4.1.2. İdari bölüm özellikleri belirleme

Bu bölümde, Rusya ve eskiden SSCB'nin parçası olan diğer ülkelerin çoğu için idari bölgesel bölümleme birimlerinin öz niteliklerini ekleme kuralları verilmektedir.

4.1.2.1. Tür (düzey)

İdari bölümün türü (düzeyi), menünün üst kısmında açılan listeden seçilir:

İdari bölümler türleri hiyerarşik olarak dizilir: her idari bölüm içerisinde aynı türden ya da daha yüksek türden bir idari bölüm barındırır.

Ülke → İl → İlçe → Mahalle, köy, belde → Yerleşik alan → Site

Not.

Birinci (“Ülke”) ve ikinci (“İl”) düzey idari birimler Yandex Map Editor'de oluşturulamaz ve düzenlenemez. Bunlar sadece daha alt derecedeki objelerin idari bölümlerin kendilerine bağlanması görevini görür.

Genel kurallarla ilgili açıklama için bkz. 3.2.2.1. Tür (düzey).

Her bir türün ayrıntılı açıklaması ve idari bölümler hiyerarşisinin oluşturulması için aşağıya bkz.

4.1.2.2. İsim

İdari bölümlerin farklı türleri için farklı türde “İsim” özelliğinin tanımlanması sırasında genel kurallara uymanız gerekir:

4.1.2.2.1 Farklı türlerin isimlerinin girilme kuralları
 • Resmi adı: Bu isim türünü vermek zorunludur. Bu türün ismini yazma kuralları için bkz. 4.1.2.2.2.
 • Haritadaki açıklama için, eğer haritadaki objenin resmi adına ek olarak farklı bir açıklama girilmesi gerekiyorsa kullanılır. Bu türün isminin yazılış kuralları için bkz.4.1.2.2.3.

 • Adres Parçası Olarak: Mevcut durumda; il, ilçe ve şehir bölgesinin (okrug'unun) isimlendirmesine ilişkin kural ve standartlar bulunmaktadır:

  • İl statüsüne sahip olan yerleşim birimleri. Adres Parçası Olarak ismine, türü belirtilmeden yalnızca kendi ismi yazılır.

   Örneğin, resmi adı Moskova Şehri, adres parçası olarak ise Moskova’dır.

  • Şehir bölgeleri. Adres Parçası Olarak ismine, o adres parçasının kendi ismi ile “bölge” türünün kısa şekli yazılır.

   Örneğin, resmi adı Noginskiy Belediye Rayonu, adres parçası olarak ise Noginskiy Rayonu.

  • İsminden yerleşim türü anlaşılabilen şehir bölgeleri. Adres parçası olarak girilen isimlerde bu tür yazılmaz.

   Örneğin, resmi adı Çkalovsk Şehri Şehir Bölgesi (okrug'u), adres parçası olarak ise Çkalovsk Şehir Bölgesi (okrug'u).

 • Kısaltma için bkz. 3.1.3.1.4. Kısaltma.
 • Bir önceki adı için bkz. bölüm 3.1.3.1.5. Eski adı.
 • Bilinen (tarihi) adı için bkz. bölüm 3.1.3.1.6. Bilinen (tarihi) adı
4.1.2.2.2. “Resmi adı” türündeki isimlerin yazılış kuralları
4.1.2.2.2.1

Resmi ad mutlaka idari birim türünü içermelidir (o ülkedeki idari birim düzeyleri ve yürürlükte bulunan yasa ve kurallar göz önünde bulundurularak).

Örneğin, Yamalo-Nenetsk özerk bölgesi (okrug'u), Ural federal bölgesi (okrug'u), Tyumen ili, Rusya Federasyonu Devleti, Yüksek Dağ kasabası, Yeşil Ada mahallesi, Mareşal Zhukov kasabası.

Bu kuralın istisnası, semt türündeki idari bölümlerdir; bunlar için resmi adı obje türü boş bırakılabilir.

4.1.2.2.2.2
Resmi Adında Büyük/Küçük Harfler:
 • İdari bölümün türü her zaman küçük harfle başlar.

 • İsimlerde geçen tüm diğer sözcükler büyük harfle yazılır (“yıl/yıllar” sözcükleri ve “ad” ve ayrıca edatlar ve bağlaçlar hariç).

  Örneğin: Vysokaya Gora yerleşim yeri, Zelonyy Ostrov Mahallesi, Marshal Zhukov yerleşim yeri, Karl Liebknecht yerleşim yeri, Ekim 50. Yıl yerleşim yeri, 1905 yılı yerleşim yeri, Kaskad na Lopatin.

4.1.2.2.2.3
Resmi Adların Kulağa Hoş Gelmesi:
4.1.2.2.2.3.1. “Yerleşim” ve “blok” seviyeleri için tür;
 • İsim sıra sayı sıfatını içeriyor ise adının sonunda yazılır. Örneğin, “3-üncü blok”.

 • Eğer tamlama içerisinde [tür+ isim], bir sıra sayı sıfatı ve isim (ya da diğer tür bir sıfat) varsa, o isim ortalarda yazılır. Örneğin, 2. kasaba Makine Sanayi, 9. mahalle Sıcak Kamp.

  Siteler (bloklar) için: tamlama içerisinde [tür+ isim] o bölgenin sırasını belirten sıra sayı sıfatı ve sıfat varsa. Örneğin: 1-inci Fabrika bloğu.

 • Diğer durumlarda isimden önce. Örneğin, Site 25A, kasaba Sverdlov, köy Matveyevskoe, kasaba Radishchevo, kasaba Yüksek Dağ, kasaba Kuzeyli, kasaba SU-4, bahçe ortaklığı Gökkuşağı vb.

4.1.2.2.2.3.2. “Şehir rayonu” seviyesi için tür;
 • Yer isminin hemen önünde yer alan isim, kelimenin -i halinde ya da -in halindeyse; örneğin, Bölgesi Sokol. Bölgesi Vnukovo.

  Ya da yerin ismi, sıfat ve isim tamlamalarıyla verilmişse; örneğin: Bölgesi Mayıs Tepesi, Bölgesi Şahin Dağı.

 • Rusça dilinde yazılan bir yer ismi, herhangi bir niteleme sıfatı, iyelik ekiyle sıfata dönüştürülmüş isim ya da “sk” veya “tsk” eki olan sıfat olarak verilmişse, isimden sonra yazılır, örneğin, Krasnoselskiy bölgesi, Ostankinskiy bölgesi.

4.1.2.2.2.3.3. İlçe düzeyi için:

İsim ve sözcüklerin sırası, resmi belge kaynak alınarak (yerel mevzuat) belirlenir.

4.1.2.2.2.4
Resmi adların yazılışı:
 • İsimlerde, kısaltılmamalıdır. Tüm kelimeler tam olarak yazılır. Bu kural baş harflerle yapılan resmi kısaltmalar için geçerli değildir.
 • İsimdeki tüm kısaltmalar baş harflerin ne anlama geldiği açıklanmadan büyük harflerle yazılır. Örneğin: kasaba KPSS.

  Bahçe bölümleri bulunan alanlar için: mülkiyet şekli biliniyorsa, resmi adında obje türü yerine ya küçük harflerle ya da bir kısaltma olarak gösterilebilir. Örneğin, SNT, SDT, SOT, DNT, DNP, PSK, NSO vb. Bu tür alanların mülkiyet türü veya şekli bilinmiyorsa resmi adında “bahçe bölümleri” (kısaltmasız olarak) yazılır.

 • Ad ve soyadı, unvan ve soyadı, meslek ve soyadını içeren önemli bir kişinin adını yaşatmak için verilen isimlerde; ad, unvan ve meslek tam olarak yazılarak isim kısmından önce konur; soyadları en sonunda yazılır. Örneğin, kasaba Akademik Korolev.
 • Rusça'da rakam, ismin bir parçası olmadan yalnızca sıra numarasını gösteriyor ise, rakamdan sonra kısa çizgi konulur ve Rus dilindeki ilgili harfin sıra sıfatı eki eklenir. Örneğin, 4-üncü kasaba.
 • Sıra sayı sıfatı için yazım şekli (yazı veya rakamı ile) resmi kaynaklardan netleştirilmelidir. Örneğin, kasaba XX Parti Kongresi.
 • Resmi adı kısmında tırnak işaretleri kullanılmaz.
4.1.2.2.2.5
Reklam panoları, konut satışının yapıldığı web siteleri vb. yerlerde belirtilen müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimlerin isimleri (“marka” isimleri), bilinirlikleri yüksek olduğu için resmi isimlere göre önceliklidirler ve “Resmi Adı” türündeki isim olarak girilirler. Bu gibi durumlarda müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimlerin resmi organlardan tescillenmiş resmi adı, “Bilinen (tarihi) adı” türündeki isim olarak girilir.
İsimler Rusça olarak yazılır. Latin alfabesiyle yazılışa (ve yabancı dillerdeki isim varyantlarına) yalnızca eşanlamlı isimlerde izin verilir.
Müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimlerin markaları veya yasal isimleri coğrafi adları değildir; bu yüzden de isimlerde yer alan ilk sözcükteki ve özel isimler dışındaki tüm sözcükler küçük harfle başlar.
Örneğin: resmi isim - yazlık yerleşim Jüpiterharitada görünen adı: Jüpiter, diğer adı TIZ Vatutinki-11.
4.1.2.2.3. “Haritada Görünen Adı” türündeki isimlerin yazılış kuralları

Yazılış kuralları, aşağıdaki idari bölüm türleri için farklılık gösterir:

 • “Mahalle, köy, belde” (4) ve “Site” (7) için bkz. 4.1.2.2.2.3.1.

 • “İlçe” (3): Şehir yerleşimi ve kırsal yerleşimler ve şehir bölgeleri (okrug'ları) için bkz. 4.1.2.2.2.3.2

4.1.2.2.3.1. Mahalle, köy, belde (Düzey 4) ve Site (Düzey 7)

“Mahalle, köy, belde” (4) ve “site” (7) türündeki idari bölümler için “Haritada Görünen Adı” genellikle obje türü olmadan yalnızca ismi içerir, fakat bazı durumlarda hem objenin türünü hem de ismini içerebilir.

4.1.2.2.3.1.1

Genellikle haritada görünen isim, türü gösterilmeden objenin kendi isminden ibaret olmalıdır.

Resmi ad

İsmi

İsim

haritada görünen adı

Voronej şehri

Voronej

Kuzey kasabası

Kuzey

SNT Güneşli

Güneşli

bahçecilik ortaklığı

Güneşli

Güneşli

4.1.2.2.3.1.2

Haritada görünen ad, aşağıdaki durumlarda objenin türü ve kendi ismini içerir;

İsim özellikleriResmi adıHaritada görünen adı

Kendi ismi kelimenin -in halindeyse *)

Lenin adını taşıyan kasaba

kas. ad. Lenin

Kendi ismi bir numaraysa *)

Mahalle 25A

mah. 25A

Kendi ismi bir kısaltmaysa *)

kasaba SU-4

kasaba NIIRP

kas. SU-4

kas. NIIRP

Kendi ismi, tarihi olarak kullanılan ve içerisinde obje türünü içeren bir isimse

Kıyı esnaf kasabası

Kıyı esnaf kasabası

İsim, mahalle,köy, belde'nin bir parçası olan konut kompleksiyle ilgiliyse

Resmi adı için “konut kompleksi” kısaltma yapılmadan yazılır, haritada görünen adı içinse her zaman “KK” kısaltması kullanılır.

konut kompleksi Yıldız

KK Yıldız

İsim, bir sanayi kuruluşunun faaliyet konusu ya da yerleşim yakınında bulunan objenin askeri niteliğinin bir göstergesi olarak algılanacak herhangi bir türdeki yerleşim birimi (mahalle, köy, belde), site vb. ise *)Havaalanı kasabasıkas. Havaalanı
Aynı adı taşıyan başka bir mahalle, köy, belde yakınında bulunan ve “resmi statüsü yok” özellikli “mahalle, köy, belde” kategorisindeki objelerse *)Variksolovo köyü ve Variksolovo villa sitesi

Variksolovo ve

VS Variksolovo

Nüfusu açısından daha büyük olan ve aynı adı taşıyan mahalle, köy, belde yakınında bulunan mahalle, köy, beldelerse *)Krasnaya Pakhra kasabası ve Krasnaya Pakhra köyü

Krasnaya Pakhra ve

Krasnaya Pakhra kö.

İsimsiz bahçeler için.

Bu durumda isim, “bah. al.” olarak kısaltılır.

bahçecilik alanlarıbah. al.

Belirli noktalar (üzerinde herhangi bir yapı olmayan ya da eski yapıların kalıntıları bulunan eski yerleşim alanları -mahalle, köy, beldeler-).

Bu durumda isimler “bn.” olarak kısaltılır.

belirli nokta Alekseevskoyed.s. Alekseevskoye
Kendi isminin içerisinde kilometrenin gösterildiği bir rakam bulunmaktadır *)kasaba 29. kilometrekas. 29. km
Not.

*) Bu durumda haritada görünecek isme, obje türünün kısaltılmış ismi dahil edilir.

 • ziraikent, agragaradok (Beyaz Rusça): “zi.”;
 • köy: “k.”, veska (Beyaz Rusça): “v.”;
 • demiryolu kışlası: “d.y. kış.”.
 • demiryolu durma noktası: “d.y. dur. nok.”;
 • demiryolu platformu: “d.y. platf.”;
 • demiryolu aktarma noktası: “d.y. ak.nok.”;
 • demiryolu istasyonu: “d.y. ist.”.;
 • kışla: “kşl.”;
 • site: kısaltılmaz;
 • ortak bahçe: ort.bhç.
 • kolhoz: “klh”;
 • mahalle: “mah.”;
 • kasaba, kent tipi kasabası, işçi kasabası, tatil kasabası, kent kasabası: “kas.”; paselak (Beyaz Rusça): “pas.”;
 • geniş bahçe alanları “gen. bah. alanları”;
 • köy: “k.”;
 • Devley çiftyliği – “dev. çif.”;
 • bölge: “blg.”;
 • belirli nokta: “bn.”;
 • çiftlik: kısaltılmaz;
4.1.2.2.3.1.2.1

Yerleşim biriminin (mahalle, köy, belde) ismi, kendi ismini ve herhangi bir kuruma ait olduğunu gösteren bir isim içeriyorsa, haritada görünen adında yalnızca kendi ismi yazılır.

Örneğin:

 • Resmi adı: Sverdlovsk Promsvyaz Fabrikasına ait SNT Beryozka.

 • Haritada görünen adı – Beryozka.

4.1.2.2.3.1.2.2

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da bulunan yerleşim birimlerindeki (mahalle, köy, belde) önemli bir kişinin adını yaşatmak için verilen isimlerde (adını taşıyan cümlesini içeren isimler) için haritada görünen adında yerel dilde yalnızca o önemli kişinin ismi yazılır, Rusçası'nda ise “adını taşıyan” kelimesi kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı:

  • İliyas Omarov Aul atyndaғy (Kazakça)
  • İlyas Omarov adını taşıyan köy (Rusça).
 • Haritada görünen adı:

  • İliyas Omarov (Kazakça),
  • İlyas Omarov k. (Rusça).
4.1.2.2.3.2. İlçe (3. seviye)

“İlçe” türündeki idari bölümler (3. düzey) için: kentsel, kırsal yerleşimler, şehir bölgeleri (okrug'ları) ve belediye bölgeleri için isimlendirme kuralları aşağıda verilmiştir.

Örnekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Uyarı.

Kuralların bu bölümü; federal statüye sahip kentlerin şehir içi belediye örgütlerinin haritada görünen adı türündeki isimlerinin giriş kurallarını “içermez”.

4.1.2.2.3.2.1. Şehir Bölgeleri (Okrug'ları)

Şehir bölgelerinin (okrug'larının) isimleri tam olarak yazılır.

Diğer bir deyişle, belediye, şehir bölgesi (okrug'u) statüsüne sahip ise, bu durumda haritada görünen adı, “N-skiy şehir bölgesi (okrug'u)” olarak belirlenir.

Örneğin, Starooskolskiy Şehir Bölgesi (Okrug'u).

Şehir bölgesinin (okrug'unun) kendi ismi, resmi olarak "yerleşim birimi (mahalle, köy, belde) türü + yerleşim birimi ismi" şeklinde görünüyorsa, haritada görünen adından yerleşim türü kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı: Tula Şehri şehir bölgesi (okrug'u).
 • Haritada görünen adı: Tula şehir bölgesi (okrug'u).
4.1.2.2.3.2.2. Belediye bölgeleri

Bölgenin resmi adında “belediye” sözcüğü varsa haritada görünen adında bu kelime yazılmaz.

Örneğin:

 • Resmi adı: Şçelkovskiy belediye bölgesi.
 • Haritada görünen adı: Shchelkovskiy bölgesi.

“Bölge” yerine o sözcüğün yerini tutan başka bir yerel sözcük kullanılıyorsa, haritada görünen adı kısmında da bu yerel sözcük kullanılır: “N-skiy ulus (kojuun, aymak)”.

Örneğin:

 • Resmi adı, belediye bölgesi Megino-Kangalasskiy ulus; Ulug-Khemskiy kojuun;
 • Haritada görünen adı: Megino-Kangalasskiy ulus; Ulug-Khemksiy kojuun.
4.1.2.2.3.2.3. Kentsel ve Kırsal Yerleşim Yerleri

Bir belediye örgütü, kentsel ya da kırsal yerleşim yeri statüsüne sahipse haritada görünen adı kısmına yerleşim yeri türü (mahalle, köy, belde) yazılmaz.

Örneğin:

 • Resmi adı, Taldom kentsel yerleşim yeri.
 • Haritada görünen adı, Taldom yerleşim yeri.

Haritada görünen adı kısmı için sözcüklerin sırası, resmi adı kısmındaki ile aynı sırada olmalıdır.

Örneğin:

 • Resmi adı, Barvihinskoye kırsal yerleşim yeri.
 • Haritada görünen adı Barvihinskoye kırsal yerleşim yeri.

“Kentsel yerleşim yeri” veya “kırsal yerleşim yeri” statüsüne sahip olan bir belediyenin, resmi adında “yerleşim yeri” kelimesi bulunmaz ve “belediye örgütü” türü ve N-skoye belediye örgütü veya belediye örgütü N-skoye resmi adına sahip ise haritada görünen adı N-skoye yerleşim yeri ya da yerleşim yeri N-skoye olarak yazılır.

Örneğin:

 • Resmi adı, Urdomskoye belediye örgütü.
 • Haritada görünen adı, Urdomskoye yerleşim yeri.

Yerleşim yerinin kendi ismi, resmi olarak "yerleşim birimi (mahalle, köy, belde) türü + yerleşim birimi ismi" şeklinde görünüyorsa, haritada görünen adından yerleşim türü kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı, kırsal yerleşim yeri Erdenevo köyü.
 • Haritada görünen adı, yerleşim yeri Erdenovo.
Kentsel ve kırsal yerleşim yerleri ve şehir bölgeleri (okrug'ları) (3. düzey, “İlçe” türündeki idari bölümler) için isimlendirme örnekleri
Resmi adıHaritada görünen adı
Starooskolskiy şehir bölgesi (okrug'u)Starooskolskiy şehir bölgesi (okrug'u)
Domodedovo şehir bölgesi (okrug'u)Domodedovo şehir bölgesi (okrug'u)
Tula Şehri şehir bölgesi (okrug'u)Tula şehir bölgesi (okrug'u)
Şçelkovskiy belediye bölgesiŞçelkovskiy bölgesi
belediye örgütü Lenskiy belediye bölgesiLenskiy bölgesi
belediye bölgesi Alekseevskiy bölgesi ve Alekssevka ŞehriAlekseevskiy bölgesi
belediye bölgesi Megino-Kangalasskiy ulusMegino-Kangalasskiy ulus
Novodevyatkinskoye kentsel yerleşim yeriNovodevjatkinskoye yerleşim yeri
Barvihinskoye kırsal yerleşim yeriBarvihinskoye yerleşim yeri
Taldom kentsel yerleşim yeriTaldom yerleşim yeri
kırsal yerleşim yeri Novodmitrievskiy köy konseyiNovodmitrievskiy köy konseyi
belediye örgütü Karskiy köy konseyiKarskiy köy konseyi
belediye örgütü UrdomskoyeUrdomskoye yerleşim yeri
kırsal yerleşim yeri Dubrovenskaya bucağıDubrovenskaya bucağı
kırsal yerleşim yeri Erdenovo köyüErdenovo yerleşim yeri

4.1.2.3. Bir üst düzey idari bölüm

“Bir üst düzey idari bölüm” menüsünde, eklenecek bölüme göre üst seviyede bulunan ya da eklenecek bölümü içeren bir idari bölüm belirtilir.

Genel kurallarla ilgili açıklama için bkz. 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm.

Bazı objelerin idari bölüm hiyerarşisindeki pozisyonunun ikili olabileceği akılda tutulmalıdır. Örneğin Moskova, hem bir Düzey 4 (yerleşim birimi) hem de Rusya Federasyonu'nun bir federal-altı ünitesi (yani Düzey 2).

Bununla birlikte idari bölümler hiyerarşisinde bazen düzeyler kullanılmayabilir.

Yandex Map Editor'de idari bölümler için 7 düzey bulunur. Hiyerarşileri kullanırken şu kuralların rehberliğinden faydalanılabilir:

4.1.2.3.1. Ülke (Düzey 1)

Yandex Map Editor'de bu düzey ne oluşturulabilir ne de düzenlenebilir.

4.1.2.3.2. İl (Düzey 2),

Rusya Federasyonu'nda bu seviyedeki birimlere; federe yapılar, iller (oblast), bölgeler (kray), özerk bölgeler, devlet içindeki cumhuriyetler, federal ve cumhuriyet statüsü taşıyan şehirler, federal bölgeler dahildir.

İdari bölüm birimleri hiyerarşisinde idari bölümlerin söz konusu düzeyi iç içe geçebilir. Örneğin: Merkez Federal Bölgesi (2) → Moskova İli (2).

Uyarı.

Birinci ve ikinci düzeydeki idari bölümler, Yandex Map Editor’de oluşturulamaz ve düzenlenemez. Bu bölüm yalnızca aşağıda sayılan düzeylerdeki idari bölümlerin objelerinin kendisine bağlanması için kullanılır.

4.1.2.3.3. İlçe (Düzey 3)

“İlçe”, rayonlar, bölgeler, kraylar, cumhuriyetler ve otonom bölgeler (okrug'lar) için genel bir terimdir. Bunlar arasında Rusya'dakibelediye bölgeleri, yerleşimve şehir bölgelerine (okrug'larına), Kazakistan'dakilerşehir akimat'larına aynı şekilde diğer ülkelerde de bölgelere bölünmektedir.

İlçelerin ana birimleri olarak bölgeler veya iller (2. seviye bölümler, “İller”) tanımlanır.

Aynı şekilde; 3. düzey bölümler (belediye bölgelerine -rayonlarına- dahil olan kentsel ve kırsal yerleşim yerleri ve ayrıca şehir bölgeleri -okrug'ları-), sınırları içerisinde bulunan ve “Yerleşim birimi (mahalle, köy, belde)” olan 4. düzeye ait bağımsız yerleşim birimlerinin bir üst düzey bölümleridir.

Örneğin:
 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Bölgesi (2) → Arkhangelsk İli (2) → Primorskiy belediye bölgesi (3) → Küçük Kareller Kasabası (4);

 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Bölgesi (2) → Arkhangelsk İli (2) → Arkhangelsk Şehri şehir bölgesi (okrug'u) (3) → Talajskiy Aviagorodok Kasabas (4);

Bu hiyerarşi düzeyindeki idari bölgeler iç içe geçebilir: Tüm şehir ve kırsal yerleşimlerin (Düzey 3) üst düzey idari bölümleri, kendilerinin içinde yer aldıkları ilçelerdir (Düzey 3).

Örneğin, Kamışinskiy belediye bölgesi (3) → Verhnedobrinskoye kırsal yerleşim yeri (3).

Kentsel veya kırsal yerleşim yerlerine ilişkin bir veri yoksa, bu durumunda 3. düzeye ait belediye bölgeleri (rayonları), bağımsız yerleşim birimleri (Düzey 4, mahalle, köy, belde) için de bir üst düzey bölümler olarak girilebilir.

Aynı zamanda şehir bölgeleri (okrug'ları)/akimatları (Düzey 3), kendileri ile aynı düzeye sahip olan diğer objeler için bir üst düzey bölüm olamaz.

Rusya’daki idari birimlerin hiyerarşisini oluştururken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
 • Rusya’nın özerk cumhuriyetlerinde bazı bölgeler “ilçe”’den farklı bir türe sahip olsalar da bunlar, fiilen ilçelerdir ve idari bölümlerin hiyerarşisinde bunlara 3. düzey verilir. Örneğin, Yakutistan’ın ilçelerinden bazıları “ulus” türüne sahipken (bkz. https://www.sakha.gov.ru/administrativno-territorialnoe-delenie), Tuva’nın tüm ilçeleri ise “kojuun” türüne sahiptir.
 • Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki bazı kırsal yerleşim yerleri, kırsal yerleşim yerinden farklı bir türe sahip olsalar da, bunlar fiili olarak kırsal yerleşim yerleridir ve idari bölümlerin hiyerarşisinde bunlara 3. seviye verilir. Örneğin, Yakutistan’daki ulusların bazı kırsal yerleşim yerleri “nasleg” türüne sahipken, Pskov ilindeki ilçelerin bazı kırsal yerleşim yerleri “volost” türüne sahiptir; yine Rusya’nın kimi bölgelerindeki bazı kırsal yerleşim yerleri “selsovyet” veya “köy konseyi” türüne sahiptir.
 • Moskova’nın Troitskiy ve Novomoskovskiy idari bölgeleri de 3. düzeyde yer alır.
4.1.2.3.4. Mahalle, köy belde (Düzey 4)

Hiyerarşinin bu düzeyinde Rusya Federasyonu içerisinde varlıkları kanunen kabul edilmiş olan federe yapılar ve OKATO'da (Tüm Rusya İdare be Bölgesel Örgütler Sınıflandırıcısı) yer alan fakat diğer yerleşimlerin içine dahil edilmemiş olan yerleşim birimleri (mahalle, köy, beldeler) bulunmaktadır. Bunlara şehir, kasaba, köy, vb. dahildir; bahçe ve yazlık ortaklıkları ile villa siteleri mutlaka bu düzeyde yer alır.

Mücavir alanlardan uzak, az kişinin yaşadığı geniş arazilerde bu düzeye ayrıca bir ismi olan tekil evler de girer. Bu tür evler çokgen kullanmadan merkezi oldukları idari bölüm noktası olarak çizilir.

Not.

Halen adres ve sokakların korunduğu, bir zamanlar yerleşim birimi olan yerler de (örneğin, Çernobil bölgesi) bu düzeyde yer alır.

Düzey 3 (“İlçeler”)'e giren bağımsız yerleşim birimleri sınıfındaki harita objeleri, kentsel/kırsal yerleşimin üst düzeyinde yer alan bölümlerdir ve onların sınırları içerisinde, (hem tüm ülkelerde hem de Rusya için geçerli olan) Düzey 4 yerleşim birimleri bulunur. Kentsel ve kırsal yerleşim bulunmuyorsa, bu durumda o yerleşim biriminin yer aldığı belediye bölgesi ya da şehir bölgesi üst düzeyde yer alan bölüm fonksiyonu görür.

Yine; 4. düzeyde yer alan objeler 5. düzeyde (yerleşik alan) ve 7. düzeydeki (Site) yer alan idari bölüm objelerinin bir üst deyinde yer alır; 7. düzey (Site) içerisinde ayrıca birbirleri içerisine geçmiş durumdaki yerleşim birimleri (mahalle, köy, belde) yer alabilir.

Objelerin iç içe geçmesi bu düzeyde mümkündür: yerleşim birimlerinde yer alan çiftlik kooperatifleri, bu yerleşim biriminin düzeyi içerisinde ayrı bir düzey oluşturur. Örneğin: Penza şehri (Düzey 4) → İvuşka çiftlik kooperatifi (Düzey 4).

Federal şehirlerin sınırları içinde bulunan yerleşim birimleri, kendi kurallarına göre sınıflandırılır.

Örneğin:
 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Merkezi Federal Bölgesi (2) → Moskova İli (2) → Balaşiha Şehir Bölgesi (3) → Balaşiha Şehri (4);

 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Okrug (2) → Arkhangelskaya bölgesi (2) → Yamal-Nenets Özerk Bölgesi (Okrug'u) (2) → Kutup belediye bölgesi (3) → Şehir tipi kasaba İskatel (4);

 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Merkezi Federal Bölgesi (Okrug'u) (2) → İvanovskaya böglesi (2) → Kineşma şehri şehir bölgesi (3) → Kineşma şehir (4) → Yapı ustası bahçe ortaklığı.

Uyarı.

Kadastro adresi, tanımlayıcı fonksiyonuna sahiptir ve alanın idari olarak yerleşime bağlı olup olmadığını belirlememektedir. SNT (kar amacı gütmeyen bahçecilik ortaklığı)’ndaki kadastro adresinde genellikle en yakın yerleşim biriminin (köy, mahalle, belde) ismi gösterilir, fakat SNT bazı durumlarda bunlardan birine dahil edilmemiş olabilir.

Emin olmak için toprak kulanım kategorisindeki (“Özellikler”)'e bakmak gerekir.

Yerleşim birimlerinin içerisine yalnızca “Yerleşim birimi toprakları” kategorisindeki alanlar dahil olabilir.

Tarım amaçlı arazilerde bulunan tüm SNT’ler, yerleşimlerin sınırları içinde bulunamaz (bu durum Rusya Federasyonu Arazi Kanunu'na aykırıdır). Bu tür SNT’lerde “Bağlı olduğu yönetim bölümü” özelliği kısımında bir belediye bölgesi, şehir bölgesi, kentsel veya kırsal yerleşim yeri gösterilebilir fakat bir mahalle, köy, belde buralarda gösterilemez.

4.1.2.3.5. Yerleşik alan (Düzey 5)

Mücavir alanların kendine ait, aynı ada ve belirli sınırlara sahip konut kümelerinden farklı hiyerarşik düzeyleri bulunur.

Rusya Federasyonu'nda bu düzeyde şunlar yer alır:

 1. Federal bir kent olan Moskova’da: Yönetim bölgeleri (okrug'ları) ve rayon'lar (Novomoskovsiy, Troitskiy hariç).

 2. Federal bir kent olan St. Petersburg’da yönetim rayon'ları ve belediye bölgeleri (okrug'ları);

 3. Federal bir kent olan Sevastopol’da Gagarinskiy, Leninskiy rayonları ve Nakhimovskiy şehir belediye bölgesi.

 4. Yerel kanunlar çerçevesinde resmi olarak tanınan ve idari birimlere kayıtlı olan şehir yönetim rayonları (bölgeleri).

Not.

İsmi “rayon” sözücüğünü içeriyor olmasına rağmen yukarıdaki şartlara uymayan bölgesel bölüm ve objeler, 6. düzey (sent) ve 7. düzey (site) sınıfında gösterilmelidir.

4.1.2.3.6. Semt (Düzey 6)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Resmi olarak bir statüsü olmayan, sınırları belli, tarihten gelen ya da halk arasında bilinen isimleri olan yerleşim birimlerindeki alanlar.

  Diğer bir deyişle bu alanların -semtlerin- isimleri herhangi bir resmi sınıflandırmaya dahil olmasa da, o bölgelerin ait isimlerdir.

  Örneğin: İvanovskiy Dağı (Moskova), tarihi bölgeSlaven Bölgesi (Velikiy Novgorod), mahallesi Kirzavod (Davlekanovo), bölgesi Kaloşino ve Moskova'daki Çoboti (eskiden orada bulunan köylerin ismiyle anılan fakat artık buradaki adreslerde isimleri yer alan yerler) bölgeleri, Merkez (birçok küçük şehirlerdeki merkezler).

 2. Bir zamanlar yerleşim alanı olarak kullanılan, kısmi ya da tamamen yıkık yapıların olduğu, geniş araziler (tarihi yerleşim yerleri ya da tarım arazileri).

  Not. Adres ve sokakların halen korunduğu benzer objeler (örneğin, Çernobil bölgesi) yerleşim birimi (düzey 4, mahalle, köy, belde) sınıfında yer alır.
 3. Eskiden meskun olan fakat artık bir kalıntı olmadan terkedilmiş bulunan yerleşim birimleri.

  Bu objeler haritada çokgen olarak çizilmeden noktayla gösterilir.

Bu tür alanlar için “Resmi adı” kategorisinde isim girilir; her ne kadar, düzey sınıflandırmasından da anlaşılacağı üzere, bunların resmi adları olmasa da yine de bu kategoride girilir.

Semtlerin iç içe geçmesi mümkün değildir: düzey 6 objelerin üst düzeylerinde yer alan bölüm her zaman hiyerarşideki daha yüksek bir düzeyden seçilmek zorundadır. Semtin (Düzey 6), resmi olmayan ve yine Düzey 6 olan bir bölgenin sınırları içerisinde olması durumunda bile, üst düzey obje her iki obje için de yerleşim birimi olacaktır.

Örneğin, Starıy Oskol yerleşim biriminde bulunan “Uglinskaya Dağı” tarihi alanı (Düzey 6), tamamen “Yezdotskaya Sloboda” tarihi alanı (Düzey 6) sınırları içerisinde bulunmasına rağmen her ikisinin bir üst düzey objesi olarak “Starıy Oskol şehri” (Düzey 4) gösterilmelidir.

Uyarı.

Düzey 6 objeler, hiçbir zaman diğer objelerin üst düzey objesi olamazlar (bu düzeyin alt birimleri olamaz), bunlara adres ya da sokaklar bağlanamaz.

4.1.2.3.7. Siteler (Düzey 7)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Eski köyler, çiftlikler, kasabalar; ve daha büyük yerleşim birimlerinin sınırları içinde olan, isimleri adreslerde yazılan şehirler.

  Örneğin: Podolsk şehri sınırları içerisine adreslerde yer alan bir mahalle olarak dahil edilmiş eski Klimovsk şehri; Mıtişçi şehri sınırları içerisine adreslerde yer alan bir mahalle olarak dahil edilmiş eski Pirogovskiy işçi kasabası; Khimki şehri sınırları içerisine adreslerde yer alan bir site (mahalle) olarak dahil edilmiş eski İvakino köyü.

 2. Eski köyler, çiftlikler, kasabalar; ve daha büyük yerleşim birimlerinin sınırları içinde olan, isimleri adreslerde kullanılmayan fakat halen birkaç kendisine has yapının muhafaza edildiği önemli noktalar.

  Örneğin, Kazan’da Çebaksa ve Kulseitovo köyleri, Moskova’da Şibrovo ve Burtsevo köyleri, Odintsovo’da Bakovka yazlık sitesi (köyü), Vidnoye’de Rastorguevo yazlık sitesi (köyü).

 3. Yerleşim birimlerinde yer alan fakat herhangi bir resmi statüsü olmayan, fakat resmi belgelere göre de tüm söz konusu bölgenin önemli bir yer olduğu kabul edilen ve toplu taşıma duraklarında, reklamlarda, medyada adları kullanılan (resmi olarak kayıtlı medya kuruluşları ve reklam ajansları tarafından); meskun bölgeler (toplu konutlar), kasabalar, köyler. Obje türünü belirlerken, yerel resmi kaynaklarının belgelerindeki tanıma öncelik verilmelidir.

  Örneğin, Sergiev Posad’daki Klementyevskiy köyü, Nijniy Novgorod’daki Koposovo ve Vysokovo köyleri, Kazan’daki Voznesenskoe konut kompleksi.

 4. Kendi isimleri içerisinde “belde (mahalle)” veya “konut kümesi (site)” türlerini barındıran mimari planlama daireleri; yerleşim birimlerinin içerisinde ya da dışarısında olabilir.

  Örneğin, Nijniy Novgorod’daki Burnakovskiy beldesi (mahallesi), Podolsk’taki Novo-Syrovo beldesi (mahallesi), 7. mahalle.

 5. Bir ismi olan tekil evler ve bir isim dışında herhangi başka bir adresi ya da numarası olmayan çiftlik tipi küçük yapılar. Ayrıca bkz. 3.2.1.4.5.

  Not.

  Az nüfuslu geniş araziler üzerinde yer alan bir isimi olan evler için bkz. 3.2.2.3.4.

 6. Siteler (mahalleler, tekil binalar ve 3 kat ve daha fazla katlı, benzer mimari tasarımlara sahip, civardaki diğer binalardan çitler ya da güvenlik duvarlarıyla ayrılan, kendi marka ismi olan bina grupları).

 7. Spor komplekslerinin arazileri (kayak pistleri, motor sporlarının yapıldığı pistler, spor ve eğlence parkları), dinlenme alanları (tatil yerleri, kaplıca otelleri), sanayi parkları ve adres ve sokak isimleri olan aktif askeri şehirler.

Not.

Resmi statüsünün bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kadastro haritaları ve devlet adres kayıtlarının takibinde kullanılan diğer araçlar kullanılır (Rusya’da bunlar arasında Rosreestr, yerleşim ve diğer örgütlerin sicilleri, FIAS).

Bu düzeydeki objelerin üst düzeylerinde yer alan bölümler şunlardır:

Ana birimi olarak adlandırılan alan türüne ait olanlar hariç olmak üzere bu bloğu tamamen içine alan yüzölçümü açısından en küçük idari bölüm tanımlanır.

4.1.2.4.Merkezi olduğu idari bölüm türü

3.2.2.4. bölüme bakınız. Merkezdir.

4.1.2.5. Şehir

Ayrıntılı bilgiyi 3.2.2.5. Şehirdir.

4.1.2.6. Belediye

3.2.2.6. bölüme bakınız. Belediyedir.

4.1.2.7. Resmi statüsü yok

Ayrıntılı bilgiyi 3.2.2.7. Resmi statüsü yoktur.

4.1.2.8. Nüfus

Ayrıntılı bilgiyi 3.2.2.8. Nüfus.