3.4.3. Bina girişleri (giriş kapıları) çizim ve özellik belirleme kuralları

3.4.3.1. Bina girişi (giriş kapısı) kategorisine giren objeler

3.4.3.1.1. Çok daireli apartman girişleri
 1. Numaralı (ardışık numaralandırma sistemine dahil edilen) girişler.

  Servis veya yangın giriş/çıkışları veya konut binasında bulunan kurumların girişleri gibi ardışık numaralandırma sistemine dahil edilmeyen girişler çizilmez.

 2. Çok katlı büyük konut binasının belirli seksiyonunun birden fazla girişi olduğunda giriş işareti “ana girişin” bulunduğu yere konur. Genellikle ziyaretçilerin/sakinlerin (varsa) asansörlere eriştiği ve (varsa) koruma veya kapıcının kontrol ettiği giriş, ana giriş sayılır.

  Bina seksiyonunun birbirinin aynı olan iki (veya daha çok) girişi olup bunlardan hangisinin ana girişi olduğu hiçbir şekilde belirlenemiyorsa bunların her biri haritada ayrı bir simgeyle gösterilir.

3.4.3.1.2. Kamu binalarına isimlendirilmiş (numaralı) girişler

Binanın isimlendirilmiş veya numaralı girişlerinin her biri tek tek çizilir.

Servis veya yangın giriş/çıkışları ve ardışık numaralandırma sistemine dahil edilmeyen diğer girişler çizilmez.

3.4.3.1.3. İsimsiz (numarasız) girişler

Aşağıdaki türlerde kamu binalarına isimsiz (numarasız) girişleri haritalara çizilir:

 1. Girişleri çizilecek bina türleri (NOT: Girişlerin sayısı bir veya birden fazla olabilir):

  • Alışveriş ve/veya eğlence merkezleri,
  • Çarşı binaları,
  • İş merkezleri ve ofis binaları.
 2. Bir kurum veya diğer türlü obje bir binanın veya düşük katlı yapının/ilave binanın tamamını veya neredeyse tamamını kullanıyorsa, ilgili objenin girişi veya girişleri haritaya çizilir. Aşağıdaki objeler ise bu kuraldan istisna sayılır:

  • Çevre ve park altyapı tesisleri,
  • Tuvalet,
  • Küçük (yarı kalıcı) satış dükkanı,
  • Diğerleri.
3.4.3.1.4

Binadaki ikincil kuruluşların özel girişleri varsa bunlar bina girişi kategorisindeki bir obje olarak çizilmez.

Terkedilmiş binaların girişleri çizilmez.

Yıkılmış binaların girişleri silinmelidir.

3.4.3.2. Bina girişi (giriş kapısı) çizim yöntemleri

Bina girişi çizim aracını çalıştırmak için:

 • Bina özellikleri menüsündeki ek bölüme gidebilir (bkz. 3.4.2.8),

 • Hızlı kategori arama satırını kullanabilir,

 • Bina çizimi tamamlandıktan sonra özel kısayol menüsünden ilgili öğeyi seçebilirsiniz.

Bina girişlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz:

Bina girişleri çizerken gerekirse objelere yapışma modunu da çalıştırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Objelere yapışma modu () butonu basılıysa bina girişi noktası binanın sınırına yapışır. Böylelikle girişin bina sınırının üzerine yerleşmesi kolaylaşır:

Öizilmiş bina girişleri harita üzerinde noktalarla (nokta türü simgelerle) gösterilir.

3.4.3.3. Bina girişi (giriş kapısı) çizim kuralları

Bina girişi (giriş kapısı) noktaları haritaya şu şekilde yerleştirilir:

 1. Giriş noktası bina girişinin konumunu gösterir. Alan girişleri bina girişi (giriş kapısı) objesi olarak çizilmemelidir.

 2. Giriş noktası; 3. bentte açıklanan durumlar hariç olmak üzere, binanın sınır çizgisi üzerinde çizilir.

 3. Bina girişi noktasının ilgili bina çokgeninin sınırları içinde bulunması için giriş;

  • kemerin altında (ve dolayısıyla bina sınırlarının içinde) bulunmalı.

   Bu durumda girişe erişim yolu harita üzerinde kemerin altından geçecek şekilde çizilmelidir,

  • bir alt geçit gibi yer altında bulunan bir yapının içinde bulunmalı.

   Bu girişin asıl konumu zemin seviyesinde ve bina/yapı çokgeninin dışındaysa, ilgili giriş noktası çokgen sınırının üzerine, gerçek konumuna en yakın yere konmalı.

3.4.3.4. Bina girişi (giriş kapısı) özellikleri belirleme kuralları

Bina girişlerinin belirlenebilen tek bir özelliği vardır: İsim. İsim özelliğinin belirlenme kuralları:

 • Apartmanların ve kamu binalarının numaralı girişleri için bu özellik obje türü belirtilmeden sadece sayıyla belirtilir. Örneğin, 1.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Kullanılan isimde obje türü isimin ayrılmaz bir parçası ve gramer açısından diğer sözcüklere bağlıysa haritada gösterilen isim obje türünü de dahil edilmelidir. Örneğin: Kuzey Girişi.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Kullanılan isim obje türünü içermiyorsa bunun haritada obje türüyle birlikte yazılması gerekmez Örneğin: Kuzey.

 • Kurum adları veya daire numaraları giriş ismi olarak belirtilmemelidir.