3.3. Yollar

“Yollar” kategorisi objeleri şunları içerir:

 1. Ulusal önemi olan otoyollar ve uluslararası yollardan özel bahçelere açılan tüm ara sokaklar ve köy yollarına kadar tüm araç yolları.
 2. Bisiklet ve yürüyüş yolları.

Yandex Map Editor’deki yollar çizgi türü birleşik objelerden oluşmakta olup, bunların her biri yol bölümlerinden derlenmiş ve tek tek çizilip farklı özellikler atanmıştır. (Daha fazla bilgi için bkz. 3.3.2. Yol bölümü özellikleri belirleme kuralları).

Yolları çizme ve özelliklerini belirleme kurallarının birbiriyle bağlantılı iki bileşeni vardır:

 1. Yol bölümleri çizme ve özellikleri belirleme kuralları:

  Yol ağının en küçük ve temel parçası yol bölümüdür. Yol bölümü düz çizgili ya da kavisli çizgili olabilir ve bir başlangıç ve bitiş noktası vardır.

  Bir yol parçasının başlangıç ve bitiş noktaları şunlardır:

  • Diğer yollarla kesişen ve başka bir seviyede bulunan yollar (örneğin, ikinci yol bir köprünün üzerinden, birincinin altından ya da tünel içerisinde birincinin üzerinden geçebilir);
  • Diğer objelerle kesişen (demiryolları, nehirler vb.) ve bu kesişimlerin yol ağının fonksiyonunu etkilediği durumlarda (ör., demiryolu geçişi olduğunda);
  • Yol bölümünün özelliklerinden biri değiştiğinde (bkz. 3.3.2. Yol bölümlerinin özellikleri ile ilgili kurallar).

  Detaylar için şu bölümlere bakın:

 2. Yol bölümleri çizme ve özellikleri belirleme kuralları.

  Ayrıntılar için:

  Bazı yol özellikleri (özellikle de yol adları ve sınıfları) yol bölümü özellikler menüsü üzerinden belirlenir ve düzenlenir. Ad daha sonra obje özellikleri menüsünden de yolun kendisi için düzeltilebilir.

Yol bölümlerini çizerken, her bölümün bitiş ve başlangıç noktası (bu noktaların sayısı iki ya da daha fazla olabilir) bir Kesişim objesini oluşturur. Kesişimler, yol bölümlerini çizme sürecinde otomatik olarak oluşturulur.

Kesişimler yol ağında bir takım düzeltmeler yapılmasına izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. 2.9. Kesişimler.

Bunun dışında, trafik kuralları, trafik ışıkları ve izleme kameraları kesişimlerle ilişkilendirilebilir.

Uyarı.

Yol çizimi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır: Haritadaki yol ağı rota çiziminde kullanılmaktadır ve çizimde yapılan bir hata rota oluşturmada hatalara neden olur.

Yolları çizerken, yolun haritada genellikle diğer bölümlerle geometrik olarak bağlantılı olduğunu göz önüne alarak çizim yapın. Fakat bu kuralların istisnaları da vardır: Yol kesintili olabilir ve birkaç bölümden oluşabilir ya da yol birbirinden ayrılmış olabilir (kesintilerin aralığı genellikle iki kilometreyi aşmaz).

Örneğin Moskova'daki Flotskaya Sokağı, Onejskaya ve Solneçnogorskaya Sokakları tarafından bölünüp bağlantılı olmayan parçalara ayrılmış bu tür iki parçadan oluşur:Bir yol (sokak) yalnızca resmi olarak kendi parçası olan bölümleri içerir. Bahçelere açılan iç yollar, çıkmaz sokaklar, köylük yerlerdeki apartmanlar arası geçişler resmi olarak yol (sokak) olarak nitelendirilmez ve bunlar haritanın içeriğinde yer almaz.

Uyarı.

Yolları düzenliyorsanız daha önce haritada yer alan yolları silmemeye dikkat edin. Bu yollara, haritada başka objeler bağlanmış olabilir (özellikle de adresler) ve yolun silinmesi mevcut bağlantıyı yok edebilir.

Dolayısıyla, yolun şekli yanlışsa mevcut yol bölümlerini düzeltmek daha doğru olacaktır.