3.15. Ulaşım: Hava ulaşımı

Hava ulaşımı objelerine şunlar dahildir:
  • havalimanları, havaalanları ve helikopter pistleri;
  • Havaalanı terminalleri.
Kara ulaşımı objelerinin haritalandırması şu sırayla gerçekleşir:
  1. havalimanları, havaalanları ve helikopter pistlerinin çizimi.

    Tüm bu objeler, haritadaki diğer nokta türü objelere benzer şekilde çizilir. Bu tür objelerin çizim ve düzenleme yöntemleri 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünde açıklanmıştır.

  2. Havaalanı terminallerinin çizimi. Özellik eklenirken her terminal için ilgili havalimanıyla ilişkilendirme yapılır.

    Haritadaki terminaller nokta türü objeler olarak çizilir. Bu tür objelerin çizim ve düzenleme yöntemleri 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünde açıklanmıştır.

Ayrıntılar için: