3.14.2. Karayolu ulaşım sistemi objesi özellik ekleme kuralları

Kara ulaşım objeleri; tramvay hatları, kara ulaşımı durakları ve otogarlardır.

3.14.2.1. Tramvay hattı bölümlerine özellik ekleme kuralları

Tramvay hattı bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Düzey A ve Düzey B özelliği, tramvay hattının diğer ulaşım hatlarıyla kesişmesi durumunda, bu kesişimin farklı seviyelerde gösterilmesini ve dolayısıyla kesişimin doğru bir şekilde yansıtılması sağlar.

Yol düzeyi değerleri, Düzey A ve Düzey B alanları kullanılarak, başlangıç (A) ve bitiş (B) noktaları için verilir.

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • “zeminde”: eğer hat bölümlerinin kesişimi zemin seviyesinde gerçekleşiyorsa.
 • “köprüde”. “köprüde (+1)”. “köprüde (+2)”: zemin seviyesinden yüksekteki düzeyler. Örneğin, başka bir (tramvay veya demiryolu) hattı veya zemin seviyesinde geçen bir karayolu ile bir köprü veya üst geçit tramvay hattı boyunca geçen kavşaklarda.
 • “tünelde”. “tünelde (-1)”. “tünelde (-2)”: zemin seviyesinin altındaki seviyeler. Örneğin, bir tünelden geçen hattın, başka bir tünelden geçen farklı seviyedeki bir hatla kesişimlerinde.

3.14.2.2. Kara ulaşım sistemi duraklarına özellik ekleme kuralları

Kara ulaşımı durakları özelliklerini belirleme menüsü şöyle görünür:

Kara ulaşım duraklarına özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.2.1

Toplu taşıma durakları 1.3.1. Obje isimleri: Genel kurallar bölümünde ve ayrıca 3.1.4.2.2 maddesinde açıklanan kurallara göre isimlendirilir.

Toplu taşıma durakları için Resmi adı, Haritada görünen adı ve Bilinen (tarihi) adı isim türü girilir (diğer türdeki isimler kullanılmaz).

3.14.2.2.1.1 Resmi adı

Toplu taşıma duraklarının resmi adları olarak durakların resmi tam adları herhangi bir kısaltma olmadan kullanılır (fakat genel olarak kabul görmüş kısaltmaların kullanımı da mümkündür: Üni, Blv. vb.).

Durak ismi her zaman büyük harflerle yazılır.

Durak isimlerinde tırnak işareti kullanılmaz.

3.14.2.2.1.1.1

Rota üzerinde isimleri aynı bir yerleşik alanının ismini içeren fakat biri yerleşik alanın içinde ve öbürü ana yoldan bu yerleşik alana doğru giden yol dönüşünde bulunan iki durak varsa, yerleşik alanın içinde bulunan durağın ismi söz konusu yerleşik alanının ismiyle aynı olup, dönüşteki durağın ismine ise “... dönüşü” ifadesi eklenir.

Örneğin köyün ismi Gölbaşı ise durak isimleri şöyle olur:
 • Köyün içinde bulunan durağın ismi: Gölbaşı,
 • Köyün dışında ve ana yoldan dönüşte bulunan durağın ismi: Gölbaşı dönüşü.
Köyün yakınlarında tek bir durak varsa şu kurallara göre isimlendirilir:
 • Yol dönüşünden köyün kendisine kadar mesafe 1 km'den az ise: Gölbaşı,
 • Yol dönüşünden köyün kendisine kadar mesafe 1 km'den fazla ise: Gölbaşı dönüşü.
3.14.2.2.1.1.2
Bir yerleşim yerinde, bu yerleşim yerinin adını içeren ve sadece numarası açısından farklılık gösteren birkaç durağı varsa:
 • Yerleşim yerinin adı tek bir sözcükten ibaret olması durumunda durak numarası, yerleşim yerinin adından boşluk içermeyen bir tire ile ayrılmalıdır. Örneğin, Kashino-1 ve Kashino-2.
 • Yerleşim yerinin adında bir numara (örneğin, Tesovo-2) veya birkaç kelimeden oluşan bir adı (örneğin, Belaya Kalitva) varsa durak adındaki numara, yerleşim yerinin adından boşluklu kısa çizgi (tire kullanılması önerilir) ile ayrılır. Örneğin, Tesovo-2 – 2; SNT Avtomobilist – 2; Belaya Kalitva – 2.
3.14.2.2.1.1.3
Durağın ismi bulunduğu yerleşik alanın ismiyle aynı ise durak isminde ilgili yerleşik alanın tür ismi genellikle kullanılmaz. Aşağıdakiler bu kuralın dışında sayılır:
 • Rusya'da, bahçecilik ortaklık veya kooperatiflerine (Rusça "садоводческое товарищество") göre isimlendirilen duraklar,
 • Tür ismi özel isminin ayrılmaz bir parçası olan yerleşik alanlara göre isimlendirilen duraklar,
 • Aynı rotanın üzerinde bulunan ve aynı adı taşıyan fakat farklı türlere ait olan yerleşik alanlara göre adlandırılan duraklar;
 • bir sanayi kuruluşunun faaliyet konusu ya da yerleşim yakınında bulunan objenin askeri niteliğinin bir göstergesi olarak algılanacak duraklar.
3.14.2.2.1.1.4
Resmi belgelerde aynı rotada bulunan birkaç farklı durağa Talep üzerine durdurulur veya Köprübaşı gibi aynı isim verilmişse bu isimler, bunlara gerekirse ek sözcükler eklenerek netleştirilebilir (örneğin: Köprübaşı (Batı) vb.)
veya Talep üzerine durdurulur gibi teknik açıklamalı isimsiz duraklara isimler verilebilir.
3.14.2.2.1.1.5

Durak adına (bulunduğu yerleşim yerinin adı ya da diğer sayısal olmayan sözcüklü olan netleştirme gibi bir netleştirme eklenmesi gerekiyorsa) boşluklu kısa çizgi kullanılarak (tire kullanılması önerilir) yazılır. Örneğin: Smolevichi ─ o.p. Zarechnoe, Moskovskiy Sokağı ─ Son. Hat üzerindeki son duraktan bir önceki durağın adı, son durağın adıyla aynıysa, son durağın adının ardına “son durak” ibaresi eklenebilir; örneğinMoskovskiy sokağı. “O.p.” – durma noktası.

3.14.2.2.1.1.6

Durağın resmen hiçbir ismi yoksa isim olarak en yakın caddenin, yanındaki büyük ticaret merkezi gibi durağa yolcu sağlayacak önemli bir objenin ya da bilinen turistik mekanın ismi kullanılabilir.

Durağın resmi adı ile güzergah tablosunda kullanılan adı farklıysa, bu durumda öncelik, daha çok kullanılan isme verilir. Böyle bir durumda durağın tüm diğer isimleri “bilinen (tarihi) adı”isim türüne eklenebilir.

Durakta birden fazla güzergah tablosu yer alıyorsa bunlardaki isimler birbirlerinden farklıysa, bu durumda bu isimler resmi adların ardına taksim "/" işareti kullanılarak yazılır.

Uyarı.

Durağın ismi resmi olarak değiştirildiyse fakat durak tabelaları henüz düzeltilmediyse, bu durumda resmi ad olarak yeni ad gösterilir (yeniden adlandırılmış).

3.14.2.2.1.1.7
Obje türünün resmi adı alanına; durağın adı, kısaltmalar kullanılmaksızın o bölgede kullanıldığı ya da hareket saati çizelgelerinde gösterildiği şekliyle girilir. Bu durumda, başlıktaki kelimelerin sırası, yer isminin karşılık gelen uyumu göz önünde bulundurularak belirlenir (bkz. bölüm 4.1.3.4.1.3 ve bölüm 4.1.2.2.2.3).

İçerisinde sayı barındıran objelerde isim kurumun ne olduğunun anlaşılacağı şekilde ve tür de tek kelimeyle veriliyorsa, (yani birkaç kelimeden oluşmayacak şekildeyse, örneğin “Amatem” (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nin kısaltması) değilse), bu durumda giriş yaparken dizilim şu şekilde olmalıdır: [türnumara].

Durak adında yer alan sıra sayıları, her zaman harf sonlarıyla (uzantılarla) yazılır.

Örneğin:
Yerel adı Resmi adı
Улица Московская (Ulitsa Moskovskaya, Rusça: Moskovskaya Caddesi) Московская улица (Moskovskaya Ulitsa, Rusça: Moskovskaya Caddesi)
Kuzey Kuzey
Sk. Keskin Kalem Sk. Keskin Kalem Sokağı
Lise No. 4 veya 4. Lise Lise No. 4
Krestovski Ostrov Metro İstasyonu Krestovski Ostrov Metro İstasyonu
Метро Спортивная (Metro Sportivnaya, Rusça; Sportivnaya İstasyonu) Метро Спортивная (Metro Sportivnaya, Rusça; Sportivnaya İstasyonu)
Станция Крюково (Stantsiya Kriukovo, Rusça; Kriukovo İstasyonu) Станция Крюково (Stantsiya Kriukovo, Rusça; Kriukovo İstasyonu)
Железнодорожная станция Ручьи (Jeleznodorojnaya stantsiya Ruçyi, Rusça; Ruçyi Demiryolu İstasyonu) Железнодорожная станция Ручьи (Jeleznodorojnaya stantsiya Ruçyi, Rusça; Ruçyi Demiryolu İstasyonu)
9 Mayıs Caddesi 9 Mayıs Caddesi
3.14.2.2.1.1.8

Bir açıklayıcı ifade olan “Talep üzerine”, durak adında kullanmak yalnızca durağın kendi adı bu şekildeyse mümkündür. Bu durumda, diğer türleri isimleri girmeye gerek yoktur. Eğer durağın kendi adı varsa, “Talep üzerine” ifadresi eklenmez.

Durak başlığında, bir durağın son olduğunu veya bir durakta sadece iniş veya biniş yapılabileceğini belirten açıklayıcı açıklamalar kullanılmamalıdır.

Rota üzerindeki bir önceki durak aynı isme sahipse, örneğin Moskovskaya Sokağı → Moskovskaya Sokağı ─ “son durak” olarak belirtilmesine izin verilir

3.14.2.2.1.1.9

Durağın sıra numarası onun resmi adı olarak kullanılıyorsa durağın adı haritaya 157 veya No. 157 olarak yazılır.

Durağın ayrıca “halkın yaygın olarak kullandığı” gayrıresmi veya eski olan başka bir ismi varsa (örneğin Postane gibi) haritaya 157 ─ Postane veya No. 157 ─ Postane şeklinde yazılır.

Durağın böyle “yaygın kullanılan” gayrıresmi bir adı yoksa ismine durağın bulunduğu cadde adı eklenebilir: 157 ─ Güneş Sokağı veya No. 157 ─ Güneş Sokağı.

Not.

“No” işareti, arazide bir sıra numarası ile birlikte kullanıldığında durak adına verilir.

3.14.2.2.1.2 İsim: Haritada görünen adı

Haritadaki ismin başlığı, Resmi başlıktan farklı olması durumunda verilir. Örneğin, bazı kelimeler genel adlandırma kurallarına uyuyorsa (bkz. Bölüm 3.1.3.1.) İsim türleri: genel kurallar), burada haritada görünen adların nasıl kısaltılacağı açıklanmaktadır. Başlığın adı, bu durağın adını rota plakasına yazmak için mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

Güzergah tabelasında yer alıyorsa, belirli kısaltmalara isimde yer vermeniz mümkündür. Örneğin: Sevk İstasyonu → Sİ.

Uyarı.

Bu tür isimler kullanıcılar tarafından düzenlenemiyor.

3.14.2.2.1.3 İsim: Bilinen (tarihi) adı

“Tarihsel eşanlamlı” bir tür adı olarak, yolcu hizmetlerinde (örneğin, en yakın uçuşların sms bilgilendirme hizmetinde) uygulanırsa, resmi bir durak kodu belirtmek için bir izin verilir. Bu durak kodları genellikle durakların güzergah tabelalarında yer alır. Burada ayrıca; resmi adı gösterilirken taksim (“/”) işaretinden sonra yazılmış olan durağın kendi adının farklı varyasyonlarını girmek de mümkündür.

3.14.2.2.2 Rotalar

“Yol alanları...” durağın ait olduğu her ulaşım türünün rota numaraları belirtilir.

Uyarı.

Yandex Map Editor'de hangi toplu taşıma rotalarının çizileceği ve rotaların oluşturulması ve özellik eklenmesiyle ilgili kurallar için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları.

Rota numaraları teker teker girilir. O durağın 2 km'lik çapı içerisindeki bölgeden geçen her tür taşıtın bulunduğu ve otomatik olarak rota numaralarının yer aldığı bir listeden seçilirler:

İstenilen rota numarası listede yoksa, numara satıra girilir (yeni bir rota oluşturulur). Rota numaralarında yer alan bina adreslerindeki, obje ismine, aynı güzergah tabelalarında göründükleri gibi girilir.

Girilen değerler, menüde turuncu renkte küçük bir kutu olarak görünür.

Bir rota numarasını ilgili duraktan silmek için, küçük kutunun sağında yer alan X butonuna tıklayın.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu küçük turuncu kutuya tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları.

3.14.2.3. Otogarlara özellik ekleme kuralları

Otogar obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Otogarlara özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.3.1

Objenin ismi:

 • Genel kurallar dikkate alınarak verilir; bkz. 3.1.3.1. İsim türleri: Genel kurallar:
 • Kurallar için bkz. 3.1.4. Yasak objeler.
 • Bu tür nesnelerin harita üzerinde bir türle birlikte gösterilmesi kabul edilir (bu nedenle, bu tür nesneler için “Haritadaki başlığın adı” belirlenmez); aynı zamanda harita, örneğin Soligorsk otobüs terminali gibi nesnenin resmi adını gösterir.
3.14.2.3.2

Binaya yerleştirme: binanın adresi çoğaltılmamalıdır (bkz. Bölüm 3.5.2. Adres ilişkilendirme kuralları) ve kuruluşun binadaki yerleşimi belirtilmelidir.

3.14.2.3.3. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “hafta içi 9:00-17:00, cumartesi 10:00-14:00”.

3.14.2.3.4. Web sitesi
3.14.2.3.4.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.14.2.2.4.2

“Web sitesi” alanında belirtilebilen bilgiler:

 • Objenin resmi web sitesi adresi,
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • Objeyle ilgili güvenilir bilgi sağlayan bir yazıya yönlendiren bağlantı (örneğin, bir Vikipedi makalesi),
 • sefer çizelgesi içeren bir bağlantı.
3.14.2.3.4.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.14.2.3.4.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.14.2.3.5. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında otogarın elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.14.2.3.6. Telefon
3.14.2.3.6.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: bir ila üç haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.14.2.3.6.2

“Telefon” alanında kuruma ait telefon numarası belirtilir.

3.14.2.3.6.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarının oluşturulma yöntemleri yukarıda açıklanmaktadır, bkz. 3.14.2.2.2 Rotalar.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu karayolu ulaşım sistemi durakları obje özellikleri menüsündeki küçük turuncu kutuya tıklayın.

Raysız kara ulaşımı rotasının obje özellikleri menüsü (ya da bir tramvay rotasının benzer bir obje özellikleri menüsü) açılacaktır.

3.14.2.4.1. Toplu taşıma rotalarının seçimi

Harita, otobüsler, tramvaylar, troleybüsler, şehir içi banliyö ve şehirlerarası iletişimde otobüs seferleri (dolmuşlar) gibi toplu taşıma araçlarının düzenli rotalarını belirtir.

Aynı zamanda, uzun mesafeli bölgeler arası ve eyaletler arası otobüs güzergahları, şehir içi, banliyö ve şehirlerarası otobüs güzergahlarının çoğu çizildikten sonra çizilir.

Ayrıca harita üzerinde şunları çizmek de mümkündür:

 • Mevsimsel rotalar;

 • herkese açık kiralık araçla seyahat edilen şehir içi ve banliyö rotaları (örneğin alışveriş merkezlerine giden vb.);

 • yolcuların düzenli olarak taşınmasını sağlayan diğer geçerli kara taşımacılığı yolları.

Şunlar haritaya çizilmez:

 • düzensiz rotalar;

 • Geçici rotalar (iki haftadan az sıklıkta çalışan rotalar);

 • kurumsal servis otobüsleri, servis otobüs güzergahları, özel tur güzergahları gibi halka açık olmayan şehir ve banliyö güzergahları.

Aynı rota farklı ulaşım firmaları ve/veya farklı kapasitelere sahip taşıtlar tarafından kullanılıyor olsa bile, haritada yalnızca “Rota” türünde tek bir obje oluşturulur. Farklı ulaşım firmaları tarafından farklı rotalar izleniyorsa ya da rotalar farklı biçimde isimlendirilmişse, ancak bu durumda farklı rotalar oluşturulabilir.

3.14.2.4.2. Toplu taşıma rotalarının içeriği

Rotanın öznitelikleri belirlendikten sonra, aracın durduğu duraklar, her iki yönde de takip edilen duraklar (sadece yolcuların iniş veya biniş yaptığı duraklar dahil), bu hat ile tutarlı bir şekilde ilişkilendirilir (rotaya dahil edilir).

Not.

Kırsal kesimde donanımlı duraklar, yakınından geçen tüm banliyö ve uzun mesafeli güzergah rotalarına dahil edilir (rotadaki aracın bu durakta durmadığı güvenilir bir şekilde bilindiği durumlar hariç).

Deniz taşıtının hiç durmadan yanından devam ettiği iskeleler, rotanın içeriğine eklenmez.

Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak:

 1. Rotanın obje özellikleri menüsünden Düzenle butonuna tıklayın.

  Rotanın içeriğine dahil edilenduraklar şu işaretle gösterilir.

 2. Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da zaten dahilse onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak için durak işaretine tıklayın:

3.14.2.4.3. Toplu taşıma rotalarına özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarını isimlendirirken yalnızca “Resmi adı” ve “Bilinen (tarihi) adı” türündeki isimler kullanılır. Diğer türlerdeki isimler kullanılmaz.

Not.

Numaraları değiştirilmiş rotaların eski numaraları ve ulaşım firmasının ismi, rota özelliklerinde gösterilmez.

3.14.2.4.3.1. Resmi adı

Rotanın resmi adı, rotanın numarasıdır.

Yalnızca rotanın resmi olarak atanmış bir numarasının bulunmadığı durumlarda daha büyük, daha önemli bitiş noktasının belirtildiği ilk yerde resmi ad olarak “Başlangıç durağı (Son durak” ya da “Yerleşim başlangıcı noktası”) Yerleşim bitiş noktası gibi görünüm tanımlayıcı öğeler verilebilir. Örneğin; Moskova – Natalino.

Alışveriş merkezlerine giden numaralandırılmamış rotalar için ilk önce alışveriş merkezinin adı belirtilir. Örneğin, AŞAN – Bratislavskaya Metrosu.

Rotanın

 • А yerleşim noktasından B
 • yerleşim noktasına kadar takip ettiği durumlarda,
 • bu tür numaralandırılmamış birkaç rota bulunur. Bu rotaların başlangıç ve son durakları birbirlerinden çok farklıdır ve yaygın olarak bilinen adları vardır (örneğin, Sadovod Pazarı, Şyolkovskaya Metrosu, Krasnogvardeyskaya Otobüs Durağı).
Yani rotayı belirli kalkış ve varış noktalarının bir göstergesi olarak açıklayıcı bilgilerle adlandırmak mümkündür. Örneğin, Moskova (Krasnogvardeyskaya Metrosu) – Ryazan.

Şu bilgiler, resmi adı türüne girilmez:

 • rotanın ait olduğu şehir (örneğin, 1 (Şçerbinka) yanlıştır);

 • rotanın ücretli mi ücretsiz mi olduğu;

 • rotanın bir numarasının olmaması (örneğin numarasız şeklindeki bir giriş yanlıştır);

 • rotanın hangi günlerde hizmet verdiğinin genel olarak gösterilmesi (örneğin, hafta içi, hafta sonları, cumaları, yazları).

3.14.2.4.3.2 İsim: Bilinen (tarihi) adı

Bir toplu taşıma araç rotasını belirlemek için ilgili rota numarasının yanı sıra ayrıca “bilinen (tarihi) adı” altında “Başlangıç durağı ismi - Son durak ismi” veya “başlangıç noktası şehir/köy ismi - bitiş noktası şehir/köy ismi” formatları da kullanılabilir.

Rotanın içeriğinde, aralarda bir yerde yer alan çok önemli bir ara nokta, rotanın anlaşılırlığını kolaylaştırmak için yapılacaksa, mümkündür.

Örneğin, Moskova ve Lyubertsı'yı bağlayan otobüs No 501'in bilinen (tarihi) adı türüne Moskova (Vıhino metrosu) - Lyubertsı (Turist semti) girilebilir.