3.6.1. Yer (kurum) çizim kuralları

Haritadaki yerler otuzdan fazla obje türü olarak gösterilebilir (Ayrıntılı bilgiyi 3.6.2. Yer (Kurum) Özellikleri Belirleme Kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

Yer çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.6.1.1

Bir yeri haritaya eklerken haritada gösterilmesi yasak objeler listesinde olmadığından emin olun.

3.6.1.2
Yerlerin çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgiyi
3.6.1.3

Kurum noktaları, aşağıdakiler dikkate alınarak ilgili bina çokgeninin sınırları içinde bulunmalıdır:

 • kurumun konumu: nokta, kurumun fiili konumuna göre kurumun bulunduğu mekanın ortasında çizilir;

 • ayrı girişler: kurumun ayrı bir girişi varsa, nokta girişin yanında (ama kesinlikle çokgenin içinde) çizilebilir;

 • diğer kurumların adres noktaları: aynı binada bulunan objeler örtüşmemelidir, ve bina tek bir kuruma ait olsa bile taban alanının ortasında adres noktası (eğer varsa) çizilmelidir.

3.6.1.4

Her obje (yer) tek bir kuruma bağlı olmalıdır.

Bir ofise sahip bir kuruluş; örneğin, ev aletleri tamiri gibi yalnızca bir hizmet türü yapmasına karşın her biri Electrolux ev aletleri tamiri ve Samsung ev aletleri tamiri gibi belirli bir üreticinin ürünleriyle ilgili birden fazla web sitesine ve birden fazla farklı isme sahipse tek bir obje olarak çizilir ve kuruluşun faaliyetlerinin tamamını kapsayacak ortak bir resmi ad altında kaydedilir.

Böylelikle, örneğin Electrolux ve Samsung ev aletlerinin tamirini yapan şirket, Ev aletleri tamir ve servis merkezi adı altında haritaya eklenir. Aynı şirketin Electrolux tamir ve servis merkezi ile Samsung tamir ve servis merkezi olan diğer isimleri ise “Diğer (tarihi) adı” olarak kaydedilir.

3.6.1.5

Sadece mevcut (faal) kurumlar çizilmelidir. Eski veya kapanmış kurumlar, alandaki sadece bir referans noktası olarak çizilebilir.

Aşağıdaki kurum türleri için:

 • kilise,
 • katedral,
 • cami,
 • sinagog,
 • pagoda,
 • manzara alanı,
 • tiyatro,
 • sirk,
 • sinema salonu,
 • konser salonu,
 • filarmoni,
 • müze,
 • kültür sarayı,
 • stadyum,
 • hipodrom,
 • kayak pisti,

ve ayrıca terk edilmiş yerleşimlerin alanlarında bulunan kurumların türleri, bunların kapanmasından sonra bile değiştirilmemelidir. Diğer kurumlar kapandıktan sonra bunların türü “turistik mekan” olarak değiştirilir.

“Yer” kategorisindeki bir objenin kesinlikle yapılacağı belliyse bu obje yapım aşamasındayken çizilebilir, ama böyle bir objenin adı ancak objeye resmi adının sağlandığına dair resmi belgenin çıkarılması durumunda belirlenebilir.

Eğer kapanmış kurum şuan işletilemeyen bir binada bulunmuşsa böyle bir bina için Durum özelliğinin Terk edilmiş değeri belirlenmelidir. (Ayrıntılı bilgiyi 4.2.2. Durum bölümünde bulabilirsiniz).

3.6.1.6

Harita üzerinde çizmek caizdir geçici nesneleri kategori “Yerler” (дельфинарии, sirkler ve benzeri), eğer onlar üzerinde çalışır ve tek bir yerde en az iki ay.

Not.

Oy kullanma noktaları gibi, sürekli aynı yerde bulunan fakat yıl içinde yalnızca belli bir zaman dilimi içinde faal olan “Yerler” kategorisindeki objeler haritaya çizilebilir. Bu tür objeler, kapalı oldukları zaman bile haritadan silinmemelidir.

3.6.1.7

Büyük şehir, ilçe ve bölge şehirlerinin girişlerinde bulunan heykeller, “anıt veya heykel” türü objeler olarak çizilir.

Trafik kurallarında uygulanan ve trafik düzenlenmesi için kullanılan bilgilendirme panolarının, trafik işaretlerinin ve diğer işaret ve tabelaların “anıt veya heykel” türü objeler olarak çizilmesi yasaktır.

3.6.1.8

Yeraltı geçitlerinde bulunan kurumların noktaları fiili konumlarına göre yerleştirilir. “ Bina içi konum” özelliğine “yeraltı geçidinde bulunur” yorumu eklenir.

3.6.1.9

Bir kurum, başka bir adrese taşınmışsa böyle bu kurum için “Yerler” kategorisindeki yeni bir obje oluşturulmalıdır.

Eski bir obje yeni adrese taşınmamalıdır, böyle bir obje için silme isteği bırakılmalıdır.

3.6.1.10

Çok önemli tarihi olaylar ile ilişkili Kültür ve eğlence → Turistik mekan türü objeler, haritada sadece en çok bilinen olayların olduğu yerlerde çizilebilir (söz konusu olay ile ilgili olarak kurulmuş ve haritada Kültür ve eğlence → Anıt veya heykel türü obje olarak çizilmiş anıt veya heykel yoksa):

 • kırk ve daha fazla sene önce gerçekleşen tarihi olaylar (ör., Yuri Gagarin'in dünyaya indiği yer);

 • önemli doğal ve teknolojik olay/afetler (ör., Tunguska olayı, Titanik'in batışı);

 • meydan savaşlarının yerleri (ör., Sakarya Meydan Muharebesi'nin yeri);

 • ünlülerle ilgili/özdeşleşmiş yerler (ör., Mihail Lermontov'un düellosunun yeri).

Not.

Bir yerin ne kadar ünlü olduğu https://wordstat.yandex.ru servisinin verilerine göre ilgili sorguların 100'den fazla olması halinde değerlendirilebilir.

İlgili bölgede anıt, heykel veya hatıra tabelaları ile gösterilen, ünlü kişilerin yaşadığı yerler Kültür ve eğlence → Anıt veya heykel türü objeler olarak çizilir.