3.4. Binalar

Bu bölüm, “Binalar” kategorisine ait Yandex Map Editor objeleri hakkında bilgi ve açıklamalar içerir.

Yandex Map Editor'deki alanlar, o alanın özelliklerini taşıyan bir nokta türü obje olarak görüntülenir.

Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

Karmaşık bir yapıya sahip bazı binalar için (örneğin, bazı mimari anıtlar için) Yandex.Haritalar'da belirli binaların veya bina komplekslerinin görüntülenmesini sağlayan önceden hazırlanmış ve özel dosyalarda saklanan bireysel üç boyutlu modeller kullanılır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.4.1. Bina çizim kuralları.

Alışveriş merkezleri gibi bazı bina türleri için Yandex Haritalar'da kat şemasının gösterilmesi için özel bir "kat şeması" ayarı bulunur. Kat şemalarının kural ve koşulları için bkz. 3.18. Kat planları.

Not. Üç boyutlu modellerle gösterilen objeler ve kat şemaları Yandex Map Editor'de düzenlenemez.