4.1.1. Obje isimlendirme

Yandex Map Editor'deki “İsim” özelliği tüm objeler için kullanılabilir fakat bazı objelerin (örneğin ormanların) isimleri olmayabilir.

Bir objenin ismini girerken, obje isimlendirme yöntemlerinin ve genel haritalandırma kurallarının dikkate alınması gerekir (bkz. bölüm 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları).

Çeşitli türlerdeki somut obje kuralları için bkz. bölüm 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.

4.1.1.1 Her türden ismin girilme kuralları

4.1.1.1.1
Objenin kendi ismi her zaman tırnak işareti olmadan yazılır.
4.1.1.1.2
Rusça bir isim girilirken, “imeni” (adına) ve “pamyati” (anısına) sözcükleri şu şekilde yazılır:
 • “imeni” (adına) sözcüğü, resmi adlar yazılırken Türkçeleştirilmez ve Kiril alfabesinden Latin alfabesine çevrilerek bırakılır: örneğin: Sad imeni Baumana (Türkçe, Bauman Bahçesi şeklinde yazılmamalıdır); Fakat Türkçe'de de yaygın kullanılan bir Rusça isimse (örneğin: Biblioteka imeni Lenin yerine Lenin Kütüphanesi) bu durumda Türkçeleştirme yapılabilir.

 • “imeni” (adına) sözcüğünün haritada görünen adı, her zaman kısaltılmış olarak, küçük harfle “im.” şeklinde yazılır.;

  örneğin: im. V.İ. Lenin, im. Vorovskogo, im. Dnya Krasnoy Armii, kanal im. Moskova;

 • “pamyati” ve “pamyat'” (anısına) sözcükleri her zaman büyük harfle başlar ve Türkçeleştirilmez: “Pamyati”. “Pamyat'”;

  örneğin: Pamyati 13 Bortsov, Pamyat' İl'iça, Pamyat' Parijskoy Kommunı.

4.1.1.1.3
Firma ve görülecek (turistik) objelerin isimleri her zaman büyük harfle başlar; bu isimler özel ad yerine obje türünü ifade etse bile büyük harfle başlarlar.
4.1.1.1.4
Yer adlarının obje türleri küçük harfle yazılır.
4.1.1.1.5

Objenin ismi sayı içeriyorsa, sayıların doğru yazım şeklini (metin olarak mı rakamla mı, Roma rakamıyla mı normal rakamla mı), resmi kaynaklardan doğrulamak gerekir.

Örneğin: XX Partsyezda Sokak, 5. Voennaya Gorki Hattı Sokağı, Pervıy Sokak, fabriki im. köyü. 1 Maya kasabası, No 682 Okulu im. Pervoy divizii narodnogo opolçeniya Moskvı, Pervıe Kozmonavtı Meydanı.

4.1.1.1.6

Rusça'daki Ё (Türkçe "yo" şeklinde okunur, bu harf Rusça'da hem üstü iki noktalı hem de noktasız şekilde yazılabilir ve Rusça yazım kurallarına göre her ikisi de doğru kabul edilir) harfinin obje isim ve tiplerinde kullanımında Latin harflerine çevrilirken "yo" şeklinde değil "e" şeklinde (sözcük başında ye) şeklinde kullanılması gerekir.

NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Bu nedenle isimlerin yazımında Е harfini Ё harfine çevirmek tavsiye edilir. NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Aksi yönde bir değiştirme (Ё harfini Е harfine çevirmek) hata olarak görülür.

NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Örneğin: город Королёв, Детский сад Ёлочка, посёлок, дублёр, плёс vb.

4.1.1.1.7

Bir objenin isminde yan yana isim kısaltması olarak iki veya daha çok baş harfi kullanılıyorsa, bunların arasına boşluk koyulmaz.

Örneğin: V.İ. Lenin Caddesi (V. İ. Lenin değil).

4.1.1.2 "Resmi adı" isim türü girilme kuralları

4.1.1.2.1

Resmi ad her zaman obje türünü içerir (özellikle de kurumun yasal yapısını).

Bu kuralın istisnası kara ulaşımı duraklarıdır (bkz. 3.14.2.2.1).

4.1.1.3 "Haritada görünen adı" isim türü girilme kuralları

4.1.1.3.1

"Haritada görünen adı" girilirken, obje türünün ismin içinde yer almamasına dikkat edilmelidir.

Örneğin, Trabzon ili, haritada Trabzon olarak; Gölçayır köyü Gölçayır olarak gösterilir.

Şu tür isimler istisnadır:

 • NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF.TRANSLATION IS AS FOLLOWS:İsmin -in halindekiler (örn: Sovkhoznaya Köyü istasyonunu);
 • sayı içeren isimler (örneğin: 25A bucağı , 14. blok. 23/17 bucağı, 4. köy);
 • kısaltma içeren isimler (örneğin: İSKİ mah., ODTÜ Köyü);
 • tarihi isimler (örneğin: Kıyı Yerleşimi).