Yandex.Map Editor Hizmetinin kullanım şartları

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX» LTD (bundan böyle "Yandex") İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) https://mapeditor.yandex.com adresinden kullanılabilir olan Yandex.Map Editor hizmetini (bundan böyle "Hizmet") kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Koşullar, Hizmetin kullanımı konusunda Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesine bir ek niteliğindedir. İşbu Koşullar ile öngörülmeyen tm diğer konularda Yandex ile Kullanıcı arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Yandex.Haritalar Kullanım Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse), Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) tarafından düzenlenmektedir.

1.3. Hizmet / onun belirli işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca yukarıda belirtilen belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/pmap_termsofuse adresinde yer alan sayfada bulunmaktadır.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

1.6. Hizmet'i kullanarak Kullanıcı gereği reklam niteliğindeki mesajları alma konusunda rızasını beyan etmektedir. Kullanıcı, Hizmet'in ilgili işlevini kullanarak reklam niteliğindeki mesajları almayı reddedebilir.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin belirli işlevleri

2.1. Hizmet Kullanıcıya coğrafi nesnelerin (binalar, yapılar, evler, yollar vb.) şematik işaretlemesini ve/veya açıklamasını (bundan böyle - Veriler) oluşturma ve/veya düzenlemeyi, diğer Kullanıcılar tarafından yayınlanan Verilerin görülmesi, bunlarla ilgili ek bilgi ve yorumların eklenmesini ve ayrıca işbu Şartlar ile işbu Şartların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin hükümleri ile yasaklanmadığı şekilde Hizmet'in kullanılmasını teklif etmektedir. Hizmet'in şu an için mevcut olan tüm işlevleri ve ayrıca bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusunu teşkil eder.

2.2. Hizmet'in kullanımı ile ilgili tavsiyeler https://yandex.com/support/mapeditor.tr/rules_2.html adresinde yer almaktadır.

Kullanıcı, üçüncü taraf veritabanlarından otomatik olarak çekilerek elde edilen Verilerin veritabanı sahiplerinin uygun onayı olmadan yerleştirilmesine ve ayrıca kullanılması üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilecek Verilerin yerleştirilmesine izin vermeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, Verileri otomatik şekilde yerleştirilmesine izin veren herhangi bir program, botu kullanmamayı taahhüt eder.

2.3. Hizmet kapsamında Verilerin yerleştirilmesi sırasında, bunları yerleştiren Kullanıcının kayıt sırasında veya Hizmet'in ilgili bölümünde kişisel bilgiler ayarlarında belirttiği adı (takma adı) gösterilecektir.

Kullanıcıların Verileri temelinde alınan şemalar Rusya Federasyonu Jeodezi ve haritacılık hakkında 26.12.1995 tarihli 209-FZ numaralı Federal Kanunun tanımlandığı üzere bir haritacılık ürünü değildir. Yandex geometrik doğruluğu ve Verilerin kartografik projeksiyonuna uyumu garanti etmemektedir.

2.4. Veriler, Hizmet'in veri bankasına depolanmakta Hizmet'in sitesi üzerinden veya Yandex'in diğer hizmetleri üzerinden ulaşılabilir, bununla birlikte Yandex Hizmet'in gelişimi ile Verilerin değişmesi dahil olmak üzere, Verilerin herhangi bir hacimde saklanacağını ve/veya belirli bir zaman dilimi boyunca korunacağına dair garanti vermemektedir.

2.5. Yandex, Kullanıcıya bildirim yapmadan ve nedenlerini belirtilmeden Verileri kabul etmeme ve istediği zaman Verileri siteden silme, onları düzenleme veya diğer Kullanıcılar tarafından yüklenenlerle değiştirme hakkına sahiptir. Özellikle, Verilerin silinmesi için aşağıdaki durumlar dayanak oluşturmaktadır:

2.5.1. Düzenleyici belgelerin hükümlerini ihlal eden Verilerin yerleştirilmesi;

2.5.2. Veriler dahilinde reklamın yerleştirilmesi;

2.5.3. Veriler dahilinde gerçek kişilerin ilanlarının yerleştirilmesi;

2.6. Kullanıcı, kendisi tarafından Hizmet kapsamında yayınlanan Verilerin Yandex'in tüm diğer kullanıcıları için görüntüleme ve düzenleme için kullanılabilir olacağını kabul etmektedir. Verilerin Hizmet'in olanak tanıdığı imkanların dışında yollarla kullanılmasına izin verilmemektedir. Bununla birlikte Yandex, Hizmet kapsamında yayınlanan Verilerin üçüncü kişilerce kullanılması (meşru ve gayri meşru şekilde), bunların çoğaltılması ve Hizmet kapsamında veya haricinde yollarla kitlelere ulaştırılması konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

2.7. Kullanıcı Yandex'e Verileri tam olarak ve herhangi bir yolla kullanma hakkını vermektedir. Hizmet kapsamında Kullanıcı tarafından yerleştirilen Veriler Yandex'in diğer hizmet ve kaynaklarında, bunun yanı sıra Yandex'in rızası ile üçüncü kişilerin kaynaklarında ve ayrıca Kullanıcı adı belirtilerek veya belirtilmeden (anonim olarak) ve özel bir izin alma gereği olmadan ve bir karşılık ödemende reklam ve pazarlama materyallerinde kullanılabilir. Eğer Kullanıcı Yandex'e herhangi bir Verinin kullanım hakkını verme hakkına sahip değilse, bu durumda Kullanıcı bunları Hizmet kapsamında yerleştirme hakkına sahip olamaz. Hizmet kullanılarak oluşturulan Veriler ile ilgili haklar Yandex'e aittir.

2.8. Kullanıcı, Hizmet aracılığı ile Verilerin oluşturulması ve yerleştirilmesi konusunda üçüncü kişilere karşı sorumluluğu kendisi üstlenmektedir, buna ek olarak kendisi tarafından yerleştirilen Verilerin yasalara uygun olması, üçüncü tarafların meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmemesi ve ayrıca Verilerin yeri, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve kesinliği konusunda da sorumluluk taşımaktadır.

2.9. Yandex, Hizmet kapsamında yerleştirilen Verilerin Kullanıcı'nın amaç ve hedeflerine uygunluğunu, Kullanıcı profilinin ve Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamında yayınlanan Verilerin korunacağını garanti etmez.

2.10. Hizmet'in ve içinde yer alan Verilerin kullanımı Kullanıcı tarafından riskleri üstlenilerek gerçekleştirilmektedir.. Yandex, Kullanıcı tarafından yerleşitirilen Veriler konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır, bunların gerçekliğini ve doğruluğunu onaylamamakta ve reddetmemektedir. Yandex, Hizmet kapsamında yerleştirilen Verilerin kullanılması sonucunda Kullanıcıya veya üçüncü kişilere verilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve tazmin etmez.

2.11. Eğer Kullanıcı işbu Şartları birden fazla ihlal ederse ya da Şartların ihlali tehdidi varsa (Kullanıcının işlemlerinde şüpheli kullanıcı etkinliği belirtilerinin ortaya çıkması dahil), Yandex kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcının Hizmete (ya da teknolojik olarak mümkünse Hizmetin belirli özelliklerine) erişimini Kullanıcının Hesabını kullanarak sınırlama veya Kullanıcının Hesabını tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutar ya da yasal koşullarına, üçüncü şahısların hukuki menfaatlerini veya haklarına uymak için Kullanıcıya başka önlemler uygulanabilir.

2.12. Hizmette kullanılan tüm bilgiler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım içindir. Dahası, verilerin telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması, internette halka açılması (yayın), medyada ve/veya ticari amaçlarla kullanılması yasaktır (hizmetin özellikleri, işbu Koşullar, diğer Yandex hizmetlerinin kullanım koşulları veya işbu Kosulların madde 1.2'de belirtilen belgeler tarafından açıkça öngörülen durumlar hariç).

 

Yayın tarihi: 22.07.2020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/pmap_termsofuse/16032020.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/pmap_termsofuse/05022018.