2.4.1. Obje oluştururken dikkat edilecek teknik sınırlamalar

Yandex Map Editor'de obje oluşturup düzenlerken bazı teknik sınırlamalar dikkate alınmalıdır.

Örneğin, maksimum yol bölümü uzunluğu gibi sınırlamalara (maksimum değerlere) yaklaşıldığında uyarı mesajı görüntülenir:

Bu değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Obje

Bağlantı

sayısı

(maksimum)

Maksimum

uzunluk

(metre)

Çizgi

kesişimleri

kaldırılabilir

mi?

Obje

aynı

kategorideki

bakşa bir

objeyle

kesişebilir

mi?

Obje

aynı

kategorideki

başka

objelerle

kesişebilir

mi?

Obje

kendisiyle kesişebilir mi?

Yollar50030.000HayırMaks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Nehirler5001.500.000EvetMaks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Demiryolları500500.000EvetMaks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Çokgen türü su objeleri5002.000.000HayırHayırHayırHayır
Bitki örtüsü objeleri5002.000.000HayırHayırHayırHayır
Binalar150**)***)Sınırlama yokSınırlama yokHayır
Arazi objeleri5002.000.000HayırMaks. 2HayırHayır
Alanlar5002.000.000HayırMaks. 2HayırHayır
Yol üstü park yerleri-2.500----

* Yeni başlayanlar için: 2

** Bina boyutları 1500×1500 metreyi geçmemelidir.

*** Bina çiziminde kullanılmaz.

Çoklu işlemlerde aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

  • Çoklu işlemlerde birlikte taşınabilecek maksimum obje sayısı: 200

  • Çoklu işlemlerde özellikleri düzenlenebilecek maksimum obje sayısı: 200

Bir abonelik alanı oluşturulduğunda ilgili çokgeni oluşturan noktaların sayısı 200'ü geçmemelidir.