3.5. Adresler

“Adresler” (veya “adres noktaları”), Yandex Map Editor'deki nokta türü objelerdir. Adres noktalarının her biri, bağlı olduğu belirli bir objenin posta adresi bilgilerini içerir. Bu bilgi, adres noktası özellikleriyle verilmektedir:

  • bina veya arazi numarası ile;
  • bağlantılı bilgiler ile: sokak belirtmekle, posta adresinin bağlı olduğu yönetim birimleri veya farklı objelerle;
  • posta kodu ile.

Adres noktası, istenilen bina veya arsa gibi çokgen türü objenin içine yerleştirilmek suretiyle posta adresi ilgili objeye ilişkilendirilir.

Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

Adres noktalarının harita üzerinde görünmesi için bu noktaların görüntülenmesini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi için 2.2.5.2. Katman seçimi bölümünü okuyun).

Ayrıca, bir yol veya cadde, mahalle gibi bir idare birimi ya da meydan gibi yol üzerindeki bir yapıyla ilişkili adres noktaları, bu noktaların görüntülenmesi devre dışıyken bile ilgili obje seçildiğinde görüntülenir.

Örneğin:

  • Bir Yol objesi seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca ilgili yol veya caddeye bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir: