4.4. Haritalama kuralları: Türkiye

Bu bölümde Türkiye'nin özelliklerine göre belirlenen haritalama kuralları yer alır:

4.4.1. Genel kurallar

4.4.1.1. Yandex Map Editor'de çizilmesi yasak olanlar:
  • Askeri eğitim ve atış alanları,
  • Askerlik şubeleri, askeri okullar ve hastaneler,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat teşkilatlarına bağlı her türlü bina/obje ve alan,
  • Askeri havalimanları, pistler ve bunların sinyalizasyon bölümleri, Askeri bölgelerdeki demiryolu istasyonları,
  • Askeri malzeme ve teknoloji üretimi yapan kurumların (ASELSAN, ROKETSAN vb.) her türlü üretim ve yönetim tesisi/alanı,
  • Sivil savunma bina ve alanları (sığınaklar gibi, afet durumlarında ve acil durumlarda sivil halkın kullanımına açılan objeler ve yerler),
  • Sahil güvenlik objeleri (sinyalizasyonö askeri fenerler, uçaksavarlar vb.), Gaz boru hatları, petrol boru hatları ve su boru hatları gibi her türlü boru hattı, elektrik ve enerji nakil hatları,
  • Ülke sınırlarını oluşturan çitler, bariyerler, engeller ve duvarlar.

Yukarıda belirtilen yasak obje ve yerlerin kendileri çizilemeyeceği gibi bunlara ait hiçbir bölüm, alt/üst kategori, ilişkili obje/yer ve özellik (ad, numara, konum, tip, tanımlayıcı vb.) haritaya eklenemez ya da çizilemez.

4.4.1.2

Uzay görüntüleri “bulanık” görünen alanlardaki objeler çizilmez.

Bu alanlarda zaten mevcut objeler düzenlenemez.

4.4.1.3

Bağlaçlar hariç olmak üzere, obje adlarındaki tüm kelimeler büyük harflerle yazılır.

4.4.2. İdari bölümler

İdari bölümleri hiyerarşi düzeyleri:

Düzey

İsim

(Türkçe)

İsim

(Rusça)

Not

1Ülke
2İlИльTürkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülkî yönetim birimi.
3İlçeИльчеTürkiye'de idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir.
4Yerleşik alan

Yerleşim biriminin karşılığıdır.

“Şehir” özelliğinin uygulandığı objelerdir.

Bunlara hiçbir alt obje bağlanmaz.

4

Mahalle

(kısaltılmış şekli: Mah.), köy

Махалле, kayİlçenin parçası olan ve kendi belediye/muhtarlık düzeyindeki özyönetim kurumlarına sahip yerleşim yerleri

Belde

(kısaltılmış şekli: Bld.)

Köy
5-6Semtlerin yanı sıra ayrıca mevki, mezra ve yayla gibi resmi statüsü olmayan özel adlara sahip alanlarÖzel adı taşıyan alan "yerleşik alan"ın tamamını kapsıyorsa 4. düzeye çıkarılır.
7

Organize Sanayi Bölgesi

(kısaltılmış şekli: OSB), site

sete

Çeşitli üretim tesislerinin bulunduğu alanlar

Sanayi bölgeleri belediyelere bağlanır

Belediye ve mahallelerin, semt gibi özel isimlere sahip fakat resmi statüsü olmayan alanların ve ayrıca belediyeyle aynı isme sahip yerleşik alanların isimlerinde tür isimleri kullanılır.

İdare bölümü isimlerinde "Mahalle" sözcüğü kısaca Mah. yazılır.

4.4.3. Binalar ve adres noktaları

Adres noktası binanın taban alanının üzerine, bina kenarına yakın bir yere konur.

4.4.4. Karayolları ve yol yapıları

4.4.2.1

Yol isimleri obje türü belirtilerek yazılır. Obje türü için yaygın/resmi bir kısıtlama varsa (aşağıda bkz.) kullanılır, bu durumda tam ismi “Diğer adı” türü altında eklenebilir. Yolun ismi, önce yolun öz adı ve sonra tür adı olacak şekilde yazılır.

“Yanyol” türü, “ana yola paralel giden yol” için kullanılır. Böylelikle Yanyoldeğeri seçilerek istenilen yolun 3.3.2.7. Tasarım özellikleri belirlenir.

Bazı yol türleri için haritalarda kısaltılmış isimler kullanılır:

İsimKısaltmaÇeviri
SokakSok.sokak
CaddeCad.cadde
BulvarBlv.bulvar
ÇıkmazÇk.çıkmaz
4.4.2.2

Yolların her biri; yolun tamamını kapsayacak, 4.'sünden aşağı inmemek kaydıyla en düşük düzey bir idare bölümüne bağlanır. Ayrıca, yolun 4. düzey bir idare bölümüne bağlanabilmesi için bu idare bölümünün bir Belediye olması şarttır.

4.4.2.3

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca trafik kameralarının haritalarda gösterilmesine izin verilmez.

4.4.5. Ulaşım

4.4.2.1

Toplu taşıma araç durağı isimlerinin, asıl durak isminin yanı sıra ayrıca ilgili operatör ismini içermesi de gerekir.

4.4.2.2

Metro istasyonları isimlendirme kuralları:

  • Tam isim: İstasyonun bulunduğu hat ismi ile asıl istasyon ismini ve ayrıca ilgili obje türünü de içermeli.

  • Harita üzerinde gösterilen kısa isim: İstasyonun bulunduğu hattın ve asıl istasyonun isimlerini içermeli.