3.14.2. Karayolu ulaşım sistemi objesi özellik ekleme kuralları

Kara ulaşım objeleri; tramvay hatları, kara ulaşımı durakları ve otogarlardır.

Bu bölümde şunlar bulunur:

3.14.2.1. Tramvay hattı bölümlerine özellik ekleme kuralları

Tramvay hattı bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Düzey A ve Düzey B özelliği, tramvay hattının diğer ulaşım hatlarıyla kesişmesi durumunda, bu kesişimin farklı seviyelerde gösterilmesini ve dolayısıyla kesişimin doğru bir şekilde yansıtılması sağlar.

Yol düzeyi değerleri, Düzey A ve Düzey B alanları kullanılarak, başlangıç (A) ve bitiş (B) noktaları için verilir.

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • “zeminde”: eğer hat bölümlerinin kesişimi zemin seviyesinde gerçekleşiyorsa.
 • “köprüde”. “köprüde (+1)”. “köprüde (+2)”: zemin seviyesinden yüksekteki düzeyler. Örneğin köprü ya da viyadükten geçen bir hattın, zemin seviyesinden geçen bir demiryolu hattı ya da taşıt yoluyla kesişimlerinde.
 • “tünelde”. “tünelde (-1)”. “tünelde (-2)”: zemin seviyesinin altındaki seviyeler. Örneğin, bir tünelden geçen hattın, başka bir tünelden geçen farklı seviyedeki bir hatla kesişimlerinde.

3.14.2.2. Kara ulaşım sistemi duraklarına özellik ekleme kuralları

Kara ulaşımı durakları özelliklerini belirleme menüsü şöyle görünür:

Kara ulaşım duraklarına özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.2.1

Toplu taşıma durakları 1.3.1. Obje isimleri: Genel kurallar bölümünde ve ayrıca 3.1.4.2.2 maddesinde açıklanan kurallara göre isimlendirilir.

Toplu taşıma durakları için Resmi adı, Haritada görünen adı ve Bilinen (tarihi) adı isim türü girilir (diğer türdeki isimler kullanılmaz).

3.14.2.2.1.1 Resmi adı

Toplu taşıma duraklarının resmi adları olarak durakların resmi tam adları herhangi bir kısaltma olmadan kullanılır (fakat genel olarak kabul görmüş kısaltmaların kullanımı da mümkündür: Üni, Blv. vb.)

Durağın resmi olarak verilmiş bir adı yoksa; en yakın sokağın, yolcuların kullanabileceği başka bir objenin (örneğin bir bakkal) ya da diğer önem arz eden bir objenin ismini kullanmak mümkündür.

Durağın resmi adı ile güzergah tablosunda kullanılan adı farklıysa, bu durumda öncelik, daha çok kullanılan isme verilir. Böyle bir durumda durağın tüm diğer isimleri “bilinen (tarihi) adı”isim türüne eklenebilir.

Durakta birden fazla güzergah tablosu yer alıyorsa bunlardaki isimler birbirlerinden farklıysa, bu durumda bu isimler resmi adların ardına taksim "/" işareti kullanılarak yazılır.

Uyarı.

Durağın ismi resmi olarak değiştirildiyse fakat durak tabelaları henüz düzeltilmediyse, bu durumda resmi ad olarak yeni ad gösterilir (yeniden adlandırılmış).

Obje türünün resmi adı alanına; durağın adı, kısaltma kullanılmaksızın o bölgede kullanıldığı ya da çizelgelerde gösterildiği şekliyle girilir. Bu durumda, isimdeki sözcüklerin sırası, ilgili yer adının kulağın aşinalığı kuralları dikkate alınarak belirlenir (bkz. 4.1.3.4.1.3 ve 4.1.2.2.2.3). Örneğin:

Yerel adıResmi adı
Sokak MoskovskayaMoskovskaya Sokağı
KuzeyKuzey
Peredvijnikov Sok.Peredvijnikov Sokağı
Okul No4 veya Okul 4Okul No 4
Krestovskiy Ostrov Metro İstasyonuKrestovskiy Ostrov Metro İstasyonu
Sportivnaya MetrosuSportivnaya Metrosu
Kryukovo İstasyonuKryukovo İstasyonu
Dere DemiryoluDere Demiryolu
Uyarı.

Bir açıklayıcı ifade olan “Talep üzerine”, durak adında kullanmak yalnızca durağın kendi adı bu şekildeyse mümkündür. Bu durumda, diğer türleri isimleri girmeye gerek yoktur. Eğer durağın kendi adı varsa, “Talep üzerine” ifadresi eklenmez.

Bir durağın son durak olduğu ya da yalnızca yolcuların inip binebileceği bir olması gibi açıklayıcı notların durak adlarına eklenmemesi gerekir.

3.14.2.2.1.2 İsim: Haritada görünen adı

Haritadaki görünen adı alanına bir isim girilecekse, bu yalnızca girilecek isim resmi adından farklıysa ve genel isimlendirme kurallarına göre girilir; (bkz. bölüm 3.1.3.1. İsim türleri: genel kurallar), burada haritada görünen adların nasıl kısaltılacağı açıklanmaktadır. Haritada görünen adı bölümüne girilen isimler, o durakta yer alan güzergah tabelasına yazılan isimlerle mümkün olduğu kadar çok benzeşmelidir.

Güzergah tabelasında yer alıyorsa, belirli kısaltmalara isimde yer vermeniz mümkündür. Örneğin: Sevk İstasyonu → Sİ.

Uyarı.

Bu tür isimler kullanıcılar tarafından düzenlenemiyor.

3.14.2.2.1.3 İsim: Bilinen (tarihi) adı

“Bilinen (tarihi) adı” türündeki isimler için durakların resmi kodlarını, eğer bu kodlar yolcu hizmetleri için kullanılıyorsa (örneğin bir sonraki seferi telefonlara gönderen SMS servisleri gibi) girmek gerekir. Bu durak kodları genellikle durakların güzergah tabelalarında yer alır. Burada ayrıca; resmi adı gösterilirken taksim (“/”) işaretinden sonra yazılmış olan durağın kendi adının farklı varyasyonlarını girmek de mümkündür.

3.14.2.2.2 Rotalar

“Rotalar...” alanına, o durağın kullanan tüm ulaşım türlerinin rota numaraları girilir.

Uyarı.

Yandex Map Editor'de hangi toplu taşıma rotalarının çizileceği ve rotaların oluşturulması ve özellik eklenmesiyle ilgili kurallar için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları

Rota numaraları teker teker girilir. O durağın 2 km'lik çapı içerisindeki bölgeden geçen her tür taşıtın bulunduğu ve otomatik olarak rota numaralarının yer aldığı bir listeden seçilirler:

İstenilen rota numarası listede yoksa, numara satıra girilir (yeni bir rota oluşturulur). Rota numaralarında yer alan bina adreslerindeki, obje ismine, aynı güzergah tabelalarında göründükleri gibi girilir.

Girilen değerler, menüde turuncu renkte küçük bir kutu olarak görünür.

Bir rota numarasını ilgili duraktan silmek için, küçük kutunun sağında yer alan X butonuna tıklayın.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu küçük turuncu kutuya tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları.

3.14.2.3. Otogarlara özellik ekleme kuralları

Otogar obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Otogarlara özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.3.1

Objenin ismi:

3.14.2.3.2

Bina içi konum: burada, kurumun bulunduğu binanın adres bilgisi kastedilmemektedir (bkz. 3.5.2. Adreslere özellik ekleme kuralları), kastedilen yeni bilgiler eklenmesidir: kurumun bina içerisindeki konumu gösterilmelidir.

3.14.2.3.3. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “hafta içi 9:00-17:00, cumartesi 10:00-14:00”.

3.14.2.3.4. Web sitesi
3.14.2.3.4.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.14.2.2.4.2

“Web sitesi” alanına şunlar girilebilir:

 • objenin resmi web sitesi adresi;
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • obje ile ilgili iyi kalitedeki bir yazıya bağlantı (örneğin, Vikipedi'de yer alan bir makale);
 • sefer çizelgesinin olduğu bir bağlantı.
3.14.2.3.4.3

“Web sitesi” alanında objenin düzenleyicisinin URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.14.2.3.4.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.14.2.3.5. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında otogarın elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.14.2.3.6. Telefon
3.14.2.3.6.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: bir ila üç haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.14.2.3.6.2

“Telefon” alanında kuruma ait telefon numarasının belirtilmesi gerekir.

3.14.2.3.6.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarının oluşturulma yöntemleri yukarıda açıklanmaktadır, bkz. 3.14.2.2.2 Rotalar.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu karayolu ulaşım sistemi durakları obje özellikleri menüsündeki küçük turuncu kutuya tıklayın.

Raysız kara ulaşımı rotasının obje özellikleri menüsü (ya da bir tramvay rotasının benzer bir obje özellikleri menüsü) açılacaktır.

3.14.2.4.1. Toplu taşıma rotalarının seçimi

Haritada otobüsler, tramvaylar, troleybüsler ve dolmuşlar olmak üzere, şehir içi, banliyö ve şehirler arası düzenli kara ulaşımı toplu taşıma rotaları çizilir.

Şehirler arası ve uluslar arası otobüs rotaları çizilmeden önce bunlarla paralel giden tüm şehiriçi ve banliyö rotaları çizilmelidir.

Ayrıca harita üzerinde şunları çizmek de mümkündür:

 • Mevsimsel rotalar;

 • herkese açık kiralık araçla seyahat edilen şehir içi ve banliyö rotaları (örneğin alışveriş merkezlerine giden vb.);

 • diğer fiilen var olan ve düzenli olarak yolcu taşınan kara yolları rotaları.

Şunlar haritaya çizilmez:

 • düzensiz rotalar;

 • Geçici rotalar (iki haftadan az sıklıkta çalışan rotalar);

 • herkese açık olmayan kiralık araçla seyahat edilen şehir içi ve banliyo rotaları, örneğin, bir şirkete ait otobüs ve shuttle'lar, özel hizmete mahsus otobüsler, kiralık turist araçları.

Aynı rota farklı ulaşım firmaları ve/veya farklı kapasitelere sahip taşıtlar tarafından kullanılıyor olsa bile, haritada yalnızca “Rota” türünde tek bir obje oluşturulur. Farklı ulaşım firmaları tarafından farklı rotalar izleniyorsa ya da rotalar farklı biçimde isimlendirilmişse, ancak bu durumda farklı rotalar oluşturulabilir.

3.14.2.4.2. Toplu taşıma rotalarının içeriği

Rotaya özellik eklendikten sonra, rota, kendisinde bir taşıtın durduğu ve her iki yöne de seyahat eden bir durakla ilişkilendirilir (burada yalnızca yolcuların inip bindiği durakların dahil edilmesine dikkat edilmelidir).

Deniz taşıtının hiç durmadan yanından devam ettiği iskeleler, rotanın içeriğine eklenmez.

Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak:

 1. Rotanın obje özellikleri menüsünden Düzenle butonuna tıklayın.

  Rotanın içeriğine dahil edilenduraklar şu işaretle gösterilir.

 2. Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da zaten dahilse onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak için durak işaretine tıklayın:

3.14.2.4.3. Toplu taşıma rotalarına özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarını isimlendirirken yalnızca “Resmi adı” ve “Bilinen (tarihi) adı” türündeki isimler kullanılır. Diğer türlerdeki isimler kullanılmaz.

Not.

Numaraları değiştirilmiş rotaların eski numaraları ve ulaşım firmasının ismi, rota özelliklerinde gösterilmez.

3.14.2.4.3.1. Resmi adı

Rotanın resmi adı, rotanın numarasıdır.

Bir rota resmi bir numaraya sahip değilse, yalnızca bu duruma özel olarak, resmi ad kısmına “Başlangıç-Bitiş durağı” ya da “Başlangıç yerleşim birimi-Bitiş yerleşim birimi” tipinde bir belirteç girilebilir. Bunlardan hangisinin girileceği, o bölgedeki alışkanlıklara ve güzergah tabelalarında yazanlara göre seçilir.

Şu bilgiler, resmi adı türüne girilmez:

 • rotanın ait olduğu şehir (örneğin, 1 (Şçerbinka) yanlıştır);

 • rotanın ücretli mi ücretsiz mi olduğu;

 • rotanın bir numarasının olmaması (örneğin numarasız şeklindeki bir giriş yanlıştır);

 • rotanın hangi günlerde hizmet verdiğinin genel olarak gösterilmesi (örneğin, hafta içi, hafta sonları, cumaları, yazları).

3.14.2.4.3.2 İsim: Bilinen (tarihi) adı

Bir toplu taşıma araç rotasını belirlemek için ilgili rota numarasının yanı sıra ayrıca “bilinen (tarihi) adı” altında “Başlangıç durağı ismi - Son durak ismi” veya “başlangıç noktası şehir/köy ismi - bitiş noktası şehir/köy ismi” formatları da kullanılabilir.

Rotanın içeriğinde, aralarda bir yerde yer alan çok önemli bir ara nokta, rotanın anlaşılırlığını kolaylaştırmak için yapılacaksa, mümkündür.

Örneğin, Moskova ve Lyubertsı'yı bağlayan otobüs No 501'in bilinen (tarihi) adı türüne Moskova (Vıhino metrosu) - Lyubertsı (Turist semti) girilebilir.