3.5. Adresler

Bu bölüm, “Adresler” kategorisine ait Yandex Map Editor objeleri hakkında bilgi ve açıklamalar içerir.

Yandex Map Editor haritasındaki adresler, adres bilgilerini içeren bir nokta türü obje olarak görüntülenir.

Ayrıntılar için şu bölümleri okuyun:

Adres noktalarının harita üzerinde görünmesi için bu noktaların görüntülenmesini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi için 2.2.5.2. Katman seçimi bölümünü okuyun).

Ayrıca, bir yol veya cadde, mahalle gibi bir idare birimi ya da meydan gibi yol üzerindeki bir yapıyla ilişkili adres noktaları, bu noktaların görüntülenmesi devre dışıyken bile ilgili obje seçildiğinde görüntülenir.

Örneğin:

  • Bir Yol objesi seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca ilgili caddeye bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir:

  • İdari bölümlerde “Zelenograd” seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca bu objeye bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir:

  • Yol yapısı kategorisinde “Arbatskaya Meydanı” seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca bu meydana bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir: