4.2. Haritalama kuralları: Fransa

4.2.1. Nesnelerin Adlandırılma Kuralları

Not.

Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

4.2.1.1
Nesne adlarındaki bütün kelimeleri tanım edatları dışında büyük harflerle yazılır.
4.2.1.2

Nesnelerin adlarını diğer dillere çevirirken, nesne tipi tercüme edilir, nesne adı çeviri dilindeki alfabe ile yazılır (transliterasyon yapılır).

Bilindik objeler istisnadır (örneğin, Şanzelize).

4.2.1.3

Doğa nesnelerinin “haritada yazılacak adında” nesnenin kendi adı gramer açısından nesnenin tipi ile bağlantılı değilse, yalnızca nesnenin kendi adı yazılır.

Örneğin:

 • resmi ad – Rivière La Seinei;
 • haritada yazılacak ad: La Seine.

4.2.2. İdari bölümler

4.2.2.1
İdari yapı birimlerinin hiyerarşi düzeyleri:
 • düzey 2: Eyaletler;

 • düzey 3:

  • département'lar;

  • arrondissement'lar;

  • kantonlar;

 • düzey 4:

  • komünler (belediyeler);

   komün türleri: kentsel / kırsal komün, multikomünal aglomerasyon;

  • yerleşim bölgeleri;

   a) yerleşim sınırlarına göre çizilir;

   b) adlar yerleşim yerlerinin girişlerindeki levhalardan alınır;

   c) nesnenin resmi adının tipi gösterilmeden yazılmasına izin verilir, ancak tipi ile birlikte yazılmasının daha doğru olduğu kabul edilir;

   ç) bu tür nesneler için ana birimler komünlerdir (belediyeler);

  • çiftlik tipi yerleşim;

 • düzey 5: Paris ilçeleri;

 • düzey 6: oluşturulmaz.

4.2.2.2

Aç kapa kutucuktaki İlçe bölgesinin merkezi bayrağı, departman merkezi olan komünler için yerleştirilir.

4.2.2.3

Aç kapa kutucuktaki Belediye bayrağı, komünler için yerleştirilir.

4.2.2.4

Aç kapa kutucuktaki İl bayrağı, şehir komünlerinin merkezi olan yerleşim bölgeleri için yerleştirilir.

4.2.2.5

İdari birimin nüfusunun değeri (Nüfus), belediyeler ve yerleşim bölgeleri için belirlenir.

Yerleşim bölgeleri ile ilgili bilgiler mevcut değilse, o zaman en büyük bölge için belediyede gösterilen değer belirlenir.

4.2.3. Yollar

4.2.3.1
Not.

Ayrıca 3.3.3.1 Konumlandırma bölümünü okuyun).

Konum işareti, sokağın yerleşim bölgesine bağlanmasını saptar.

Sokak tamamen yerleşim bölgesine dahil olduğunda, fakat farklı belediyelerde bulunduğunda söz konusu kuralın istisnasıdır. Bu durumda belediyelere bağlanan iki tane sokak oluşturulur.

4.2.3.2
Not.

Daha fazla bilgi için 3.3.2.8. Hız limitleri bölümünü okuyun.

4.2.3.2.1

Hız sınırı değerini belirlerken (hız sınırı işaretlerine ek olarak) hız sınırı olan bölgeye giriş levhaları de dikkate almak gerekir; bu levhanın etkili olduğu bölge, hız sınırının sona erdiğini gösteren levhaya kadardır.

4.2.3.2.2

Standart Hız Sınırları:

 • belediyelerde – 50–30 km/saat;

 • ana yolda – 130 km/saat;

 • bölgesel yollarda – 90 km/saat.

8. sınıf yollar için 50 km/saat hız sınırı varsayılan hız sınırı olarak ayarlanır.

4.2.4. Adresler

Not.

Daha fazla bilgi için 3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları.

4.2.4.1

Adreslerde alfanümerik karakterler küçük harflerle yazılır. “Diğer adı” türü adlarında alfanümerik karakterin açılımı eklenebilir. Örneğin: b – bis, t – ter.

4.2.4.2

Köşe adreslerindeki kesirler kullanılmaz, iki tane adres oluşturulur.

4.2.5. Demiryolu İstasyonlarının Adları

Not.

Daha fazla bilgi için 3.12.2.2.3 İsim.

4.2.5.1

Demiryolu istasyonlarının adları Rusçaya çevirilirken “gar” tipi “istasyon” olarak çevirilmelidir.