2.8. Dairesel, çizgi türü ve çokgen objeler

Bu bölümde dairesel objelerin çizim teknikleri ele alınacaktır.

Bu tür objeler çizgi türü (yol bölümleri) ve çokgen şeklinde (binalar, alanlar, su objeleri, bitki örtüsü ve arazi ile idari bölümler) olabilir.

Yukarıda sayılan kategorilerdeki objelerin tümünü çizmek için benzer bir teknik kullanılır.

Dairesel bir obje (örneğin, bir yol bölümü veya bina) çizmek için:

 1. Oluştur butonuna tıklayın. Açılan menüden obje için Yolveya Bina olmak üzere uygun kategoriyi seçin.).

 2. Obje özellikleri menüsü ve yerel araç çubuğu açılacaktır.

  Yerel araç çubuğunda Daire modubutonuna tıklayın.

 3. Çizmek istediğiniz dairenin üzerindeki istediğiniz bir noktanın üzerine imleci getirin.

  Farenin sol tuşunu bırakmadan imleci tam aksi yöne, dairenin çapraz noktasına doğru taşıyın.

  İmleci haritada taşırken, daire çapının gerçekleştirdiğiniz taşıma işlemiyle değiştiğini göreceksiniz:

 4. Daire istenilen boyuta ulaştığında farenin sol tuşunu bırakın.

  Çizilen daire, dönel yol bölümüne veya dairesel bina çokgenine dönüşür:

  Not.

  Çizdiğiniz obje dönel bir yol bölümü ise çizimi tamamlandıktan sonra kaydedilen bu obje bir bağlantı noktasında bölünebilir (yol bölümünün başlangıç ve bitiş noktası olmalıdır).

 5. Özellik menüsünde Kaydet butonuna tıklayın.

  Obje dönel bir yol bölümü veya daire şeklindeki bir bina çokgeni olarak kaydedilir.

  Not.

  Çizdiğiniz obje dönel bir yol bölümüyse ve yakınında daha önce çizilmiş diğer yol bölümleri varsa söz konusu dönel yol bölümü kaydedildiğinde diğer yol bölümlerinin yakındaki doruk noktalarına otomatik olarak bağlanır ve bağlandığı noktalardan ayrı bölümlere bölünür.

Çizim sırasında çizimle ilgili bir kural ihlali ortaya çıkarsa (örneğin yol bölümleri üst üste binerse), objeyi kaydetme sırasında bir hata mesajı ve hatanın gerçekleştiği yer gösterilir. Bu durumda daha önce çizilmiş olan objeyi yeniden çizerek düzeltmek gerekir.

Dönel trafik yol bölümü kaydedildikten sonra daha önce çizilen yol bölümleriyle bağlantılarını düzenleyin ve eksik yol bölümlerini çizin: