3.3. Yollar

“Yollar” kategorisi objeleri şunları içerir:

 1. Ulusal önemi olan otoyollar ve uluslararası yollardan özel bahçelere açılan tüm ara sokaklar ve köy yollarına kadar tüm araç yolları.
 2. Bisiklet ve yürüyüş yolları.

Yandex Map Editor’deki yollar, her biri tek tek haritaya eklenen ve özellikleri her biri için özel olarak belirlenen birden fazla yol bölümünden oluşan çizgi türü birleşik bir objedir. Ayrıntılar için 3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları bölümünü okuyun.

Yolları çizme ve özelliklerini belirleme kurallarının birbiriyle bağlantılı iki bileşeni vardır:

 1. Yol bölümleri çizme ve özellik belirleme kuralları:

  Yol ağının en küçük parçası yol bölümüdür. Yol bölümü düz çizgili ya da kavisli çizgili olabilir ve bir başlangıç ve bitiş noktası vardır.

  Bir yol parçasının başlangıç ve bitiş noktaları şunlardır:

  • Diğer yollarla kesişen ve başka bir seviyede bulunan yollar (örneğin, ikinci yol bir köprünün üzerinden, birincinin altından ya da tünel içerisinde birincinin üzerinden geçebilir);
  • Diğer objelerle kesişen (demiryolları, nehirler vb.) ve bu kesişimlerin yol ağının fonksiyonunu etkilediği durumlarda (ör., demiryolu geçişi olduğunda);
  • Yol bölümünün özelliklerinden biri değiştiğinde (bkz.: 3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları).

  Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

 2. Yol bölümleri çizme ve özellik belirleme kuralları.

  Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

  Bazı yol özellikleri (özellikle de yol adları ve sınıfları) yol bölümü özellikler menüsünden belirlenir ve düzenlenir. Ad, özellik menüsünden daha sonra da düzeltilebilir.

Bir yol bölümünün başka bir yol bölümüne bağlanması oluşan bağlantı noktalarında Kesişim türündeki objeleri oluşturur. Kesişimler; yol bölümünün çizimi sırasında, görselde mavi oklarla gösterildiği gibi otomatik oluşur.

Kesişimler yol ağında bir takım düzeltmeler yapılmasına izin verir. Daha fazla bilgi için 2.9. Kesişimler bölümüne gidin.

Bunun dışında, trafik kuralları, trafik ışıkları ve hız kameraları kesişimlerle ilişkilendirilebilir.

Uyarı.

Yol çizimi dikkat gerektirir. Rotalar haritalanmış yol ağına göre hesaplanır. Dolayısıyla yol çiziminde yapılan hatalar daha sonra yanlış veya hatalı rotalar oluşturulmasına yol açar.

Yol çizerken yolun genellikle birçok bölümden oluşan, kesintisiz bir obje olduğunu unutmamak gerekir. Fakat bu kuralların istisnaları da vardır: Yol kesintili olabilir, birkaç bölümden oluşabilir veya birbirinden ayrılmış olabilir (kesintilerin aralığı genellikle iki kilometreyi aşmaz).

Örneğin, aşağıda yeşil renkle ve oklarla gösterilen sokak başka sokaklar tarafından bölünmüş olup bağlantısız iki parçadan oluşmaktadır:Bir yol (sokak) yalnızca resmi olarak parçası sayılan bölümleri içerebilir. Bahçelere açılan iç yollar, çıkmaz geçişler, köylerdeki binalar arası geçişler resmen yol (sokak) olarak nitelendirilmez ve bu nitelikte haritaya çizilemez.

Uyarı.

Bir yol ağı düzenlerken daha önce haritaya eklenmiş olan yolları silmemeye dikkat edin. Bu yollara, haritada başka objeler (özellikle de adresler) bağlanmış olabilir ve yolun silinmesi mevcut bağlantıyı yok edebilir.

Dolayısıyla, yolun şekli yanlışsa mevcut yol bölümlerini düzeltmek daha doğru olacaktır.