3.8.1. Yol yapıları çizim ve özellik ekleme kuralları

Yaya geçitleri de dahil olmak üzere köprüler, meydanlar (özel isimleri olan dahil), yeraltı geçitleri, yerüstü geçitleri ve tüneller gibi yol yapıları “Yol yapıları” kategorisine dahil edilir. Bunun dışında, yerleşik alanlar içerisinde yer alan, yolları döşeli (kaplı), kendine ait bir alanı olan çok büyük yürüme alanları da yol yapıları kategorisindedir.

Aşağıda bunların nasıl çizileceği anlatılmaktadır:

3.8.1.1. Yol yapıları çizim kuralları

Yol yapılarını çizerken:

3.8.1.1.1
Yol yapılarının çizimi, çokgenlerin yapıları temsil ettiği şekilde ve birbirine benzer olarak gerçekleştirilir.
Yol yapılarını haritalarken:
  • Köprülerin sınırları, köprünün “zeminden çıktığı” noktada başlatılır. Yapının çokgeni çizilirken zemin dolgusu kısmı bu çokgene dahil edilmez.

  • Tünellerin sınırları, yolun orta kısmının yer altına girmeye başladığı nokta itibariyle başlatılır. Ayrıca tünelin haritadaki kenarları yuvarlak değil düz çizilir.

    DoğruYanlış
Not.

Borular ve toprak setlerden oluşan yolun altından suyun aktığı yol yapıları,“Köprü” ya da “Tünel” kategorisindeki yol yapıları objelerine girmez.

Çokgenlerin şekli yapının kendisiyle uyuşmalıdır, şematik çizimler izin verilmez.
3.8.1.1.2
“Yol yapıları” kategorisindeki objeler şu bölümde açıklanan yöntemler kullanılarak çizilir ve düzenlenir 2.7.3. Basit çokgen türü objeler.
3.8.1.1.3. Köprüler ve yer üstü yaya geçitlerinin çizimi
3.8.1.1.3.1

Köprüler ve yayalar için olan üst geçitler çizilirken, uydu fotoğraflarının köprü ya da üst geçidi, gerçek yerine göre yanlış konumlandırabileceğini dikkate almak gerekir; bunun nedeni bu tür köprü ve üst geçitlerin diğer nesnelere göre daha yüksekte yer almasıdır (bkz. bölüm 2.3.1.4. Köprüler).

Bu yükseklik farkının yarattığı haritadaki konum değişimi (görselde yeşil oklarla gösterilmiştir), bazı durumlarda o kadar fazla olur ki, köprü üzerinden geçen yolları çizerken, yol çizgisinin yol ağındaki yeri değişmiş gibi görünür:

3.8.1.1.3.2

Köprülerin çokgenleri çizilirken, köprülerin sınırlarını, kendi üzerlerinden geçen yollarla uyumlu hale getirmek gerekir. Köprünün enine olan sınırı, kendi üzerinden geçen yol bölümünün başlangıç ve bitiş noktasından geçmelidir:

3.8.1.1.3.3

Köprülerin çokgenlerini çizerken, köprünün enine olan sınırları, genleşme bağlantısından (dilatasyon) itibaren geçirilir (genleşme bağlantısı, uydu fotoğraflarında veya Yandex.Haritalar'ın panorama modunda görülebiliyorsa):

Köprünün genleşme bağlantısı görünemiyorsa, köprü çokgeninin sınırı, köprü yolunun yerden yükselmeye başladığı noktadan itibaren çizilir; köprünün çokgeni düz görünmeyen açılar ortaya çıkarsa bile böyle çiziler:

3.8.1.1.4
Dahili çokgen çiziminde uyulacak kurallar için bkz. 2.7.2. Dahili çokgenlerin kullanım kuralı.
3.8.1.1.5

Yer altı ve yaya üst geçitleri çizilirken, çizime, geçitlerin tüm parçaları dahil edilir: iniş ya da çıkış ve yer altı ve yer üstü parçaları:

Geçidin çokgeninin içeriğinden herhangi bir bölüm çıkarmak onu böler; bu yapılmamalıdır:

DoğruYanlış
3.8.1.1.6
Yer altı ve yaya üst geçitleri çizilirken, bunların Yaya geçidi yol bölümleriyle, Yaya ve bisiklet yolları yol sınıfıyla ve Düzey A ve B değerleriyle (yerin üstü için “+1” yerin altı için“-1”) uyuşması gerekir.
3.8.1.1.7

Meydanlar çizilirken, meydan sınırları binaların cephelerinden itibaren başlatılır, eğer meydan, binalarla komşu değilse (sınırı başlatacak bir cephe yoksa), bu durumda meydan sınırı, meydanı çevreleyen yolların dış çeperlerinden itibaren çizilir:

3.8.1.1.8

Özel bir adı olan “meydan” türündeki bir obje olup da arazide ilgili yapının (meydanın) hiçbir kalıntı yoksa, ayrıca adresleri bu meydana bağlı olan diğer objeler 7 ve üzerindeki sınıf isimsiz bir yol boyunca duruyorsa, bu meydanın ismi ilgili yapıya gerek kalmaksızın bir “şehir sokağı/caddesi” sayılacak bu yola verilir.

Örneğin, Astrahan'daki Svobody (Özgürlük) Meydanı bu durumun bir örneğidir:

3.8.1.2. Yol yapıları özellik ekleme kuralları

Yal yapısı özellikleri menüsü şöyle görünür:

Yol yapısı özellikleri ekleme kuralları:

3.8.1.2.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

  • köprü;
  • tünel;
  • meydan;
  • üst geçit:
  • alt geçit:
  • yaya köprüsü.
3.8.1.2.2. İsim
Yol yapılarının isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları bölümündeki kurallar dikkate alınmalıdır.
Yol yapılarının isimlendirilmesi, yolları isimlendirmeyle aynı kurallara göre yapılır. Ayrıntılar için bkz.: 3.3.3.3. Yolları isimlendirme kuralları).
Bir köprü veya tünelin özel ismi varsa o isim hem ilgili “yol yapısı” objesi hem de üzerinden geçen yol bölümleri için uygulanır (ayrıca bkz. 3.3.3.2.3).
Yol yapısının kendi ismi olamaz.