3.18.1. Bina planları. Çizim kuralları

Bina planı: Yandex.Maps'te, alışveriş merkezleri, iş merkezleri vb. çok katlı tesislerin planlarını oluşturmak ve sonrasında sergilemek için kullanılan bir objedir.

Bina planı hiyerarşik yapıdadır; plan, seviyelere bölünmüştür (bunlar binanın katlarına karşılık gelmektedir). Her bir kat (düzey) farklı tipteki kısımlara bölünmüştür. Bu düzeylerin her birisinde farklı türde altyapı unsurları (asansörler, merdivenler, çeşmeler vb.) ve yerler (kurumlar) çizilebilir. Bina planı çizimi ve özellik ekleme kuralları aşağıdaki sıraya göre yapılır: Plan → Düzey → Mekan → Bariyerler → Altyapı objeleri → Bilgi servisi objeleri → Yerler (kurumsal objeler).

Uyarı.

Bu servisin mevcut sürümünde kullanıcılar bina planları oluşturamaz.

3.18.1.1. Bina planları

Bina planının çizilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 3.18.2.1. Bina planı.

Bina planı etiketinin görüntüleneceği nokta, yaklaşık olarak bina çokgeninin ortasında çizilir:

Bina planının görüntülenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: 3.18.2.8. Plan ön izleme.

3.18.1.2. Bina planı düzeyleri

Bina planlarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm çokgen türü basit objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır.

Ayrıntılı bilgi için:

Bina planındaki her düzey, binadaki her bir katın planına karşılık gelir. Bununla birlikte:

3.18.1.2.1

Zemin seviyesinde bulunan düzeyin çokgeni, planı oluşturulan binanın çokgeniyle örtüşmelidir.

3.18.1.2.2

Binanın, yükseklikleri farklı bölümleri varsa bunların çokgenleri birbirinden farklı olabilir.

3.18.1.2.3
Ticari bir tesise veya bir ulaşım tesisine bitişik durmasına karşın ondan bağımsız olan ve o objeyle hiçbir mimari bağlantısı olmayan fakat yine de görsel olarak söz konusu objenin bir parçası sayılabilen binaların çokgenleri, objenin bina planı düzey çokgenine dahil edilebilir. Fakat mobil yapılar, prefabrike dükkanlar vb. objeler bu kuralın kapsamında değildir. Örneğin, alışveriş merkezine bitişik bir restoran bu durumun bir örneğidir:

3.18.1.3. Bölümler/Odalar

Bina planı düzeyi birkaç bölüme/odaya bölünüyorsa Bina planı düzeyi panelindeki Bölümler/Odalar alanında Ekle'ye tıklayın.

Bölümler/Odaların çizim yöntemleri, tüm çokgen türü basit objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (ayrıntılar için 2.7.3. Çokgen türü basit objeler (basit çokgenler) bölümüne gidin). Herhangi bir düzeyde (katta) yer alan bölümler/odalar, onları ayıran duvarlarla belirtilir. Düzey, duvarlarla değil de bariyerlerle bölünüyorsa ilgili alanlar bariyerler çizilerek ayrılır (bkz.: 3.18.1.4. Bariyerler).

Not. Düzeydeki bölümler/odaları tek tek çizmeden önce o düzeyde (katta) katın şekliyle tamamen örtüşecek ve kategorisi “Halka açık” olan teknik bir obje oluşturulur.
3.18.1.3.1

Herhangi bir düzeyde (katta) yer alan bölümler/odalar, onları ayıran duvarlarla belirtilir.

3.18.1.3.2

Bitişik olan komşu bölümler/odaların şekilleri birbiriyle uyumlu olmalıdır:

Doğru Yanlış
3.18.1.3.3

Asansörlere ve yürüyen merdivenlere ayrılmış alanlar, herhangi bir yere ait gözükmeyen merdivenler ve üstü tamamen kapalı olmayan satış tezgahları ayrı odalar/bölümler olarak çizilmez :

3.18.1.3.4

“Avlu” ve “İşletme” türlerindeki mekanlarda altyapı objelerinin bulunduğu servis bölümleri ayrı mekanlar olarak çizilmez (mekan türleri için bkz.: 3.18.2.3. Bölümler/Odalar).

3.18.1.3.5

Tren garı planlarında bitişik olan servis mekanları, depolar vb. ayrı bölümler/odalar olarak çizilmez: Bunlar, “Servis amaçlı” türündeki bir veya birkaç büyük bölüm/odayla birleştirilir (bina türleri için bkz.: 3.18.2.3. Bölümler/Odalar).

3.18.1.4. Bariyerler

Bina planı bariyerlerle birkaç bölüme ayrılmışsa, Bina planı düzeyi panelindeki Bariyerler alanında Ekle butonuna tıklayın.

Çizim yöntemleri, tüm basit doğrusal objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (bkz. bölüm 2.6.1. Çizgi türü basit objeler).

3.18.1.4.1

Binaların ortak alanlarına (koridorlar, bekleme odaları, yemek alanları vb.) doğrudan geçişi sınırlayan duvarlar ve bölmeler bariyerler şeklinde çizilir.

“İşyeri” ve “servis amaçlı” binaların içindeki duvarlar ve bölmeler çizilmez.

3.18.1.4.2

Yürüyen bantlar de bariyer olarak çizilir (tek çizgiyle).

3.18.1.4.3

Tren garı planlarında girişte veya binanın içindeki güvenlik ve bagaj kontrolü alanlarının sınırlarını belirleyen korkulukları çizmek için bariyerler kullanılır.

Alışveriş merkezleri girişlerindeki bu tür korkuluklar çizilmez.

3.18.1.5. Altyapı objeleri

Düzenlenmekte objede altyapı öğeleri mevcut ise (asansörler, yürüyen merdivenler vb.) Altyapı kısmındaki Bina planı düzeyleri panelinde Ekle'ye tıklayın.

Altyapı paneli açılır:

Altyapı objesi çizim yöntemleri, tüm nokta türü basit objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (ayrıntılar için 2.5. Nokta türü objeler bölümüne gidin).

Altyapı objelerinin türleri için bkz.: 3.18.2.5. Altyapı objeleri):

 • İlgili objenin noktası, objenin bulunduğu konumun mümkün olduğunca ortasına yerleştirilir (merdiven, yürüyen bant, yangın çıkışı, yangın merdiveni, rampa türlerindeki objeler bu kuraldan istisnadır).

  Bu objelere karşılık gelen noktalar, objelerin giriş/çıkışına çizilir.

  Yürüyen merdiven türündeki noktalar sadece yürüyen merdivenin girişinde çizilir, çıkışlarda çizilmez.

 • Merdiven ve Rampa türündeki objeler, ancak aralarında komşu katları birleştiriyorsa çizilir.
 • “İşletme” türündeki alanlarda yalnızca yürüyen merdiven, merdiven, yürüyen bant, rampa veya asansör gibi altyapı objeleri ayrı objeler olarak gösterilebilir (ilgili işletmenin odaları/bölümleri birden fazla katta bulunuyorsa).
 • Kasa, deneme kabini türlerindeki objeler “İşletme” türündeki mekanlarda çizilmez.
 • Metal dedektörü türündeki objeler sadece ulaşım sistemi objelerinin planlarında çizilir,
 • Arama ve bagaj kontrolü türündeki objeler sadece ulaşım sistemi objelerinin planlarında çizilir,
 • Engelli park yeri türündeki objeler daima engelliler için ayrılmış park yerlerinin yaklaşık olarak ortasına konulan nokta ile çizilir.
 • AVM içindeki Kasa türündeki objeler, buralarda birbirlerinden farklı bilet satan kurumları gösterir; tren garlarında ve havaalanlarında bunlar yine tren/uçak biletleri satış noktalarını gösterir.
 • Alışveriş arabası alanı türündeki objeler, marketin önünde alışveriş arabalarının bulunduğu özel alanları işaretlemek için kullanılır; -market binasının içinde bu tür objeler oluşturulmaz.
 • Biniş kapısı türündeki objeler sadece ulaşım sistemi objelerinin planlarında, tren garlarında platform çıkışlarına veya havaalanlarında ana salondan uçağa biniş koridoruna devam eden çıkışlara yakın bir yerde çizilir. İlgili obje ismi sadece çıkış numarasını içermelidir.
3.18.1.6. Bilgi servisi objeleri

Bina planı düzeylerinde bilgi servisi objeleri altyapı objeleri ile aynı şekilde oluşturulur. İlgili obje noktası objenin bulunduğu konumun mümkün olduğunca ortasına yerleştirilir. Obje türleri için bkz.: 3.18.2.6. Bilgi servisi objeleri.

3.18.1.7. Yerler (kurumsal objeler)

Otomobil, yiyecek ve içecek, alışveriş gibi kategorilere ait olan çeşitli kurumsal objeler (yerler), bina planı düzeylerinde altyapı ve bilgi servisi objeleriyle aynı şekilde çizilir. Kategori listesi için 3.6.2.1. Yandex Map Editor Menüsü bölümünü okuyun).

Farklılıklar:
 • Alışveriş merkezi, incik-boncuk veya bit pazarı, Sebze-meyve pazarı, Stadyum, Spor kompleksi gibi objeler için bina planları kullanılamaz; bunların Kasa, Akvaryum gibi kendi obje türleri bulunur.
 • Hâlen bir kategoriye ait olmayan objeler (otomatlar dahil) planlarda çizilmez.

Çizim yöntemleri, tüm nokta türü basit objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (ayrıntılar için 2.5. Nokta türü objeler bölümüne gidin).

İlgili obje noktası, ait olduğu mekanın (varsa) ortasına yerleştirilir.