3.6.1. Yer (kurum) çizim kuralları

Haritadaki yerler otuzdan fazla obje türü olarak gösterilebilir (Ayrıntılı bilgiyi 3.6.2. Yer (Kurum) Özellikleri Belirleme Kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

Yer çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.6.1.1

Bir yeri haritaya eklerken haritada gösterilmesi yasak objeler listesinde olmadığından emin olun.

3.6.1.2
Yerlerin çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgiyi
3.6.1.3

Kurumları simgeleyen obje noktaları, ilgili bina çokgeninin sınırları içinde bulunacak şekilde yerleştirilir. Noktaların konumları aşağıdaki koşullara göre seçilir:

 • Kurumların binadaki konumu: Kurumu simgeleyen obje noktası, kurumun kullandığı odanın mümkün olduğunca ortasına yerleştirilir.

 • Binada kurumun özel girişi olup olmadığı: Kurumun özel girişi varsa obje noktası bina çokgeninin dahilinde ve özel girişinin yakın bir yere (bina çokgeninin sınır çizgisinin üzerinde olmamak kaydıyla) koyulur.

 • Diğer kurumların obje noktalarının ve adres noktalarının konumları: Taban alanı içindeki objeler birbiriyle örtüşmemeli; ayrıca, binanın tamamı tek bir kurum tarafından kullanılıyorsa dahi taban alanının ortasında bulunması zorunlu olan obje, kurum noktası değil ilgili adres noktasıdır (varsa).

3.6.1.4

Her obje (yer) tek bir kuruma bağlı olmalıdır.

Bir objeye, farklı kurumlara ait isimler vermek — Mümkün değil. Her bir kurum için ayrı bir obje (yer) oluşturmak gereklidir.

Bir ofise sahip bir kuruluş; örneğin, ev aletleri tamiri gibi yalnızca bir hizmet türü yapmasına karşın her biri Electrolux ev aletleri tamiri ve Samsung ev aletleri tamiri gibi belirli bir üreticinin ürünleriyle ilgili birden fazla web sitesine ve birden fazla farklı isme sahipse tek bir obje olarak çizilir ve kuruluşun faaliyetlerinin tamamını kapsayacak ortak bir resmi ad altında kaydedilir.

Böylelikle, örneğin Electrolux ve Samsung ev aletlerinin tamirini yapan şirket, Ev aletleri tamir ve servis merkezi adı altında haritaya eklenir. Aynı şirketin Electrolux tamir ve servis merkezi ile Samsung tamir ve servis merkezi olan diğer isimleri ise “Diğer (tarihi) adı” olarak kaydedilir.

3.6.1.5

Sadece mevcut (faal) kurumlar çizilmelidir. Eski veya kapanmış kurumlar, arazide bir referans noktası olarak kullanılabilmesi durumlarında ancak çizilebilir.

Fakat;

 • cami,
 • kilise,
 • katedral,
 • sinagog,
 • pagoda,
 • manzara alanı,
 • tiyatro,
 • sirk,
 • sinema salonu,
 • konser salonu,
 • filarmoni,
 • müze,
 • kültür sarayı,
 • stadyum,
 • hipodrom,
 • kayak pisti

gibi kurumlar ve ayrıca eski (terkedilen) yerleşik alanlarda bulunan kurumlar kapansa dahi bunların tür değerleri değiştirilmez. Kapandıktan sonra diğer organizasyonlar için tür “Turistik mekana” dönüşür ve durumu “açık” olarak kalır.

“Yer” kategorisindeki bir objenin kesinlikle yapılacağı belliyse bu obje yapım aşamasındayken çizilebilir, ama böyle bir objenin adı ancak objeye resmi adının sağlandığına dair resmi belgenin çıkarılması durumunda belirlenebilir.

Kapanmış kurumun şu anda kullanılmamakta olan binanın tamamını kullanması halinde bu binanın Durum özelliği için Terk edilmiş değeri seçilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için 4.2.2. Durum bölümünü okuyun).

3.6.1.6

Geçici objeler (yunus akvaryumları, sirkler ve benzerleri) bir yerde 2 aydan fazla kalacaklarsa harita kategorilerinden “Yerler” altında çizilebilir.

Not.

Oy kullanma noktaları gibi, “Yerler” kategorisinde olup sürekli aynı yerde bulunan fakat sürekli faal olmayan objelerin de haritaya eklenmesine izin verilir. Bu tür objeler, kapalı oldukları zaman bile haritadan silinmemelidir.

3.6.1.7

Büyük şehir, ilçe ve bölge şehirlerinin girişlerinde bulunan heykeller, “anıt veya heykel” türü objeler olarak çizilir.

Trafik kurallarında uygulanan ve trafik düzenlenmesi için kullanılan bilgilendirme panolarının, trafik işaretlerinin ve diğer işaret ve tabelaların “anıt veya heykel” türü objeler olarak çizilmesi yasaktır.

3.6.1.8

Yer altı yaya geçitlerinde bulunan kurumları gösteren obje noktaları haritada bu kurumların gerçek konumlarına koyulur. “ Bina içi konum” özelliğine “yeraltı geçidinde bulunur” yorumu eklenir.

3.6.1.9

Bir kurum, başka bir adrese taşınmışsa böyle bu kurum için “Yerler” kategorisindeki yeni bir obje oluşturulmalıdır.

Eski bir obje yeni adrese taşınmamalıdır, böyle bir obje için silme isteği bırakılmalıdır.

3.6.1.10

Arazide önemli bir tarihi olayın anısına yapılmış ve haritaya “Kültür ve eğlence → Anıt veya heykel” türü bir obje noktası olarak eklenmiş bir anıt veya heykel gibi bir obje yoksa, onun yerine bu olayla ilgili “Kültür ve eğlence → Turistik mekan” türü bir obje noktasının haritaya eklenebilmesi için söz konusu olay ve mekanın meşhur ve herkesçe biliniyor olması gerekir. Mekanların örnekleri:

 • Minimum 40 yıl önce gerçekleşen tarihi olayların gerçekleştiği mekanlar (örnek: Uzaya ilk giden kişi olan Yuri Gagarin'in uçuşu tamamlandığında Kazakistan'daki iniş noktası).

 • Büyük ve önemli doğal afetlerin veya teknolojik kazaların gerçekleştiği yerler (örnekler: 9/11 Olayı sonucunda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yeri, Atlas Okyanusu'nda “Titanik”in batış noktası).

 • Ünlü muharebelerin gerçekleştiği yerler (örnek: Sakarya Meydan Muharebesi'nin yeri).

 • Ünlü şahısların yaşam veya ölümleriyle ilgili yerler (örnek: Ernest Hemingway'in Miami'deki evi).

Not.

https://wordstat.yandex.ru gibi çevrimiçi istatistik servislerinin verilerine göre ilgili kullanıcı sorgu sayısının 100'den fazla olması, belirli bir tarihi olayın önem derecesinin bir göstergesi olabilir.

Ünlü şahısların yaşamlarıyla ilgili olan ve üzerinde ilgili bir anıt, heykel veya hatıra tabelası bulunan yerler haritada “Kültür ve eğlence → Anıt veya heykel” türü objelerle işaretlenir.