3.4.1. Bina çizim kuralları

Binaların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü basit objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır.

Ayrıntılı bilgi için:

Not.

Karmaşık yapılı bazı binalar için üç boyutlu özel bir model kullanılır. Bu modellerde gerekli koşullar için bkz. 3.4.1.9. Bina çizim kuralları.

Ayrıca, diğer binalara yapısal açıdan bağlı ancak yükseklik veya adres bakımından bunlardan ayrı olan binaları çizerken yakalama modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu mod, yeni çokgenin noktalarını daha önce çizilmiş komşu bina çokgenlerine yapıştırır. Bunun için (Yakalama modu) butonuna tıklayın.

İmlecin konumu ve çizilen bina çokgeninin, yanındaki diğer çokgene “yapışan” noktası görselde yeşil oklarla gösterilmiştir. Bu noktanın yapışmasıyla diğer çokgenin de rengi değişir:

Bina çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.4.1.1

Binaların sınır çizgilerini çizerken uydu çekimlerinin genellikle zemine belirli bir açıdan yapıldığını unutmamak gerekir. Bu nedenle binaların çekimlerdeki çatı konturları bunların haritaya çizilen taban alanlarıyla örtüşmeyebilir. Bina yüksekliği ne kadar fazlaysa aradaki fark da o kadar fazla olur. Aşağıdaki görselde çatı sınır çizgileri kırmızı renkle, taban alanı çizgileri yeşil renkle, aralarındaki fark ise sarı oklarla gösterilmiştir:

Kavisli ve dairesel şekillere sahip binalar dahil olmak üzere, tüm binalar mutlaka taban alanı sınırlarına göre çizilmelidir. Kopyalama aracı kullanılarak çizilen tek katlı binalar ve tek katlı özel konut binaları istisnadır (ayrıntılar için bkz. 3.4.1.1.1):

Binanın çatı şekli taban alanının şeklinden farklı olsa bile binanın haritaya aktarılması yine de taban alanına göre yapılmalıdır. Böylece, binanın üst katları alt katlarının üzerine çıkıntılıysa bu çıkıntılar binanın nihai sınır çokgen şeklini etkilemez:

Uydu çekimlerine dayanarak tam olarak tespit edilemeyen bina taban alanı şekilleri ve yapım aşamasında olan binaların taban alanı şekilleri gerekirse yaklaşık olarak çizilebilir:

Not.

Dikdörtgen şeklindeki taban alanları çizerken “Köşe hizalama modunu” veya “Açıyı dik (90°) yap” komutunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için 2.7.3.1. Çokgen türü basit objenin çizilmesi bölümünü okuyun.

Bina çizerken önce çatıya göre kabaca çizip sonra taban alanına taşımanız önerilir. Çokgenlerin taşınması hakkında ayrıntılı bilgi için 2.7.3.2. Çokgen türü basit objenin düzenlenmesi bölümünü okuyun.

3.4.1.1.1

Tek katlı apartmanlar ve tek katlı özel konut binaları, çokgenleri tek tek çizilmek yerine başka benzer bir binanın çokgeni kopyalanarak da çizilebilir.

Bu durumda, kopyalanan binanın uzunluğu ve genişliği, çizilen binanın uzunluğunun ve genişliğinin iki katından fazla olmamalıdır. Resimdeki binanın ve çizilen binanın geometrik merkezleri kabaca örtüşmelidir.

Tam olarak resimde olduğu gibi çizilen binalar, kopyalama aracıyla çizilen ve şekilleri hatalı olan binalarla değiştirilmemelidir. Bu işlem hatalı sayılır.

3.4.1.2

Çok katlı bina sınırlarında boyutları 5 metreden küçük oyuk ve çıkıntıları çizmeniz gerekmez (bu ayrıntılar daha önce zaten çizilmişse bunları silerek çizgiyi daha kaba ve az ayrıntılı duruma geri getirmek de bir hata sayılır).

Örneğin, soldaki fotoğrafta gösterilmekte olup yandaki haritada gösterilmeyen küçük çıkıntının konumu yeşil okla gösterilmiştir:

Bir binada aynı olan iki tane çıkıntı veya oyuk varsa ve bunlar çiziliyorsa isteğe göre yalnızca birinin çizilmesi hata sayılarak, ikisinin de çizilmesi gerekir:

3.4.1.3

Binaların iç avlu gibi iç çokgenlerin kullanılmasını gerektiren parçaları mutlaka çizilmelidir:

3.4.1.4

Gölgelikler ve güneşlikler (ısı izolasyonu olmayan, sütunlara dayanan ve bir veya birkaç duvara sahip olabilen, çatı şeklindeki yapılar) çizilmez.

Benzinliklerde bulunan gölgelikler de aynı şekilde çizilmemekle birlikte, üstü gölgeliklerle kaplı otomatik akaryakıt pompalarından oluşan otomatik benzinlikler haritaya bina şeklinde çizilir.

Gölgeliği gösteren fotoğraf solda, gölgeliğin konumunu okla gösteren harita bölümü ise sağda gösterilmektedir:

Not.

Üç boyutlu bir modeli doğru şekilde aktarmak için çizilen gölgelikler bu durumun istisnasıdır.

3.4.1.5

Farklı yapılara veya farklı adreslere sahip olan binalar iki ayrı çokgen olarak çizilebilir.

3.4.1.5.1

Aynı binanın yükseklikleri ve kat sayıları farklı olan kısımları, farklı binalar gibi farklı çokgenlerle çizilir.

Not.

Taban alanı üzerinde yer alan binaların toplam yüksekliği binanın kendi yüksekliği ile taban alanının yüksekliğinin toplamı olarak belirtilir.

Aşağıdaki fotoğrafta 9 metre yüksekliğe sahip bir taban alanı üzerine inşa edilmiş 16 katlı bir bina görülmektedir (Bölüm 3.4.2.3 'e göre her bir kat yaklaşık 3 metre sayılır).

Bu durumda, binanın toplam yüksekliği taban alanı ile bina katlarının toplamı, başka bir deyişle 9 + (16 × 3) = 57 metre olacaktır.

Örneğin, fotoğraftaki bina iki çok katlı bölüme sahiptir (yüksek, yeşil okla ve düşük, mavi):

Binanın doğru çizilebilmesi için çok katlı bölümün Map Editor'e ayrı olarak çizilmesi gerekir:

Böylece, bina haritalarda doğru bir şekilde gösterilir:

Bazı durumlarda, binanın çok katlı bölümleri farklı türlere ait olabilir. Örneğin, yeşil okla gösterilen çok katlı bölüm bir rezidans olarak hizmet verirken, mavi okla gösterilen alçak bölüm ise bir mağaza olabilir.

Bu durumda kat sayısı farklı olan bina bölümleri Yandex Map Editor’de farklı türlere ait iki farklı bina olarak çizilmelidir:

3.4.1.5.2

Binalar arası geçişler ayrı bir çokgen ile çizilir:

3.4.1.5.3

Tepeye sivrilen kafes yapılarının (örneğin, baz istasyonlarının) üç veya daha fazla farklı yükseklikteki bina çokgenleri ile çizilmesi önerilir (örnek olarak soldaki resme bakınız). Böylece haritada bu yapılar gerçek yapıya daha çok benzeyeceklerdir (bkz. sağdaki resim):

3.4.1.6

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.4.1.7

Binalar çizilirken 2.7.1'deki şartlar yerine getirilmelidir. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallara uyun.

3.4.1.8

Yer altında bulunan binalar çizilmez; ancak, bunların yer üstünde bulunan kısımları çizilebilir.

3.4.1.9. Bina çizim kuralları

Binanın üç boyutlu modelini oluşturabilir ve Yandex.Haritalar'a ekleyebilirsiniz.

Aşağıda bu tür modellere ve objelere uygulanan kurallar ve gereksinimler açıklanır.

Modelinizin bu kural ve gereksinimlere uygun olduğundan şüpheniz varsa objenin fotoğrafını konumuyla birlikte ymaps-legal@yandex.ru adresine gönderin.

Oluşturduğunuz üç boyutlu bina modelini Yandex.Haritalara eklemek için ymaps-legal@yandex.ru adresine ekinde 3D model dosyası bulunan bir e-posta gönderin.

3.4.1.9.1. Modeli yapılan objeler için uygulanan genel koşullar
 1. Üç boyutlu modeller sadece yer işaretleri olarak kullanılabilen ve mevcut Yandex Map Editor araçlarıyla doğru görüntülenemeyen objeler için uygulanır.

  Binalar, önemli turistik mekanlar, mimari eserler veya büyük mimari komplekslerin belirli parçaları böyle objelerin örnekleridir.

 2. Üç boyutlu modeller aşağıdaki objeler için kullanılmaz:

  1. Madde 1'de sıralanan kategorilere giren binalar hariç olmak üzere, standart tip çok katlı binalar, müstakil sektördeki konut binalar ve sanayi bölgelerindeki standart binalar,

  2. Haritada ayırt edilemeyen ve/veya eni veya boyu 7 m'den az olan küçük objeler,

  3. Yapım aşamasında olan veya yarı yıkılmış ya da tamamen yıkık binalar (tarihi mimari eserler ya da tanınmış turistik mekanlar bu kuraldan istisna sayılır),

  4. Dışarıdan görünmezlik kazandıran yüksek aralıksız çit/duvar veya yoğun bitki örtüsünün arkasına gizlenmiş binalar.

3.4.1.9.2. Modeller için uygulanan genel koşullar
 1. Bir model bir binaya karşılık gelmelidir.

 2. Modeller aşağıdaki öğeleri içermemelidir:

  1. Doğal arazi parçaları,

  2. Sokak mobilyaları,

  3. Standlar, kabinler, bahçe duvarları veya ağaçlar gibi, objenin tanınabilirliğini artırmayan öğeler,;

  4. Geçici ve teknik amaçlı gölgelikler, tren garlarında peronlara geçişler vb.,

  5. Reklam tabelaları ve banner’lar gibi sık sık değişikliğe uğrayan öğeler.

 3. Modelde yazıların kullanımına yalnızca objenin ayrılmaz bir yapıcı parçası olduklarında izin verilebilir.

  Yazılar için, orijinal yazının yazı tipine benzer veya yakın türde bir yazı tipi kullanılmalıdır.

3.4.1.9.3. Modeller için uygulanan teknik koşullar
 1. Model, coğrafi etiketleri içeren bir KML dosyası ve COLLADA formatındaki bir obje modeli içeren bir KMZ dosyası şeklinde oluşturulur.

 2. Modeller aşağıdaki öğeleri içermemelidir:

  1. Doldurma desenleri,

  2. Kılavuzlar (SketchUp'taki Edit → Delete Guids gibi),

  3. İnsan şablonu (SketchUp'la çalışıldığında),

  4. Gizlenmiş geometri öğeleri (SketchUp 'ta çalışılırken View → Hidden Geometry gibi).

 3. Modelin ayrıntı derecesi aşırı olmaktan ziyade yeterli olmalıdır.

  Yaklaşık olarak, çatılı bir dikdörtgen bina gibi basit bir yapı modelinin maksimum façeta (face) sayısı 5000, cami veya tarihi bir bina gibi karmaşık bir yapı modelinin maksimum façeta sayısı 25.000 olmalıdır.

 4. Model, Gouraud/Phong Shading gibi herhangi bir gelişmiş kusur giderme modu uygulanmadan, en sade (flat shading) şekillendirme yöntemi kullanıldığında bile yeterince uygun görünmelidir.

 5. Mobil cihazlarda iyi görünmesini sağlamak üzere model, kenar uzunluğu 0,5 m'den az olan küçük öğeler içermemelidir.

 6. Modeli KMZ formatına çevirmek için dönüştürücüler kullanıldığında, modelin kabul edilebilir teknik kalitesi korunmalıdır. Model, dönüştürücünün (converter) getirdiği öngörülmeyen öğeler içermemelidir.

Uyarı.

Üç boyutlu modellerin kullanımına ilişkin hukuki hususlar, özel bir teklif ile düzenlenir.

3D modellerin parametreleri doğrudan Yandex Map Editor’e eklenen objelerin parametrelerinden farklı olduğu için, bu tür modellerin kullanımı Yandex Map Editor Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenmemiştir.