenleri olan sokaklarda. Örneğin Odessa'daki “Lanjeronovskiy Yokuşu”:

Bu durumda yol sınıfı “Sokak” olarak atanır. Genellikle, yüksekliğe bakılmaksızın yolun A ve B düzeyleri bu durumlarda benzer şekilde sıfır olur:

Bu tür yollara adres noktalarını bağlamak mümkündür.

Not.

Merdivenin bisikletle kullanılabilen bir rampası olduğunda bu merdiven için erişilebilirlik özelliği etkin kalır.

3.3.2.6.4.2

Köprülere çıkan yaya merdivenleri (yayaların taşıtlardan farklı bir yerden yukarı çıktığı alanlarda), eğim boyunca devam eden merdivenler (dere ya da tepe), yürüyen merdivenler, yer altı ve yer üstü geçişlerinin olduğu yokuşlar ve bayırlar. Örneğin, Moskova'daki Patriarşiy Köprüsü'ne çıkan merdiven:

Bu durumda yol sınıfı için “Yaya ve bisiklet yolu”, yol bölümlerinin yapı özellikleri için de “Yaya geçidi” girilir. Bu durumlarda yol bölümlerinin A ve B seviyeleri (merdivenlerin sonu) genellikle sıfır olmaz:

3.3.2.6.4.3

Hem yer altı hem yer üstü geçişi olan merdivenler.

3.3.2.6.5

"Sığ nehir geçidi" değeri, nehir yatağı ya da akıntısı olan ve yaya olarak ya da taşıtla geçilmesi mümkün olan yol bölümlerine verilir. Bu yol bölümü içinsınıf, kendisine bitişik olan yol bölümlerine verilen sınıfla aynı olmalıdır fakatyolun kullanılması her tür taşıt için kapatılmalıdır:

3.3.2.7. Yapı özellikleri

Açılan listeden özellik değeri seçilir:

Seçilebilir özellik değerleri:

3.3.2.7.1. Yok

Listedeki yapı özelliklerinden herhangi birini barındırmayan yol bölümleri: tek taşıt yolu vb. Varsayılan değer budur.

3.3.2.7.2. Çift yön
Genellikle iki çizgi olarak çizilen yol bölümü, bkz. 3.3.1.2. Tek ya da çift çizgili yollar için çizim kuralları.
3.3.2.7.3. Döner kavşak

Bir daire oluşturan ve“Döner kavşak”işaretiyle de teyit edilebilecek olan yol bölümü:

Daire şeklinde olan yol bölümlerini çizerken, daire şeklindeki yol bölümlerini çizim araçlarını kullanabilirsiniz

3.3.2.7.4. Çıkış yolu

Yollar arasındaki bağlantıyı sağlayan çıkış yolları ve bölümleri (yan çıkışlar ve tek seviyeli kavşaklara yaklaşırken trafiğin hafifletilmesine yarayan çatallar dahil):3.3.2.7.5. Toplama yolu

Toplama yolu bölümleri: resmi “Toplama yolu” statüsüne ve ismine sahip olan ya da resmi “toplama yolu” statüsüne sahip fakat resmi olarak o isimle anılmayan yollar. Genellikle bu yollar birkaç blok uzunluğunda olur, ana yola paralel gider ve ana yoldaki trafik akışını hafifletmek amacını taşır.Toplayıcı yollara, ana yoldan daha yüksek bir sınıf verilmez:

 • Sınıf 1-4 arası anayolların toplayıcı yolları en az 3 şeride sahipse veya Sınıf 1-6 arası yolları Sınıf 6 yollara bağlama görevi gören 1-2 şeritli toplayıcı yollarsa, bunlara Sınıf 6 verilir;

 • Sınıf 1-7 arası yollara paralel giden 2 veya daha az şeritli toplayıcı yollara Sınıf 7 verilir.

3.3.2.7.6. U dönüşü

Bu özellik yol bölümlerine yalnızca şu işaretlerin olduğu durumlarda verilir:

 • - U dönüşü yapılabilir ya da
 • ─ U dönüşü alanı,

Bununla birlikte söz konusu yol bolümü Sınıf 1-7 arası yolları devamı niteliğinde olmamalıdır.

3.3.2.7.7. Yaya geçidi

Yayalar tarafından kullanılan yalnızca taşıt yolları ve demiryolların kesiştiği yerlerden geçilmesi için kullanılan yol bölümleri: bayır ve yokuşlar dahil yer üstünde, zeminde ve yer altında geçitler olabilir.

Bu yol bölümlerine Sınıf 10 değeri verilir. Yaya yolları.

Yer altı ve yer üstü geçişlerini çizerken unutmamak gerekir ki, bunlar haritada yalnızca yol bölümleri olarak çizilmez fakat aynı zamandaYol altyapısı olarak da çizilir.

3.3.2.8. Hız sınırları

Bu özellikle o yol bölümü için izin verilen maksimum hız girilir (km/s ya da mil/s cinsinden).

Not.

Eğer söz konusu ülkede hız, mil/saat cinsinden ölçülüyorsa, bu durumda özelliğin değeri olan hız sınırı, km/s cinsinden değil mil/saat cinsinden gösterilir.

(5, ..., 90) arası değerlerin görüldüğü alana tıklayarak istenilen hız sınırlama değerinin girilmesi mümkündür. Eğer istenilen değer bu alanda görünmüyorsa, klavyenizi kullanılarak istenilen değeri girebilirsiniz.

Toprak yollar (Sınıf 9) ve yaya ile bisiklet yolları için (Sınıf 10) hız sınırı girilmez.

Eğer hız sınırı yalnızca gece vakitleri uygulanıyorsa, girilmez.

Uyarı.

Hız sınırı değerleri 5'in çarpanı olmalıdır. Doğru olmayan hız sınırı değeri girilmek istenirse hata ile ilgili uyarı görülür. Yol bölümünü kaydetmek için hatayı düzeltmek gerekir:

Yeni bir yol bölümü oluşturulurken, özellik değer otomatik olarak verilir ve eğer yol bölümünde başka bir hız sınırı geçerliyse, bu durumda söz konusu değeri düzeltmek gerekir.

Varsayılan değerler şu tabloda gösterilmektedir (YB= yerleşim birimleri, Sınıf-özellik 3.3.2.1. Sınıf).

Not.

Eğer yol bölümü kısmen yerleşim birimi sınırları içindeyse ve kısmen onun bölgesinin dışında yer alıyorsa, bu durumda o yol bölümüne izin verilen en düşük hız verilir.

Ülke

Sınıf 1

Sınıf 2-7

(YY)

Sınıf 2-7

(YY dışı)

Sınıf 8

Rusya110609020
Ukrayna130509020
Beyaz Rusya120609020
Kazakistan1406010020
Abhazya110609020
Gürcistan110609020
Güney Osetya110609020
Azerbaycan110609020
Moldova509020
Türkmenistan110609020
Tacikistan110609020
Özbekistan7010030
Kırgızistan110609010
Ermenistan110609020
Letonya509020
Estonya509020
Fransa130509050
Türkiye120509050
Litvanya130509050
3.3.2.8.1

Bu özellik, genel trafik kurallarına göre olsun (yerleşim birimlerindeki, yerleşim birimi dışındaki ve otoyollardaki hız sınırına göre) ya da o yol üstündeki trafik işaretlerine göre olsun, uygulandığı herhangi bir yol bölümüne verilebilir (yaya ve bisiklet yolları hariç).

Not.

Bir yerleşim biriminin Başlangıç ve Bitiş noktası olan yol işareti (ve hız sınırlarının değiştiği noktalar) genellikle yerleşim biriminin idari sınırlarıyla uyuşmaz.

3.3.2.8.2

Geçici işaretlerle/işaretçilerle hız sınırının sınırlandırıldığı durumlarda (tamir, servis yolu geçişi vb.) değeri yoldaki sabit işaretleri ve/veya trafik kurallarını dikkate alarak vermek gerekir.

3.3.2.8.3

Eğer yol bölümü için günün farklı zamanlarında farklı maksimum hız sınırları saptanmışsa, bu durumda hız sınırı, bunlardan en düşüğü seçilerek verilir.

3.3.2.8.4

Eğer tek bir yol bölümünde, farklı yönlerde akan trafik için farklı maksimum hız sınırları varsa, bu durumda bu değerlerden en az olanı verilir.

3.3.2.9. Asfalt yol

“Sert yol kaplaması” kutusu işaretlendiğinde, yol bölümünün temelinin şunlardan biri olduğu anlaşılır: asfalt, beton ya da parke taşı olması (örneğin Moskova'daki Barrakidnaya).

Ahşap döşemeler, çakıl ve mıcır kaplamalar sert yol kaplaması sınıfına girmez.

Kaplama olan yollar için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer“Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

3.3.2.10. Paylaşımlı toplu taşıma şeridi

“Paylaşımlı toplu taşıma şeridi” kutusu, toplu taşıma araçları için karşı yönden akan ayrı bir şerit olduğunda işaretlenir (tek yönden trafiğin olduğu yollarda).

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

“Evet” değeri yalnızca tek yönlü trafiğin olduğu ve bölünmüş bir şeridin olmadığı durumlarda verilebilir (bkz. 3.3.2.4. Trafik yönü).

3.3.2.11. Yapım aşamasında

“Yapım aşamasında” kutusu yol bölümünün inşaatının henüz devam etmekte olduğunu gösterir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik için “Evet” kutusu işaretlenirken yol bölümünün geçişe uygun olmadığının gösterilmesi gerekir: Her türlü taşıtın “yolu kullanamadığı” gösterilmelidir (bkz. özellik açıklaması 3.3.2.3. Yolu kullanabilenler).

Yeniden inşa ya da tamir durumlarında "Yapım aşamasında" kutusu, trafiğe kapalı kalma durumu3 aydan fazla bir süre devam edecekse işaretlenir. Yolun trafiğe kısa süreli kapanmasında ise Şikayet et bölümünden objenin durumu açıklanmalıdır.

Haritada “yapım aşamasındaki” yolu çizmek, yolun inşa tarihinden itibaren (yolun astarının dökülmesinden itibaren) mümkündür.

Eğer projelendirmiş olan fakat herhangi bir bina dikilmemiş olan bir sokakta adresler varsa, bu durumda planlanan yol bölümlerinin yerleri “yapım aşamasında” olduğu gösterilmek suretiyle çizilebilir.

Yapım aşamasında olan yolların çizimi sırasında yol ağının bağlanması kurallarına dikkat edilmelidir. Sınıf 6 ve yukarısı yollar “yapım aşamasında” olarak işaretlendiğinde, alternatif yolların sınıfları, tamirdeki süre boyunca yol ağının kesintiye uğramaması amacıyla yükseltilmelidir.

Haritada yapım aşamasında olan yollar kesik çizgi ile gösterilir:

Sınıf 10 yollar hariç yapım aşamasında olan tüm yollara Sınıf 7 verilir. Sınıf 10 (yaya yolları) olan yollar Sınıf 10 olarak kalır (ayrıca bkz. 3.3.2.1.7).

Yapım aşamasında olan yolların isimlendirilmesi tüm diğer yolların isimlendirilme kurallarıyla benzerdir (bkz. bölüm 3.3.3.1. Yolların isimlendirme kuralları).

3.3.2.12. Ücretli (ücretli geçiş işareti)

“Ücretli” kutusu, yol bölümünün ücretli geçişle yapılması durumunda işaretlenir.

Uyarı.

Tamamen ya da kısmen ücretli olan karayolları için adlandırılmış karayolu türünde ek bir yol objesi oluşturulmalıdır. Bölümleri arasında kesintiler (ücretsiz bölümler) olsa bile bir karayolunun tüm ücretli bölümleri tek bir obje olarak değerlendirilir. İsimler şu biçimde girilir M-4 (ücretli) — numara + gösterge (parantez içinde) “ücretli”.

Kullanımı ücretli olan yol bölümleri için ilgili özellik değeri “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Resmi belgelere göre ödeme alınan yol bölümleri (örneğin, taşıt yolu М-3'te , 124. km ila 173. km arası) ve yalnızca ödeme alınan gişelere çıkan yol bölümleri için “Evet” değeri girilir.

Şu durumlarda “Evet” değeri girilmez:

 • ücretli yol bölümlerindeki U dönüşlerinde ve Sınıf 8 yollarda;

 • ücretli otoparklara giriş fonksiyonu bulunan yol bölümlerinde (örneğin havalimanlarında).

3.3.2.13. Kötü durumda

“Kötü durumda” seçeneği işaretlenmiş olması ilgili yol bölümünün bozuk olduğunu gösterir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Özellik değeri şu kurallara göre belirtilir:

 1. Yol bölümündeki Asfalt yol özelliği için seçilen değer “Hayır” ise, aynı yol bölümü için “Kötü durumda” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca bu yol hava yağışsızken otomobille geçinemez olduğunda belirtilir.

 2. Yol bölümündeki Asfalt yol özelliği için seçilen değer “Evet” ise, aynı yol bölümü için “Kötü durumda” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca yolda otomobille geçinemez çukurlar olduğunda veya yol beton levhalarla kaplıysa levhalar arasında büyük kopukluklar oluştuğu, beton levhaların kendisi bozuk olup içinde çukurlar olduğu ve beton demiri çıplak görüldüğünde belirtilir.

Özelliği değişen yol bölümü bir bloktan ya da 200 m'den kısa olduğu sürece

ilgili özellik değeri değiştirilmemelidir.

Yerleşim alanları içerisinde özellik değerini belirtmek üzere mahsus ek yol bölümlerinin oluşturulmasına (mevcut yol bölümlerinin birden fazla kısa bölüme bölünmesine) izin verilmez.

Örneğin:

 1. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 2. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 3. Asfalt yol bozuk:

 4. Asfalt yol bozuk:

 5. Sert sathı olmayan yol bozuk:

 6. Sert sathı olmayan yol bozuk: