2.7.4. Birleşik çokgen türü objeler

Çokgen türü objelerin birleşik sayılması için şu özelliklere sahip olması gerekir:

  • Birbirinden bağımsız olan birden fazla çokgenden oluşması.

    Örneğin, Moskova şehri birbiriyle bitişik olmayan birkaç çokgenden oluşur (görselde açık yeşille gösterilen alanlar):

  • Sınır bölümlerinin aynı türde ve birbirine bitişik olan birden fazla objeye ait olması.

    Örneğin, bir idari bölümün sınırı aynı zamanda hem bir ilin hem bir ilçenin hem de bir belediyenin sınırı olabilir:

  • Bir veya birkaçı başka bir çokgenin (iç çokgen(ler) olarak) içinde bulunmak üzere, iki veya daha çok sayıda çokgenden oluşması.

    Örneğin, bir ormanın sınırları içinde bulunan ve “Bitki örtüsü” kategorisine ait olup da önerilen hiçbir obje türü seçeneğine uygun olmayan açık alanlar (bitki örtüsü objelerini temsil eden iç çokgenler görselde kesik çizgiyle gösterilir):

Birleşik olmayan (başka bir deyişle, tek bir çokgenden oluşan veya diğer öğelerle ortak sınırları olmayan) objeler bileşik objelerle aynı şekilde oluşturulur.

Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri bu bölümde genellikle idare bölümleri örnek olarak alınarak açıklanıyor olsa da oluşturulan objenin türü ne olursa olsun tüm birleşik objeler için aynıdır.

Uyarı.

Çizerken şunlara dikkat edilmelidir: 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar.

Dahili çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için 2.7.2. İç çokgen kullanım kuralları bölümünü okuyun.

Çokgen türü tüm objeler için kullanılan ortak çizim yöntemlerinin yanı sıra idari bölüm sınırları, su kütleleri gibi belirli alt tür objelerin çizilmesinde kullanılan özel çizim yöntemleri de vardır. Bu kurallar 3. Genel haritalandırma kuralları ve 4. Bölgesel haritalama kuralları adlı bölümlerin ilgili maddelerinde açıklanır.

Çokgen türü birleşik objeler aşağıdaki bölümlerde açıklanan standart yöntemlerle çizilir ve düzenlenir: