3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları

Adres özellikleri belirleme menüsü şöyle görünür:

Birden fazla numara belirlemek istiyorsanız Gelişmiş moda geç butonuna tıklayın. Özellik belirleme paneli, ilave numara seçeneklerini belirleyebileceğiniz şekilde açılır:

Adres özelliklerinin belirlenmesi sırasında özelliklere ilişkin kurallara uyulması gerekir:

3.5.2.1. Sokak

Sokak alanına adres noktasının bağlanacağı objenin adı girilir: yol (bir ulaşım ağına bağlı adresler için, örneğin: Moskova, Marşala Biryuzova caddesi, ev No: 9) veya meydan (örneğin, Moskova, Preobrajenskaya Meydanı, ev No: 8) veya idare bölüm (idari bölüme bağlı adresler için, örneğin Zelenograd, 15. mahalle, taksim 1510,Yabedino köy, ev No: 45).

Adres Nahimova Meydanı, No: 2 şeklinde belirlenecekse ilk önce Nahimova Meydaı adındaki bir yol yapısı oluşturulacak ve adres bu yapıya bağlanacaktır.

Söz konusu adresler, Troitsk, Fabriçnaya Meyadı sokağı şeklinde belirlenen caddelere bağlı adreslerden ayrılmalıdır. Bunun gibi durumlarda adres caddeye ya da sokağa bağlanır.

Gerektiğinde adres noktaları istasyon (ör., Gayrettepe istasyonu, No: 4A), bitki örtüsü objeleri veya arazi gibi diğer objelere de bağlanabilir.

Alanı doldururken listeden seçim yapabilirsiniz:

Adresin bağlanacağı obje haritada henüz yoksa, önce objeyi oluşturun sonra adres noktalarını bağlayın.

Uyarı.

Adresin bağlanacağı yeni bir sokak veya cadde oluşturduğunuzda bunu sınırları içinde bulunduğu bir idari bölüme bağlayın (Ayrıntılı bilgi için 3.3.3.1. Konumlandırma bölümünü okuyun).

3.5.2.1.1

Adresler adlandırılmış karayoluna veya numaralandırılmış karayoluna doğrudan bağlanamaz.

3.5.2.1.1.1

Bir yerleşim birimindeki adres adlandırılmış veya numaralandırılmış karayoluna bağlıysa (bu karayolu da söz konusu yerleşim biriminden daha yüksek sınıflı bir idari birime bağlıysa) yerleşim birimi sınırları içinde yerleşim birimindeki sokak türünde bir yol oluşturarak adresi bu sokağa bağlayın.

Örneğin, Kubinka şehrindeki bir adres Minsk karayoluna (Moskova bölgesine bağlı adlandırılmış karayolu) bağlamak için Kubinka şehri sınırları içinde Minsk karayolu adındaki yol (Kubinka şehrine bağlı olacak yerleşim birimindeki sokak) oluşturun:

3.5.2.1.1.2

Eğer bir yerleşim birimi dışındaki adres numaralandırılmış karayoluna bağlıysa (örneğin, M-1 Karayolu, No: 1), o zaman adresin bulunduğu bölgenin sınırları içinde “numaralandırılmış karayolu” türü aynı adı altında yol oluşturun ve adresi bu yola bağlayın.

3.5.2.2. Numara

Ev numarası, “Resmi numara” türü olarak belirlenir.

Numara belirleme kuralları:

3.5.2.2.1

Adres belirleme için sadece yerel alfabedeki karakterler kullanılmalıdır.

3.5.2.2.2
Tek bir ülke içinde belirlenen adresler için, yerel özelliklere bağlı olarak, aynı büyük/küçük harfler kullanılır. Örneğin, taksim harfleri büyük, kısaltmalar harfleri küçük (veya başka şekilde) yazılır. Örneğin, Fransa'da taksim harfleri küçük yazılır: 8b.
3.5.2.2.3

Ev numaralarında boşluk olmamalıdır.

3.5.2.2.4

Eğer aynı binanın farklı adres seçenekleri varsa, o zaman bölgede (tabelalar dahil) kullanılan adres seçeneği resmi adı olarak belirlenir; diğer adres seçenekleri “bilinen (tarihi) adı” olarak belirlenir.

Örneğin, Marşala Birüzova caddesi, No: 20/1 adresi resmi adı iken (bu adres seçeneği bölgede kullanılırsa) diğer adı ise Marşala Birüzova caddesi, No: 20 taksim 1.

3.5.2.2.5

Köşe binalar gibi, iki farklı adresi olan binalar için iki adres noktası belirlenir.

Binanın birden fazla sokakta birden fazla adresi varsa bunlar iki ayrı sokağa bağlanır. Örneğin, Karanfil Sokak, No: 20 ve Manolya Sokak, No: 1.

Aynı binanın farklı adres seçenekleri varsa, ilave adres seçenekleri aynı adres noktaları için “bilinen (tarihi) adı” türünde ikinci adres olarak belirtilir.

Örneğin, resimdeki binanın dört adres seçeneği var:

  • Tverskaya Caddesi, No: 20
  • Tverskaya Caddesi, No: 20/1
  • Nastasyinskiy Sokağı, No: 1
  • Nastasyinskiy Sokağı, No: 1/20.

Bu binaya iki adres noktası bağlanır. Her adres noktasının ikişer adı olacaktır: resmi ve diğer adı (“bilinen (tarihi) adı”).

Eğer bölgede (tabelalar dahil) taksimli numara kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimli, taksimsiz numara ise diğer adı olmalıdır. Örneğin, binanın resmi adı Tverskaya caddesi, No: 20/1 ve diğer adı Tverskaya caddesi, No: 20var.

Eğer bölgede taksimsiz numaralar kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimsiz, taksimli numara ise diğer adı olmalıdır. Örneğin, binanın resmi adı Tverskaya caddesi, No: 20 ve diğer adıTverskaya caddesi, No: 20/1 var:

3.5.2.2.6

Eğer bir adres sadece Kiril harfleri ve sayıları içeriyorsa, bu adres bir dil (Rusça) için belirlenebilir ve başka bir dil (örneğin, Ukraynaca) için aynı adres kopyalanmayabilir.

3.5.2.2.7

Yeni yapılan binalar için resmi ad girilmeden yapı (geçici) adresleri belirlenebilir.

3.5.2.2.8

Ortak adrese sahip olan garaj ve marina kooperatiflerindeki garaj veya tekne adresleri, hatalara yol açmadığı sürece kooperatif numarası - garaj numarası formatında yazılabilir.

Böyle durumun bir örneği:

Amiral Kruis Cad. No. 30 adresindeki garaj kooperatifinde 1 numaralı garajın adresi 30-1 şeklinde yazılabilir.