Kavşaklarda yol bölümlerinin seviyelerinin gösterilmesi örnekleri

Örnek 1

Yonca kavşak örneğinde (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin seçilmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi bölümüne bakınız).

Örnek 2

Farklı düzeyli kavşakta (Anvers banliyösünde) yol bölümlerinin işaretlenmesini ve yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin seçilmesini gösterir.

Örnek 1

Çok düzeyli kavşakta yol bölümlerinin belirtilmesi ile bunların A ve B düzeylerinin işaretlenmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi bölümüne bakınız); resimlerde yollarda ve kavşak çıkışlarında (M-4 ve P-140 karayollarının kesiştiği yer) yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme aşamaları ardışık şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Yol ağının şeması bulunan kavşak fotoğrafı


Şekil 2. Yol ağı şeması. Okların yönleri hareket yönü ve çizim yönü ile aynıdır (A → B), yeşil çizgilerle M-4 yolunun P-140 yolu ile kesiştiği köprü ayakları gösterilir


Şekil 3. P-140 yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir); tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 4. P-140 ve M-4 yollarının kavşak çıkışlarına denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir); tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 5. M-4 yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir; yol köprüye geçerken A ve B seviyelerinin değerlerinin sıfırdan bire doğru değiştiğine dikkat ediniz)


Örnek 2

Çok düzeyli kavşakta yol bölümlerinin belirtilmesi ile bunların A ve B düzeylerinin işaretlenmesini gösterir (3.3.2.5. (A) Seviyesi ve (B) Seviyesi) adım adım gösterildiği Antwerpen yakınlarında bulunan çok düzeyli bir kavşağın resmidir.

Şekil 6. Kavşak fotoğrafı


Şekil 7. Yol ağı şeması. Kahverengi daireler, yol bölümlerinin kesiştiği yerleri gösterir; bölüm sınırlarındaki kesişmeler gerçek yol ağındaki kesişmelere uygun değildir, şemada belirlilik için çizilmiştir. Oklar yol bölümlerine denk geliyor. Ok yönleri, hareket yönü ve çizim yönü ile aynıdır (A → B). Yeşil renkle köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümleri gösterilmiştir


Şekil 8. Bölgesel yola denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (mavi renkle gösterilmiştir). Tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 9. İlçe yoluna denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (yeşil renkle gösterilmiştir). Tüm seviyeler sıfıra eşittir


Şekil 10. Bazı kavşak çıkışlarına denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması (koyu lacivert renkle gösterilmiştir). Köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin değerlerinin değiştiğine dikkat ediniz


Şekil 11. Bazı kavşak çıkışlarına (mor renkle gösterilen) denk gelen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin işaretleme şeması. Köprülerden ve üst geçitlerden geçen yol bölümlerinin A ve B seviyelerinin değerlerinin değiştiğine dikkat ediniz


Şekil 12. Yol ağı şeması ve yol yapıları bulunan kavşak fotoğrafı