3.2.1. İdari bölüm sınırları çizim kuralları

İdari bölüm sınırları çizilirken şu kuralların yerine getirilmesi gerekir:

3.2.1.1

İdari sınırlar çizimi, çokgen türü birleşik obje çizim teknikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır.

3.2.1.2

Sınırlar çizilirken dikkat edilecek kurallar şunlardır: 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar

3.2.1.3. Bilgi kaynakları
3.2.1.3.1
İdari bölümler, resmi sınır bilgileri baz alınarak çizilmelidir. Ana bilgi kaynakları (üçüncü taraflardan alınan bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara aykırı değilse bkz. 3.1.2.1.2):
 • şehirlerin genel planları (yönetimlerin resmi sitelerinde olan dolayısıyla şehir planlama ayrıntılarının da bulunduğu bilgiler);
 • idari sınırların değişimi ya da köylerin belde yapılması veya tam tersi türdeki değişikliklerin olduğu birçok yasal belgeler (resmi web sitelerinde olan);
 • sınırların resmi sitelerdeki tanımları;
 • devlete ait herkesin kullanımına açık kadastro haritaları.
Resmi bir veri yoksa, şunlar gibi ek bilgi kaynakları kullanılabilir:
 • Topografik ve diğer türlü kağıt haritalar,
 • Genel kullanıma açık elektronik haritalar,
 • Yandex.Haritalar,
 • Diğer haritalar.
3.2.1.3.2

Bir idari bölümün sınırlarıyla ilgili hiçbir bilgi yoksa bunları çizmek için şu kurallara uyulmalı:

 • Sınırlar, özel mülklerin arsa parsellerini tümüyle kapsamalı, böylelikle tarlalar, ormanlar vb.'nin ortasından geçmemeli,
 • Sınırlar; bina, inşaat yapıları ve arsa parsellerinin üzerinden geçmemeli,
 • Yerleşim birimi bir nehrin yanında bulunuyorsa sınır su kenarından veya nehrin ortasından geçecek şekilde çizilmeli,
 • Farklı idari bölümlerin ortak sınırları birbirleriyle kesişmemeli,
 • İdari bölümlerin ortak sınırları birbirine paralel iki çizgiyle değil, tek bir çizgiyle gösterilmelidir.
3.2.1.4

İdari bölümler çizilirken:

3.2.1.4.1

İdari bölümler kendilerine mahsus olmalıdır. Aynı isme sahip olan objeleri ya türlerine göre ya da idari bölümlerdeki pozisyonlarına göre ayrıştırmanızı sağlar.

3.2.1.4.2

Tüm idari bölümler, mutlaka üst düzey objeye dahil olmalıdır (bkz. 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm), ayrıca üst düzey (ana) idari bölüm altındaki idari bölümü tamamen kapsamalıdır.

3.2.1.4.3

İdari bölümlerin çokgenleri kısmi olarak birbirlerinin üstüne binebilir ve bir idari sınırın belirli bir bölümü aynı anda birkaç çokgenin içerisinde yer alabilir:

3.2.1.4.4
İdari sınırların çokgenleri kapalı olmalıdır.

Fakat idari bölümlerbirden fazla kapalı çokgene sahip olabilir. Örneğin birçok kapalı çokgenden oluşan “Moskova Federal şehri” (görselde gösterilmektedir):

3.2.1.4.5

Bazı durumlarda idari bölüm çokgen kullanmadan, yalnızca bunun coğrafi merkezine yakın bir yere yerleştirilen noktayla işaretlenerek çizilebilir.

Şu idari bölüm çokgen kullanmadan çizilebilir:

 • Bir ismi olan tekil evler ve bir isim dışında herhangi başka bir adresi ya da numarası olmayan çiftlik tipi küçük yapılar:

  Bunlar Düzey 7 olan idari bölümlerdir (Siteler);

 • Tek bir binadan oluşan siteler:

  Bunlar Düzey 7 olan idari bölümlerdir (Siteler);

 • Zamanında yerleşimin olduğu fakat üzerindeki insanın etkisi uydu çekimlerinde açıkça görünmeyen toprak parçaları:

  Bunlar Düzey 6 olan idari bölümlerdir (Semtler);

 • Kendi ismi olan tek katlı kavşaklar.

  Bu tür kavşaklar Düzey 6 (Semt) idari bölümleri olarak belirlenir.

Bu tür idari bölümlerin merkezlerini bir noktayla işaretlemek dışında bunların çevresinin çokgenle çizilmesi de uygundur.

Örneğin, Letonya'daki ismi olan bir çiftlik evi:

3.2.1.5

İdari bölümler çizilirken objenin merkezinin girilmesi tavsiye edilir (bkz. 3.2.3. İdari bölümlerin merkezlerinin çizilmesi).

İdari bölümün merkezi kendi çokgeninin içerisinde yer almalıdır, eğer idari bölüm için birkaç çokgen çizildiyse, merkez bunların birinin içinde olur.

Bir idari bölümün merkezinin çizilmesi, objenin coğrafi merkezinde ya da coğrafi merkezi civarında bir yerde merkezin işaretlenmesi ile yapılır.

Önceden çizilmiş olan merkezleri silmek hata olarak kabul edilir.

3.2.1.5.1

İdari bölüm merkezini, binaların çokgenleri içine ve başka adres noktalarını ve diğer noktayla işaretlenmiş objelerin üstünü kapatacak şekilde yerleştirmek doğru değildir.

Bu kuralın istisnası, çokgensiz çizilebilen idari bölümlerdir (bkz. 3.2.1.4.5): Bu durumda idari bölüm merkezi, binanın çokgeninin içerisine yerleştirilmelidir.

3.2.1.5.2

Bir “yerleşim birimi” türünün idari bölümünün merkezi şuralara yerleştirilir:

 • haritada açık bir şekilde okunabiliyorsa; yerleşim biriminin merkez meydanına;
 • yerleşim biriminin en eski kalesinin merkezine; özellikle de kale yerleşim biriminin önemli turistik ziyaret noktaları arasında yer alıyorsa;
 • yerleşim biriminin en önemli kavşaklarından birisinin hemen yanına (tam yolun ya da kavşağın üstüne değil fakat onlara yakın bir yere).
3.2.1.5.3

Eğer yerleşim birimi birbirine uzak birkaç bölüm yapı grubundan oluşuyorsa, bu durumda merkez, yerleşim biriminin en önemli addedilen bölümüne yerleştirilir. (bkz. 3.2.1.5.2 bendindeki kurallar).

3.2.1.5.4

“Mücavir alan” türündeki bir idari bölümün geometrik merkezi sanayi bölgesine ya da hiçbir inşaatın olmadığı bir bölgeye düşüyorsa merkez, idari bölümün sınırları içinde ve geometrik merkeze yakın bulunan bir konut bloğunun üzerine konmalıdır.

3.2.1.6

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.2.1.7

Kesin sınırları olmayan idari bölümlerin çizim kuralları resmi dokümanlar dikkate alınarak yapılır (mahalleler, semtler vb.).

3.2.1.7.1
İdari bölümlere ait topraklar mümkünse tek çokgenle çizilir.
Eğer şehri büyük bir park, nehir, sanayi bölgesi vb. bölüyorsa ya da yerleşim biriminin sınırları içerisine esas gelişmiş bölgelerden uzakta bulunan ilçeler giriyorsa, bu durumda istisnalar yapılabilir.
Mahallenin sınırı (görselde yeşil okla gösterilen), yapıların kenar sınırlarına göre çizilir ve içeriklerinde mahalleyle bir sınır paylaşan boş arazi ya da arsalar (mavi okla gösterilen) olmamalıdır; bu arazi ya da arsalar o yerleşim merkezinin resmi sınırlarına dahil olsalar bile (kırmızı okla gösterilen) mahalle sınırlarında yer alamazlar.
Yerleşik alanın sınırı resmen daha uzak bir yerde geçse dahi ilgili çokgenin sınırı (kenar çizgisi) bina bloklarının kenarları boyunca geçer gibi çizilir (sarı okla gösterildiği gibi):

3.2.1.7.2

Çok katlı ve tekil yapı ve binaların alanları aynı şekilde çizilir. Bitişik çok katlı (yeşil ok) bloklar ile tekil (lacivert ok) bloklar için tek bir çokgen kullanılır.

3.2.1.7.3

Bir idari bölüm çokgeninin içerisinde, konut bahçelerindeki çimlendirme alanları veya gölet, çay veya dere gibi küçük su objeleri gibi alanları net belirlenmemiş objeler de bulunabilir:

3.2.1.7.4

İdari bölüm büyük objeler (nehirler, baraj gölleri, geniş bitki örtüsü, sanayi bölgeleri, tarım arazileri, demiryolları) tarafından çevrelenmişse bu durumda çokgenle çizilen sınırlar, yapının kenarları boyunca devam eder.