Haritalama Kuralları'nda yapılan düzenleme ve tamamlamalar

Haritalama Kuralları'nda ve Yandex Map Editor Yardımı'nın diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler ve tamamlamalar bu bölümde sıralanır.

2018.05.15
 • Yol bölümleri için “Kötü durumda” olmak üzere yeni bir özellik seçeneği eklendi.

  Ayrıntılar için 3.3.2.13. Kötü durumda bölümünü okuyun.

 • Şehir içindeki yaya kaldırımı olmayan yüksek sınıf yolların bisiklet trafiğine açık gösterilmesi için kurallar netleştirildi. Artık bu tür yolun trafiğe uygun bir banketi varsa bu yol bisiklet trafiğine açık gösterilmelidir.

  Ayrıntılar için4.1.3.5.2 bölümünü okuyun.

2018.05.11
 • Yapılan netleştirmeye göre “Bataklık” ve “Açık yüzme havuzu” türlerinin objeye atfedilebilmesi için bu objenin özel isme sahip olması şart değildir. Ayrıntılar için 3.10.2.1.1 bölümünü okuyun.

 • Yapılan netleştirmeye göre ruhsatlı evcil hayvan mezarlıkları da haritaya eklenebilir. Ayrıntılar için 3.9.2.1 bölümünü okuyun.

2018.04.24
2018.04.15
 • Rusya ve eski SSCB ülkelerideki garaj kooperatifleri için adres belirleme kuralları eklenerek, söz konusu kooperatiflerdeki adreslerin haritalara eklenebilmesi için mevcut yerleşim birimlerindeki yollara veya idare bölümlerine bağlı olmasi gerekir; kooperatiflerin bünyesinde atfedilen dahili adresler ise haritaya eklenemez.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.5.1.13 bölümünde bulabilirsiniz.

2018.04.04
2018.03.21
 • Fransa'daki doğa objeleri adlandırma kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için4.2.1.3 bölümünü okuyun.

2018.03.02
 • Kara ulaşımı toplu taşıma araç durakları adlandırma kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.14.2.2.1.1 bölümünü okuyun.

2018.02.28
 • Yer kategorisindeki Kültür ve eğlence → Turistik mekan ve Anıt veya heykel türlerine ait objeleri çizim kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.6.1.10 bölümünü okuyun.

2018.02.15
 • Rusya ve eski SSCB ülkelerinde iki farklı adrese sahip köşe binalar için adres belirtme kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için4.1.4.1.5 bölümünü okuyun.

2018.02.08
 • Başka bir adrese taşınan kurumlar için yeni adreste “Yerler” kategorisindeki yeni bir objenin oluşturulmasını ve eski adres için obje silme talebinin gönderilmesini gerektiren yeni bir kural eklendi. Ayrıntılar için 3.6.1.9 bölümünü okuyun.

 • “Haritalarda hata bildirimleri ve varsayımları” alt bölümü taşındı. Bkz.: 2.11. 2.11. Haritalarda hata bildirimleri ve varsayımları.

2018.01.23
 • Polonya için yol adlandırma kuralı, yol türleri artık küçük harfle yazılacak şekilde düzenlendi. Ayrıntılar için4.3.2.1 bölümünü okuyun.

2018.01.17
 • 3.9.2. Bitki örtüsü objeleri için özellikler belirleme kuralları düzenlenerek Kentsel bitki örtüsü türü için açıklama eklendi ve Orman türü için açıklama netleştirildi.

 • 3.3.1.5.2 bendine; kavşaktaki dönüş ya da çıkış yollarının ayrı çizgilerle çizilmesi için üzerindeki trafik şeritlerinin ana yoldan bir bariyer, ayırıcı, çim ya da işaretlenmiş bir güvenlik adasıyla ayrılmış olması gerektiğine dair bir paragraf eklendi.

 • Bent 3.3.1.4, aynı yerleşim birimine ait olmakla birlikte aynı adı taşıyan farklı cadde veya sokakların, resmi kaynaklara göre bulundukları ilçelere veya şehir bloklarına (mahallelere) bağlanması gerektiğini belirtmek için genişletilmiştir. Bu durumlar, “Sokaklar bulundukları yerleşim birimlerine bağlanmalı” kuralından bir istisna sayılmalıdır. Bir sokak veya caddenin ait olduğu idari bölümle ilgili resmi kaynaklarda bilgi bulunamazsa bu cadde veya sokak genel olarak ait olduğu kabul edilen ilçe veya mahalleye bağlanır.
 • 3.3.3.3.3.4. Kendi adı olan numaralandırılmamış karayolları bendi netleştirilerek içine, kış aylarında üstü buzlanan hehir veya göllerden geçirilen geçici otomobil yollarının da bu türe dahil olduğuna dair bir paragraf eklendi.

 • 3.3.1.2.1.2 bendine, karşıdan gelen trafik şeritlerinin bariyerle ayrıldığı (bölünmüş) yolların da iki çizgiyle çizilmesi gerektiğine dair bir paragraf eklendi.

2017.12.26
2017.12.14
 • Rusça haritalarda bazı yer isimlerinde kelime sırası belirleme kuralları netleştirilerek isim; Ванькина губа (Vankina Guba Körfezi), Рыбачий полуостров (Rybaçi Yarımadası) örneklerinde olduğu gibi bir iyelik sıfat ise, tür isimlerinin sıfattan sonra yazılması gerektiğine dair bir paragraf eklendi. Ayrıntılar için 4.1.1.2.3.2.3 bölümünü okuyun.
2017.11.28
 • İsmi özel ismin yanı sıra ayrıca herhangi bir kuruma ait olduğunu gösteren başka sözcükler de içeren yerleşim birimleri için isimlendirme kuralları eklendi. Ayrıntılar için4.1.2.2.3.1 bölümünü okuyun.
2017.11.17
 • Polonya idari bölümleri için çeviri kuralları düzenlendi. Böylelikle, "Wieś" türündeki yerleşim birimleri “köy” sözcüğüyle çevrilerek bunlara “Belediye” özelliği atfedilmemelidir. Ayrıntılar için 4.3.1 İdare bölümleri için özellik belirleme kuralları bölümünü okuyun.
2017.11.14
 • Kurumlar için Grup özelliği artık zorunlu olmuştur (ayrıntılar için 3.6.2.2.1.1. Grup bölümünü okuyun).

 • Benzinliklerin kullandığı alanlara “Alışveriş” türü atfedildi (ayrıntılar için bkz.: 3.7.2.1. Tür).

2017.11.02
 • Yol bölümlerinin çizim yöntemlerini değiştirme kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.3.1.2.4 bölümünü okuyun.

2017.10.13
 • Kurumların kendi isimlerinin yazılış kuralları netleştirildi. Ayrıntılar için 3.6.2.2.2. İsim bölümündeki bent 7 ve 8'i okuyun.

 • Bazı kurum adlandırma kuralları 3. Genel Haritalama Kuralları bölümünden 4. Bölgesel Haritalama Kuralları bölümündeki 4.1.6. Yer (Kurum) Özellikleri Belirleme Kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

2017.10.09
 • Numaralanmamış fakat özel isme sahip bazı karayolları için “Diğer adı” türündeki isimler belirtme kuralı netleştirildi (ayrıntılar için 3.3.3.3.3.5.6 bölümünü okuyun).

2017.10.03
2017.09.13
 • Yol üstü park yerleri için 8. sınıf yollarla kesişim yasağı uygulandı.

  Ayrıntılar için 3.8.2.3. Yol üstü park yeri çizim ve özellik belirleme kuralları bölümünü okuyun.

 • Havalimanı veya havaalanı adres noktalarının, ilgili obje alanının ortasına değil, en büyük terminal binasına konması gerektiği yönünde karar verildi. Ayrıntılar için 3.15.1.1 bölümünü okuyun.

 • Meydanların her zaman yol yapıları ve işaretleri kategorisindeki objeler olarak belirlenmesi gerektiği yönünde bir netleştirme getirildi. Ayrıntılar için 3.3.3.2.3 bölümünü okuyun.

2017.09.01
 • Köprü veya tünel gibi yol yapılarının ve üzerinden geçen yol bölümlerinin adlandırma kuralı düzenlendi: Artık özel isimleri olduğu durumlarda bu objeler hem yol bölümleri hem de yol yapıları olarak adlandırılmalıdır. Ayrıntılar için 3.3.3.2.3 ve 3.8.1.2.2 bölümlerini okuyun.
2017.08.29
 • Taşınabilir prefabrike garajların çok sayıda aynı alanda uzun süredir kaldığı durumlarda haritaya çizilmesine izin verildi. Ayrıntılar için1.2.2 bölümünü okuyun.
 • Kapatılmış kurumların tür değiştirme kuralı düzeltilerek, artık bazı kurumların kapandıktan sonra türü değiştirilmezken bazılarının türü “turistik mekana” dönüştürülmeli. Ayrıntılar için 3.6.1.5 bölümünü okuyun.
 • "Çiftlik" türü yerleşim birimleri için isimlendirme kuralı düzeltildi: tür ismi kısaltmadan, “çiftlik” olarak yazılmalıdır. Ayrıntılar için 4.1.2.2.2.3.1.2 bölümünü okuyun.
2017.08.25
 • Park yerlerinin ücretsiz sayılması kuralı düzeltildi: Bir ay içerisinde toplam zamanın %40'ında, saat 08.00 ilâ 20:00 arasında ücretsiz park imkanı varsa ve vaktin geri kalanında park yasaksa, bu durumda söz konusu park yeri ücretsiz olarak gösterilir; aksi durumda ise park yasak seçilmelidir. Ayrıntılar için 3.8.2.3.6 bölümünü okuyun.

2017.08.16
 • İdari bölümlerin düzey 5'e (yerleşik alan düzeyine) atıf kuralları düzenlendi. Bkz.: 4.1.2.2.3.5. Yerleşik alan (seviye 5).

 • Merkezi olduğu idare bölüm türü özelliğinin belirlenme kuralı netleştirildi: İlçe merkezi özelliği, ilçelerin yanı sıra ayrıca (varsa) belediyelere bağlı arrondissement veya okrug'lar için de belirlenir. Ayrıntılar için 3.2.2.4. Merkezi olduğu idari bölüm türü bölümüne gidin.

 • Şehir içindeki yol üstü park yerleri çizim kuralları düzenlenerek 3.8.2.3.2 kuralı tüm şehirler için uygulandı.

2017.08.02

Map Editor Yardımı'nın genel yapısı düzenlenerek,

 • Haritayla çalışma kuralları genel (tüm ülkeler için geçerli) ve yerel (sadece belirli ülkeler için geçerli) olmak üzere, iki türe ayrıldı.

 • Bölüm numaralandırma prensibi basitleştirilerek, “1. Yandex Map Editor nedir?” ve “2. Harita ile çalışma” bölümleri için de uygulandı.

Yardım'ın bir önceki sürümüne https://yandex.ru/support/nmaps_old/index.html bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.