3.5. Adresler

“Adresler” (veya “adres noktaları”), Yandex Map Editor'deki nokta türü objelerdir. Adres noktalarının her biri, bağlı olduğu belirli bir objenin posta adresi bilgilerini içerir. Bu adres bilgileri; bina veya site numarası, ayrıca bağlı olduğu objenin (caddenin, idari bölümün vb.'nin) adı gibi özellik değerleriyle belirlenir.

Adres noktası, istenilen bina veya arsa gibi çokgen türü objenin içine yerleştirilmek suretiyle posta adresi ilgili objeye ilişkilendirilir.

Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

Adres noktalarının harita üzerinde görünmesi için bu noktaların görüntülenmesini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi için 2.2.5.2. Katman seçimi bölümünü okuyun).

Ayrıca, bir yol veya cadde, mahalle gibi bir idare birimi ya da meydan gibi yol üzerindeki bir yapıyla ilişkili adres noktaları, bu noktaların görüntülenmesi devre dışıyken bile ilgili obje seçildiğinde görüntülenir.

Örneğin:

  • Bir Yol objesi seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca ilgili yol veya caddeye bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir:

  • İdari bölüm türü bir obje (örneğin Moskova'ya bağlı Zelenograd) seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca bu idari bölüme bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir:

  • Yol yapısı türü bir obje (örneğin Arbatskaya Meydanı) seçildiğinde objenin özellikler menüsü açılır ve ayrıca bu objeye bağlı adres noktaları da haritada otomatik seçilir: