3.18. Kat planları

Kat planı — Yandex.Haritalar’da, alışveriş merkezleri, iş merkezleri vb. çok katlı tesislerin planlarını oluşturmak ve sonrasında sergilemek için kullanılan bir objedir.

Kat planı hiyerarşik yapıdadır: plan, seviyelere bölünmüştür (bunlar binanın katlarına karşılık gelmektedir). Her bir kat (seviye) farklı tipteki kısımlara bölünmüştür. Bu katların her birisinde farklı türde altyapı unsurları (asansörler, merdivenler, çeşmeler vb.) ve yerler (kurumlar) çizilebilir. Kat planı çizimi ve özellik ekleme kuralları aşağıdaki sıraya göre yapılır: Plan → Seviye → Kısım → Altyapı objeleri → bilgi sağlama objeleri → Mekanlar (kurumsal objeler).

3.18.1. Kat planları. Çizim ve özellik ekleme kuralları

3.18.1.1. Kat planı
Uyarı.

Hizmetin bu aşamasında, plan objeleri oluşturulması kullanıcılara kapalıdır.

Kat planı çizmek için:
 1. Oluştur tuşuna basınız ve hızlı arama satırında “Şema” kelimesini aratınız:

 2. Kat planı seçeneğini seçiniz. Kat planı paneli açılır:

 3. Ad alanında kat planının adını belirtin.
 4. Ana kurum alanında (sadece orada çalışanlar tarafından doldurulur) kat planının oluşturulduğu binaya ait olan kurumun adını belirtin veya seçin.
 5. Planınızın işaretinin gösterileceği noktayı haritada belirtiniz ve paneldeki Kaydet tuşuna basınız.

  Haritada ()işareti belirecek, panele ise Seviyeler alanı eklenecektir:

3.18.2. Plan seviyeleri

Uyarı.

Hizmetin bu aşamasında, plan objeleri düzeyi oluşturulması kullanıcılara kapalıdır.

Düzenlenen plan birbirinden farklı seviyelere ayrılmışsa Seviyeler kısmında Ekle seçeneğine tıklayın.

 1. Kat planı seviyeleri paneli açılacaktır:

 2. Seviyenin özelliklerini belirtiniz:
  1. İsim: Kat planı seviyesinin ismi: Sayı (örneğin -1, 2) veya rakam-harf kombinasyonu (örneğin P1).
  2. Yer altı — düzenlenen seviyenin, yer altında olduğunun işareti.
  3. Varsayılan — düzenlenen seviyenin, kat planına ait varsayılan olarak atanan kat olduğunun işareti. Kurallara göre bu birinci kat.
 3. Haritada objeyi (kat seviyesini) çiziniz.

  Çizim stili, bütün çokgen objelerin çizimi ile aynı stildedir (bkz. bölüm 2.7.3. Basit çokgen objeler).

 4. Paneldeki Kaydet butonuna basın.

  Plan seviyesi haritada kaydedilir.

  Kat planı panelinde, Seviyeler kısmında bir tuş belirir - bu oluşturulmuş objeye bağlantıdır (seviye ismi).

  Tesiste başka seviyeler mevcutsa onları da oluşturun (birinciyle aynı şekilde).

  İşareti bağlantıya yönlendirirken obje (seviye) haritada vurgulanır:

 5. İstenen seviye tuşuna - bağlantısına basınız.

  Kat planı seviyeleri paneli açılacaktır:

  Obje (plan seviyesi) bu sırada haritada belirginleşir ve plan seviyeleri arasında geçiş paneli belirir:

3.18.3. Mekanlar

Düzenlenen seviye birbirinden ayrı mekanlara ayrılmışsa Mekanlar alanında Ekle seçeneğine basınız.

Not.

Seviye sınırları içindeki mekanlar, onları ayıran duvarlarla belirtilir.

 1. Mekanlar paneli açılır:

 2. Mekanın Tür özelliği değerlerini belirtiniz:
  • Halka açık — halka açık kullanıma tahsis edilmiş mekanlar: tuvaletler, bebek bakım odaları, asansörler, merdivenler, yürüyen merdivenler, dinlenme salonları, bekleme salonlarına ayrılmış mekanlar.

   Ayrıca, kattaki mekanları tek tek düzenlemeden önce katın şekliyle tam olarak örtüşecek ve kategorisi “Halka açık” olarak belirtilecek teknik bir obje oluşturulmalıdır.

   Not.

   Asansörlere ve yürüyen merdivenlere ayrılmış alanlar, kapalı mekanların haricinde bulunan merdivenler ve üstü tamamen kapalı mağazalardaki satış tezgahları ayrı odalar olarak çizilmez :

  • İşletme — ürün satışı ve hizmet sunma işleriyle uğraşan, AVM içerisindeki ticari yapılar: farklı kategorideki mağazalar, yazılı basın ürünleri satan noktalar, eczaneler, restoranlar, kafeler vb.
  • Hizmete özel: Personel mensupları veya yetkililer hariç, çalışanlara özel mutfak, tuvalet veya depo gibi genel erişime kapalı mekanlar. Geçici olarak kapalı olan veya an itibarıyla bilinmeyen kurumların kullandığı mekanlar da bu türe dahil edilir.
  • Atriyum: İki veya daha çok sayıda kat arasında bulunan açık, aydınlık alan.

   Atriyumlar, döşemesinde açıklığın olduğu katlarda çizilir.

   Yürüyen merdivenle veya merdivenle dolu olan açıklıklar bu kategorinin objeleriyle çizilmez.

  • Otopark — araç park yerleri için ayrılmış alanlar. Engelliler için ayrılmış yerler ek otoparkla işaretlenmez.
  Not.

  Atrium ve İşletme türündeki mekanlarda bulunan ek altyapılara şekillendirme yapılmaz.

 3. Haritada objeyi (tesis sınırları içindeki mekanı) çiziniz.

  Çizim stili, bütün çokgen objelerin çizimi ile aynı stildedir (bkz. bölüm 2.7.3. Basit çokgen objeler).

  Bitişik olan komşu odaların şekilleri birbiriyle mutlaka uyumlu olmalıdır:

  Doğru Yanlış
 4. Paneldeki Kaydet butonuna basın.

  Mekan, plan seviye sınırlarında haritada kaydedilir.

  Kat planı seviyeleri panelinde, Mekanlar alanında oluşturulmuş mekana dair kayıt belirecektir.

  Seviyede başka mekanlar mevcutsa onları da oluşturun (birinciyle aynı şekilde):

3.18.4. Altyapı objeleri

Düzenlenen objede altyapı öğeleri mevcut ise (asansörler, yürüyen merdivenler vb.) Altyapı kısmındaki Kat planı seviyeleri panelinde Ekle tuşuna basınız.

Altyapı paneli açılır:

 1. Altyapı türünü seçiniz:
  • asansör;
  • merdiven;
  • yürüyen bant;
  • yürüyen merdiven;
  • acil çıkış;
  • yangın merdiveni;
  • metal dedektörü çerçevesi;
  • arama ve bagaj kontrolü;
  • rampa;
  • fıskiye;
  • otopark ödeme standı;
  • otopark;
  • engelli park yeri.
 2. Haritada objeyi çiziniz (Tesis seviyeleri sınırlarındaki altyapı öğeleri).

  Çizim yöntemleri, tüm nokta türü objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (bkz. 2.5. Nokta türü objeler). Bununla birlikte:

  • Obje noktası yaklaşık olarak kendi çokgeninin ortasında olmalıdır; şu gibi objeler hariç: Merdiven, Yürüyen bant, Yangın çıkışı, Yangın merdiveni, Rampa.

   Bu objelere karşılık gelen noktalar, objelerin giriş/çıkışına resmedilir.

   Yürüyen merdiven türündeki noktalar sadece yürüyen merdivenin girişinde çizilir, çıkışlarda çizilmez.

  • Merdiven ve Rampa türündeki objeler, ancak aralarında komşu katları birleştiriyorsa çizilir.
  • “İşletme” türündeki kat planlarının sınırları içinde farklı objelerle gösterilmeye izin verilenler sadece altyapı öğeleridir: Yürüyen merdivenler, Merdivenler, Yürüyen bantlar, Rampa, Asansör (kurum birden fazla katı kaplıyorsa).
  • Kasa, Deneme kabinleri türündeki objeler şu anda oluşturulmamaktadır.
  • Metal dedektör çerçevesi türündeki objeler sadece ulaştırma binaları sınırlarında oluşturulurlar.
  • Engelli park yeri türündeki objeler daima engelliler için ayrılmış park yerlerinin yaklaşık olarak ortasına konulan nokta ile çizilir.
  • AVM içindeki Kasalar türündeki objeler, Tren garlarında ve havaalanında bilet satış kurumlarını gösterir, ayrıca bunlarla tren/uçak biletleri satış kasaları da belirtilir.
  • Biniş kapısı türündeki objeler aşağı-yukarı platform çıkışlarında (tren garları için) ya da ana salondan uçağa biniş koridorlarına çıkışlarda (havaalanları için) çizilir. İlgili obje ismi sadece çıkış numarasını içermelidir.
 3. Paneldeki Kaydet butonuna basın.

  Altyapı öğeleri, plan seviye sınırlarında haritada kaydedilir.

  Altyapı alanındaki Kat planı seviyesi panelinde oluşturulmuş altyapı öğesine dair bağlantı belirir. İşareti bağlantıya yönlendirirken, obje (altyapı öğesi) haritada vurgulanır:

 4. Seviyede başka altyapı öğeleri mevcutsa, onları da oluşturun (birinciyle aynı şekilde).

3.18.5. Bilgi servisi objeleri

Altyapı öğeleri ile aynı şekilde, Bilgi servisi objeleri de oluşturulur:

 • varış tablosu;
 • kalkış tablosu;
 • bilgi masası;
 • plan;
 • danışma.

Bilgi servisi objeleriyle yapılan çalışma Bilgi alanındaki Kat planı seviyesi panelinden yürütülür.

3.18.6. Yerler (objeler-kurumlar)

Altyapı öğeleri ve bilgi servisi objeleriyle aynı şekilde mekanlar da plan seviyesinde oluşturulur: farklı kategorilerden kurum-objeleri (otomobil hizmetleri, yemek, alışveriş vb. Kategoriler listesi bkz. bölüm 3.6.2.1. Yandex Map Editor Menüsü).
 1. Kat planı panelinde Yerler alanındaki Ekle tuşuna basın.

  Obje kategorisi seçme (Ne oluşturmak istiyorsunuz?) paneli açılır.

  Bu araç paneliyle çalışma ve kurum özellikleri belirleme kuralları için bkz. 3.6.2.1. Yandex Map Editor Menüsü.

  Farklılıklar:
  • Alışveriş Merkezi, Kıyafet Pazarı, Sebze-Meyve Pazarı, Stadyum, Spor Kompleksi gibi objeler için kat şemaları kullanılamaz ve ayarlar menüsüne Kasalar, Akvaryum gibi yeni tür seçenekleri eklenir.
  • An itibarıyla uygun faaliyet alanı mevcut olmayan objeler ve otomatlar şemalara eklenemez.
 2. Haritaya obje (düzey çerçevesinde bir kurum) çizin. İlgili obje noktası, ait olduğu mekanın (varsa) ortasına yerleştirilir.

  Çizim yöntemleri, tüm nokta türü objelerin çizim yöntemleriyle aynıdır (bkz. 2.5. Nokta türü objeler).

 3. “Yerler” kategorisindeki objelerin isimlendirme kurallarına göre objenin adını belirtin. Ayrıntılar için bkz. 3.6.2.1. Yandex Map Editor Menüsü.
 4. Paneldeki Kaydet butonuna basın.

  Kurum, plan seviye sınırlarında haritada kaydedilir.

 5. Düzenlenen seviyeye ait tüm bilgiler haritaya geçirildikten sonra Seviyeler panelini kapatınız.

  Diğer seviyeleri düzenlemeye geçebileceğiniz (gerekliyse) Kat planıpaneli açılır (yukarıya bakınız).

3.18.7. Plan ön izleme

Kat planı panelini kapatınız.

Çizilmiş plan, haritada işareti şeklinde belirir:

Haritada kat planlarını görmek için Katmanlar panelinden Kat planları katmanını açmanız ve istenilen planı seçmeniz gerekir.

Ardından, Haritada çizilmiş kat planları görünür olacaktır. Kat planı panelinden istenilen seviye seçildiğinde seviyenin planı erişilebilir hale gelir: