2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı

Yandex Map Editor'de objeler üzerinde şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bu işlemler her türde obje için aynı şekilde yapılır.

2.10.6.1. Düzenlemeyi geri alma

Düzenlemeyi geri alma (iptal) işlemi, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce henüz onaylanmadıysa objedeki düzenlemeler obje silmeye kadar geri alınabilir.

Objedeki düzenlemenin geri alınması için:

 1. Tıklayarak haritada objeyi seçin.

 2. Açılan obje özellikleri penceresinde Diğer butonuna tıklayın. Menü açılır:

 3. Açılan menüde Geri al komutunu seçin. Obje geçmişi listesindeki notlar açılacaktır (bkz. 2.10.8. Obje: geçmiş). Menüde Geri al butonu görüntülenir:

 4. Geri al butonuna tıklayın. Obje düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri döner. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce henüz onaylanmadıysa objedeki düzenlemeler obje silmeye kadar geri alınabilir.

2.10.6.2. Objenin silinmesi

Haritadaki objelerin çoğu için Silme işlemi yalnızca Yandex Map Editor moderatörleri tarafından gerçekleştirilebilir.

Fakat bazı durumda kullanıcılar da silme işlemini gerçekleştirebilir:

 1. Bir kullanıcı yanlışlıkla oluşturduğu bir objeyi silebilir (eğer söz konusu obje moderatör tarafından onaylanmadıysa). Bunun için, düzenlemeleri geri alma işlemini obje haritadan kaybolana kadar yapmak gerekir.
 2. Kullanıcı gereğinden fazla olan kesişim yollarını, nehirleri ve diğer çizgi türü objeleri silebilir; silinmeleri için söz konusu obje bölümlerinin özellik değerlerinin mutlaka aynı olması gerekir. Bu kesişimler fiili objeler değildir. Bunlar aşama aşama yapılan nehir, yol vb. çizimlerinde ortaya çıkabilir.

  Bu tür kesişimleri silmek için:

  1. Kesişimi seçin.
  2. Açılan obje özellikleri menüsünde Diğer işlemler butonuna tıklayın ve açılan listeden Sil komutunu seçin (kısayol: Ctrl + Del):

  3. Açılan istem penceresinde Sil butonuna basılarak işlem onaylanır ya da İptal butonuna basılarak işlemden vazgeçilir.
Not. Moderatörler, obje şeklini netleştirirken silme aracını kullanmamalıdır; bu bağlantı ve nitelik hatalarına yol açabilir. Silme işlemine, objenin düzeltilmesinin imkansız olduğu durumlarda (örneğin, bir vandal obje veya çift obje için) izin verilir.

2.10.6.3. Moderasyona şikayet ve obje silme talebi

Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa düzenlemeler, en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alınabilir. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez; objenin silinmesi için kullanıcının moderatöre objeyi şikayet etmesi gerekir. Objenin silinmesi için obje silme talebi göndermek gerekir.

Kartografların kullanımına sunulmuş olan araç seti objeyle ilgili bilgilerin düzeltilmesine veya netleştirilmesine izin vermiyorsa, bu durumda objeyle ilgili şikayet gönderilir. Diğer durumlarda şikayet gönderilmemelidir.

Obje şikayeti veya obje silme talebinin gönderilmesi için:

 1. Tıklayarak haritada objeyi seçin.

 2. Açılan obje özellikleri menüsünde (Diğer işlemler) butonuna tıklayın.

  Açılan menüde Şikayet et (veya Sil) komutunu seçin. Şikayet metnini girebileceğiniz bir form açılır.

 3. Şikayetinizi açıklayın ( Silme nedenini açıklayın ) alanına şikayetinizi (silme nedenini) yazın.

  Objedeki hatanın açıklanması kolay anlaşılır ve net olmalıdır. Şikayetin daha hızlı incelenmesi için açıklamanıza konuyla ilgili bir web bağlantısı, fotoğraf veya başka bir kanıt ekleyin.

 4. Gönder butonuna tıklayarak işlemi devam ettirin (işlemden vazgeçmek için İptal butonuna tıklayın).

  İşleme devam ettiyseniz, şikayet moderatöre gönderilir ve yorumunuz haritadaki objeyle ilişkilendirilir (yorumlar için bkz. 2.10.7. Obje: yorum ekleme).

Moderatör objeyle ilgili şikayeti alır, değerlendirir ve gereken düzenlemeyi yapar. Şikayet açıklaması yeterince açık ve anlaşılır değilse veya şikayetle ilgili bir karar henüz alınmamışsa moderatör kullanıcıdan konuyla ilgili bir bağlantı veya fotoğraf gibi daha fazla açıklayıcı veya kanıtlayıcı bilgi isteyebilir.

Moderatöre, düzeltme yapması gereken fakat ilgili araç setine sahip olmadığı bir şikayet gelirse, moderatörün bu şikayetin bir kopyasını kendi adına oluşturması gerekir.

2.10.6.4. Paylaşma

Obje hakkında bilgi paylaşmayı sağlayan bağlantıyı almak için:

 1. Tıklayarak haritada objeyi seçin.

 2. Açılan obje özellikleri penceresinde Diğer butonuna tıklayın. Açılan menüde Paylaş komutunu seçin.

  Obje bağlantısının olduğu bir alan açılır: