3.3.4. Trafik seyir koşulu

Dönel kavşak ("göbek") gibi belirli türdeki kavşaklar için geçerli trafik kuralları açık ve net bir şekilde, daha fazla bilgi ve açıklamalara gerek kalmaksızın belirlenebilir.

Ancak çoğu zaman kavşaklarda, kavşaktaki trafiği belirleyen ışıklar ve belirli manevraları yasaklayan veya zorunlu kılan tabelalar ve yer işaretleri vardır. Ulaşım rotaların doğru oluşturulması için bu özel kurallar hakkında bilgilere ihtiyaç vardır.

Bu bilgilerin haritaya aktarılması için söz konusu kavşağın haritadaki özel bir obje türü olan “trafik seyir koşulu” ile bağlantısı kurulabilir.

Uyarı.

Sadece yük taşıma araçlarıyla ilgili manevralar şu anda oluşturulmamaktadır.

Yandex Map Editor’da şu üç tür “trafik seyir koşulları” kullanılır:

1) Yasak manevra

“Sağa Dönüş Yasak”, “ Sola Dönüş Yasak” vb. tür işaretlerin varlığını göstermek için kullanılır. Kullanım örnekleri için 3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler bölümünü okuyun.

Bu tür trafik seyir koşullarıyla ayrıca şu objeler kodlanır:

 • Engeller: Kontrol noktaları, bariyerler, kapılar, “ Girilmez” gibi trafik işaretleri ya da yol üzerindeki beton bloklar gibi belirli yol bölümünü geri kalan yol ağından ayıran objeler (ayrıntılar için 3.3.1.7. Yollardaki engelleri çizme kuralları bölümünü okuyun).

 • Belirli araç türleri için istisnalara tabi trafik yasakları. Ayrıntılar için 3.1.7.4.1 bölümünü okuyun.

 • Halen kullanılmayan ve devamlı olarak kapalı bulunan girişler.

 • Trafik kurallarına göre belirli bir araç türü için yasak olan manevralar (örneğin, çok şeritli yollarda bisikletçiler için sola dönüş yasağı).

 • kısa bir geçiş/ana yol geçişi varsa, daha uzun bir kavşak geçişi için teknik yasaklar. Örneğin:

  Not. Dairesel hareketler ve dönüşler, yalnızca işaretler veya işaretler tarafından yasaklandıklarında teknik manevralarla işaretlenir. Örneğin:

 • Kavşağı daha kısa yolu kullanarak geçmenin, trafik kurallarında öngörülmeyen teknik yasakları:

  Not. Teknik yasaklar, mümkün olduğunca az sayıda yol çizgisi kullanarak haritalanmalıdır.
 • Kavşakta çift U dönüşü yapma yasakları, çift çizgili yollarla oluşan bir kavşakta rotanın ardı ardına iki U dönüşü yapılacak şekilde oluşturulduğu istisnai durumlarda görevli çalışanlar tarafından uygulanır:

 • Belirli bir alana özellikle yayaların veya bisikletçilerin girişini kısıtlayan yasaklar veya engeller (örneğin, sadece otomobillerin kullanabildiği kontrollü giriş gibi), alternatif bir girişi ve çıkışı varsa.

2) İzin verilen U dönüşü

Şu durumlarda belirtilir:

 • 1-7. sınıf tek çizgili yollarda devamlı yol çizgisinin kesildiği yerlerde,
 • U dönüşünün ilgili trafik işaretiyle yasaklandığı durumlar hariç olmak üzere 1-7. sınıf tek çizgili yolların 1-9. sınıf yollarla kesişme noktalarında,
 • 1-9. sınıf yollarda, söz konusu yerde toplu taşıma araçlarının U dönüşü yapması kaydıyla (bu durumda “Yolu kullanabilenler” alanında sadece “Toplu taşıma araçları” bırakılır).

Kullanım örnekleri için bkz. 3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler.

3) Kısıtlı giriş
Aşağıdaki amaçlarla kullanılır:
 • Ücretli otoparklar veya havaalanlarındaki halka açık alanlar gibi yerlerde kullanılan kaldırılır bariyerleri haritaya eklemek,

  Not. Geçerli araç türleri alanına bu kısıtlamanın geçerli olduğu araç türlerini (toplu taşıma araçları hariç) belirtin; böylece, bisikletten inmeden geçilemediği durumda bisikleti bu alana yazmanız gerekir.
 • Ulaşım ve/veya yayaların geçişini kısıtlayan kontrol noktalarını belirtmek,

 • “Giriş yasak” veya benzer bir işaret ile kapalı iken aslında kapalı işareti olan alan üzerinde bulunan yöre halkına ve kurum çalışanlarına giriş izni verilen, tek bir yolla gidilen bölge girişi. Bu durumdaki sınırlandırma, işaretten önceki en yakın kavşağa yerleştirilir;
 • kamuya açık yolda sürüş sırasında (başka yerlere atanan işaretler nedeniyle 6 ve 7. sınıf otoyollar, “Konut Alanı” özniteliği ile işaretlenmediyse) bir yön “Trafiğe kapalı alan” veya “Motorlu taşıt trafiğine kapalı alan” işaretiyle sınırlandırıldıysa diğer yönde sınırlandırma konmadığı durumlarda. Bu durumdaki sınırlandırma, işaretten önceki en yakın kesişime yerleştirilir.

Giriş kısıtlamalarının belirlenemeyeceği objeler:

 • Demiryolu geçitlerindeki bariyerler (3.8.6. Demiryolu geçitleri bölümünü okuyun),

 • Feribot veya buz geçitleri dahil, ücretli yollarda ödeme gişesi bariyerleri,

 • Yalnızca toplu taşıma araçlarının girişine izin verilen yol bölümlerindeki bariyerler (veya toplu taşıma araçlarıyla beraber yayalar ve/veya bisikletlilerin de kullandığı yol bölümlerindeki bariyerler),

 • Sürekli açık kalan kapılar ve bariyerler,
 • Devlet sınırlarındaki hudut kapısı binaları,

 • Binanın sakinleri, bina içindeki kurumun çalışanları vb. için geçerli olmadığını açıklayan bir levhaya sahip “Girilmez” işaretleri ve Sınıf 8 yollarının girişlerinde bulunan “Trafik Yasak” işaretleri.
 • Duvarla çevrilmiş bir alandan çıkış sayısı ne olursa olsun, çıkışlardaki bariyerler.

Bkz. ayrıca bölüm 3.3.1.7. Yollardaki engelleri çizme kuralları.

“Trafik Seyir Koşulu” objesi, aşağıdaki bileşenlerin bir bütünü olarak belirtilir:

 1. Trafik seyir koşulunun geçerlilik kazandığı kesişme noktası (veya kavşak).
 2. Trafik seyir koşulunun türü: “Yasak Manevra” , “İzin Verilen U Dönüşü”, “Kısıtlı Giriş” ve “Demiryolu Geçidi”.
 3. Trafik seyir koşulunun uygulandığı yol bölümü veya bölümleri.

  “İzin verilen U dönüşü” ve “Demiryolu Geçidi” koşulları için bu tek bir yol bölümüdür.

  “Kısıtlı Giriş” ve “Yasak Manevra” koşulları için bu, trafik seyir koşulunun yürürlüğe girdiği kesişme noktasından öncesi ve sonrası olmak üzere iki veya daha fazla yol bölümüdür.

Trafik seyir koşulu, sadece geçerli olduğu yol kısımlarının haritalanması tamamlandıktan sonra tanımlanabilir.

Her bir kavşak için gerektiği kadar trafik seyir koşulu tanımlanabilir.

Not.

Trafik seyir koşullarına ek olarak yol kesişme noktalarında yol kameraları (ayrıntılı bilgi için bkz: 3.8.3. İzleme kameraları) veya trafik ışıkları (ayrıntılar için bkz.: 3.8.4. Trafik ışıkları) bulunması belirtilebilir.

Aşağıda şunlar açıklanmıştır:

3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler bölümü, trafik seyir koşulları belirleme örneklerini içerir. Diğer örnekler için ayrıca 3.3.1.7. Yollardaki engelleri çizme kuralları bölümünü de okuyun.

3.3.4.1. Trafik seyir koşulu ekleme

Trafik seyir koşulu farklı yöntemlerle eklenebilir:

 • Oluştur → Yol yapıları ve işaretleri komutunu seçerek açılan panelde gereken trafik seyir koşulu seçebilir ve ardından haritada yeni koşulun ilişkilendirileceği kesişme noktasını seçin.

 • Harita üzerinde istediğiniz kesişme noktasını seçip yeni trafik seyir koşulunu onunla ilişkilendirin.

Sonraki işlemler aynı şekilde yapılır. Trafik seyir koşulunu tanımlamak için:

 1. İstenen kesişme noktasını belirleyin (örneğin, trafik işaretine göre).

  Böyle bir kesişme noktası yoksa oluşturulması gerekir.

  Örneğin, kavşağın önünde asılı ve zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri aşağıdaki görselde gösterilir:

  Yandex Maps'te bu yer şu şekilde gösterilir (trafik yönü yeşil okla gösterilmektedir):

 2. Haritadaki kesişimi üstüne tıklayarak seçin. Yol kesişimi objesinin özellikler menüsü açılacaktır:

 3. Açılan Yol Kesişimi özellikler menüsünde Trafik seyir koşulları veya Demiryolu Geçidi alanında Ekle butonuna tıklayın. Trafik seyir koşulu paneli açılır.

 4. Açılan Trafik seyir koşulu panelinde listeden seçerek istediğiniz manevra türünü belirleyin:

 5. Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan önce manevranın başlangıç öğesini belirleyin:

  Manevranın belirtilen başlangıç öğesi, kırmızı okla işaretlenir:

  Bir önceki adımda manevra türü olarak “İzin verilen U-dönüşü” belirtilmişse, manevranın sadece tek bir (başlangıç) öğesi tanımlanır.

  Harita üzerinde oluşturulduğunda bu öğe şu simgeyle işaretlenir:

  Yeniden çiz butonu görülür: .

  Not.

  Basıldığında girilen veriler silinir ve trafik seyir koşulunun tanımlanması tekrar yapılır.

 6. Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan sonra manevranın bir ya da birden fazla bitiş öğesini belirleyin:

  Manevranın belirtilen tamamlayıcı öğesi, kırmızı okla işaretlenir:

  Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulacaktır.

  Not. Manevrayı bileşimine oluştururken, yasağı/kısıtlamayı benzersiz bir şekilde tanımlayan minimum kenar sayısını içermelidir.

  İki kenarlı bir yol içeren bir kavşakta yasak/kısıtlayıcı bir manevra oluştururken, manevrayı işaretlemek için bir nokta, kavşağın uygun yönde ilerlemesi için başlangıç noktası olan noktayı seçmelidir:

  Doğru Yanlış

 7. Geçerli araç türleri alanında manevranın ne tür araçlar için geçerli olacağını belirleyin.

  Bu özellik değerinin girişi, ilgili butona sol tıklayarak yapılır: Butonun ardı ardına tıklanması yol bölümünün yayalar, bisikletler, toplu taşıma araçları, kamyonlar ve binek otomobiller için açık olma özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

  Not.

  "İzin verilen U dönüşü" ve "Kısıtlı giriş" trafik seyir koşulları için "Geçerli araç türleri" özelliğinde toplu taşıma araçları seçeneğinden işaret kaldırılmalıdır.

  "Geçerli araç türleri"nde toplu taşıma seçeneğini yalnızca "Ulaşım" katmanıyla çalışmak için "Uzman" yetkisine sahip veya toplu taşıma rota seçenekleri düzenlemeye yetkili çalışanlar veya kullanıcılar düzenleyebilir.

  Haritada mevcut manevralara yönelik olarak toplu taşıma araçları için kullanılabilirlik düzenlemeleri zorunlu değildir.

  Özelliğin etkin veya devre dışı olması ilgili simgeyle gösterilir: Özellik devre dışıyken buton yarı şeffaf görünür:

  Not.

  10. sınıf yollarda manevra için kullanılan yol ağı bölümünde "Bisiklet trafiğine açık" özelliği kapalı olsa bile, manevranın oluşturulabilmesi için trafik seyir koşullarında "Bisiklet trafiğine açık" özelliğini etkinleştirmek zorunludur.

  Yayalara kapalı olan yol ağı bölümünde etkin olan bir manevra için "Yayalara açık" özelliğinin etkinleştirilmesi, gereksiz de olsa hatalı değildir.

 8. Zaman kısıtlamalarıyla geçerli olan bazı trafik koşulları için (yani sürekli değil, sadece belirli zaman aralıklarında) bu kısıtlamaları belirtin.
  Uyarı. Toplu taşıma araçları için zaman kısıtlamaları belirtilmez.

  Zaman kısıtlamaları sadece aşağıdaki türlere ait trafik koşulları için belirtilir:

  • Araç trafiğine açık yollarda “Yasak manevra”,
  • Toplu taşıma araçları hariç olmak üzere her türlü araçlar ve yayalar için “Giriş kısıtlaması”.

  Geçerli olduğu her türlü araçlar için belirtilebilen zaman kısıtlamaları aşağıdaki durumlarda oluşturulmalıdır:

  • Kısıtlama süresi ilgili trafik işaretlerinde belirtilir. Örneğin:

  • Yolun bulunduğu alanın çalışma saatleri nedeniyle yoldan geçiş kısıtlıdır.

  Yaya veya bisiklet yollarının kapanma saati tam olarak bilinmediğinde kısıtlama akşam saat 10:00 ile sabah saat 6:00 arası olarak belirtilir.

  Zaman kısıtlamalarının belirtilmediği durumlar:

  • Örneğin, söz konusu yol bölümünde açılır kapanır bir köprü bulunması nedeniyle yoldan geçiş düzensiz kapatılarak trafiğe kapanma saatlerinin sürekli değiştiği durumlar,

  • Kutup bölgelerinde üstü donmuş nehir veya göllerin üzerinde düzenlenen kışlık yollar veya sadece yaz ve bahar aylarında kullanılabilen feribot hatları gibi, yolların tamamen hava koşullarına bağlı olarak kullanılabildiği durumlar.

  Bu tür durumları lütfen bölge sorumlusuna bildirin.

  Zaman kısıtlamalarını belirtmek için:

  1. Trafik seyir koşulları adlı özellikler menüsündeZaman aralığı ekle satırına tıklayın:

  2. Açılan alanlarda sınırlama değerlerini girin:

   • Saat: koşulun başlangıç ve bitiş saati.

    Saat ayarı <SS:DD> olarak belirtilir. Örneğin, 8 saat 00 dakika 08:00, 23 saat 30 dakika 23:30 olarak yazılır.

    Bu alanların boş kalması bu denetlemenin 24 saat süreyle (sürekli) geçerli olduğu anlamına gelir.

   • Geçerlilik süresi : Koşulun geçerli olduğu sürenin başlangıç ile bitiş tarihleri.

    Tarihler 4 haneli olarak <GG.AA> formatında belirtilir. Örneğin, 1 Nisan 01.04 olarak, 23 Kasım 23.11 olarak girilir.

    Bu alanların boş kalması bu denetlemenin 24 saat süreyle (sürekli) geçerli olduğu anlamına gelir.

   • Hafta içi. haftanın günleri ve hafta sonu: Kutucuklar işaretlenerek ilgili tarih aralığı seçilir.

    Tüm onay kutuları varsayılan olarak işaretlidir. Koşul haftanın bazı günlerinde geçerli değilse ilgili onay kutularının işaretlerini kaldırmanız gerekir. Örneğin, denetim yalnızca hafta içi yapılıyorsa, “Hafta sonu” kutucuğundaki işareti kaldırmak gerekir:

   Koşul farklı dönemlerde (örneğin hafta içi ile hafta sonu günlerinde) farklı şekilde uygulanıyorsa Zaman aralığı ekle butonuna bir kere daha tıklamak suretiyle ek alan(lar) açılır ve daha sonraki zaman sınırlamaları girilir.

   Fazladan girilmiş bir zaman sınırlaması bulunuyorsa (Sil) butonuyla silinebilir.

   Not.

   Geçici yasaklama, işaretlenen tüm araçlar için uygulanır. Her bir taşıt türü için ayrı bir kısıtlama belirtilmesi gerekiyorsa (örneğin, yük araçları için gece, otobüsler için gündüz) her bir taşıt için ayrı trafik seyir koşulu tanımlanır.

   Geçici bir kısıtlama için geçerli olacağı zaman aralığı belirtilir ki o zaman aralığının dışında bu geçici kısıtlama geçerli olmaz.

 9. Obje özellikleri menüsünde butonuna tıklayın.
 10. Trafik seyir koşulu paneli kapanacak ve açılan Yol kesişimi panelinde Trafik seyir koşulu alanında Yasak manevra bağlantısı görüntülenecek. Bir kesişme ile ilişkili birkaç manevra olması durumunda bunların her birinin kendi bağlantısı olacaktır:

  Bağlantıya tıklandığında Trafik seyir koşulu paneli açılır.

  Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir:

3.3.4.2. Trafik koşulu düzenleme, silme, geri alma ve moderatöre hata bildirimi gönderme

Trafik koşulunu düzenlemek için:

 1. Üzerine tıklayarak haritadaki kesişimi seçin. Açılan obje özellikleri menüsünde Trafik seyir koşulları alanındaki ilgili bağlantıya tıklayın:

  Trafik seyir koşulu paneli açılır.

 2. Koşulu düzenlemek için açılan Trafik seyir koşulu panelinde;
  1. Düzenle butonuna tıklayın.
  2. Açılan listeden seçerek istediğiniz manevra türünü belirleyin:

  3. Gerektiğinde haritaya tıklayarak manevranın başlangıç ve bitiş öğelerini değiştirin.

   Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulacaktır.

  4. Geçerli araç türleri alanında manevranın geçerli olduğu araç türleri listesinde gerekli değişiklikler yapın (Not: "Geçerli araç türleri"nde "İzin verilen U dönüşü" ve "Kısıtlı giriş" trafik seyir koşulları için toplu taşıma seçeneğini yalnızca "Ulaşım" katmanıyla çalışmak için "Uzman" yetkisine sahip veya toplu taşıma rota seçenekleri düzenlemeye yetkili çalışanlar veya kullanıcılar düzenleyebilir).
  5. Gerektiğinde manevra için uygulanan zaman sınırlamalarını düzenleyin.
  6. Obje özellikleri menüsünde butonuna tıklayın.

   Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir.

 3. Düzenlemeyi geri alma seçeneği, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce henüz onaylanmadıysa objedeki düzenlemeler obje silmeye kadar geri alınabilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeler sadece moderatörler tarafından silinebilir. Obje henüz moderasyondan geçmemişse, kullanıcılar yanlışlıkla oluşturdukları bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili işlemleri objeyi tamamen silmeye kadar geri götürebilirler. Önceden oluşturulmuş ve moderatörler tarafından onaylanmış bir obje silinmek isteniyorsa moderatöre bu objeyle ilgili olarak hata bildirimi göndermek gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü için 2.10.6. Obje: Düzenlemeyi geri alma, hata bildirimi gönderme, obje silme, objeye yönlendiren bağlantı ekleme bölümüne gidin.

 4. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa düzenlemeler, en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alınabilir. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez; objenin silinmesi için moderatöre obje hakkında bir hata bildirimi göndermesi gerekir. Objeyle ilgili hata bildirimleri yalnızca objenin silinmesiyle değil, diğer konularla da ilgili olabilir.

  Hata bildirimi gönderme prosedürü için 2.10.6. Obje: Düzenlemeyi geri alma, hata bildirimi gönderme, obje silme, objeye yönlendiren bağlantı ekleme bölümüne gidin.

3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler

Trafik seyir koşulları, rotanın otomatik oluşturulması için kavşaktaki trafiği belirleyen trafik ışık ve işaretleri ve ayrıca zemindeki yol işaretleriyle ilgili bilgilere ihtiyaç duyulacağı karmaşık kavşaklar için belirtilmelidir.

Bu bölüm, aşağıdaki durumlar için trafik seyir koşulları belirtme örneklerini içerir:

Örnek 1. Kavşakta sağa dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sağa dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sağa dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not. Bu örnek, karmaşık bir kavşakta uygulanan birkaç trafik seyir koşulundan sadece birini gösterir.

Örnek 2 Kavşakta sola dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sola dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 3. U dönüşü yasağı

Düz gitmeye ve sola dönmeye izin verilen bu kavşakta U dönüşü yasaktır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz. Yasaklanan manevranın sola dönüş olmadığını ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği 2 şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 4 U dönüşü yasağı (dönüş yasağı ve önerilen trafik yönleri)

Kavşağın önünde, sola dönüşü yasaklayan işaretin yanı sıra ayrıca zorunlu hareket yönlerini belirleyen ve U dönüşü yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz:Örnek 5 Yolun ikiye ayırmasında ve yoldan çıkışlı kavşaklarda dönüş yasakları

Örnek 5.1. Yol ayrımı

Kavşağa doğru ilerleyen cadde kavşakta birkaç çıkış yoluna ayrılır. U dönüşü yasağı da bundan kaynaklanır:Yoldan çıkış yolları ayrıldığında U dönüşünün yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not.

Bu tür bir yasak belirtilmediğinde ana yoldaki trafiğin yoğun olduğu durumlarda navigasyon uygulaması yasaklanmış manevrayı da içeren bir rota oluşturabilir.

Örnek 5.2

Çift çizgiyle çizilen 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Bu tür kavşak aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır. ortadaki yolların kesişmesinde dönüş/U dönüşü yasakları kırmızı oklarla gösterilir:

Örnek 5.3. Çıkış (bağlantı) yollu kavşak

Çıkış (bağlantı) yollu kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 5.4

Tek çizgili 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 6. Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü

Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü ilgili trafik koşuluyla belirlenir:

Örnek 7. İzin verilen (yasaklanmamış) U-dönüşü

U dönüşleri yasaklayan hiçbir trafik işareti bulunmadığı tek çizgili yolların kesişiminde dört adet “izin verilen U dönüşü” işareti koymanız gerekir:

Özellikle U dönüşünü yasaklayan trafik işaretlerinin bulunmadığı veya zorunlu trafik yönleri U dönüşünü yasaklayacak şekilde belirlenmediği tüm kavşaklarda U dönüşü yapılabilir.

Yolun tek yönlü olan bir yolla kesiştiği kavşakta da U dönüşü yasak olabilir.

Trafik kuralarıyla yasaklanmadığı sürece, tek çizgili yolların çift çizgili yollarla kesişme noktalarındaki U dönüşleri kavşak sınırlarının “içinde” çizilir. Doğru bir örnek aşağıdaki görselde gösterilir (U dönüşünün belirtilmesi için yanlış konum örneği beyaz okla gösterilir).

Örnek 8. Trafik kurallarına göre bisikletçiler için sola dönüş yasağı

Bisikletçilerin sola dönüş yapmaların ve ortasında tramvay yollarının bulunduğu yollarda ile bu yönde birden fazla trafik şeridinin bulunduğu yollarda u dönüşü yapmaları yasaktır.

Bu nedenle, ortasında tramvay yolu bulunan bir yolla kesişen kavşakta bisikletçiler için sola dönüş yasağı uygulanmalıdır:

Örnek 9. Kavşakta çift U dönüşü yapma yasağı

Çift çizgili yollarla oluşan bir kavşakta rotanın ardı ardına iki U dönüşü yapılacak şekilde oluşturulduğu istisnai durumlarda uygulanır:

Böyle durumlarda, toplam dönüş yasağı uygulanabilir; yine de haritadaki objeyle ilgili açıklama notuna bir hatalı rota örneği eklemeyi de unutmayın: