3.7.1. Alan çizim kuralları

“Alan” kategorisindeki objeler bina, yapı ve komplekslerinin olduğu kullanım amacına göre ayrılan alanlar ve mahallelerdir. Örneğin okul binaları, öğrenci yurtları dahil olmak üzere eğitim kurumlarına ait her türlü alanlar, ayrıca sanayi bölgeleri, şantiyeler, plajlar vb.

“Alan” kategorisindeki objeler şu bölümde açıklanan yöntemler kullanılarak çizilir ve düzenlenir 2.7.3. Basit çokgen türü objeler.

Alanlar çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.7.1.1

Kurum ve kuruluşların alanları, bir nevi yapay bir çeşit bariyerle ya da doğal olarak orada bulunan nesnelerle çevresindeki tüm objelerden ayrılmışsa, çizilebilir.

3.7.1.2

Çokgenler, aşırı detaylı çizim gerektirmez: Haritada azami derecede büyütüldüğünde (maksimum zoom yapıldığında) düz çizgilerle görülen çokgen bölümü, iki noktayla çizilmelidir.

3.7.1.3

Sanayi bölgesi türündeki alanları çizerken, tek bir çokgenle hem diğerlerinden soyutlanmış (çitlerle vb.) alanları hem de birden fazla fakat birbirinden soyutlanmamış alanları (sanayi mahalleleri) çizebilirsiniz:

3.7.1.4

Belli bir adı taşıyan bir garaj kooperatifi veya garajlar grubu söz konusu ise bunlar, Sanayi bölgesi türündeki çokgen ile gösterilir.

Not.

Başka alanların bitişiğinde olan, ismi olmayan ve “Sanayi bölgesi” olarak çizilen büyük garaj kompleksleri, o alanın genel çokgeni içerisinde yer alabilir.

Tekil olarak garajlar, Diğer yapılar kategorisinde, bina olarak çizilir.

3.7.1.5

Haritada konut şantiyeleri çizilmez

3.7.1.6
İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.
3.7.1.7
Alanlar çizilirken Yandex Map Editor'de çizilmesi yasaklı olan objelere dikkat edilmesi gerekir.
3.7.1.8
Bir alanın çokgeni bir su kütlesinin çokgeniyle kısmen örtüşüyorsa, bu durumda her iki objenin sınırları çizilir. Bu yapılırken sınırlar arasında bir boşluk olmamasına dikkat edilir.
Not. Sınırları örtüşen çokgen türü birleşik objelerin sınır bölümlerinin çizimi için bkz. bölüm2.7.4.1. Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri.
3.7.1.9

Yer altındaki bina ve yapılar ve bunlara ait olan kompleksler çizilmez (metro istasyonları hariç, bkz. 3.13.1.2.4).

3.7.1.10

Fabrika arazisinde bir elektrik dağıtım istasyonu bulunması gibi özel durumlarda bir alanın diğerinin dahilinde bulunmasına izin verilir.