Kavşaklarda yol bölümlerinin seviyelerinin gösterilmesi örnekleri

Örnek 1

Yonca kavşak örneğinde (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin seçilmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi bölümüne bakınız).

Örnek 2

Farklı düzeyli kavşakta (Anvers banliyösünde) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin seçilmesini gösterir.

Örnek 1

Yonca kavşakda (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretlenmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi bölümüne bakınız); resimlerde yollarda ve kavşak çıkışlarında (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme aşamaları ardışık şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Yol ağının şeması bulunan kavşak fotoğrafı


Şekil 2. Yol ağı şeması. Okların yönleri hareket yönü ve çizim yönü ile aynıdır (A → B), yeşil çizgilerle M-4 yolunun P-140 yolu ile kesiştiği köprü ayakları gösterilir


Şekil 3. P-140 yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir); tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 4. P-140 ve M-4 yollarının kavşak çıkışlarına denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir); tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 5. M-4 yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir; yol köprüye geçerken A ve B seviyelerinin değerlerinin sıfırdan bire doğru değiştiğine dikkat ediniz)


Örnek 2

Yonca kavşakda (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretlenmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi bölümüne bakınız); resimlerde yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme aşamaları ardışık şekilde gösterilmiştir.https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1647840913?z=16&ll=4.406361%2C51.265061&l=nk%23sat

Şekil 6. Kavşak fotoğrafı


Şekil 7. Yol ağı şeması. Kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir; bölüm sınırlarındaki kesişmeler gerçek yol ağındaki kesişmelere uygun değildir, şemada belirlilik için çizilmiştir. Oklar yol bölümlerine denk geliyor. Ok yönleri, hareket yönü ve çizim yönü ile aynıdır (A → B). Yeşil renkle köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümleri gösterilmiştir


Şekil 8. Bölgesel yola denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (mavi renkle gösterilmiştir). Tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 9. İlçe yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (yeşil renkle gösterilmiştir). Tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 10. Bazı kavşak çıkışlarına denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (koyu lacivert renkle gösterilmiştir). Köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin değerlerinin değiştiğine dikkat ediniz


Şekil 11. Bazı kavşak çıkışlarına (mor renkle gösterilen) denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması. Köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin değerlerinin değiştiğine dikkat ediniz


Şekil 12. Yol ağı şeması ve yol yapıları bulunan kavşak fotoğrafı