3.3.4. Trafik durumu

Bir kavşakta genel trafik kurallarının sonucu olarak çıkmayan seyir kurallarını belirleyen trafik işareti, trafik ışığı veya yol çizgilerinin bulunması durumunda bu kavşak, özel Harita objesi olan “Trafik Koşulu” ile ilişkilendirilebilir.

Yandex Map Editor’da üç tür “Trafik seyir koşulu” kullanılır:

 1. Yasak Manevra, “Sağa Dönüş Yasak”, “Sola Dönüş Yasak” vb. tür işaretlerin varlığını göstermek için kullanılır.Kullanım örnekleri için 3.3.4.1. bölümüne bakınız Trafik koşulları: örnekler

  Bu tür koşullar ayrıca aşağıdakileri göstermek için kullanılır:

  • yoldaki engeller;

  • belirli taşıtlar için istisnaların bulunması durumunda geçiş yasağı, 3.1.7.4.1 md.’ye bakınız;

  • olağanüstü ve acil durumlarda kullanılması için tasarlanmış giriş noktaları;

  • özel vasıta, posta dağıtım servisleri tarafından ve ticaret işletmelerine mal sevkinde kullanılması için tasarlanmış giriş noktaları;

  • halen kullanılmayan ve devamlı olarak kapalı bulunan giriş noktaları.

 2. İzin Verilen U Dönüşü, U dönüşünün ilgili trafik işareti ile yasaklandığı durumlar hariç olmak üzere tek çizgili yollarda devamlı yol çizgisinin kesildiği yerlerde ve tek çizgili yolların kesişme noktalarında konur.

  Kullanım örnekleri için 3.3.4.1. Trafik koşulları: örnekler

 3. Kısıtlı Giriş, ücretli otoparklardaki bariyerler de dahil olmak üzere taşıt ve/veya yaya geçitlerini kısıtlayan bariyer, kontrol ve geçiş noktalarını ve ev ve iş yerine geçilmesine izin verdikleri, yani geçişi tamamen yasaklamadıkları, sadece kısıtladıklarından dolayı “Taşıt Trafiğine Kapalı Yol” ve “Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol” vb. trafik işaretlerini göstermek için kullanılır.

  Kısıtlı giriş, aşağıdakiler için belirlenmez;

  • demiryolu geçişlerindeki bariyerler;

  • ücretli yollarda ödeme noktalarındaki bariyerler;

  • devlet sınırlarında sınır kapıları.

  Ayrıca 3.3.1.7. bölümüne bakınız. Yollardaki engellerin çizim kuralları.

“Trafik Seyir Koşulu” objesi, aşağıdaki bileşenlerin bir bütünü olarak belirtilir:

 1. Trafik seyir koşulunun uygulamaya girdiği kesişme (kavşak).

 2. Trafik seyir koşulunun türü: Yasak Manevra, İzin Verilen U Dönüşü veya Kısıtlı Giriş.

 3. Trafik seyir koşulunun uygulandığı yol kısmı veya kısımları.

  “İzin verilen U dönüşü” manevraları için bu yolun tek bir kısmıdır.

  “Kısıtlı Giriş” ve “Yasak Manevra” manevraları için bu, trafik seyir koşulunun yürürlüğe girdiği kesişme noktasından öncesi ve sonrası olmak üzere iki veya daha fazla yol kısmıdır.

Trafik seyir koşulu, sadece geçerli olduğu yol kısımlarının haritalanması tamamlandıktan sonra tanımlanabilir.

Her bir kavşak için gerektiği kadar trafik seyir koşulu tanımlanabilir.

Not.

Trafik seyir koşullarına ek olarak yol kesişme noktalarında video kaydedici kameraları (ayrıntılı bilgi için 3.8.3. Trafik Kural İhlalleri İçin Video Kaydedici Kameralar bölümüne bakınız) ve trafik ışıklarının (ayrıntılı bilgi için 3.8.4. bölümüne bakınız) varlığı belirlenebilir. Trafik ışıkları bölümünde açıklanmaktadır.

Aşağıda şunlar açıklanmıştır:

Ayrıca, trafik seyir koşullarını tanımlama örnekleri 3.3.1.7. Yoldaki engelleri çizim kuralları ve 3.3.4.1. Trafik koşulları: örnekler

3.3.4.1 Trafik seyir koşulu: ekleme

Trafik seyir koşulu iki farklı şekilde eklenebilir.

Oluştur → Yol yapıları ve işaretleri komutunu seçerek açılan panelde gereken trafik seyir koşulu seçebilir ve ardından haritada yeni koşulun ilişkilendirileceği kesişme noktasını seçebilirsiniz. Sonraki işlemler aşağıda açıklananlarla aynıdır.

Harita üzerinde istediğiniz kesişme noktasını seçebilir ve ardından da yeni trafik seyir koşulunu onunla ilişkilendirebilirsiniz. Bu yöntem aşağıda açıklanmıştır.

Trafik seyir koşulunu tanımlamak için:

 1. İstenen kesişme noktasını belirleyin (örneğin, trafik işaretine göre).

  Örneğin, Moskova’da Udaltsov Sokağı boyunca Vernadsky Caddesi kavşağı yönünde ilerlerken resimde yeşil okla gösterilen trafik bilgi işaretleri, zorunlu trafik yönlerini gösterir ve sola dönüşü yasaklar:

  Yandex.Haritalarda bu yer şu şekilde gösterilir (trafik yönü yeşil okla gösterilmiş):

 2. Haritadaki kesişimin üzerine basarak onu seçin.

 3. Açılan Yol Kesişimi özellikler menüsünde Trafik seyir koşulları alanında Ekle butonuna tıklayın:

 4. Açılan Trafik seyir koşulu panelinde listeden seçerek Yasak Manevra, İzin Verilen U Dönüşü veya Kısıtlı Giriş olmak üzere manevra türünü belirleyin:

  Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan önce manevranın başlangıç öğesini belirleyin:

  Not.

  Yeniden çiz butonu sağ üst köşede görünecektir: .

  Basıldığında girilen veriler silinir ve trafik seyir koşulunun tanımlanması tekrar yapılır.

 5. Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan sonra manevranın bir ya da birden fazla bitiş öğesini belirleyin:

  Manevranın önceden belirtilen başlangıç öğesi, kırmızı okla işaretlenir.

  Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulur.

  Bir önceki adımda manevra türü olarak “İzin verilen U dönüşü” belirtilmişse, manevranın sadece tek bir (başlangıç) öğesi tanımlanır. Harita üzerinde düzenlenirken bu öğe, farklı bir simgeyle işaretlenir:

 6. Araç türleri alanında manevranın ne tür araçlar için geçerli olacağını belirleyin.

  Değer girişi, farenin sol tuşuna tıklayarak yapılır (izleyen tıklamalar yol bölümlerinin yayalar, bisikletliler, toplu taşıma, kamyonlar, binek otomobiller için olan kısımlarına erişim işaretlerini kullanır/kullanmaz).

  İşaretlerin kullanılması/kullanılmaması, simgelerle gösterilir: işaretin kullanılamıyorsa, buton beyaza döner ve “üzeri çizilir”:

 7. Eklenen trafik seyir koşulunun zaman kısıtlaması varsa (yani koşul sürekli değil sadece belirli dönemlerde (örneğin, yalnızca geceleri) geçerli ise) bu kısıtlamayı belirtin.

  Bunun için:

  1. Trafik seyir koşulları adlı özellikler menüsündeZaman aralığı ekle butonuna tıklayın:

  2. Açılan alanlarda sınırlamaların değerlerini girin:

   • Saat: koşulun başlangıç ve bitiş saati.

    Saat formatında dört rakam olarak belirtilir, örneğin, 8 saat ve 00 dakika 08:00 olarak, 23 saat 30 dakika ise 23:30 olarak kaydedilir.

    Eğer bu alanlar boş bırakılırsa, bu denetlemenin 24 saat olduğu anlamına gelir.

   • Dönemde: manevra başlangıç tarihi ve koşulun bitiş tarihi.

    Tarihler formatında dört rakam olarak belirtilir, örneğin, 1 Nisan 01.04 olarak, 23 Kasım ise 23.11 olarak kaydedilir.

    Eğer bu alanlar boş bırakılırsa, bu denetlemenin 24 saat olduğu anlamına gelir.

   • Hafta içi. haftanın günleri ve hafta sonu: İlgili kutucuklar işaretlenerek ilgili tarih aralıkları seçilir.

    Varsayılan olarak tüm kutucuklar işaretli gelir; denetim haftanın her günü yapılmıyorsa, bu durumda denetimin olmadığı günler için kutucuklardan işaretlemeler kaldırılır. Örneğin, denetim yalnızca hafta içi yapılıyorsa, “Hafta sonu” kutucuğundaki işareti kaldırmak gerekir:

   Denetim, farklı dönemlerde farklı şekilde aktifse (örneğin, kamera yalnızca hafta içi ve hafta sonlarında ya da yılın farklı aylarında çalışıyorsa), Zaman aralığı ekle butonuna bir kere daha tıklayıp, ikinci bir zaman sınırlamaları alanı eklenir ve burada ek zaman aralıkları girilir.

   Fazladan girilmiş bir zaman sınırlaması bulunuyorsa şu butona basılarak silinebilir (Sil).

   Not.

   Geçici yasaklama, işaretlenen tüm araçlar için uygulanır. Her bir taşıt türü için ayrı bir kısıtlama belirtilmesi gerekiyorsa (örneğin, yük araçları için gece, otobüsler için gündüz) her bir taşıt için ayrı bir trafik seyir koşulu tanımlanır.

 8. Obje özellikleri menüsünde Kaydet butonuna tıklayın.

 9. Trafik seyir koşulu paneli kapanacak ve açılan Yol kesişimi panelinde Trafik seyir koşulu alanında yasak manevra bağlantısı ortaya çıkacaktır. Bir kesişme ile ilişkili birkaç manevra olması durumunda bunların her birinin kendi bağlantısı olacaktır:

  Bağlantıya tıklandığında Trafik seyir koşulu paneli açılır.

  Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir:

3.3.4.2. Durum hareket: düzenleme, geri alma, düzenleme ve bayraklandı

Trafik seyir koşulunu düzenlemek için:

 1. Haritadaki kesişimin üzerine basarak onu seçin. Açılan obje özellikleri menüsünde Trafik seyir koşulları alanındaki bağlantıya (yasak manevra veya izin verilen U dönüşü) tıklayın:

 2. Koşulu düzenlemek için açılan Trafik seyir koşulu panelinde;

  1. Değiştir butonuna tıklayın.

  2. Tür alanında listeden seçerek istenen manevra türünü belirleyin (“Yasak Manevra” veya “İzin Verilen U Dönüşü”).
  3. Gerektiğinde haritaya tıklayarak manevranın başlangıç ve bitiş öğelerini değiştirin.

   Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulacaktır.

  4. Araç türleri alanında gerektiğinde manevranın geçerli olacağı araç türleri listesini belirleyin.

  5. Obje özellikleri menüsünde Kaydet butonuna tıklayın.

   Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir.

 3. Düzenlemeyi geri alma işlemi, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce onaylanmadıysa objedeki düzenlemelerin geri alınma işlemi silinmesine kadar geriye gidebilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeleriSilme işlemi yalnızca moderatörlerce yapılabilmektedir. Harita kullanıcıları, yanlışlıkla oluşturulan bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili girilen tüm ayrıntıların geri alınması objenin haritadan tamamen kaybolmasına kadar götürülebilir (eğer söz konusu obje moderatör tarafından onaylanmadıysa). Moderatörlerce onaylanmış, önceden oluşturulmuş bir obje silinmek isteniyorsa, bu durumda o obje için moderatöre şikayette bulunmak gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.

 4. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa, düzenlemeleri geri alma, objeyi en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alır. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez ve objenin silinmesi için moderatöre objeyi şikayet etmesi gerekir. Bir objeyle ilgili şikayet, moderatöre yalnızca objenin silinmesiyle ilgili değil, diğer konularla ilgili de gönderilebilir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü şu bölümde açıklanmıştır 2.10.6. Obje: hata giderme, moderatöre şikayet, obje silme, obje bağlantısı.