3.11.1. Arazi objeleri çizim kuralları

Arazi objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.

Arazi objeleri nokta türü ve çokgen türü olarak ikiye ayrılır. Bu objelerin çizim kuralları farklıdır:

3.11.1.1. Nokta türü objeler

Nokta türü objeler (dağ zirveleri, dağ geçitleri, yanardağlar) benzer şekilde çizilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri.

Objenin haritada gösterildiği işaret, obje türüyle gösterilir (bkz. 3.11.2. Arazi objesi özellikleri belirleme kuralları).

3.11.1.2.Çokgenler (çokgen türü objeler)
3.11.1.2.1

Çokgen objeler gibi çizilir; bkz. 2.7.4. Çokgen türü birleşik objeler. Objenin sınırları yüzeydeki gözle görülür değişiklikler dikkate alınarak çizilir.

3.11.1.2.2

Bü türdeki objeler, yalnızca uydu fotoğrafları bunların kenar sınırlarını (çokgeni) belli edecek şekilde çekilmişse çizilir. Uydu görüntüsünün çözünürlüğü kenar sınırlarının çizilmesine izin verecek kalitede değilse, çokgen çizilmez.

3.11.1.2.3

Çizerken 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallara uyun.

3.11.1.2.4

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.11.1.2.5

İsimsiz çokgen türü arazi objelerine yeni harici çokgenlerin eklenmemesi önerilir: Bu tür çokgenlerin çizilmesi genellikle çeşitli haritalama hatalarına yol açar.