2.8. Dairesel çizgi türü ve çokgen objeleri

Bu bölümde dairesel obje çizim teknikleri açıklanmaktadır.

Bu tür objeler çizgi türü (yol bölümleri) ve çokgen şeklinde (binalar, alanlar, su objeleri, bitki örtüsü ve arazi ile idari bölümler) olabilir.

Yukarıda sayılan kategorilerdeki objelerin tümünü çizmek için benzer bir teknik kullanılır.

Dairesel bir obje (örneğin, bir yol bölümü veya bina) çizmek için:

 1. Oluştur butonuna tıklayın. Açılan menüden obje için Yol ya da Bina olmak üzere uygun kategori seçin.

 2. Obje özellikleri menüsü ve yerel araç çubuğu açılacaktır.

  Yerel araç çubuğunda Daire modu butonuna tıklayın.

 3. Çizmek istediğiniz dairenin üzerindeki istediğiniz bir noktanın üzerine imleci getirin.

  Farenin sol tuşunu bırakmadan imleci tam aksi yöne, dairenin çapraz noktasına doğru taşıyın.

  İmleci haritada taşırken, daire çapının gerçekleştirdiğiniz taşıma işlemiyle değiştiğini göreceksiniz:

 4. Daire istenilen boyuta ulaştığında farenin sol tuşunu bırakın.

  Çizilen daire, dönel yol bölümüne veya dairesel bina çokgenine dönüşür:

  Not.

  Çizdiğiniz obje dönel bir yol bölümü ise çizimi tamamlandıktan sonra kaydedilen bu obje bir doruk noktası üzerinden bölünmeye hazır olur (ilgili yol bölümünun bir başlangıç ile bir bitiş noktası olmalıdır).

 5. Özellik menüsünde Kaydet butonuna tıklayın.

  Obje donel bir yol bölümü veya daire şeklindeki bir bina çokgeni olarak kaydedilir.

  Not.

  Çizdiğiniz obje dönel bir yol bölümüyse ve yakınında daha önce çizilmiş diğer yol bölümleri varsa söz konusu dönel yol bölümü kaydedildiğinde diğer yol bölümlerinin yakındaki doruk noktalarına otomatik olarak bağlanır ve bağlandığı noktalardan ayrı bölümlere bölünür.

Çizim sırasında çizimle ilgili bir kural ihlali ortaya çıkarsa (örneğin yol bölümleri üst üste binerse), objeyi kaydetme sırasında bir hata mesajı ve hatanın gerçekleştiği yer gösterilir. Bu durumda daha önce çizilmiş olan objeyi yeniden çizerek düzeltmek gerekir.

Dönel yol bölümü kaydedildikten sonra daha önce çizilen yol bölümleriyle bağlantılarını düzenleyin ve eksik yol bölümlerini çizin: