3.8.4. Trafik ışıkları

Bu bölümde “Trafik ışıkları” türündeki objelerin “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisindeki çalışma yöntemleri ve kuralları açıklanmaktadır:

“Trafik ışıkları” için şu bilgilerin girilmesi gerekir:

 • objenin bulunduğu yol kesişimi
 • trafik ışığının denetlediği yol bölümleri

3.8.4.1. Trafik ışığı çizim kuralları

Trafik ışıkları, yol ağlarının köşelerinde, yol bölümlerinin kesişimlerinde girilir (trafiğin bir kavşaktan önce durduğu noktalarda girilmez).

Yol ağında bir noktaya (ya da bir kesişime) yalnızca bir trafik ışığı girilebilir.

3.8.4.1.1

Yandex Map Editor'de, “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisinde yer alan, trafiği düzenleme amacı taşıyan ve “ikiden fazla sinyali olan” objeler trafik ışığı sayılır. Geçerli trafik türleri:

 • Tüm taşıt trafiği
 • Sadece otomobil trafiği

Diğer türdeki trafik ışıkları (haritaya çizilmez):

 • Hemzemin geçitlerde (demiryolları geçitlerinde) bulunan trafik ışıkları
 • Daralan yolların bulunduğu alanlarda trafiği düzenleyen, ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların arazisinden geçen ve buradaki trafiği düzenleyen trafik ışıkları
 • Ters trafik ışıkları
 • Başka amaçlar için kullanılan trafik ışıkları (örneğin, ödeme gişelerinde, sınır ve kontrol noktalarında, trafik polisi kontrol noktalarında, itfaiye binaları ve afet/acil durum daireleri civarında)
 • Toplu taşımaya özel şeritlerdeki gidiş-gelişi düzenleyen trafik ışıkları
 • Bisikletçiler için trafik ışıkları
 • Sürüş okullarının eğitim için kullandığı arazide (yol, pist vb.) yer alan trafik ışıkları

çizilmez (bu tür objeler haritadan silinecektir).

3.8.4.1.2

“Trafik ışığı ” türündeki objeler, taşıt rotaları oluşturulurken kullanılır, o yüzden obje değişkenlerinin (trafik ışıkları tarafından denetlenen yol bölümlerinin) gerçek durumla uyuşması ve yolun tek ya da iki çizgili olması ya da o yol bölümü boyunca trafiğin yönünün (tek yönlü mü çift yönlü mü) ne olduğu çok önemlidir.

Aşağıda trafik ışığı çizim örnekleri bulunmaktadır (trafik ışığı çizimiyle gösterilir, trafik ışıklarının düzenlediği yol bölümleri ise kırmızı üçgenle gösterilir).

3.8.4.1.2.1

Kavşakta çıkış yolu ya da U-dönüşü bulunuyorsa trafik ışıkları şöyle çizilir:

 1. Çıkış yolu ya da U-dönüşü trafik ışıklarıyla düzenlenmiyorsa ana yolların kesişiminde:

 2. Kavşakta, ana yoldan çıkış yoluna/U-dönüşüne geçiş trafik ışıklarıyla düzenleniyorsa, iki trafik ışığı çizilir.

  Birincisi ana yolların kesişim noktasına, ikincisi ise çıkış yoluyla/U-dönüşüne.

  İkinci çıkış yolu/U-dönüşü, ana yolun kesişim noktasına değil fakat çıkış yolu/U-dönüşünün çatallaştığı noktadan 10 m kadar geriye çizilir: Başka bir yolla mevcut kesişim için ya da yeni oluşturulmuş yol için (eğer zaten bir kesişim yoksa) bu mümkündür.

  Örneğin, yukarıdaki iki çizimde yer alan trafik ışıkları İspıtatel ve Bogatırskiy caddesindeki düz gidişleri ve sola dönüşleri (U-dönüşlerini) denetler. Bu yüzden buradaki ışıklar haritada iki trafik ışığı olarak çizilir: yolların kesişim noktasına (mavi okla gösteriliyor ve U-dönüşünün olduğu noktaya (kırmızı okla gösteriliyor); ikinci trafik ışığı çatallaşmanın başladığı noktadan 10 m sonra çizilir.

  Altta yer alan iki görsel de (Leninskiy caddesinden merkeze ilerleyen Kravçenko sokağının kavşağının önündeki yol) benzer bir durum sergilemektedir.

 3. Çıkış yolu/U-dönüşünden ana yola geçiş, trafik ışığıyla düzenleniyorsa, bu durumda hem ana yolların yol kesişimlerindeki trafik ışığı (kırmızı okla gösteriliyor) hem de yol kesişimi/U-dönüşünün sonundaki, sadece çıkış yolu yönündeki trafik ışığı (mavi okla gösteriliyor) çizilir.

 4. Ana yollar yalnızca çıkış yollarında kesişiyorsa (kendi aralarında kesişmiyorsa):

  1. Kavşakta, ana yoldan çıkış yoluna geçiş trafik ışıklarıyla denetleniyorsa, bu durumda, haritadaki trafik ışığı ana yolun çıkış yolundan ayrıldığı noktada çizilir.

  2. Çıkış yolu/U-dönüşünden ana yola geçiş, trafik ışığıyla düzenleniyorsa, bu durumda, haritadaki trafik ışığı çıkış yolunun ana yolla birleştiği noktada çizilir.

3.8.4.1.2.2

Bir yaya yolu trafik ışığınca düzenlenen bir kavşağın parçasıysa, bu durumda bunları düzenleyen trafik ışığı, bunların olduğu noktaya değil taşıt yollarının kesiştiği noktaya konur.

3.8.4.1.2.3

Yaya geçidi bölümleri, trafik ışıklarının düzenlediği bölümlere dahil edilmez.

3.8.4.1.2.4

Bir kavşağın yakınlarında yer alan bir trafik ışığı, hem yaya geçidinden olan geçişi (kavşağın kendisinden olan geçişi değil) düzenliyor fakat hem de geçitten hemen önceki dönüşü düzenliyorsa, bu durumda trafik ışığı, düzenlediği ilk kesişimde (kesişimin direkt olarak üstünde değil) çizilir.

Örneğin fotoğrafta kırmızı okla gösterilen trafik ışığı yaya geçidi düzenlemektedir. Fakat yaya geçidinden önceki araçların beklemek zorunda olduğu çizgiler (mavi okla gösteriliyor) nedeniyle, trafik ışığı he de kavşaktan önceki dönüşleri düzenler.

Bu durumda iki trafik ışığı çizmek gerekir:

Kavşakta bu trafik ışıkları birleştirilmez:

3.8.4.1.3 Trafik ışıklarını çeşitli kavşaklara yerleştirme örnekleri
3.8.4.1.3.1

İki çizgiyle çizilen tek çizgili yolların kesişiminde:

3.8.4.1.3.2

İki çizgili iki yolun kesişiminde:

3.8.4.1.3.3

Döner kavşağın olduğu kavşaktan direkt geçiş:

3.8.4.2. Trafik ışığı ekleme

Trafik ışığı çizmek için:

 1. Trafik ışığı çizimleri iki şekilde yapılabilir: ya Trafik ışığımenüsünden ya da Kesişim menüsünden. Birinci durumda yol bölümlerinin kesişimi otomatik olarak oluşturulur; ikinci durumda daha önce oluşturulmuş kesişim kullanılır.

  1. Şu butona tıklayın

   .

   Obje kategorisi menüsünde Yol yapıları ve işaretleri → Trafik ışığı'nı seçin.

   Trafik ışığı menüsü açılır.

  2. Üzerine tıklayarak trafik ışığının yerleştirileceği kesişimi (kesişim türü objeyi) seçin.

   Açılan Yol kesişimi menüsündeki “Trafik ışığı” alanında Ekle butonuna tıklayın:

   Trafik ışığı menüsü açılır.

 2. Tıklayarak haritada trafik ışığının konulacağı yeri seçin:

  Trafik ışığının bulunduğu yer yol ağı çizilirken kesişim olarak işaretlenmemişse, bu durumda kesişim otomatik olarak Yandex Map Editor tarafından oluşturulacaktır.

 3. Haritada, denetlenen yol bölümüne tıklayın; seçilmiş olan yol bölümleri haritada görünecektir:

  Yeniden çiz butonu sağ üst köşede görünür: .

  Bu buton tıklandığında, girdiğiniz veriler silinir; bu durumda trafik ışığı girişi yeniden yapılmalıdır.

  Not.

  Trafik ışığının yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda bu noktadaki kesişim önceden oluşturulmalıdır.

  Trafik ışığının yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olduğu bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda önceden bir hazırlık yapmanız gerekmez.

 4. Obje özellikleri menüsünde Kaydet butonuna tıklayın. O kesişimdeki trafik ışığının varlığıyla ilgili bilgi kaydedilecektir:

3.8.4.3. Trafik ışığı düzenleme, silme, geri alma, moderatöre şikayet

Trafik ışıklarını düzenlemek için:

 1. İstenilen yol bölümü kesişimini bulun (trafik ışığı hakkındaki bilgi kesişimin olduğu bölgede çizim ve ipuçlarıyla gösterilir):

 2. Haritadaki kesişimi üstüne tıklayarak seçin; kesişim özellikleri menüsü açılacaktır:

 3. Açılan Yol kesişimi özellikleri menüsünde Trafik ışıkları kısmında istenilen bağlantıya basın; trafik ışığının özellikler menüsü açıklacaktır:

 4. Objeyi düzenlemek için, Trafik ışığı menüsündeDüzenle butonuna tıklayın.

  Trafik ışığı değişkenlerini (denetlenen yol bölümlerini) düzenleyin.

  Yeniden çiz butonu sağ üst köşede görünür: .

  Bu buton tıklandığında, girdiğiniz veriler silinir; bu durumda trafik ışığı girişi yeniden yapılmalıdır.

  Not.

  Trafik ışığının yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda bu noktadaki kesişim önceden oluşturulmalıdır.

  Trafik ışığının yeniden çizimi sırasında kamerayı bir yol kesişiminin olduğu bir noktaya taşımanız gerekiyorsa, bu durumda önceden bir hazırlık yapmanız gerekmez.

 5. Obje özellikleri menüsünde (Kaydet) butonuna tıklayın.

 6. Düzenlemeyi geri alma işlemi, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce onaylanmadıysa objedeki düzenlemelerin geri alınma işlemi silinmesine kadar geriye gidebilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeleriSilme işlemi yalnızca moderatörlerce yapılabilmektedir. Harita kullanıcıları, yanlışlıkla oluşturulan bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili girilen tüm ayrıntıların geri alınması objenin haritadan tamamen kaybolmasına kadar götürülebilir (eğer söz konusu obje moderatör tarafından onaylanmadıysa). Moderatörlerce onaylanmış, önceden oluşturulmuş bir obje silinmek isteniyorsa, bu durumda o obje için moderatöre şikayette bulunmak gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.

 7. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa, düzenlemeleri geri alma, objeyi en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alır. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez ve objenin silinmesi için moderatöre objeyi şikayet etmesi gerekir. Bir objeyle ilgili şikayet, moderatöre yalnızca objenin silinmesiyle ilgili değil, diğer konularla ilgili de gönderilebilir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü şu bölümde açıklanmıştır 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.