4.1.4. Adres özellikleri belirleme

Bina numaralarının gösterilmesinin genel kuralları için 3.5.2.2. Numarası.

4.1.4.1. Numara

Bina numarası, “Resmi” ad tipi olarak gösterilir.

Numara gösterilirken uyulacak kurallar:

4.1.4.1.1
Adreste kullanılması gereken kısaltmalar:
 • zilyetlik → “zl”;

 • müstakil ev → “m.e”;

 • bina → “b”;
 • korpus→ “k”;

 • yapı → “y”;

 • ek bina→ “e.b”;

 • pozisyon – “poz”, bölüm – “böl.”;

  kısaltmalar, inşa halindeki binalarda uygun adresleme varsa kullanılır;

  resmi adres alındıktan sonra inşaat halindeki adresleri haritadan silinmelidir, ama resmi adres alındıktan sonra da yörede inşaat adreslerinin kullanılmasına devam ediliyorsa, haritada kalabilir;

 • tesis → “tes”;

 • alfanümerik karakter → “alf.k”;

  kısaltma kullanılmadan adresin tanımlanması imkansız olduğu durumlarda kısaltmalardan istisnai olarak kullanılır;

  örneğin (örnekler St. Petersburg şehrinden alınmıştır),

  • alfanümerik karakter harf değil, rakamsa: adres 12 şeklinde değil, 1alf.2 şeklinde yazılır;

  • binanın numarası yoksa, yalnız harfi varsa: “harfB” adresi B şeklinde değil, hB şeklinde yazılır;

  • adreste bir biri ile karıştırılabilecek karakterler bulunuyorsa (O ve З harfleri ve 0 ve 3 rakamları): bu tür adresler 23alf.kЗ (Зharfi ile), 23alf.kO (O harfi ile) şeklinde yazılır ve onlara türün adları, eş anlamlıları 23З, 23О (tip “bilinen (tarihi) adı”) eklenir;

  • aynı sokak üzerinde farklı evlere ait ve farkı yalnız “alf.k”kelimesinde olan iki gerçek adres bulunuyorsa; adreslerden biri “27AA”, ikincisi ise “27Aalf.kA” (veya “27B” ve “27alf.kB”) şeklinde yazılır; aksi takdirde adres noktaları birbirinin tekrarı olacaktır;

  diğer durumlarda (yukarıda sayılmayan) “alf.k” kısaltması olan adresler, “bilinen (tarihi) adı” türünde adlarda kullanılabilir, bu durumda resmi adreste “alf.k”“” kısaltması kullanılmaz);

 • daire → “d”;

  ayrı girişleri olan iki (veya daha fazla) bölümden oluşan ve genelde ayrı arsalarda bulunan müstakil özel evlerin adreslenmesinde kullanılır; bu gibi durumlarda adreste, kadastro haritasında onaylanmış resmi adres olması kaydıyla, dairenin numarası yazılabilir;

  bu tür adreslerde “Daire” “d”ye kadar kısaltılır, örneğin, Sovetskaya sokağı, 39d1.

 • parsel → “prs”;

  adres boşluk bırakılmadan yazılır: prs25.

  yalnız mezarlık alanların adreslenmesinde ve “prs” kısaltmasının olmamasının adres tekrarlanmasına yol açacağı durumlarda kullanılır:

  yerleşim yerlerinde, villa tipi toplu konutlarda veya SNT’de (kar amacı gütmeyen bahçeli ortaklıklar) evlerin adresi olmadığında, ama fiilen ev numaralarının yerine geçen parsel numaraları olduğunda, bu numaralar "prs" kısaltması olmadanyazılır.

 • mahalle → “mah” (mahalle numarası boşluk bırakılarak gösterilir);

  yalnız mezarlık mahallelerinin adreslenmesi için kullanılır:

4.1.4.1.2

Adres belirleme için sadece yerel alfabedeki karakterler kullanılmalıdır. Örneğin, Türkiye’de yalnızca Türkçe karakterler kullanılmalıdır.

4.1.4.1.3
Adreslerde büyük/küçük harfler aşağıdaki gibi kullanılır:
 • Küçük:

  • zl (zilyetlik);
  • m.e (müstakil ev);
  • k (korpus);
  • y (yapı);
  • poz (pozisyon);
  • böl (bölüm);
  • tes (tesis);
  • blok (blok);
  • alf.k (alfanümerik karakter);
  • d (daire);
  • prs (parsel);
  • mah (mezarlık mahallesi).
 • Büyük:

  • alfanümerik karakterler; örneğin: 27alf.А, burada А – alfanümerik karakterdir.
4.1.4.1.4

Taksimli adres veya farklı sokaklarda iki adresi bulunan köşe binalar için uygun sokaklarda adres noktaları oluşturulur. İki nokta için de Resmi ad ve Diğer adı türü adlar gösterilir.

Eğer bölgede (tabelalar dahil) taksimli numara kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimli, taksimsiz numara ise diğer adı olmalıdır.

Eğer bölgede taksimsiz numaralar kullanılıyorsa, o zaman resmi adı da taksimsiz, taksimli numara ise diğer adı olmalıdır.

M.3.5.2.2.5 da bakınız.

Not.

Eş anlamlı ad aynı sokaktaki diğer bir adresle tamamen aynıysa, bu ad gösterilmez.

Ev numaralarının yazılması örnekleri:
 • 12k7;
 • 12Ak7;
 • 12AblokA;
 • 87A;
 • 1-3-5y3;
 • 1-3/12y4, 7;
 • 1/15kBy5;
 • 1/15tesB;
 • m.e23Ak1y3;
 • m.e12Ates10.