3.4.1. Bina çizim kuralları

Binaların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü basit objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır.

Not.

Bazı binalar olan karmaşık bir yapılandırma, kullanılan özel üç boyutlu model. Gereksinimleri bu modeller aşağıda verilmiştir bölümünde 3.4.1.9. Bina çizim kuralları bölümünü okuyun.

Ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz:

Ayrıca, diğer binalara yapısal açıdan bağlı ancak yüksekliği veya adresi aşısından bunlardan ayrı olan binaları çizerken yapışma modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu mod, yeni çokgenin doruk noktalarını daha önce çizilmiş komşu bina çokgenlerine yapıştırır. Bunu yapmak için Objelere yapışma modu () butonuna tıklayın.

İmlecin konumu ve çizilen bina çokgeninin, yanındaki diğer çokgene “yapışan” doruk noktası görselde yeşil oklarla gösterilir. Anılan doruk noktasının yapışmasıyla o diğer çokgen de rengini değiştirir:

Bina çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.4.1.1

Binaların sınır çizgilerini çizerken uydu çekimlerinin genellikle zemine belirli bir açıdan yapıldığını unutmamak gerekir. Bu durum, uydudan görünen çatı sınırlarının aynı binaların haritaya aktarılacak taban alanı sınır çizgilerinden farklı olmasına neden olur. Bina yüksekliği ne kadar fazlaysa bu fark da o kadar fazla olur. Aşağıdaki görselde çatı sınır çizgileri kırmızı ve taban alanı sınır çizgileri yeşille, konumlarındaki fark ise sarı oklarla gösterilir:

Eğri çizgili ve dairesel şekillere sahip binalar dahil olmak üzere, tüm binalar mutlaka taban alanı sınırlarına göre çizilmelidir:

Binanın çatı şekli taban alanı şeklinden farklıysa dahi binanın haritaya aktarılması yine de taban alanı sınırlarına göre yapılmalıdır. Böylece, binanın üst katları alt katlarının üzerine çıkıntılıysa bu çıkıntılar binanın nihai sınır çokgen şeklini etkilemez:

Uydu çekimlerine dayanarak tam olarak tespit edilemeyen bina taban alanı şekilleri ve yapım aşamasında olan binaların taban alanı şekilleri gerekirse yaklaşık olarak çizilebilir:

Not.

Dikdörtgen şeklindeki binaları çizerken “Köşe hizalama modunu” veya “Açıyı dik (90°) yap” komutunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için 2.7.3.1. Çokgen türü basit obje çizim yöntemleri bölümünü okuyun.

Bir bina çizerken şeklini önce çatısına göre kabaca çizip sonra onu ilgili taban alanının üzerine sürükleyerek iki şekli uygun hale getirmeniz önerilir. Çokgenlerin taşınması hakkında ayrıntılı bilgi için 2.7.3.2. Çokgen türü basit obje düzenleme yöntemleri bölümünü okuyun.

3.4.1.2

Bina sınırlarında boyutları üç metreden küçük oyuk ve çıkıntıları çizmeniz gerekmez (bu ayrıntılar daha önce zaten çizilmişse bunları silerek çizgiyi daha kaba ve az ayrıntılı duruma geri getirmek de bir hata sayılır).

Örneğin, soldaki fotoğrafta gösterilen, fakat yandaki haritada gösterilmeyen küçük çıkıntının konumu yeşil okla gösterilir:

Bir binada aynı olan iki tane çıkıntı veya oyuk varsa ve bunlar çiziliyorsa isteğe göre birinin değil ikisinin de çizilmesi gerekir:

3.4.1.3

Binaların iç avlu gibi iç çokgenlerin kullanılmasını gerektiren parçaları mutlaka çizilmelidir:

3.4.1.4

Tenteler ve saçaklar (sigara izolasyonlu yapı olarak çatı esasına dayalı destek-ayağı, olabilir bir veya daha fazla duvar) ─ hiçbir çizilir.

Dahil olmak üzere hiçbir çizilir tenteler BENZİN istasyonu (ama otomatik BENZİN istasyonları, sadece oluşan pompa kurulumları ve gölgelik ─ çizilir bina).

Soldaki fotoğraf gölgelik, sağdaki şemada ok ile belirtilen yerde yer alan gölgelik:

Not.

Bu kuralın istisnası ─ durumlarda işleme gölgelik olarak hizmet vermektedir düzgün görüntülemek için üç boyutlu model.

3.4.1.5

Bina, oluşan, çeşitli yapılar veya sahip farklı adresleme, bölünebilir: çizmek iki kontür.

3.4.1.5.1

Aynı binanın yükseklikleri ve kat sayıları farklı olan kısımları, farklı binalar gibi farklı çokgenlerle çizilir.

Not.

Bu durumda, bina yüksekliği bulunan стилобате, belirtilen toplamı olarak kendi yükseklik ve yükseklik стилобата.

Bina üzerinde fotoğraf (bkz. aşağıda) yükseklik стилобата (etkin kısmı) eşittir 9 km, binanın bir bölümünü, bulunan, üzerinde, 16 kat (yükseklik ve 16×3=48 m, bir iddiaya göre 3.4.2.3 Kuralları almak yüksekliği her kat için üç metre).

Bu durumda sütun sekisinin üzerinde duran bina kısmının yüksekliği, sütun sekisi yüksekliği ile binanın kendi yüksekliğinin toplamı olacaktır:

Örneğin, fotoğraftaki binanın iki farklı yüksekliğe sahip bölümü vardır (yeşil okla işaretlenmiş yüksek bölüm ve mavi okla işaretlenmiş alçak bölüm):

İçin bina düzgün görüntülenmesi harita, разноэтажные bölümü Halk bir harita olmalıdır çizilmiş gibi iki farklı bina:

Bu hem doğru görüntüler binanın bir harita:

Bazı durumlarda разноэтажные binanın değişebilir ve türü; örneğin, yüksek konut binası (yeşil ok işaretli) olabilir birleştirilmiş düşük katlı müştemilat, meşgul, örneğin, bir dükkan (işaretlenmiş mavi ok):

Bu durumda kat sayısı farklı olan bina bölümleri Yandex Map Editor’da farklı türlere ait iki farklı bina olarak çizilmelidir:

3.4.1.5.2

Binalar arası geçişler ayrı bir çokgen ile çizilir:

3.4.1.5.3

Tepeye sivrilen kafes yapılarının (örneğin, baz istasyonlarının) üç veya daha fazla farklı yükseklikteki bina çokgenleri ile çizilmesi önerilir (bkz. soldaki resim). Böylece haritada gerçek yapıya daha çok benzeyeceklerdir (bkz. sağdaki resim):

3.4.1.6

Dahili çokgen çiziminde uyulacak kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.4.1.7

Binalar çizilirken 2.7.1 şartları yerine getirmek gerekir. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallar'a uyun.

3.4.1.8

Yeraltında bulunan binalar çizilmezken yer üstü kısımları çizilebilir.

3.4.1.9. Bina çizim kuralları bölümünü okuyun.

Oluşturduğunuz üç boyutlu bina modelini Yandex.Haritalara yerleştirmek için ymaps-legal@yandex.ru adresine ekinde 3D model dosyası bulunan bir e-mail gönderin.

Aşağıda bu tür modeller için geçerli kurallar ve gereksinimler bulunmaktadır. Eğer şüphe varsa istediğiniz modeli yapmak için gidiyoruz, onlara karşılık, bir e-posta gönderin ymaps-legal@yandex.ru fotoğraf modellenen bir nesnenin gösteren konumu.

Üç boyutlu modeller için geçerli kurallar ve gereksinimler:

3.4.1.9.1. Önemli veya dikkat çekici obje
 1. Modeller, mevcut Yandex Map Editor araçlarıyla gösterilemeyen önemli binalar, dikkat çeken turistik mekanlar, mimari anıtlar veya büyük şehir mimari komplekslerinin parçaları için kullanılır.

 2. Modeller, madde 1'de sıralanan kategorilere giren binalar hariç olmak üzere standart tip binalar, müstakil sektördeki ve sanayi bölgelerindeki binalar için kullanılmaz.

 3. Modeller, haritada ayırt edilemeyen küçük objeler için kullanılmaz. Modelin en geniş bölümünün alt kısmındaki boyutu en az 7 metre olmalıdır.

3.4.1.9.2. Durumu
 1. Modeller, yapım aşamasında olan objeler için kullanılmaz.

 2. Mimari anıtlar ya da tanınmış turistik mekanlar hariç olmak üzere modeller, yıkılmış ve yıkık binalar için kullanılmaz.

 3. Modeller, dışarıdan görünmezlik kazandıran yüksek aralıksız çit veya yoğun bitki örtüsünün arkasına gizlenmiş binalar için kullanılmaz.

Modellerin içeriği ve detaylandırılması
 1. Bir model bir binaya karşılık gelmelidir.

 2. Model, tabela ve geçici yapılar içermemelidir.

 3. Oluşturulan model, geçici ve teknik tenteleri, tren garlarında peronlara geçişleri vb. içermemelidir.

 4. Modelde yazıların kullanımına yalnızca objenin ayrılmaz bir yapıcı parçası olduklarında izin verilebilir.

  Yazılar için, orijinal yazının yazı tipine benzer veya yakın türde bir yazı tipi kullanılmalıdır.

Model için teknik gereksinimler
 1. Model, coğrafi etiketlemesini içerenKML dosyası ve COLLADA formatında obje modelini içeren KMZ formatlı dosya olarak sunulmalıdır.

 2. Model doku içermemelidir.

 3. Modelde herhangi bir kusur giderme moduna (gouraud/phong shading) güvenilmemeli, yani model flat shading (tamamen düz yüzler) ile iyi görünmelidir.

 4. Model, arazi alanlarını içermemelidir.

 5. Model; reklam tabelaları ve banner’ları gibi sık değişikliğe uğrayan öğeler içermemelidir.

 6. Model, kabin, çitler, ağaçlar gibi objenin tanınabilirliğini artırmayan unsurlar içermemelidir.

 7. Model, küçük mimari formlar içermemelidir.

 8. Modelin detaylandırılması yeterli olmalı fakat aşırı olmamalıdır.

  Yaklaşık modeli içermelidir 5000 yüzleri (faces) dikdörtgen binaların çatı ve en fazla 25000 — karmaşık tapınaklar ve tarihi yapılar.

 9. Model, kılavuzları içermemelidir (SketchUp‘ta çalışırken Edit — Delete Guids).

 10. Bitmiş modelden insan şablonu kaldırılmalıdır (SketchUp‘ta çalışırken).

 11. Modelde gizli geometri olmamalıdır (SketchUp‘ta çalışırken View — Hidden Geometry).

 12. Modeli KMZ formatına çevirmek için dönüştürücüler kullanıldığında, modelin kabul edilebilir teknik kalitesi korunmalıdır. Modelde, dönüştürücü tarafından getirilen model için planlanmamış herhangi bir unsur olmamalıdır.

 13. Tercihen model, uzunluğu 0,5 metreden az olan küçük elemanlar içermemelidir. Bu tür modeller Yandex.Haritalarda iyi görünmeyebilir.

Uyarı.

Üç boyutlu modellerin kullanımına ilişkin hukuki hususlar, özel bir teklif ile düzenlenir.

3D modellerin parametreleri doğrudan Yandex Map Editor’a eklenen objelerin parametrelerinden farklı olduğu için, bu tür modellerin kullanımı Yandex Map Editor Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenmemiştir.