3.8.1. Yol yapıları. Çizim ve özellik ekleme kuralları

Haritadaki yol yapıları kategorisindeki “nesneler köprüler” (yaya dahil), monolitik olmayan iskeleler (köprüler tarafından çizilir), yeraltı ve yer üstü yaya geçitleri, tüneller, meydanlar (kendi isimleri de dahil olmak üzere) içerir. Bunun dışında, yerleşim alanları içerisinde yer alan, yolları satıh kaplamasına sahip, çok büyük yürüyüş alanları da bu kategoridedir.

3.8.1.1. Yol yapıları çizim kuralları

Yol yapılarını çizerken:

3.8.1.1.1
Yol yapılarının çizimi, çokgenlerin yapıları temsil ettiği şekilde ve birbirine benzer olarak gerçekleştirilir.
Yol yapılarını haritalarken:
  • Köprülerin sınırları birleşme çizgisine göre belirlenir (ayrıntılı için bkz. 3.8.1.1.3.3). Yapının çokgeni çizilirken zemin dolgusu kısmı bu çokgene dahil edilmez.

  • Tünelin sınırları, yolun yer altına girmeye başladığı yere göre belirlenir. Ayrıca tünelin haritadaki kenarları yuvarlak değil düz çizilir.

    Doğru Yanlış
Not.

Küçük su yolları boyunca yolun geçişi için tasarlanmış bir boru ve toprak höyüğünden oluşan yol yapıları, “köprü” veya “Tünel” yol yapıları Kategorisine Ait değildir.

Çokgenlerin şekli yapının kendisiyle uyuşmalıdır, şematik çizimlere izin verilmez.
3.8.1.1.2
“Yol yapıları” kategorisindeki objeler şu bölümde açıklanan yöntemler kullanılarak çizilir ve düzenlenir: 2.7.3. Basit çokgen türü objeler.
3.8.1.1.3. Köprüler ve yer üstü yaya geçitlerinin çizilmesi
3.8.1.1.3.1

Köprüler ve yaya üst geçitleri diğer objelere göre yüksekte bulunduğundan, bunları çizerken uydu fotoğraflarında yanlış konumlandırılmış olabileceklerini dikkate almak gerekir (bkz.: 2.3.1.4. Köprüler bölümü).

Bu yükseklik farkının neden olduğu kayma (aşağıda yeşil oklarla gösterilmiştir), bazı durumlarda o kadar fazla olur ki köprü üzerinden geçen yolları çizerken, yol çizgisinin yol ağındaki yeri değişmiş gibi görünür:

3.8.1.1.3.2

Köprülerin çokgenleri çizilirken, köprülerin sınırlarını kendi üzerlerinden geçen yollarla uyumlu hale getirmek gerekir. Köprünün enine olan sınırı, kendi üzerinden geçen yol bölümünün başlangıç ve bitiş noktasından geçmelidir:

3.8.1.1.3.3

Köprünün yol ile birleştiği noktalarda köprünün hatları yolun hatlarına hizalanmalıdır (birleşme çizgisi uydu fotoğraflarında veya Yandex.Haritalar panoramalarında görülebiliyorsa):

Köprünün birleşme çizgisi görülemiyorsa, köprü çokgeninin sınırı yolun yerden yükselmeye başladığı noktadan itibaren çizilir. Köprünün çokgeni düz görünmeyen açılar ortaya çıkarsa bile bu şekilde çizilir:

3.8.1.1.4
İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.
3.8.1.1.5

Yer altı ve yer üstü geçitlerinin çiziminde iniş, çıkış, yer altı ve yer üstü bölümleri gibi tüm kısımlar dahil edilir:

Geçit bir bütün olarak çizilmeli, herhangi bir bölümü çıkarılarak bölünmemelidir:

Doğru Yanlış
3.8.1.1.6
Yer altı ve yaya üst geçitleri çizilirken, bunların yaya geçidi yol bölümleriyle, yaya ve bisiklet yolları yol sınıfıyla ve Düzey A ve B değerleriyle (yer üstü için “+1”, yer altı için“-1”) uyuşması gerekir.
3.8.1.1.7

Meydan sınırları, binaların ön cephelerine veya binalar yokken meydanı çevreleyen yolların kenarlarına göre belirlenir:

3.8.1.1.8

Adı “meydan” olan bir yapı varsa ve bunun arazisinde meydana dair hiçbir iz yoksa ve ayrıca Sınıf 7 veya üstü bir yola ait adresler bu meydanla ilişkilendiriliyorsa yola bu meydanın ismi verilir ve “yol yapısı” olarak tekrar çizilmez.

Rusya'daki Astrahan şehrinde bulunan Svobody (Özgürlük) Meydanı bu durumun bir örneğidir:

3.8.1.2. Yol yapıları özellik ekleme kuralları

Yol yapıları menüsünün görünüşü:

Yol yapısı özellikleri ekleme kuralları:

3.8.1.2.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

  • köprü
  • tünel
  • meydan
  • üst geçit
  • alt geçit
  • yaya köprüsü
3.8.1.2.2. İsim
Yol yapılarının isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.
Yol yapıları, yol isimlendirme kurallarıyla aynı kurallara göre isimlendirilir. Ayrıntılar için bkz.: 3.3.3.3. Yolları isimlendirme kuralları).
Bir köprü veya tünelin özel ismi varsa o isim hem ilgili “yol yapısı” objesi hem de üzerinden geçen yol bölümleri için uygulanır (ayrıca bkz. 3.3.3.2.3).
Yol yapısının kendi ismi olamaz.