3.11.1. Arazi objeleri çizim kuralları

Arazi objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.

Arazi objeleri nokta türü ve çokgen türü olarak ikiye ayrılır. Bu objelerin çizim kuralları farklıdır:

3.11.1.1. Nokta türü objeler

Nokta türü objeler (dağ zirveleri, dağ geçitleri, yanardağlar) benzer şekilde çizilir. Ayrıntılı bilgi için 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünü okuyun.

Objenin haritada gösterildiği işaret, obje türüyle gösterilir (bkz. 3.11.2. Arazi objesi özellik ekleme kuralları).

3.11.1.2.Çokgenler (çokgen türü objeler)
3.11.1.2.1

Çokgen objeler gibi çizilir (bkz. 2.7.4. Karmaşık çokgen türü objeler). Objenin sınırları yüzeydeki gözle görülür değişiklikler dikkate alınarak çizilir.

3.11.1.2.2

Bü tür objeler yalnızca uydu görüntülerinde kenar sınırları (hatları) belliyse çizilir. Uydu görüntüsünün çözünürlüğü kenar sınırlarının çizilmesine izin verecek kalitede değilse, çokgen çizilmez.

3.11.1.2.3

Çizerken 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar'a uyun.

3.11.1.2.4

Dahili çokgen çiziminde uyulacak kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.11.1.2.5

İsimsiz çokgen türü arazi objelerine yeni harici çokgenlerin eklenmemesi önerilir: Bu tür çokgenlerin çizilmesi genellikle çeşitli haritalama hatalarına yol açar.