3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları

Adres özellikleri belirleme menüsü şöyle görünür:

Birden fazla bina numarası belirlemek istiyorsanız Gelişmiş moda geç butonuna tıklayın. Özellik belirleme paneli, ilave numara seçeneklerini belirleyebileceğiniz şekilde açılır:

Adreslere özellik eklerken bunların özellikleri için kurallara uyulması gerekir:

3.5.2.1. Cadde

Alanı doldururken listeden seçim yapabilirsiniz:

Adresin bağlanacağı obje haritada yoksa, önce objeyi oluşturun ve sonra buna adres noktalarını bağlayın.

Uyarı.

Adresin bağlanacağı yeni bir sokak veya cadde oluşturduğunuzda bunu sınırları içinde bulunduğu bir idari bölüme bağlayın (Ayrıntılı bilgi için 3.3.3.1. Konumlandırma bölümünü okuyun).

3.5.2.1.1

Adresler adlandırılmış karayoluna veya numaralandırılmış karayoluna doğrudan bağlanamaz.

3.5.2.1.1.1

Yerleşik alandaki bir adres adlandırılmış veya numaralı bir yola bağlı olup, bu yol söz konusu yerleşik alandan daha yüksek sınıflı bir idari bölüme bağlıysa bu yolun yerleşik alanın sınırları içindeki kısmını izleyecek ve aynı adı taşıyacak yerleşik alandaki sokak/cadde türünde bir obje oluşturun ve adresi bu sokağa veya caddeye bağlayın.

Örneğin, Moskova Oblastı'ndaki Kubinka şehrindeki bir adresi Minsk Yolu'na (Moskova bölgesine bağlı adlandırılmış karayoludur) bağlamak için Kubinka şehri sınırları içinde ayrıca Kubinka şehrine bağlı ve arazide geçişi Minsk Yolu ile aynı olacak "Minsk Yolu" adındaki bir cadde oluşturmanız gerekir:

3.5.2.1.1.2

Yerleşik alanın dışında bulunan adres numaralı bir karayoluna bağlıysa (örneğin M-1 Yolu No. 1 gibi) söz konusu yolun adresin bulunduğu ilçenin sınırlarındaki kısmını izleyecek ve aynı adı taşıyacak “numaralı yol” türünde bir obje oluşturun veve adresi bu yola bağlayın.

3.5.2.2. Bina numarası

Bina numarası, binanın “resmi adı” olarak gösterilir.

Numara belirleme kuralları:

3.5.2.2.1

Adresler, resmi belgelerde başka karakterlerin kullanıldığı durumlar hariç, yalnızca yerel alfabe karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

3.5.2.2.2
Adreslerdeki numaraları belirleyen harfler için büyük/küçük harf seçimi ilgili ülkenin genelinde kabul edilen yazılış kurallarına göre yapılmalı; böylece örneğin numaralardaki endeks harfleri küçük, adreslerdeki kısaltmalar ise büyük (veya başka şekilde) yazılmalıdır. Örneğin Fransa'da endeks harfleri hep küçük yazılır: 8b.

Bu durumda, bu yazımın belgelerde veya arazide kullanılması durumunda, bir harfin ana sayıdan (boşluk hariç) ek bir karakterle yazılmasına izin verilir. Örneğin: 8/.

3.5.2.2.3

Bina numaraları rakamlar arasında boşluklar bırakmadan yazılır.

3.5.2.2.4

Belirli bir binanın adresi için birden fazla farklı yazılış şekli varsa arazide fiilen (örneğin adres tabelalarında) kullanılan adres "resmi ad" olarak kullanılır. Diğer adres seçenekleri ise “bilinen (tarihi) adı” olarak yazılır.

Örneğin, Marşala Biriuzova Cd. No. 20/1 resmi ad (bu adres seçeneği yaygın kullanılyorsa) ve Marşala Biriuzova Cd. No. 20 Blok 1 bilinen (tarihi) ad olarak yazılır.

3.5.2.2.5

Köşe binalar gibi, iki farklı adresi olan binalar için iki adres noktası belirlenir.

Binanın birden fazla sokakta birden fazla adresi varsa bunlar iki ayrı sokağa bağlanır. Örneğin, Karanfil Sokak No. 20 ve Manolya Sokak No. 1.

Aynı binanın birden fazla adresi varsa bu ek adres seçenekleri aynı adres noktaları için “bilinen (tarihi) adı” olarak belirtilir.

Örneğin, resimdeki binanın dört adres seçeneği var:

  • Tverskaya Caddesi No. 20
  • Tverskaya Caddesi No. 20/1
  • Nastasyinski Sokağı No. 1
  • Nastasyinskiy Sokağı, No: 1/20.

Bu binaya iki adres noktası bağlanarak her biri için biri ana (resmi) ve öbürü “bilinen (tarihi) adı” olmak üzere, ikişer adı belirtilir.

Eğer bölgede (tabelalar dahil) taksimli numara kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimli, taksimsiz numara ise diğer adı olmalıdır. Örneğin, binanın resmi adı Tverskaya caddesi, No: 20/1 ve diğer adı Tverskaya caddesi, No: 20var.

Eğer bölgede taksimsiz numaralar kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimsiz, taksimli numara ise diğer adı olmalıdır. Örneğin, binanın resmi adı Tverskaya caddesi, No: 20 ve diğer adıTverskaya caddesi, No: 20/1 var:

3.5.2.2.6

Eğer bir adres sadece Kiril harfleri ve sayıları içeriyorsa, bu adres bir dil (Rusça) için belirlenebilir ve başka bir dil (örneğin, Ukraynaca) için aynı adres kopyalanmayabilir.

3.5.2.2.7

Yeni yapılan binalar için resmi ad girilmeden yapı (geçici) adresleri belirlenebilir.

3.5.2.2.8

Ortak adrese sahip olan garaj ve marina kooperatiflerindeki garaj veya tekne adresleri, hatalara yol açmadığı sürece kooperatif numarası - garaj numarası formatında yazılabilir.

Örneğin resimde gösterildiği gibi Amiral Kruis Cad. No. 30 Taganrog adresindeki garaj kooperatifinde 1 numaralı garajın adresi 30-1 şeklinde yazılabilir (Admiral Kruis Cd.'ne bağlı olan resmi adı).

3.5.2.3. Posta kodu

Posta kodu, Noktasal obje olarak vardır. Haritanın bu sürümünde, sadece, zaten var olan objelerin geometrileri düzenlenebilir. Yeni posta kodu veya var olana isimlendirme yapmak için moderatöre objeye dair şikayet göndermek gereklidir.

Not.

Şu anda, Posta kodu sadece Rusya Federasyonu sınırları içinde oluşturulup düzenlenmektedir.

3.5.2.3.1. Posta kodu çizim kuralları
Posta kodu noktası, o endekse ait posta biriminin ortasına konur.
3.5.2.3.2. Posta koduna özellik ekleme
Resmi ada sadece posta kodunun sayıları yazılır.
3.5.2.3.3. Adresin posta kodunu gösterme
Adres panelindeki Posta kodu değeri Posta kodu alanında belirtilir. Posta kodu alanını doldurmak zorunlu değildir.

Alanı doldururken, haritaya zaten eklenmiş posta kodu listesinden değer seçilmesi önerilir: