3.5.1. Adres ekleme kuralları

Adres eklerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.5.1.1

Tek bir objeye bağlı adresin kopyası olmamalıdır.

Örneğin, aynı sokakta “1” numaralı iki adres olmamalıdır.

3.5.1.2

Adresler, bağlı oldukları binaların çokgenleri (taban alanları) içinde olmalıdır.

Bu kuralın istisnası, ancak bir adresin bağlı olduğu binanın henüz çizilmemiş olduğu durumdur. Ayrıntılı uydu görüntüsünün olmadığı veya adresin bir bölgeye bağlı olmasına rağmen bu bölgedeki belli bir binaya bağlı olmadığı durumlar bunun örneklerindendir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.5.1.5.

3.5.1.3

Adres noktası, bağlı olduğu taban alanının merkezine mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir.

Obje görüntüleme ve düzenleme kolaylığı için adres noktaları birbiriyle veya yerler (kurumlar) gibi diğer objelerle örtüşmemelidir. Ayrıntılı bilgiyi 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünde bulabilirsiniz.

3.5.1.4

Bir binanın her girişine ayrı bir adres bağlandığında adres noktaları binanın uzun kenarına paralel olarak yerleştirilmelidir:

3.5.1.5

Adres noktası bir sanayi bölgesindeki birkaç bina için geçerli olduğunda, nokta ana (idari) binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.6

Bir adres noktasının geçitler ile birbirine bağlanan birkaç bina için geçerli olması halinde adres noktası, ana (genel) girişin bulunduğu binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.7

Ek yapıları olan binalarda adres noktası ana binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.8

Düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan binalarda adres noktası binanın yol boyunca yer alan bölümüne yerleştirilmelidir (soldaki görsel). Bu tür bir binanın yol ile bağlantısı yoksa veya bina şekli çok karmaşıksa adres noktası binanın yaklaşık geometrik merkezine yerleştirilmelidir (sağdaki görsel):

3.5.1.9
Binanın iki veya daha fazla adresi varsa:
3.5.1.9.1

Birden fazla adrese sahip binaların taban alanı kare veya dikdörtgense adres noktaları taban alanının merkezine yan yana yerleştirilir:

3.5.1.9.2

Birden fazla adrese sahip binaların taban alanı Т-, П- veya Г- şeklinde bir dörtgense (her adres, bulunduğu sokaktaki binaların numaralarına uygun olacaktır) adres noktaları “geçerli” olduğu dörtgenin taban alanının içine yerleştirilmelidir:

3.5.1.10

Yıkılmış veya terk edilmiş bir binanın haritadan silinmesi halinde (ayrıntılı bilgiyi 3.1.1.3 bölümde bulabilirsiniz) bu bina ile ilişkilendirilen adres noktası da silinmelidir.

Resmi kaynaklara göre yapıları bulunmayan bir arazinin adresi mevcut varsa adres noktası haritadan silinmemelidir (binanın yıkılmasından sonra arazinin yeniden yapılandırılması ve söz konusu arazinin artık mevcut olmaması durumları haricinde). Ayrıntılı bilgiyi3.5.1.12 bölümünde bulabilirsiniz.

3.5.1.11

Bina numarası bilinmeyen adresler eklenmemelidir.

“Adresi yok” özelliği belirlenen adres noktaları haritada çizilmemelidir.

3.5.1.12

Bir araziye (bölgeye) sağlanan adres, yapıları olmasa bile, haritada çizilebilir.

Örneğin, yapımı henüz başlamamış yeni yazlık bölgesindeki adresler.

3.5.1.13

Rusya ve eski SSCB ülkelerideki garaj kooperatiflerindeki adreslerin haritalara eklenebilmesi için mevcut yerleşik alanlardaki yollara veya idare bölümlerine bağlı olması gerekir; kooperatiflerin çerçevesinde kullanılan dahili adresler ise haritaya eklenemez.