3.8.2. Park yerleri ve otoparklar. Çizim ve özellik belirleme kuralları

Aşağıda bunların nasıl çizileceği anlatılmaktadır:

3.8.2.1. Park yerleri ve otoparklar çizim kuralları

Park yerleri ve otoparkları çizerken:

3.8.2.1.1

Park yerleri ve otoparklar nokta türü obje olarak “Park yerleri ve otoparklar” kategorisinde çizilir (bazı otoparklar “Alan” obje kategorisinde çizilir, bkz. 3.8.2.1.1.4). Park yerleri ve otoparklar obje kategorisine şunlar girer:

3.8.2.1.1.1

Yer altı otoparkları. Yer altı otoparkı çizilirken giriş ya da girişleri belirten noktalar konur. Giriş ayrı bir yapının içerisinde yer alıyorsa, bu durumda girişin olduğu yapı, ilgili türe ait bir bina olarak çizilir (bkz. bölün 3.4. Binalar).

Yer altı otoparklarının alanları ve bunların sınırları içerisinde yer alan yollar çizilmez.

3.8.2.1.1.2

Çok katlı otoparkların olduğu binalarda ya da bir kısmı her aracın girişine açık olan park yerleri ya da otoparkların olduğu binalarda girişin olduğu nokta işaretlenmelidir. Bir binanın çokgeni bina haritalandırma kuralları dikkate alınarak çizilir (bkz. bölüm 3.4. Binalar).

Çok katlı parklara ve bir binanın terasına devam eden yollar (örneğin AVM otoparkları) çizilmez.

Park alanlarına girişler işaretlenirken, dışarıdan binaya giren yollar tam girişin olduğu noktada, binanın başladığı yerde kesilir.

3.8.2.1.1.3

Sınıf 8 yollara ait yol kenarlarındaki park yerleri her zaman çizilir (Sınıf 1-7 arası yollar için bkz. 3.8.2.3.3).

3.8.2.1.1.4

Park yerleri için ayrılmış ve taşıt yoluna dahil olmayan alanlar (genellikle bir kurumun, AVM'nin, işyeri merkezlerinin, site bahçelerinin ya da konutlar arasındaki alanların arazisi üzerindeki giriş ve çıkışları olan alanlar) nokta ile işaretlenir:

 • birden fazla giriş bulunuyorsa, nokta park yeri ya da otoparkın yaklaşık olarak belirlenen orta noktasına konulur;

 • park alanına yalnızca tek giriş varsa, bu durumda nokta girişin olduğu noktaya konur.

Park yeri ya da otoparkın“alanı” çokgen ile "Park yerleri ve otoparklar" türünde çizilir; nokta türü park yeri ise bu çokgen ile çizilen alanın içinde Ana kurum olarak gösterilir. (bkz. bölüm 3.7.2. Alan özellikleri ekleme kuralları, bkz. 3.7.2.1, 3.7.2.2):

3.8.2.1.2

Park yerleri ve otoparkların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır., bkz. bölüm 2.5. Nokta türü objeler.

3.8.2.2. Park yerleri ve otoparklara özellik ekleme kuralları

Park yerleri ve otoparklar obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Park yerleri ve otoparklara özellik ekleme kuralları:

3.8.2.2.1. Ücretli

Bu alandaki kutucuk eğer park yeri ücretliyse işaretlenir.

3.8.2.2.2. Özel kullanım otoparkı

Bu alandaki kutucuk, eğer park yeri Özel kullanım otoparkı ise işaretlenir.

Özel kullanım otoparkları, girişin izne bağlı olduğu ya da engelliler otoparklarının olduğu park yerlerini kapsar.
Örneğin; bir takım kurumların tellerle çevrili park yerleri, konutların yer altı ya da yer üstü parkları, tellerle çevrili bariyerli kapısı olan park yerleri.

Özel kullanım otoparkları için “ücretli” kutucuğu işaretlenmez.

3.8.2.2.3. Bina içi otopark

Bu alandaki kutucuk, eğer “ park yeri” yer altı parkına ya da yerin üstündeki bir parka gidiyorsa ve park yerleri binanın bir kısmında ya da tamamında yer alıyorsa işaretlenir.

3.8.2.2.4. Park kapasitesi

Park yeri kapasitesini gösterir.

3.8.2.3. Yol üstü park yeri çizim ve özellik belirleme kuralları

3.8.2.3.1

Yol üstü park yerleri Basit çizgi türü objeler olarak çizilir.

3.8.2.3.2

Yol üstü park yerleri yalnızca yerleşim yerleri içerisinde çizilir.

Yerleşim yerleri içerisindeki park yerleri, yalnızca o bölgede parkın yapılabileceği/yasak olduğu/sınırlı olduğunu kesin olarak gösteren yol işaretleri varsa çizilir.

Şehirlerde, yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 arasındaki yollar boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.
3.8.2.3.3

Yol üstü park yerleri çizilirken, bu park yerlerinin şekli, haritadaki görülen yol ağıyla uyuşmalıdır (uydu fotoğrafları kimi zaman eski olabilir).

Aynı alanda farklı tipte park yerleri varsa bunların hepsi ayrı ayrı çizilmelidir (mavi oklarla gösterilmektedir).

Yol üstü park yerleri (daha büyük yollarda bekleme yapmak için olan cepler dahil) Sınıf 1-7 arasındaki yollar boyunca çizilir:

 1. bir taşıt yolunun kenarları ile çizilen yol bölümünün çizgisi arasında 4,5 metre ya da daha fazla bir ara varsa, bu durumda park çizgisi taşıt yolunun kenarından itibaren çizilir;

 2. bir taşıt yolunun kenarları ile çizilen yol bölümünün çizgisi arasında 4,5 metreden az bir mesafe varsa, bu durumda park çizgisi, kendi çizgisinden itibaren 4,5 metre uzağa çizilir; çizilecek yerde bitki örtüsü ya da yaya yoluyla bir kesişme dahi gerçekleşse, yine de çizilir.

  Örnek (görsellerde mavi oklar yol çizgisini, mor oklar ise park çizgisini ifade etmektedir):

  DoğruYanlış

  İstisnai durumlar şu uygulanır: Çizim sırasında belirlenen mesafe sonucu ortaya çıkan park çizgisi, binalarla bir kesişme (üst üste binme) ortaya çıkarıyorsa, park çizgisi o binanın bittiği kenar boyunca çizilir.

  Örneğin:

  DoğruYanlış
3.8.2.3.4

Yol üstü park yerleri, Sınıf 1-8 arasındaki yollarla kesişmemelidir; bunun tek istisnası, yol bölümünün ve yol üstü park yerinin farklı seviyelerde bulunması olabilir.

Örneğin:

Yol üstü park yerlerinin binalarla kesişimi, ancak çizilen park yeri boyunca ilerleyen yol, bir kalenin içinden geçiyorsa mümkündür.

Örneğin:

3.8.2.3.5

Yol üst park yeri şu durumlarda çizilmez:

 • tünellerde;

 • Geçişin sınırlı olduğu Sınıf 7 yollar boyunca; bunlar inşa halindeki yollar, Sınıf 7 yaya yolları ve halka açık olmayan (örneğin TBMM iç yollarının bir kısmı) yollardır:

 • Kendi içlerinde yol çizgileriyle, çimle, tramvay yollarıyla, bariyerlerle bölünmüş olan çift çizgili yol bölümlerinin arasına ve ayrıca çıkış yolları ve U dönüşleri boyunca, yol üstü park yeri çizilmez.

3.8.2.3.6

Yol üst park yerlerinin Duraklama süresi özellik değerleri, genel olarak yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre belirlenir:

 • Ücretsiz park yeri: Yol işaretleri parkın ücretsiz olduğunu gösteriyorsa;

  Bir ay içerisinde toplam zamanın %40'ında, saat 08.00 ilâ 20:00 arasında ücretsiz park imkanı varsa ve diğer zamanlarda park yasaksa, söz konusu park yeri ücretsiz olarak gösterilir; aksi durumda ise "park yasak" seçilmelidir.

 • Ücretli park yeri: Yol işaretleri, yalnızca belirli bir aralık dahilinde de olsa parkın ücretli olduğunu gösteriyorsa (bir yıl boyunca yalnızca bazı aylarda ya da 24 saat boyunca yalnızca bazı saatlerde ücretliyse vb.);;

  tabelalar belirli zaman aralıklarında ücretsiz parka izin veriyor (ayın tek veya çift günleri ücretsizse vb.) ve geri kalan zamanda park yasaksa; bu durumda park yeri ücretli olarak gösterilir.

 • Özel kullanıma açık park yeri:

  • yol işaretleri veya yol çizgileri, belirli bir gruptan olan kişilere bu park yerini ayırmışsa (örneğin engelliler);

  • yol boyunca özel kullanım park yeri olarak belirlenmişse ve bu park yerlerinde aslında yola komşu kurumun çalışanlarının araçları bırakılabiliyorsa;

  • restoran, otel vb.'nin konuklarına özel park yerleri.

 • Yasak park: beklemek ya da park etmek yasaksa.

Şehirlerde, yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 arasındaki yollar boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.

Uyarı. Yol üstü park yerlerini düzenlerken var olan objelerin boyutları ve özelliklerinde değişiklik yapılıp taşınmamalıdır.