3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları

Su objesi oluşturulması sırasında obje kategorilerini seçmek için bir menü açılır:

Menüde istenen kategori seçildiğinde obje özellikleri menüsü açılır. Su objeleri; nokta türü (“Nokta türü su objesi”), çizgi türü (“Nehir”) ve çokgen (“Su kütlesi”) olarak ayrılır.

Bu objelere özellik ekleme kuralları aşağıda gösterilmiştir.

3.10.2.1. Su kütlesi (çokgen türü su objesi)

Çokgen türü su objesi olan su kütlesinin özellik menüsü şöyle görünür:

3.10.2.1.1. Tür

Obje türü listeden seçilir.

Objenin adı hem tür adını hem de özel ismini içeriyorsa (örneğin Atlas Okyanusu, Beyaz Deniz, Cebelitarık Boğazı, Tuz Gölü vb.), ilgili obje türü listeden seçilir:

 • göl; geniş su kütleleri;
 • okyanus;
 • deniz;
 • körfez, koy;
 • boğaz;
 • baraj gölü veya su haznesi;
 • gölet;
 • buzul;
 • göl grubu.

Bir objenin, “bataklık” ve “açık hava havuzu” türleri olarak (açık havada bulunan havuz ve bataklıklar) işaretlenebilmesi için o objenin bir isme sahip olması şart değildir.

Kendileri için bir kategori türü bulunmayan çokgen su kütleleri (çokgen nehirler, akarsular, kanallar, çeşmeler, arıtma tesisi rezervuarları, içi su dolmuş taş ocakları vb.), “Göl, geniş su kütleleri” türüne dahil edilir.

3.10.2.1.2. Haritada

Su objelerinin isimlendirilmesi, 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları bölümünde açıklanan genel kurallara göre yapılır.

3.10.2.1.3. Nehir ya da kanal yatağı çokgenlerini çoğaltma

Bir nehir ya da kanal yatağı objesini çokgen objeyle çoğalttığınızda, o objeye Su kütlesi özelliği eklenir. (bkz. bölüm 3.10.2.1.1).

Bu tür çokgen objeler isimlendirilmez: “İsim” alanı boş bırakılır.

3.10.2.2. Nehir (çizgi türü su objesi)

Nehir obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

3.10.2.2.1. Ait olduğu obje

“Ait olduğu obje” özelliği, ilgili nehrin çizilmiş olan hangi nehir bölümüne ait olduğunu gösterir. Bu alanda özellik eklediğiniz bölümdeki nehrin ismi belirtilir.

Alana nehir ismini girdiğinizde, daha önce haritaya eklenmiş olan ve girdiğiniz harfleri içeren nehir isimlerinden uygun olanı seçmeniz önerilir:

Bu alanı doldururken:

 • Nehir haritaya zaten eklenmişse açılan öneri listesinden ismi seçilir.
 • Haritada henüz nehir yoksa bu alan manuel olarak doldurulur: yeni nehrin ismini verdikten sonra nehir oluşturulmuş olacaktır.
 • Obje kaydedildikten sonra nehrin adı menüde bir bağlantı olarak gösterilir, bu bağlantıya tıklanması durumunda nehrin düzenleme menüsü açılır. Birbirine benzeyen çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri, 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanır.

Nehirlerin isimlendirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için 3.10.3.2. Nehir ismi bölümüne gidin.

3.10.2.3. “Nokta türü su objeleri”

Nokta türü su objelerinin özellik menüsü şöyle görünür:

3.10.2.3.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

 • Pınar;
 • Fıskiye,
 • Şelale,
 • Kuyu,
 • Gayzer,
 • Çeşme, tulumba.
3.10.2.3.2. İsim

Su objelerinin isimlendirilmesi, 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları bölümünde açıklanan genel kurallara göre yapılır.